در پشتی

دیدن در پشتی در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمی سخت تر جست و جو کنید تا پاسخ مساله تان را بیابید. برخی اوقات، راه حل ممکن است واضح نباشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید میانبر هایی برای انجام کارها بیابید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید