حمام

خواب دیدن اینکه شما در حمام هستید، به امیال غریزی شما مربوط می شود. شما ممکن است که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و نیاز دارید که خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر این است که حمام سمبلی از خلوص و پاکسازی روح و روان شما است. شما نیاز دارید که خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. خواب دیدن اینکه شما به خاطر شخصی از جنس مخالف در حمام هستید به این معنی است که در حال شکستن مرزهاتان هستید.  شما در موقعیت هایی از خط قرمز ها عبور کرده اید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید