استخوان

دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقطه ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری تان وجود دارد.  خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند

دیدن یک سگ که استخوان می خورد یا می جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید