اسکلت

دیدنش در خوابتان بیانگر چیزی است که کاملا توسعه نیافته است. شما ممکن است هنوز در مرحله ی برنامه ریزی برای یک موقعیت یا پروژه باشید. تعبیر دیگر این است که اسکلت نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. شما نیاز دارید که به ته چیزی برسید.

دیدن کسی که به عنوان اسکلت نمایش داده شد بیانگر این است که رابطه تان با آنها مدتهاست مرده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید