تعبیر نمادهای «گ»

گاراژ

خواب دیدن اینکه شما در گاراژ هستید بیانگر یک دوره عدم فعالیت و تنبلی در زندگی تان است. شما حس می کنید که در بدست آوردن اهدافتان، جهت یا راهنمایی ندارید

خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را در گاراژ می برید بیانگر امنیت و ثباتی است که در نتیجه دستاورد ها و تلاش هاتان است

خواب دیدن اینکه شما در گاراژ را باز می کنید بیانگر این است که شما در مورد یک موضوع، تصمیمی گرفته اید. شما در موردمسیری که می خواهید پی بگیرید تا به فرصت ها و اهدافتان برسید، تصمیم گرفته اید. از طرف دیگر، اگر شما در گاراژ را می بندید، بیانگر این است که شما اهدافتان را به خاطر افراد دور و برتان کنار می گذارید.

خواب دیدن اینکه یک خانواده بی خانمان در گاراژ شما زندگی می کنند بیانگر چیزی است که در زندگی تان کم است. شاید شما در مسیر اشتباه قدم گذاشته اید. مسیر فعلی شما، شما را راضی نمی سازد، اهدافتان را برآورده نمی کند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید زیرک تر باشید و از یک موقعیت نامطلوب به بهترین شکل استفاده کنید

گارد امنیت: نگهبان

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما گارد امنیتی هستید بیانگر این است که در یک موقعیت یا رابطه به دنبال امنیت هستید. خواب جبرانی از عدم امنیت در زندگی بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که چیزی ارزشمند وجود دارد که می خواهید ازش حفاظت کنید

گاز

شنیدن بوی گاز یا دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز به انرژی سازی و شوردو نشاط مجدد دارید. ممکن است موقعیتی در زندگی تان باشد که مدیریتش برای شما سخت باشد

گاز اشک آور

در تماس قرار گرفتن گاز اشک آور در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید دارید از یک رابطه خفه می شوید. نیاز دارید که خودتان را پاک کنید و از شر درد های گذشته خلاص شوید

گاز گرفتن

دیدن گاز در خواب، هشدار خطری از جانب کسی است که دوست دارد شما صدمه ببینید، چه فیزیکی چه مالی. مراقب افراد دورو برتان باشید

خواب دیدن اینکه شما گاز گرفته می شوید، بیانگر آسیب پذیری شما در مورد یک مساله یا احساسات حل نشده است. شما ممکن است، گرفتار یک مساله یا مانع شوید.

خواب دیدن اینکه توسط یک خون آشام گاز گرفته می شوید بیانگر نیاز این است که یک نفر را که در زندگی تان از شما سو استفاده می کند، از زندگی تان بیرون کنید. زمان آن رسیده که چشم هاتان را باز کنید و برای حفاظت از خودتان در مقابل آن شخص بایستید. اجازه ندهید که بازیچه دست دیگران شوید.

خواب دیدن اینکه یک نفر را در خواب گاز می گیرید، بیانگر فشاری است که روی دوش برخی می گذارید و به آنها استرس وارد می کنید. شما ممکن است احساسات خشم یا غیظ ابراز نشده، شاید حتی بچه گانه، داشته باشید که نیاز است شناسایی شود. این خواب، پیغامی برای شماست که استرسی که به دیگران وارد می کنید را، روشن کرده، کاهش دهید.

گام: قدم

شنیدن صدای قدم های کسی در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد مساله ای نگرانید. شما حس می کنید که زیر وحشت و تشویش دارید له می شوید

گاندی

خواب دیدن گاندی بیانگر این است که شما می توانید هنوز بدون استفاده از زور و نیرو، راه خود را پیش بگیرید. خواب به شما قدرت ذهن را یادآور می شود

گاو

دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی های معنوی باروری، تغذیه و مادری است

دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان(مثل دایه) در زندگی بیداری تان، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز های شما نیست

دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید

خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی تان، نفع خواهید برد

دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید

دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است

دیدن رم کردن گله گاوها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می شود

گاو نر

دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر این است که گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است.شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است(مثل گاو رفتار می کند)، چیزی که بی ارزش است

گاو نر نمادی از برخی انرژی های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است

خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است

خواب دیدن اینکه گاو نر مشکی دنبالتان می کند، بیانگر این است که از تایید سرکشی و لجاجتان سر باز می زنید

لطفا به معنی کلمه ی گاو نگاه کنید

گاوباز

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما گاوباز هستید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را به چالش بکشید و برای موانعی که پیش روست خود را آماده کنید. روی جرات خود کار کنید

خواب دیدن اینکه شما یک گاوبازی را نگاه می کنید، سمبلی از کشمکش بین تمایلات حیوانی و جنبه ی روحانی(معنوی) شماست(تقابلی بین بعد مادی و معنوی شماست)

خواب دیدن اینکه دو گاو با هم می جنگند، بیانگر عدم تعادل در جایی از زندگی تان است.

گاوصندوق

دیدن گاوصندوق در خوابتان بیانگر این است که شما حس ارزش خودتان را پنهان می کنید. به راز ها و امنیت شما اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از احساس امن بودن باشد

دیدن گاوصندوق خالی بیانگر فقدان یا ضرر است

گچ

کار با گچ در خوابتان بیانگر این است که یک موضوعی هست که تلاش می کنید حل و فصلش کنید.

اگر شما در خوابتان قالب گچی می سازید، پس به این معنی است که در گذشته زندگی می کنید، گیر کرده اید. شما دوست ندارید که همراه با زمان تغییر کرده و متحول شوید.

دیدن خواب گچ نمادی از پوسته ی حمایتی سخت شماست. شما یک مانع احساسی پیش روی خود می کشید.

گچ تخته گچی

دیدن یک تکه گچ در خواب، به مدرسه و یادگیری اشاره دارد. توانایی شما و دانش شماست که درخواست می شود(یعنی به دانش و توانایی شما نیاز است).

دیدن چیزی که با گچ نوشته شده، بیانگر چیزی است که می تواند به سادگی از چنگ شما فرار کند. شما ممکن است در یک موقعیت، شرایط به نفعتان باشد، اما موقتی است. اهمیت پیغام نوشته شده را در نظر گیرید

گدا

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما گدایید بیانگر حس عدم امنیت(ناامنی) است و اینکه بی ارزش هستید. شما حس می کنید که لیاقت ندارید.

خواب دیدن اینکه به گدا کمک می کنید بیانگر این است که شما بر سختی ها و بی کفایتی هایتان غلبه خواهید کرد

گذشته

خواب دیدن گذشته بیانگر این است که موقعیت فعلی بیداری تان موازی موقعیت گذشته است. شما نیاز دارید که از گذشته یاد بگیرید و دوباره همان اشتباه را نکنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر مسائل حل نشده از گذشته باشد(مسائل حل نشده باقی مانده است). یا اینکه شما نیاز دارید ازین که در گذشته زندگی می کنید دست بردارید و به سمت اینده پیش روید

گربه

دیدن گربه در خواب، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. نماد خواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای بودن(ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد. اگر شما گربه ی بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید گربه تان را پیدا کنید، بیانگر روحیه مستقل شماست. شما نیاز دارید که به خودتان اجازه دهید که آزاد باشید و به کسی یا چیزی اجازه ندهید که جلوی شما را بگیرد

خواب دیدن اینکه گربه شما را گاز می گیرد، نماد زنانگی ای است که همه از در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد. شما ممکن است ترس یا نا امیدی ابراز کنید، خصوصا وقتی که چیزی طبق برنامه پیش نمی رود. خواب دیدن اینکه شما زندگی یک گربه را نجات می دهید، بیانگر این است که شما استقلال و قدرتتان را باز میابید

خواب دیدن اینکه گربه شما را چنگ می انداز، بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید

دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس ترس می کنید و به شهود خود باور دارید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بدشانسی اشتباه بگیرید. بویژه، اگر گربه سیاه گاز می گیرد، چنگ می زند یا به شما حمله می کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید، تایید کنید. شما دیگر نمی توانید آن را رد کنید. ازینکه با موقعیت روبرو شوید، نترسید. اگر شما یک گربه ی سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است

دیدن یک گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که شما حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

دیدن گربه هایی که در خوابتان بازی می کنند به ماهیت شاد و خرم شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که جنبه ی بازیگوش خودتان را نشان دهدی

دیدن یا سوار شدن بر یک ماشین که شبیه گربه است، به روحیه آزاد و مستقل شما اشاره دارد. اگر یک ماشین که شبیه گربه است به شما بخورد، بیانگر این است که مانع اهداف کسی می شوید یا به آنها اجازه نمی دهید که خود واقعی شان باشند

خواب دیدن گربه بدون بدن یا هر کدام از پاها، نمادی از استقلال محدود شده است. شما به اشتباه فکر می کنید که آزادی انجام هرچه می خواهید را دارید

دیدن دو گربه ی مشابه در خوابتان به معنی این است که شما نیاز دارید نیاز هاتان را با نیاز های دیگران متعادل کنید. شما نیاز دارید که به خاطر داشته باشید که مراقب خودتان باشید و همیشه نگران دیگران نباشید

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما چشم گربه دارید، بیانگر این است که شما قادر به پیدا کردن راهتان در تاریکی هستید، قادرید راهتان را طی یک مشکل سخت پیدا کنید. شما قادرید که جنبه ی روشن و مثبت یک موقعیت منفی را ببینید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما صاف و یک دست(ماهر) یا موذی هستید

خواب دیدن اینکه گربه چشمان آبی براق دارد، بیانگر این است که شما نیاز دارید به چیزی از چشم انداز متفاوت و دیگری بنگرید. خواب ممکن است به معنی روشنفکری ناگهانی باشد که ممکن است احساس ترس یا نگرانی بیاورد. شما از حقیقت می ترسید(از حقیقت گریزانید)

گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خوابتان بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان، احساس ترس می کنید. شما ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید. بویژه اگر گربه سیاه، گاز بگیرد، چنگ بزند یا به شما حمله کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید. شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید. از روبرو شدن با موقعیت نهراسید

گربه: بچه گربه

دیدن بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است کهخواب نمادی از بیگناهی و خلوص است

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را در خوابتان می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید

خواب دیدن اینکه بچه گربه به یک سگ کوچولو بدل می شود بیانگر تحول در زندگی شخصی تان است. شما ازینکه فقط به خودتان فکر کنید دست برداشته و مراقب کس دیگر هم هستید. شما به دنبال همراهی و همکاری هستید

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان(بزرگراه) نجات م یدهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید

گربه ماهی

دیدن گربه ماهی در خوابتان سمبلی از کسی است که ممکن است آنگونه که هست ظاهر نشود(نقش بازی کند). خود واقعی شان ممکن است آشکار نباشد یا فورا ظاهر نشود

گرد و خاک

دیدن گرد و خاک در خوابتان بیانگر جنبه های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم پوشی شده است

دیدن اینکه شما گرد گیری می کنید بیانگر این است که کل اشتباهات گذشته تان را تمیز می کنید و تر و تازه، گویی یک لوح سفید، دوباره شروع می کنید

خواب دیدن اینکه گرد طلا از میان انگشتان شما می ریزد بیانگر این است که با پایان یافتن یک رابطه ی شخصی، احساس تاسف می کنید. شما حس می کنید که اشتباه وحشتناکی را مرتکب شده اید

گردباد

دیدن گردباد در خوابتان بیانگر این است که یک حجم بالایی طغیان احساسی و کج خلقی و بد اخلاقی را تجربه می کنید. آیا موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان است که ممکن است به صورت بالقوه مخرب باشد؟

خواب دیدن اینکه شما در یک گردباد هستید به این معنی است که حس می کنید دارید زیر فشار له می شوید یا وضعیتتان از کنترل خارج شده است. برنامه هاتان، پیامد های زیادی دارد و شما با یک سری نارضایتی رودر رو خواهید شد

دیدن چندین گردباد در خوابتان بیانگر اطرافیان شماست کسانی که تمایل به طغیان خشونت آمیز و تغییر و نوسانات اخلاقی دارند(دمدمی مزاج هستند). ممکن است نمادی از موقعیت یا رابطه ی از بین رفتنی باشد ممکن است دود شود و به هوا رود.

دیدنش در خوابتان بیانگر تغییرات غیر منتظره ایست که در زندگی تان رخ می دهد. شما ممکن است احساسات قوی و مخربی را تجربه کنید

خواب دیدن اینکه گردباد شما را می برد(به درون خود می کشد) بیانگر این است که نیروهای احساسی و ذهنی تان، از درون ساخته می شود و خودشان را می شناسانند. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه توسط احساساتتان خورده شوید(احساساتتان شما را بخورد-تحلیل برد). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تحت فشار و زور هستید، در مورد چیزی که نمی خواهید انجامش دهید

گردش علمی

خواب دیدن اینکه در گردش علمی هستید بیانگر این است که نیاز دارید از چیزی که از تجربه هاتان یاد گرفته اید استفاده کنید(درگیرش شوید). خواب بیانگر فاز تحول است. نماد چیزی که میبینید و اینکه در طول این گردش علمی چه احساسی دارید را در نظر گیرید

گردن

دیدن گردنتان در خواب بیانگر رابطه ی بین ذهن و بدن است. بیانگر قدرت ارائه، محدودیت خود و نیازتان برای کنترل احساساتتان است و اینکه مدام حواستان به آنها باشد.

خواب دیدن اینکه گردنتان صدمه دیده است یا زخم شده است بیانگر این است که بین قلب و مغزتان فاصله می افتد. یک فاصله ی واقعی بین اینکه چه احساسی دارید و اینکه چه فکر می کنید وجود دارد. شما حس ناسازگار بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر چیزی یا کسی است که گردنش درد می کند

اگر شما خواب میبینید که گردنتان کلفت است یا ورم کرده است، بیانگر خلق و خوی تند شماست

دیدن یا بستن چیزی دور گردن درخوابتان بیانگر این است مه تلاش می کنید دوباره قلب و ذهنتان را مرتبط کنید. شما تلاش می کنید که احساساتتان را معقول کنید

خواب دیدن اینکه کسی چیزی دور گردنش می بندد به سیستم حمایتی شما اشاره دارد

گردنبند

دیدن یا انداختن گردنبند در خوابتان بیانگر تمایلات ارضا نشده است. روی عقل شما و تمایل شما برای تاثیر گذاری و قدرت بیشتر روی دیگران تاکید دارد. اگر گردنبند شکسته است یا گم شده است، بیانگر این است که تفکر معقول شما مطابق تفکر احساسی شماست. شما نیاز دارید که طبق غریزه تان در مورد یک موقعیت یا رابطه رفتار کنید

گردو

دیدن گردو در خوابتان بیانگراین است که شما به وظیفه ای که در دست دارید، خیلی فکر می کنید. شما زمان خود را هدر می دهید. تعبیر دیگر این است که گردو بیانگر خوشی و فراوانی است

خواب دیدن اینکه شما گردو را می شکنید، پیش بینی می کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود(در هم می شکند)

گرسنگی

خواب دیدن اینکه گرسنه اید بیانگر این است که در جایی از زندگی تان احساس تکامل ندارید. شما ممکن است تشنه ی عشق، شناخته شدن، قدرت، ثروت یا شهرت باشید. شما اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که یک مدتی آرزوتان بوده است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما واقعا حس گرسنگی دارید و این در خوابتان نمایش داده می شود

گرسنگی شدید -قحطی

خواب دیدن در مورد قحطی بیانگر این است که یک جای ذهنی یا احساسی در زندگی تان کم است. شما ممکن است مساله ای احساسی/خانوادگی مهمی را رد می کنید یا از آن خودداری می کنید. خواب قحطی برای افرادی که رژیم دارند یا کسانی که اختلال غذایی دارند رایج است

گرفتگی عضلات

خواب دیدن اینکه شما عضله تان گرفته است به این معنی است که شما نیاز دارید کاری را که در حال انجام آن هستید متوقف کنید و انتخاب ها یا تصمیمات خود را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر این است که گرفتگی عضلات، بیانگر این است که خیلی کار می کنید. اینکه کجایتان گرفته است هم مهم است، در نظر بگیرید

گرگ

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا  آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس(عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد

دیدن گرگ سفید در خوابتان نشانه ای از شجاعت و پیروزی است. شما توانایی دارید که حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید(دید مثبت به همه چیز دارید). دیدن گرگ سیاه در خوابتان بیانگر سایه شماست. ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید

خواب دیدن اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می شوید،   بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید

شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است

خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید

گرگ و میش

دیدن هوای گرگ و میش در خوابتان به عادت، شرایط یا موقعیتی قدیمی اشاره دارد

گرما

حس کردن گرما در خوابتان بیانگر حس خجالت یا دستپاچگی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر خلوص، انرژی خلاق یا شور و شوق شدید است. به تعبیر دیگر حس گرما در خوابتان بیانگر شادی و رضایت از حالت فعلی تان است. شما از جایی که هستید خوشحالید. تعبیر دیگر این است که حس کردن گرما، مشابه امید و عشق بدون قید وشرط است

گروگان

خواب دیدن اینکه شما گروگان هستید، بیانگر این است که شما حس می کنید قربانی شده اید یا حس بی قدرت بودن می کنید. شما حس می کنید در انتخاب هاتان محدود هستید یا از نظر فیزیکی توانایی حرکت ندارید. شاید این خواب موازی موقعیت/مشکلاتی در زندگی یا رابطه ی بیداری تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما گروگانید بیانگر قسمتی از خودتان است که به طور کامل ابراز نشده است

گروه کر

خواب دیدن اینکه شما در یک گروه کر آواز می خوانید نمادی از هماهنگی و تعادل روحی است. به توانایی شما برای کار کردن و همکاری با دیگران اشاره دارد. اگر شما خارج می خوانید، پس بیانگر این است که متناسب با برخی از موقعیت های گروهی نیستید

گروه موسیقی

دیدن یک گروه موسیقی یا نواختن در یک گروه موسیقی در خواب بیانگر حس اجتماعی و تعلق است. خواب ممکن است جناسی از پیوند با یکدیگر(کار در گروه) و نیاز به همکاری/وحدت باشد

موسیقی

دیدن یک گروه موسیقی یا نواختن در یک گروه موسیقی در خواب بیانگر حس اجتماعی و تعلق است. خواب ممکن است جناسی از پیوند با یکدیگر(کار در گروه) و نیاز به همکاری/وحدت باشد

گره

دیدن گره در خوابتان بیانگر نگرانی در مورد مسائل کوچک و جزئی است. شما ممکن است تلاش کنید که راه حل واضح یک موقعیت را بیابید. بیانگر محدودیت های فکری، احساسی و عملکردی شماست

خواب دیدن اینکه شما گره می زنید بیانگر ماهیت مستقل و سرکش سمایت. شما هرچیزی را تحت کنترل دارید. ممکن است به این معنی باشد که دو فرد با هم متحد می شویند یا به رابطه ای متعهد می شوند، اصطلاحا به معنی ازدواج کردن است

گریبان

لطفا به کلمه یقه نگاه کنید

گریپ فروت

دیدن یا خوردن گریپ فروت در خوابتان بیانگر حس رفاه و حالت تازگی ذهن است. شما احساس می کنید که روحتان جلا یافته و بدنتان جوان شده است

دیدن درخت گریپ فروت در خوابتان نمادی از استعداد هاتان، سیستم باور و کردار خوبتان است. ممکن است بیانگر ثمره ی کارتان باشد

گریه کردن

خواب دیدن اینکه گریه می کنید بیانگر این است که از  احساسات منفی رها شده اید و این به خاطر یک موقعیت در بیداری تان است. خواب شما، راهی است که تعادل احساسی را باز یابید و ترس ها و نا امیدی هاتان را به صورتی ایمن، رها کنید. در زندگی روزمره تان، تمایل دارید که احساسات خود را رد کنید، انکار کنید یا سرکوب کنید. اما در حالت خوابتان، مکانیزم دفاعی شما، دیگر ایمن نیست و احساساتی که در طول روز سرکوب شده است، رها می شود

دیدن کسی که در خوابتان گریه می کند، ممکن است، نشانگر احساسات شما در مورد یک نفر دیگر باشد. اگر شما در زندگی بیداری تان گریه نمی کنید، کس دیگری را می بینید که گریه می کند، ممکن است ساده تر با این مساله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.

وقتی با گریه بیدار می شوید، بیانگر یک زخم سرکوب شده یا ضربه ی روحی قدیمی است که دوباره سر باز می کند. شما دیگر نمی توانید این احساسات را سرکوب کنید. نیاز است که سینه سپر کرده با آن ها رودررو شوید

خواب دیدن اینکه هیچ کس صدای گریه شما را نمی شنود یا به آن پاسخی نمی دهد(عکس العملی نشان نمی دهد)، بیانگر بی یاوری، مشکلات و نا امیدی شما در مورد ارتباط برقرار کردن با دیگران است. شاید خواب شما به شما می گوید که رسا تر باشید و بیشتر تلاش کنید تا منظور خود را بیان کنید

گزارش

خواب دیدن اینکه شما گزارش می نویسید بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها قبل از اینکه رویشان اقدام کنید فکر کنید. شما نیاز دارید وقتی که یک موقعیت را ارزیابی می کنید، هدفمند تر باشید

دیدن یا خواندن گزارش در خوابتان بیانگر نگرانی در مورد یک مساله است. شما ممکن است با یک فرجه ی زمانی روبرو باشید

گزنه

دیدن گزنه در خوابتان بیانگر موقعیتی سخت است که نیاز دارید از آن دوری کنید. شما ممکن است در ابراز خودتان دچار مشکل باشید.

 گشنیز

دیدن یا خوردن گشنیز در خوابتان بیانگر ابدیت است

گشنیز

دیدن یا خوردن گشنیز در خوابتان نمادی از ابدیت است. بیانگر این است که از نظر احساسی، باثبات و سالم هستید

گل

دیدن گل های رنگی در خوابتان بیانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. خوابتان ممکن است یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر این است که گل ها در خواب، خصوصا اگر د رحال شکوفه زدن باشد بیانگر ظرفیت پنهان شما و استعداد های پنهان شماست. گل ها می تواند بیانگر زمان یا فصل خاصی باشد. اگر گل ها سفید باشد، نمادی از ناراحتی است. رنگ گل و نوع گل را در نظر بگیرید، برای تفسیر و تحلیل بیشتر به کار می رود

دیدن گل های پژمرده یا مرده در خوابتان بیانگر ناامیدی و موقعیت افسرده است. ممکن است سیگنالی از پایان یک رابطه عاشقانه باشد. یا می تواند بیانگر این باشد که شما ممکن است از تمام ظرفیت و استعداد های خود استفاده نکنید و بگذارید که هدر روند

خواب دیدن اینکه شما یک دسته گل دریافت می کنید بیانگر احترام، تایید، تحسین و پاداش است

دیدن گل هایی که در خاک بی آب و علف و خشک شکوفه می دهد بیانگر انرژی و ماهیت بشاش است که شما را قادر خواهد ساخت که بر نارضایتی هاتان غلبه کنید. اگر شما در حال گل چیدن هستید، خواب نمادی از شکوفه زدن عشق یا شروع یک رابطه ی در حال پیشرفت جدید است

گل ارکیده

دیدن گل ارکیده در خوابتان نمادی از نجابت، رمانتیک و زیبایی است. موقعیت یا رابطه ای است که نیاز به توجه و مراقبت خاص دارد. تعبیر دیگر این است که ارکیده به عنوان یادآور این است که شما با ثروت و غنی بودن احاطه شده اید(در ثروت غلط می خورید)

گل انگشتانه

دیدن این گل در خوابتان بیانگر این است که چیزی وجود دارد که شما تلاش می کنید پنهانش کنید یا حفظش کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت، صمیمی نیستید یا خیلی سرد هستید

گل آفتاب گردان

دیدنش در خوابتان نمادی از گرمی، فراوانی، طول عمر و کامیابی است. گل آفتابگردان، مسیر درست را به شما نشان می دهد، و منبع راهنمایی معنوی است. اگرچه در زمان های سخت، شما استقامت خواهید داشت. تعبیر دیگر این است که گل آفتابگردان بیانگر غرور است. شما ممکن است توسط ظاهر غلط کسی فریب بخورید

گل بنفش سه پر

دیدن این گل در خواب سمبلی از عشقی ماندگار است که هرگز نمی میرد(عشق نامیرا). ممکن است به معنی با فکر بودن، یه یادآوردن خاطرات و خاص بودن باشد. تعبیر دیگر، بیانگر این است که شما خیلی ساده لوح هستید و زود گول می خورید. یا اینکه شما از خودتان دفاع نمی کنید.

گل رس

لطفا به کلمه سفال نگاه کنید

گل زنبق(لیلی)

دیدنش در خوابتان نمادی از آرامش، معنویت، ایمان، صلح، خلوص، لذت و سعادت است. به عزاداری هم مرتبط است

گل شقایق

دیدنش در خوابتان نمادی از  باروری و فراوانی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید که فراموش کنید یا ببخشید. شما نیاز دارید که گذشته را رها کنید و به آینده نگاه کنید

بویژه اگر شقایق قرمز باشد، بیانگر قربانی ای است که نیاز دارید بدهید یا قربانی ای که داده اید. نمادی از یادآوری و تذکر است

گل کلم

دیدن یا خوردن گل کلم در خوابتان نماد غنای معنوی، خلوص و کمال است. بیانگر ناراحتی است و نیاز به تعالی دارد. خواب شما بیانگر زمان های سختی است که شما تجربه کرده اید و به زودی تمام خواهد شد. تعبیر دیگر این است که گل کلم، نمایانگر مغز و قابلیت های ذهنی تان است

گل محمدی

دیدن گل محمدی در خوابتان بیانگر اتحادیه ها و مجامع شاد است

خواب دیدن اینکه یک دسته گل محمدی دریافت می کنید، از عشق حقیقی خبر می دهد

گل مگنولیا

دیدن مگنولیا در خوابتان نمادی از زیبایی، جذابیت و ظرافت است

گل میخک

دیدن گل میخک در خواب، بیانگر خوش قلبی، شادابی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تجرد باشد. رنگ میخک را در نظر گیرید، مهم است

گل مینا

دیدن این گل ها در خواب سمبلی از امیدهاتان، آرزوهاتان و رویاهاتان است

گل و لای

دیدن گل و لای در خوابتان بیانگر این است که شما درگیر موقعیتی درهم برهم و چسبنده هستید. بیانگر این است که نیاز است روحتان را ترو تمیز کنید

خواب دیدن اینکه شما در گل راه می روید بیانگر این است که حس می کنید بار یک موقعیت، مساله یا رابطه روی دوشتان سنگینی می کند. شما احساس نا امیدی می کنید

خواب دیدن اینکه گل و لای روی لباس هاتان ریخته است به این معنی است که شهرت شما خدشه دار شده و زیر سوال رفته است.

دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات شرم آور یا رد شده ی شما است. همچنین نمادی از اعتماد به نفس پایین است. منبع و رنگ لجن را در نظر گیرید، نشان دهنده ی که خوابتان به چه احساسی تاکید دارد

گلابی

دیدن گلابی در خوابتان نمادی از رحم و باروری است. ممکن است به زنی در زندگی تان اشاره دارد. دیدن درخت گلابی در خوابتان بیانگر فرصت های جدید است

گلادیاتور

خواب دیدن اینکه شما یک گلادیاتور هستید بیانگر یک موقعیت است که برای نجاتتان می جنگید. شما حس می کنید که دیگران علیه شما کار می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما با مسائلی از ضمیر ناخودآگاهتان روبرو هستید

گلخانه

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در گلخانه هستید بیانگر تحول است. شما تغییراتی را در زندگی تان تجربه می کنید که بیشترشان در نتیجه ی کارهای خودتان است. بیانگر این است که شما ممکن است خیلی کنترل می کنید. شما می خواهید چیزها به شیوه ی شما انجام شود، اما در این فرآیند، ممکن است خود را ایزوله کنید

گلدان

دیدن گلدان در خوابتان نمادی از رحم و همه ی چیزهای زنانه است. شما آغوشتان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر خلاقیت است. اگر گلدان پر نقش و نگار، گران یا فانتزی باشد، بیانگر این است که دوست دارید مرکز توجه باشید

خواب دیدن اینکه گلدان ترک برداشته یا شکسته است، بیانگر عشقی از گذشته، فراموش شده یا گم شده است

گلف

خواب دیدن اینکه شما گلف بازی می کنید یا بازی گلف تماشا می کنید بیانگر افراط های خوشایند است. همچنین ممکن است بیانگر این باشد که شما عاطل باطل می گردید و زمانتان را هدر می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از دستاورد های فردی و انگیزه شما برای موفقیت است

خواب دیدن اینکه شما در زمین گلف هستید بیانگر این است که تمایل به آزادی دارید. شما می خواهید که از سخت کار کردن فرار کنید.

گلو

دیدن گلوتان در خواب نمادی از توانایی شما برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار/ایده هاتان است

خواب دیدن اینکه گلو درد دارید یا مشکلاتی مربوط به گلو دارید بیانگر این است که در بیان چیزی که واقعا در فکرتان می گذرد مشکل دارید. شما در گفتن احساساتتان و  انتقال افکارتان مشکل دارید. شما ممکن است حس کنید که وقتی خود را ابراز می کنید حس تهدید شدن می کنید. تعبیر دیگر این است که خوابتان ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید غرورتان را ببلعید و فرو ببرید و کنار بگذارید

دیدن یک گلوی زیبا و برازنده در خوابتان، پیشرفتی در موقعیت تان را پیش بینی می کند

گله حیوانات

دیدن گله در خوابتان بیانگر این است که شما یک پیرو هستید. شما تمایل دارید که با جمعیت پیش روید. یاد بگیرید که تصمیم خود را خودتان بگیرید و آغاز گر باشید. در نظر بگیرید چه حیواناتی در این گله هستند.

گم شده

خواب دیدن اینکه شما گم شده اید بیانگر این است که شما مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش خود را نسبت به اهدافتان گم کرده اید. شما ممکن است در مورد مسیری که در زندگی پیش میگیرید نگران و نامطمئن هستید. اگر تلاش می کنید که درخواست کمک کنید، به این معنی است که شما تلاش م یکنید حمایت کسب کنید. شما به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر این است که گم شدن به این معنی است که شما هنوز دارید با موقعیتی جدید که قوانین و شرایطش مدام تغییر می کند سازگار می شوید

خواب دیدن اینکه کس دیگری گم شده است بیانگر مسائل حل نشده یا احساسات حل نشده در مورد کسی است که گم شده است. چه جنبه ای از آن فرد را ممکن است درون خود گم کرده باشید، این را در نظر بگیرید. شاید شما نیاز دارید که این جنبه ها را دوباره به دست آورید و دوباره تایید کنید

گم کردن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را از دست می دهید(گم می کنید) بیانگر این است که شما ممکن است واقعا چیزی را جای عوضی گذاشته اید و هنوز نفهمیده اید. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که زندگی تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی ش کنید. شاید شما فشار و شلوغی زندگی روزمره خیلی رویتان فشار آورده است. تعبیر دیگر این است که گم کردن چیزی، همزمان با تغییر بزرگی در زندگی یا مساله ی بیداری است

به حالت نمادین، گم کردن چیزها در خوابتان بیانگر فرصت های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه های فراموش شده ی خودتان است. ملاحظات شخصی تان در مورد چیزی که گم کرده اید، سرنخی برای شما خواهد بود که معنا و تعبیر عاطفی خوابتان را دریابید(چه رابطه ای با انچه گم کردید دارید)

گمرک

خواب دیدن اینکه شما وارد گمرک می شوید، بیانگر این است که شما تحت نقد و بررسی موشکافانه اید و نقد می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید ایمن باشید

گناه

خواب دیدن اینکه در مورد چیزی احساس گناه می کنید، به این مربوط است که چگونه موفقیت ها و شکست هاتان یا شایستگی و عدم صلاحیت خود را مدیریت می کنید. شما ممکن است حس کنید که لایق دستاورد هاتان نیستید. یا از طرف دیگر، شما حس می کنید که دیگران را زیر پا گذاشته اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از احساسات منفی و سرکوب شده ای باشد که در مورد خود دارید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی گناه کرده اید بیانگر این است که شما یک گناه درونی را حبس کرده اید. شما کاری انجام داده اید که به آن مفتخر نیستید یا اینکه از درون، شما را دلچرکین کرده است

گنبد

خواب دیدن گنبد در خوابتان بیانگر حمایت روحی و روشنگری است

گنج

خواب دیدن اینکه گنج پیدا می کنید بیانگر این است که مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده اید. نمادی از ارزش شما و چیزی است که باید به جهان پیشنهاد دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش شما یا گنج شماست

خواب دیدن اینکه شما گنج را دفن می کنید بیانگر این است که به آینده فکر می کنید. شاید استعداد یا مهارتی وجود دارد که می خواهید از دیگران پنهان نگه دارید

دیدن صندوق گنج در خوابتان بیانگر استعداد های نهفته تان است. به حس امنیت و تعلق اشاره دارد. شما از جایگاهتان در یک موقعیت یا رابطه خوشحال هستید

خواب دیدن اینکه به درون صندوقچه گنج نگاه می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی ارزشمند از گذشته تان را دوباره بدست آورید

گنجشک

دیدن گنجشک در خوابتان بیانگر کرامت درونی است. هرگز چیزی که به نظر کوچک یا ضعیف است را دست کم نشمارید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از تنهایی است. شاید خلوت را ترجیح می دهید

گندم

دیدن دانه گندم در خوابتان بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت ها و درهایی باز می شود. شما در مسیر دستیابی به اهدافتان هستید. تعبیر دیگر این است که گندم نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است

دیدن یک گندمزار در خوابتان بیانگر موفقیت در اهدافتان است.

گواش

دیدن رنگ نقاشی در خواب سمبلی احساسات درونی تر شماست . رنگ نقاشی را در نظر گیرید و اینکه آن رنگ به شما چه احساسی می دهد. این احساسی است که نیاز دارید در عالم بیداری تان ،آن را بیشتر بیان کنید

تلفیق کردن رنگها در خوابتان بیانگر این است که شما ،تنوع کمی در زندگی تان دارید

گواهینامه رانندگی

دیدن گواهینامه رانندگی شما در خوابتان بیانگر این است که شما با یک بحران هویتی روبرو هستید

از دست دادن(گم کردن) گواهینامه رانندگی تان در خواب بیانگر این است که شما مسیر یا جهت خود را در زندگی گم می کنید. شاید شما خود مختاری خود را برای حرکت به سوی اهدافتان از دست داده اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خود واقعی تان را از دست داده اید. شما تلاش می کنید کسی باشید که نیستید

گوجه فرنگی

دیدنش در خوابتان نمادی از شادی و هماهنگی در خانه است

خواب دیدن اینکه گوجه فرنگی می خورید، هشداری از سلامتی و وضعیت خوب سلامتی است

گودال: چاله

خواب دیدن اینکه درون یک حفره هستید بیانگر این است که در مورد یک موقعیت یا فرآیند احساس نا امیدی می کنید.

اگر شما خواب ببینید که در یک گودال بی انتها سقوط می کنید، بیانگر این است که قادر نیستید بعد از یک شکست بلند شوید (آن را ترمیم کنید) یا اینکه قادر نیستید بر مساله ای غلبه کنید

گودزیلا

دیدن گودزیلا در خوابتان بیانگر احساس از کنترل خارج شدن است. یک موقعیت خاص، از بهترین خصوصیات و بهترین انرژی شما استفاده می کند(از چنگتان در می آورد)

عینک ایمنی(عینک شنا-عینک جوشکاری-عینک دندان پزشکی)

گورخر

دیدن گورخر در خوابتان بیانگر تعادل، وحدت و هماهنگی است. همچنین بیانگر جاذبه دو قطب متضاد است. تعبیر دیگر این است که گور خر بیانگر این است که شما وقت زیادی راصرف مسائل بدیهی و جزئی می کنید. شما نیاز دارید که جدول زمانی روشنی را تنظیم کنید و زمینه کاری تان را روی موفقیت تنظیم کنید

خواب دیدن اینکه یک گورخر می دود بیانگر این است که تلاش می کنید از یک رابطه یا موقعیت خطرناک فرار کنید

گوزن

دیدن یک گوزن نر در خواب بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. اگر دو گوزن دعوا می کنند، بیانگر تهاجم مردانه است. شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگی تان سلطه یابید یا تحت کنترل بگیریدش.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی آهو نگاه کنید

گوزن شمالی

دیدن گوزن شمالی در خوابتان بیانگر عمر زیاد و طول عمر است. ممکن است به ریش سفیدان دور و بر شما اشاره کند. تعبیر دیگر این است که گوزن شمالی بیانگر این است که می توانید هم قدرتمند باشید هم مهربان. شما فقط وقتی قدرت خود را به کار می برید که لازم است

گوژپشت

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید زیر بار مسائل و مشکلات روزمره تان خم می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید که ایستادگی کنید(صاف بایستید)

گوساله

دیدن گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. شما نیاز دارید که ویژگی های خاصی را گسترش داده، رشد دهید

گوسفند

دیدن گوسفند در خوابتان بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن گوسفند بیانگر دلسوزی شماست.

دیدن گوسفند سیاه در خوابتان نمادی از حرص و طمع و وسوسه است.

گوش

دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری نشان دهید یا آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید(اعتماد داشته باشید). شما نیاز دارید که بیشتر به چیزی که به شما گفته می شود گوش فرا دهید. تعبیر دیگر این است که، بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است. اگر خواب میبینید که گوشهاتان عجیب غریب است یا شکل عجق وجقی دارد، بیانگر فریب است

خواب دیدن اینکه شما آشغال گوش خود را تمیز می کنید بیانگر این است که نمی خواهید به اطرافیان خود گوش دهید. ممکن است چیزی باشد که از شنیدنش سر باز می زنید. آیا شما ازین گوش میشنوید از آن گوش در می کنید؟(خود را به کری می زنید؟)

خواب دیدن اینکه گوشتان قطع شده یا بریده شده است بیانگر این است که شما ازینکه چیزی که دیگران به شما می گویند را گوش کنید خسته شده اید. اگر گوش کس دیگری بریده شده باشد، بیانگر این است که شما باید نظرات خود را برای خودتان نگه دارید. یا اینکه نیاز دارید ازینکه راجع به دیگران صحبت کنید دست بکشید

خواب درد در گوش بیانگر این است که شما اخبار بد یا یاراحت کننده ای را دریافت خواهید کرد

خواب دیدن اینکه گوشتان کشیده یم شود بیانگر مخالفت و عدم توافق است. اگر شما گوش کس دیگری را می کشید، بیانگر این است که شما تمایل دارید که نظرات خود را به دیگران تحمیل کنید

خواب دیدن اینکه گوش هاتان سرخ می شود نمادی از خجالت یا گناه است

خواب دیدن اینکه کسی در گوش شما زمزمه می کند بیانگر این است که نیاز دارید توجه بیشتری به چیزی کنید یا با دقت بیشتری به کسی گوش کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نا امنی و نگرانی است که مردم پشت سر شما صحبت می کنند

خواب دیدن اینکه شما گوش هاتان را سوراخ می کنید بیانگر نشانه های سوزش یا توهین است

خواب دیدن اینکه پشه در گوشتان است، بیانگر کسی است که تلاش می کند  به شما چیزی بگوید که نمی خواهید بشنوید

خواب دیدن اینکه حشره هایی از گوشتان بیرون میاید، بیانگر این است که شما چیزی را شنیده اید که نباید می شنیدید. تعبیر دیگر حشره در گوش، شایعه است

گوش کردن

خواب دیدن اینکه شما به چیزی گوش می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به چیزی که می گویید و می بینید، توجه بیشتری داشته باشید. شاید خوابتان به شما می گوید که در مورد راهنمایی یا انتقاد دیگران، پذیرا تر باشید

خواب دیدن اینکه هیچ کس به شما گوش نمی کند بیانگر این است که شما در حال انکار چیزی هستید.

گوش گیر

خواب دیدن اینکه گوش گیر می زنید یا استفاده می کنید بیانگر این است که چیزی هست که شما نمی خواهید بشنوید یا باور کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خودتان را از دیگران ایزوله می کنید(جدا می کنید)

گوشت

دیدن گوشت خام در خوابتان بیانگر موانع و دلسردی هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهدافتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد

خوردن یا پختن گوشت در خوابتان بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می روید. شما انرژی های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که شما می بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده ند

دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره ای از مسائل سلامتی باشد

گوشت اسب

اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.

گوشت گاو

دیدن یا خوردن گوشت گاو در خواب بیانگر غریزه حیوانی و انرژی حیوانی است. خواب ممکن است به شکایت کردن یا کینه از کسی اشاره داشته باشد. آیا شما تلاش می کنید که دعوایی راه بیاندازید؟

گوشواره

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری گوشواره می اندازید بیانگر این است که نیاز دارید با دقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره مرواریددر خوابتان بیانگر این است که یک نصیحت عاقلانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که گوشواره مروارید ممکن است خاطره کسی در زندگی تان باشد که گوشواره مروارید می انداخته است

دیدن گوشواره شکسته در خواب بیانگر کسی است که کسی در مورد شما صحبت می کند

خواب دیدن اینکه گوشواره می خرید بیانگر این است که تمایل به قبول کردن و محبت کردن دارید

خواب دیدن اینکه گوشواره تان را گم می کنید بیانگر این است که به بیراهه هدایت می شوید(گمراه می شوید)

گوگرد: سولفور

دیدنش در خوابتان بیانگر سطح بالاتر استدلال است. شما نیاز دارید که به بعد شهودی تان به اندازه ی بعد عقلانی تان اعتماد کنید

گونه صورت

دیدن گونه هاتان در خواب نمادی از تعهد، صمیمیت و نزدیکی است. نشان گر قدرت شخصیت شما و قدرت نظرات شماست. تعبیر دیگر این است که گونه ها می تواند در زبان عامیانه، معرف باسن باشد

دیدن گونه های صورتی(لپ گلگون) در خواب، بیانگر انرژی و شور زندگی، شور و اشتیاق و زنده دلی است. اگر گونه ها تو رفته باشد، نمادی از ناراحتی، گرسنگی، فقر و/یا کشمکش و دعواست. تاکید گونه ها در خواب، روی مسائل مربوط به سلامتی است

خواب دیدن اینکه گونه هاتان را رژ گونه زده اید، بیانگر نگرش های شجاعت و خشونت/انفعال است

خواب دیدن اینکه گونه یک نفر را می بوسید یا او گونه شما را می بوسد، بیانگر تحسین، حسن نیت، احترام یا دوستی است

گونی

دیدنش در خوابتان نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر بارها و مسئولیت های شماست

گونی شن

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که چیزی یا کسی روی دوش شما سنگینی می کند و جلوی پیشرفت شما را می گیرد. تعبیر دیگر این است که شما احساساتتان را منحرف می کنید به جای اینکه با آنها روبرو شوید.

گوه

دیدن گوه در خوابتان نمادی از حمایت و توانایی شما برای درخواست کمک در زمانی است که نیاز دارید

گهواره

دیدن گهواره در خوابتان نمادی از یک رابطه ی وابسته است. شما ممکن است حس کنید که به حمایت و مراقبت نیاز دارید. خواب شما ممکن است به شما بگوید که کنترل و استقلال را در زندگی تان بازیابید. تعبیر دیگر این است که بیانگر یک پروژه ی جدید یا شروع تازه است

دیدن گهواره در خوابتان بیانگر این است که ایده، آفرینش یا پروژه ی جدیدی را شروع می کنید یا پرورش می دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به ماهیت پرورش دادن، حمایتی و مراقبتی شما اشاره دارد. تعبیر تحت اللفظی تر این نماد، بیانگر این است که شما ممکن است حسرت داشتن بچه ای را داشته باشید یا در انتظار بچه باشید.

گیاه پاپیروس

دیدن گیاه پاپیروس در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید به گذشته تان نگاهی کنید تا از آن درس بگیرید

گیاه خواری

اگر شما در زندگی بیداری تان گیاه خوار نیستید و خواب میبینید که گیاه خوارید، پس به نظم و انضباط سفت و سخت شما اشاره دارد.

گیاهان

دیدن گیاه در خوابتان بیانگر باروری، توسعه روحی، پتانسیل و رشد است. تعبیر دیگر این است که ظاهر گیاه در خوابتان بازتابی از ماهیت مراقب و عشق ورز شماست. اگر شما از فرزندانتان دورید، گیاه ممکن است بیانگر فرزندانتان باشد

بویژه دیدن گیاهان داخل آپارتمان در خوابتان بیانگر این است که رشد شما، یک جورهایی کند شده یا مانع برایش ایجاد شده است. شما نبود استقلال را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید به طبیعت نزدیک تر باشید

دیدن گیاه پژمرده، افتاده یا مرده در خوابتان بیانگر این است که در زندگی تان درجا می زنید(حرکتی نمی کنید). شما ابتکار عمل ندارید

گیتار الکتریک

دیدن یا نواختن گیتار الکتریک در خوابتان بیانگر قدرت احساسات شماست. شما به طور واضح، احساسات خود را به دیگران ابراز می دارید. تعبیر دیگر این است که نمادی از جوانی و سرکشی است

گیتار بیس

نواختن گیتار بیس در خواب بیانگر ضرب و ریتم زندگی است(زندگی روی روال است)

صدای گیتار بیس در خوابتان سمبلی از اساس و پایه ی سفت و محکم و زمینه ای سفت و محکم برای چیزی است که در سر دارید

گیر کردن

خواب دیدن اینکه گیر می کنید بیانگر حس بی یاوری است و اینکه قادر نیستید از مسائل یا استرس های زندگی فرار کنید. شما اعتماد به نفس تان را از دست داده اید و به توانایی خود به پیشروی در زندگی اعتماد ندارید. نبود اهداف مشخص و عزت نفس پایین شما، ممکن است علت رایج این خواب ها باشد

گیره کاغذ

دیدن یا استفاده از گیره کاغذ در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید که رابطه ای را حفظ کنید. تعبیر دیگر این است که گیره کاغذ به معنی این است که شما نیاز دارید جنبه های خاصی از زندگی تان را سازمان دهی کنید

گیشا

دیدنش در خواب بیانگر زیبایی، جذابیت، و وقار است

خواب دیدن اینکه شما گیشا هستید بیانگر این است که شما در زندگی شخصی، اجتماعی و کاری تان، به خوبی تعادل ایجاد کرده اید. شما در موقعیت های مختلف، به خوبی تعادل ایجاد کرده اید

گیلاس

دیدن گیلاس در خوابتان نمادی از صداقت و صاف و ساده بودن یا شیرینی و خوش شانسی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید زندگی را جدی نگیرید، اسان بگیرید

دیدن درخت گیلاس در خواب، بیانگر شانس، بهار، زنانگی و جوانی است

گیوتین

دیدن گیوتین در خوابتان نمادی از خشم، خصومت تخریب احساسات خیلی قوی است. شما از سرتان درست استفاده نمی کنید. نیاز دارید که قبل ازینکه عمل کنید به خوبی راجع به کارتان فکر کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید