تعبیر نمادهای حرف «ل»

لابی

خواب دیدن اینکه در لابی هستید بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی را بشناسانید

لاتاری

خواب دیدن اینکه لاتاری بازی می کنید بیانگر این است که شما خیلی به سرنوشت تکیه می کنید به جای اینکه مسئولیت اعمال یا تصمیمات خود را به عهده گیرید. شما نیاز دارید که یک مساله یا موقعیت را قبل ازینکه به آن متعهد شوید دوباره در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه لاتاری را می برید بیانگر تمایلات درونی شما برای زندگی بدون داشتن نگرانی در مورد مشکلات مادی و مالی است.

دیدن بلیط لاتاری در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از زندگی تان را به دست سرنوشت بسپارید. یاد بگیرید که رهایش کنید و بگذارید که سرنوشت سهم خود را انجام دهد. اگر کسی به شما بلیط لاتاری می دهد، به این معنی است که به معنای واقعی کلمه، سرنوشت الان در دستان شماست(دنیا به کام شماست)

لازانیا

دیدن یا خوردن لازانیا در خوابتان نمادی از گرمی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر لایه های احساسی شماست

لاس زدن

خواب دیدن اینکه شما لاس می زنید یا کس دیگری با شما لاس می زند، بیانگر این است که نیاز به صمیمیت و عاطفه دارید. شما ممکن است در حال وارد شدن به تعهد یا رابطه جدی در آینده ای نزدیک باشید

خواب دیدن اینکه همسرتان یا یک شخص مهم در زندگی تان، دارد با کس دیگری لاس می زند یا معاشقه می کند یا کسی دارد با شخص مهم زندگی تان لاس می زند، بیانگر این است که احساس می کنید از نظر احساسی یا فیزیکی از او دور هستید. ارتباط در رابطه وجود ندارد. یا شاید شما احساس ناکافی بودن می کنید، حس می کنید نمی توانید نیاز های او را برآورده کنید(به حد او نمی رسید)

لاشه

دیدن لاشه در خواب بیانگر این است که شما از نظر احساسی، حس می کنید که تکه تکه شده اید. شما حس می کنید که از هم گسیخته شده اید(به معنای واقعی کلمه از هم جدا شده اید)

لاغر: باریک

خواب دیدن اینکه چیزی یا کسی لاغر و باریک است، بیانگر نبود قدرت و یکپارچگی است. شما حس می کنید که قادر نیستید خودتان را را حفظ کنید(از پس خود بر آیید) یا روی پای خود و حرف هاتان بایستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر انعطاف پذیری و چابکی است. شما قادرید با هر موقعیتی کنار بیایید و منطبق شوید

لاف زدن

خواب دیدن اینکه لاف می زنید، بیانگر این است که شما حس نا امنی در مورد خودتان دارید. تلاش می کنید که کمبود هاتان را زیادی جبران کنید

لاک پشت

دیدن لاک پشت در خوابتان نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر این است که لاک پشت بیانگر این است که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می کنید. شما یک مانع خارجی سخت قرار می دهید و به دیگران اجازه ی ورود نمی دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می کنید

خواب دیدن اینکه شما توسط یک لاک پشت تعقیب می شوید بیانگر این است که شما پشت یک ظاهر پنهان می شوید، به جای اینکه با چیزهایی که ازارتان می دهند روبرو شوید

لاک ناخن

لاک زدن ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید تمرکز بیشتری روی چیزی که انجام می دهید و چیزی که تلاش می کنید بدست آورید بگذارید

خواب دیدن اینکه رنگ لاک ناخنتان را عوض می کنید بیانگر خلاقیت یا ماهیت احساسی شماست

به رنگ لاک ناخن توجه کنید، مهم است. بویژه دیدن رنگ لاک ناخن آبی، سبز سیر، بنفش یا رنگ لاک های غیر معمول دیگر در خوابتان بیانگر روح آزاد است. شما دوست دارید که خودتان را به شیوه ای خاص ابراز کنید. اگر لاک ناخنتان بی رنگ باشد، بیانگر هدفمند بودن شما است

لاله

دیدن لاله در خوابتان بیانگر شروع تازه و جدید است. شما عاشق زندگی هستید! لاله نمادی از ایمان، خیریه، امید، کمال، عشق ایده آل و باروری است.

لامبورگینی

دیدن یا راندن لامبورگینی در خوابتان باینگر این است که شما خیلی سریع و تهاجمی در جایی از زندگی تان حرکت می کنید. شما در لاین تند روی زندگی، گذران می کنید

لامپ

دیدن لامپ در خوابتان نمادی از راهنمایی، امید، الهام، روشنگری و اطمینان است. اگر لامپ سوسو می زند، بیانگر این است که شما حس می کنید زیر فشار مسائل احساسی هستید. شما توانایی خود را برای پیدا کردن راهتان یا شفاف دیدن چیز ها از دست داده اید

دیدن لامپ شکسته در خوابتان بیانگر این است که شما کسانی را که تلاش می کنند به شما کمک کنند را رد می کنید(در جا خفه می کنید). نمادی از ناامیدی، بدشانسی است

لامپ روشنایی

دیدن لامپ در خوابتان بیانگر این استه که شما آماده اید حقیقت را قبول کرده و/یا با آن روبرو شوید. به آگاهی های شما اشاره دارد. خواب نمادی از روشنگری روحی(روشندلی)، امید، ایده های جدید و چشم انداز است. شما از مسیری جدید به سمت یک موقعیت در حرکتید

دیدن لامپ سوخته در خوابتان بیانگر این است که احساس غیر موثر بودن می کنید. حس می کنید که از ایده ها خارج هستید و چیزی برای پیشنهاد ندارید

لامیا

زنی نیمه انسان و نیمه مار که خون کودکان را می مکد

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما کودک درونتان را رد می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن لامیا بیانگر شکلی زنانه در زندگی تان است که ممکن است غیر قابل اعتماد یا قاتل باشد. او ممکن است تمام انرژی و/یا منابع شما را بمکد

لانه پرنده

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ تر باشید و روی گسترش و توسعه ی آن کار کنید

لانه پرنده

دیدن لانه در خوابتان بیانگر راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت های جدیدی است. شرایط لانه را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی موقعیت خانه ی بیداری تان و خانه زندگی تان می شود. تعبیر دیگر این است که لانه به معنی وابستگی عاطفی و احساسی است

اگر لانه پر تخم است، نمادی از آینده ی مالی و امنیت مالی است. اگر تخم ها در لانه شکسته یا بد باشند، نمادی از نا امیدی و شکست است. شما پاتان به مشکلات یا بحث های کس دیگری کشیده می شود

لانه مورچه

خاکریزی ای که مور هنگام لانه سازی در اطراف لانه خود ایجاد میکند

دیدن این پدیده در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید از هر گونه سخت کوشی ای خودداری کنید. شما احساس تنبلی می کنید

لانه ی سگ

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید

لب

دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لبها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی در مورد جریان خونتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی لب های سیاه دارید بیانگر این است که شما از گفتن هرچیزی در مورد موقعیتی خاص خودداری می کنید. شما کاملا ساکت می مانید.

دیدن یا زدن برق لب در خوابتان بیانگر این است که در کلامتان قدرت نیست. شما به جای اینکه مستقیم برید سر مطلب یا محکم سخن بگویید، حالت پیشنهاد دادن دارید

خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید.

لباس

خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است. اگر شما لباسی می پوشید که مناسب شما نیست یا اینکه همیشه آن لباس را عادت ندارید که بپوشید، بیانگر این است که شما جبهه می گیرید و تلاش می کنید دیگران را فریب دهید(یعنی سعی می کنید خودتان را خوب جلوه دهید تا دیگران را فریب دهید). چیزی در زندگی تان نامناسب است. ممکن است نمادی از دورویی است و اینکه خود را جوری جلوه دهید که نیستید. تعبیر دیگر این است که، می تواند به این معنی باشد که قسمت پنهانی از خودتان را به جهان نشان می دهید.

خواب دیدن اینکه لباس هاتان کثیف و خاکی می شود و شما تلاش می کنید که آنها را تمیز کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید تا چیزی را از شخصیت خود تغییر دهید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که عادات قدیمی تان و طرز فکر قدیمی تان را تغییر دهید

خواب دیدن اینکه لباس های جدید برند(مارک) می پوشید بیانگر نگرش و شخصیت جدید است. شما روش متفاوتی پیدا می کنید که خودتان را ابراز کنید. اگر برچسب قیمت هنوز به لباس باشد، بیانگر این است که شما سخت تلاش می کنید تا این نگرش جدید را بپذیرید. شاید این الان خود واقعی شما نیست و شما به طور کامل با آن تناسب ندارید

خواب دیدن اینکه شما پیوسته لباستان را عوض می کنید بیانگر این است که نیاز به تغییر دارید و اینکه نیاز دارید با موقعیت یا نقش جدید، متناسب شوید. شما نیاز دارید که تصویر جدیدی از خودتان تثبیت کنید

خواب دیدن اینکه لباس هاتان خیلی تنگ است و سخت اندازه هیکل شما می شود، بیانگر این است که حس می کنید یک جورهایی محدود شده اید. شما ممکن است حس محدود شدن در یک رابطه داشته باشید یا اینکه چیزی در سر کار مانع شما می شود(شما را عقب نگه می دارد)

خواب دیدن اینکه لباس هاتان به تنتان شل و ول است یا سایزشان خیلی بزرگ است، بیانگر این است که حس نالایق بودن می کنید. ممکن است از اعتماد به نفس پایین رنج می برید. به شیوه ای، تلاش می کنید که خودتان را از چشم دنیا، قائم کنید

اگر شما برای یک موقعیت، لباس های نامناسب می پوشید، به این معنی است که شما آماده ی وظیفه ای که در دست دارید نیستید

خواب دیدن اینکه لباسهاتان پاره پوره است، بیانگر این است که فکرتان مشغول است یا درگیر است. منطق شما معنا ندارد. شما نیاز دارید که منطق خود را تغییر داده و قویتر بحث کنید(یعنی منطق سفت و سخت تری برای خود ایجاد کنید)

خواب دیدن اینکه برای خرید لباس می روید یا لباس می خرید، بیانگر این است که نگران این هستید که متناسب با نقشی که در حال تغییر است شوید.

خواب دیدن اینکه همه ی لباس هاتان در کمد لباس، سفید است، بیانگر این است که نیاز دارید روشنفکر تر باشید. شما ممکن است حس کنید که کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحران می شوید. زمان آن رسیده که پیش روید و نگرشتان را تغییر کنید. شما نیاز دارید که احساسات درونی تان را چنگ زنید (یعنی بیشتر به احساسات درونی تان توجه کنید)

خواب دیدن اینکه شما فقط لباس های مشکی می پوشید، به این اشاره دارد که میخواهید در جمع نامرئی باشید و دوست ندارید دیده شوید. شما ممکن است شخصیت سایه وار خود را نمایش دهید و افکار ناخودآگاه خود را ابراز کنید. اگر در زندگی بیداری تان معمولا لباس های مشکی می پوشید، خواب ممکن است به سادگی، انعکاسی از خودتان باشد

خواب دیدن اینکه لباس هاتان پشت و رو پوشیده شده است، بیانگر این است که شما همیشه سر نا سازگاری دارید. شما دوست دارید با همه چیز مخالفت کنید. اگرشما لباستان را در خوابتان پشت و رو می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید از خودتان در مقابل چیزی حفاظت کنید. شما نمی خواهید صدمه ببینید

خواب دیدن اینکه همه یک لباس پوشیده ند به جز شما، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، دور افتاده اید(احساس بیگانگی می کنید). شما حس می کنید که دیگران مخالف شما هستند یا اینکه شما یک جور منفی ای، دور از جمعیت افتاده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما ساز مخالف می زنید و مخالف نظر جمع صحبت می کنید

لباس بچه

دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که لباس های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر شده است

لباس پوشیدن

خواب دیدن اینکه شما لباس های کس دیگری را پوشیده اید بیانگر این است که آن فرد را تایید می کنید و تلاش می کنید که جنبه هایی از ان فرد را وارد خود کنید

خواب دیدن اینکه لباس می پوشید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به توانایی هاتان اعتماد داشته باشید و به دستاورد های خود ببالید

خواب دیدن اینکه شما در لباس پوشیدن مشکل دارید بیانگر این است که کسی تلاش می کند که برای شما مشکل ایجاد کند و در زندگی بیداری تان به شما استرس دهد

خواب دیدن اینکه شما لباس سفید می پوشید بیانگر طول عمر، سلامتی یا خلوص است. شما تلاش میکنید که از نظر دیگران بی گناه باشید

لباس خواب

خواب دیدن اینکه لباس خواب می پوشید بیانگر این است که شما جنبه هایی از خودتان را که قبلا با آن راحت نبودید را تایید کرده و ابراز می کنید

لباس دنباله دار

خواب دیدن در مورد لباس دنباله دار بیانگر میراث و چیزی است که می خواهید به خاطرش، به یاد آورده شوید. طول لباس نمادی از اهمیت شما برای اطرافیانتان است.

لباس زیر

خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است). تعبیر دیگر این است که نمادی از جنبه ای از شماست که شخصی است. اگر شما ازینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت می کشید، پس بیانگر تردید شما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات/ایده های پنهانتان است. اگر شما با لباس زیر بودن مشکلی ندارید(اذیت نمی شوید) پس شما آماده اید که چیزی را که قبلا پنهان کرده اید، نمایش دهید یا در معرض نمایش گذارید

خواب دیدن اینکه شما هیچ لباس زیری به تن ندارید بیانگر ترس از این است که رازهاتان برملا شوند.

خواب دیدن اینکه کسی فقط لباس زیر تنش است بیانگر یک موقعیت شرم آور و غیر قابل توضیح است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما، خود واقعی این فرد را می بینید.

دیدن لباس زیر کثیف یا پاره بیانگر این است که شما در پوست خود(قالب خود) راحت نیستید و احساس بی کفایتی دارید. شما درمورد رابطه ی زناشویی خود راحت نیستید و در مورد خودتان، خیلی انتقاد می کنید(خودتان را نقد می کنید)

لباس زیر زنانه

دیدن یا پوشیدن لباس زیر زنانه در خواب، نشان دهنده ی نگرش ها و احساسات زنانه تان است. منعکس کننده نقطه نظر زنانه است

خواب دیدن اینکه شما لباس زیرتان را در میاورید، بیانگر افکار و نظرات شما از نیازهای زناشویی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید ته و توی همه چیز را در آورید. شما ممکن است بخواهید راهی برای خروج از یک موقعیت پیدا کنید

لباس شب

دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت های اجتماعی، زیبایی و فرهنگ است. بیانگر تصویری است که شما از خود به دیگران ارائه می کنید. رنگ و طراحی لباس شب را در نظر گیرید، مهم است. اگر لباس شب خیلی فانتزی یا زلم زیمبو دار باشد، بیانگر یک سبک زندگی لوکس است، یک سبک زندگی که استاداته درست شده است. اگر لباس شب ساده باشد، بیانگر سبک زندگی ساده است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک لباس شب می پوشید بیانگر این است که به دنبال حس خوشحالی هستید یا تلاش می کنید که به حس خوشی دست یابید

لباس عروسی

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید،   بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید

لباس غواصی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که به آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف می کنید. شما در نقطه ای هستید که برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان راحتید

لباس فرم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور های دیگران هستید. یاد بگیرید که به خودتان فکر کنید و خودتان باشید

بویژه دیدن یونیفرم پرستار در خوابتان بیانگر تمیزی، دلسوزی و مناسب بودن است. دیدن یونیفرم مدرسه به این معنی است که چگونه با مدرسه و همکلاسی هاتان، شناخته می شوید. ممکن است توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید جلب کند. دیدن افرادی با یونیفرم های عجیب بیانگر اختلال و آشوب است

لباس فروشی

خواب دیدن اینکه شما در یک فروشگاه لباس هستید به این معنی است که شما به دنبال تصویری جدید هستید. شما می خواهید یک روش متفاوت را پیش بگیرید(دریافت کنید). تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما در فروشگاه لباس هستید بیانگر این است که شما در مورد اینکه متناسب یک نقش یا موقعیت هستید یا با ان متناسب می شوید یا خیر، دچار نگرانی هستید

لبخند

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران لبخند می زنید به این معنی است که شما به خاطر دستاورد ها و تایید تصمیماتی که گرفته اید خوشحالید. شما به خاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجام داده اید پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که لبخند بیانگر این است که در جست و جوی کسی یا چیزی هستید که شما را شاد سازد

لبنیات

خواب دیدن اینکه شما در یک کارخانه لبنیات هستید هستید بیانگر این است که شما خوب پرورش یافته اید و خوب ازتان مراقبت شده است

لبو

لطفا به کلمه چغندر نگاه کنید

لپ تاپ

دیدن یا استفاده از لپ تاپ در خوابتان بیانگر این استه نیاز دارید بیرون رفته و با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید

خواب دیدن اینکه لپ تاپتان گم می شود یا دزدیده شده است بیانگر این است که شما خیلی به شبکه ی اجتماعی تان وابسته اید. نیاز دارید که تلاش کنید و با توجه به داشته ها و توانایی های خودتان آن را بسازید

لثه

توجه به لثه هاتان در خواب بیانگر این است که شما در ابراز احساسات یا افکارتان مشکل دارید. اگر لثه هاتان زخم است، به این معنی است که شما این احساسات و افکار منفی را مدتی طولانی جلویشان را گرفته اید(عقب نگه داشته اید). شما نیاز دارید که رهایشان کنید و احساساتتان را ابراز کنید

خواب دیدن اینکه لثه هاتان خون می آیند بیانگر این است که حس می کنید دیگران علیه شما کار می کنند

خواب دیدن اینکه یک ماده(مایع) کلفت، خاکستری از لثه هاتان ترشح می کند بیانگر این است که نیاز دارید با ترس یا افسردگی مواجه شوید. شما تلاش کرده اید که ازین احساسات خودداری کنید

لجن: گل و لای

دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات شرم آور یا رد شده ی شما است. همچنین نمادی از اعتماد به نفس پایین است. منبع و رنگ لجن را در نظر گیرید، نشان دهنده ی که خوابتان به چه احساسی تاکید دارد

لحاف

دیدن یا استفاده از لحاف گرم و نرم در خوابتان بیانگر گرمی، عشق، امنیت و حمایت است. شما ممکن است به دنبال پناهگاهی از دنیای بیرون باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما به دنبال راحتی هستید یا نیاز دارید که توسط کسی دلداری داده شوید. شاید شما حس افسردگی دارید

دیدن لحاف در خوابتان نمادی از حمایت است. رنگ یا طرح لحاف را در نظر گیرید، در تعبیر مهم است

لرز

لرزیدن در خوابتان بیانگر این است که شما ترس های انباشته شده ی عمیقی را از ضمیر ناخودآگاهتان تجربه می کنید. خواب ممکن است روی احساسات شما تاکید کند و اینکه چقدر در رفتارتان سرد و خشک هستید.

لرزش: ارتعاش

حس ویبره کردن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید توجه بیشتری به بینش تان و بعد عاطفی تان بکنید.

لرزیدن

خواب دیدن اینکه شما می لرزید بیانگر این است که از شر عادات قدیمی و طرز فکر های قدیمی تان خلاص می شوید. شما نیاز دارید که از شر چیزهای قدیمی خلاص شوید تا به چیزهای بهتر و جدید خوشامد گویید. چیزها را کمی بتکانید. تعبیر دیگر این است که لرزیدن، نمادی از ترس است

لعل (سنگ قیمتی قرمز)

دیدن لعل قرمز در خوابتان نمادی از وفاداری، شور و نشاط و از خود گذشتگی است. تعبیر دیگر این است که شما بر احساسات منفی تان غلبه می کنید

لغت نامه

خواب دیدن اینکه شما از لغت نامه استفاده می کنید بیانگر این است که شما خیلی به نظرات دیگران در مدیریت کارهاتان تکیه می کنید

لغزنده: سٌر

خواب دیدن اینکه روی یک زمین لغزنده راه می روید بیانگر این است که از تلاش هاتان پیشرفتی حاصل نمی شود. نیاز دارید که به روشتان دوباره فکر کنید. تعبیر دیگر این است که نمادی از احتیاط  است. شما نیاز دارید در مورد چیزی که می گویید یا انجام می دهید، احتیاط کنید ، وگرنه ممکن است خودتان را به مشکل بیندازید

لک لک

دیدن لک لک در خوابتان نمادی از عشق مادرانه، سرسپردگی، تولد جدید یا باروری است. شاید شما انتظار بچه ای جدید را در خانواده تان می کشید. تولد ممکن است تولدی نمادین به معنی باروری ایده ای جدید باشد. تعبیر دیگر این است که لک لک بیانگر خلاقیت و پاکسازی است

لکنت زبان داشتن

خواب دیدن اینکه لکنت دارید بیانگر این است که ازینکه خود را به گوش دیگران برسانید و واضح، خود را ابراز کنید، ناتوانید. شما احساس واقعی تان را پنهان می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که در مورد چیزی که می گویید نگرانید

لکه

دیدن لکه در خوابتان بیانگر این است که چیزی آزارتان می دهد. روی حالت و نگرش شما اثر می گذارد. تعبیر دیگر این است که لکه بیانگر عدم کمال است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید نقص های خود و نقص های دیگران را بپذیرید. هیچ کس کامل نیست

دیدنش در خوابتان نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت پذیر در زندگی تان است. جنس، رنگ و جای لکه را در نظر گیرید و تحلیل کنید. اگر شما نمی توانید لکه را بردارید، بیانگر گناه یا عدم اشتیاق شما برای بخشش و فراموش کردن است

لگد زدن

خواب دیدن اینکه به کسی لگد می زنید بیانگر خشم سرکوب شده است که قادر به ابرازش در زندگی بیداری تان نیستید

خواب دیدن اینکه به شما لگد زده می شود بیانگر این ست که حس می کنید قربانی شده اید یا از شما سو استفاده شده است. خواب ممکن است به شما بگوید که دیگر برای خودتان متاسف نباشید و ازین کار دست بردارید. تعبیر دیگر این است که لگد خوردن، راهی برای ضمیر ناخود آگاه شماست که شما را به پیش براند و به شما انگیزه ی ادامه دادن راهتان به سمت اهدافتان را بدهد. برخی اوقات شما نیاز به یک تلنگر دارید. شما نیاز دارید که تهاجمی تر باشید

لگن خاصره

دیدن اسکلت لگنتان در خواب بیانگر حس زنانگی و مردانگی شماست. شما ممکن است با مسائل خلاقیت و ابراز خود سرو کار دارید

لگو

دیدن یا بازی کردن با لگو در خوابتان بیانگر این است که توانایی دارید از یک مدل نمونه ساده، چیزی بزرگ تر بسازید. ممکن است به بلوک های ساختمانی یا فونداسیون یک برنامه اشاره داشته باشد.

خواب دیدن چیزی که از لگو ساخته شده بیانگر ذهن خلاق و تصورات شماست

لمس کردن

خواب دیدن اینکه شما کسی یا چیزی را لمس می کنید بیانگر این است که شما تلاش می کنید احساساتتان و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکن است تلاش کنید یک موقعیت را ارزیابی کنید و اطلاعاتی در مورد محیطتان جمع آوری کنید

خواب دیدن اینکه لمس می شوید بیانگر نزدیکی و یا رابطه با فردی خاص است. ممکن است به این معنی باشد که با جنبه ای از خودتان متصل، در ارتباط و هماهنگ هستید.

دیدن یا استفاده از صفحه لمسی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فعال تر باشید و روی روند، تسلط داشته باشید، به خاطر اینکه یک کار را پیش ببرید

لنز

دیدن لنز در خوابتان نماد این است که نیاز دارید دیدن بهتر و نزدیک تری به چیزها داشته باشید. شما نیاز دارید که روی یک موقعیت که مدتهاست فراموش شده است، تمرکز بیشتری داشته باشید

لنز طبی

دیدن یا استفاده از لنز طبی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روی وظیفه ای که در دست دارید تمرکز کنید. شما نیاز دارید که توجه نزدیک تری به موقعیت داشته باشید قبل از اینکه اقدام کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید با کسی در ارتباط باشید

اگر مشکل در استفاده از لنز طبی در خوابتان دارید، بیانگر این است که در توجه کردن مشکل دارید

لنگر

دیدن یک لنگر در خواب بیانگر ثبات و امنیت است. شما ممکن است در جست و جوی یک بنیان یا یک زمین سفت تر در زندگی تان باشید (یعنی باید به دنبال چیزی باشید که بتوانید محکم به آن تکیه کنید، محکم روی آن بایستید). تعبیر دیگر این است که لنگر بیانگر این است که شما کسی هستید که روی نظرات و دیدگاه هاتان راسخ هستید

از طرف دیگر، یک لنگر ممکن است به عنوان سمبلی برای چیزی باشد که شما را عقب نگه میدارد، از پیش روی تان جلوگیری می کند و آزادی تان را محدود کرده است. یک رابطه را در نظر گیرید که کار نمی کند یا شغلی که به هیچ کجا نمی رسد

لوبیا

دیدن یا خوردن لوبیا در خوابتان بیانگر این است که شما با اصالت هستید(به ریشه ها، به انسانیت وصلید). تعبیر دیگر این است که لوبیا، نمادی از روح و جاودانگی است. لوبیا به باروری و حاصلخیزی مربوط است

خواب دیدن اینکه لوبیا برمی داریم، نمادی از صرفه جویی است. شاید خواب به شما می گوید که بیشتر مراقب بودجه تان باشید

لوچ-چشم چپ

خواب دیدن اینکه شما چشم هاتان چپ است بیانگر یک موقعیت یا رابطه است که شما نیاز دارید دقیق تر بررسی اش کنید. یک موقعیت ممکن است روشن و واضح نباشد یا مبهم باشد. شما در مورد جنبه ای ازین موقعیت گیج شده اید. تعبیر دیگر این است که شما از دیدن حقایق موقعیت سر باز می زنید یا چیزی را انکار می کنید

لوستر

دیدن لوستر در خوابتان بیانگر عظمت و بزرگی است. شما آینده ای روشن در پیش رو میبینید. اگر لوستر از کریستال ساخته شده است، نمادی از ثروت است

لوکوموتیو

دیدن لوکوموتیو د رخوابتان به انگیزه ی شما برای حرکت به جلو و موفقیت در زندگی اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که لوکوموتیو بیانگر باری است که در طول زندگی تان با خود حمل می کنید.

لطفا به کلمه ی قطار نیز نگاه کنید

لوله

دیدن لوله ی آب در خوابتان بیانگر این است که شما پذیرای ایده های جدید هستید. ممکن است بیانگر ارتباطتان با اطرافیانتان باشد. شما قادر هستید که چیزی را به سمت یک جهت هدایت کنید

خواب دیدن اینکه شما درون لوله هستید بیانگر دیدگاه محدود است و اینکه گزینه ای ندارید. شاید خواب به شما می گوید که از زاویه ای متفاوت به چیز ها نگاه کنید

لوله آزمایش

دیدن یا استفاده از لوله آزمایش در خوابتان به عکس العمل شما به یک موقعیت اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید برای تجربه چیزهای جدید، مشتاق تر باشید.

لوله کش

دیدن لوله کش در خوابتان بیانگر این است که مساله ای احساسی هست که نیاز دارید به جای اینکه اجازه دهید که درون شما را مسدود کند، با آن روبرو شوید و سرو کار داشته باشید. شاید شما نیاز دارید که به خاطر اینکه با مشکلاتتان موثر برخورد کنید، به سراغ دوستی روید یا حتی کمک حرفه ای بگیرید

لوله کشی

دیدن لوله کشی در خوابتان نمادی از جریان احساسات است. اگر لوله کشی ساختمان گرفته باشد، پس بیانگر احساسات سرکوب شده یا قید و بند دار است که نیاز است رها شده و ابراز شود. دیدن لوله کشی ممکن است استعاره ای برای بدنتان و کارکرد داخلی ش باشد. خواب ممکن است به مسائل مربوط به سلامتی و نگرانی های در مورد سلامتی اشاره کند

لهجه

صحبت کردن در خواب با لهجه نشان دهنده ی آن است که شما برای انتقال افکار خود مشکلاتی دارید. به این فکر کنید که شما چه حسی در باره ی لهجه ای که صحبت می کنید دارید.  اگر احساس می کنید که لهجه به صورت منفی ای شما را در میان جمع مورد توجه قرار می دهد، بیانگر احساس نا امنی است. اگر لهجه به صورت مثبتی شما را در میان جمع مورد توجه قرار می دهد، بیانگر اعتماد به نفس است.

اگر بشنوید کسی در خوابتان با لهجه صحبت می کند نشان دهنده ی یک چیز آشنا و در عین حال متفاوت است.شما یک لب کلام را دریافت کرده اید،اما هنوز بطور کامل آن را درک نمی کنید.

لیزر

دیدن لیزر در خوابتان نمادی از شفافیت و حقیقت است. شما چیز ها را خیلی روشن و واضح میبینید و درک می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید توجه خود را معطوف وظیفه ای در یک زمان کنید

لیس زدن

خواب دیدن اینکه چیزی را لیس می زنید بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه وارد ماجراجویی ها یا موقعیت های جدید شوید، دقت بیشتری کنید. شما نیاز دارید که درتلاش هاتان دقیق تر و روشمند تر باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به معنی رضایت از مسائل کوچک باشد

لیست

خواب دیدن اینکه شما لیست می نویسید بیانگر این است که شما نگران یک مساله یا موقعیت در زندگی بیداری تان هستید

لیمو

دیدن لیمو در خوابتان بیانگر چیزی است که از نظر کیفیت نامرغوب است. شاید یک موقعیت یا رابطه ایست که خراب می شود

خوردن یا مکیدن لیمو در خوابتان به این اشاره دارد که نیاز به تطهیر یا شفا دارید

خواب دیدن اینکه لیمو را می فشارید بیانگر این است که نیاز دارید اقتصادی تر باشید

لیموزین

دیدن لیموزین در خوابتان بیانگر این است که شما زیادی حس می کنید که ارزشمند و مهم هستید. شما ممکن است حس کنید که نیاز دارید خودتان را به دیگران نشان داده و آنها را تحت تاثیر قرار دهید. به علاوه، اگر لیموزین مشکی باشد، بیانگر این است که شما مشتاق نیستید که تغییر کنید یا به دیگران ثمر برسانید. تعبیر دیگر این است که ممکن است نماد پرستیژ، ارزش و قدرت باشد

لیموناد: شربت آبلیمو

خواب دیدن اینکه لیموناد می نوشید بیانگر این است کهنیاز دارید خونسرد باشید. شاید شما درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می شود. از نظر استعاری، خواب بیانگر تطهیر روحی است

لیوان

دیدن یک لیوان نوشیدنی در خوابتان بیانگر شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. آیا لیوان تا نیمه پر است یا تا نیمه خالی؟ آیا زندگی را از نقطه نظر مثبت می بینید یا منفی. محتوی لیوان را در نظر گیرید. اگر از لیوان می نوشید، نمادی مثبت است

دیدن لیوان شکسته در خوابتان بیانگر احساس بدون قدرت بودن، گناه و/یا عزت نفس پایین است. شاید شما حس می کنید که در رابطه با یک موقعیت، شایسته یا کافی نیستید(با کفایت نیستید).

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید