کمر(پشت)

خواب دیدن درباره پشت یا کمرتان بیانگر نگرش ها، نقاط قوت، بارهایی که حمل می کنید و موضعتان در این جهان است(اینکه در کجای جهان ایستاده اید-جایگاهتان در جهان). این خواب همچنین ممکن است به استرس و فشاری مربوط باشد که یک نفر به شما وارد می کند

دیدن این در خواب که پشتتان لخت است، سمبلی از راز هایی است که ممکن است از دیگران پنهان کرده اید یا جنبه هایی از خودتان است که پنهان کرده اید یا دور از دسترس نگه داشته اید. این عبارت را در نظر بگیرید مراقبت پشت سرتان باشید ، این خواب ممکن است حامل این پیغام برای شما باشد. قبلا ها، دیدن پشت کمر در خواب، هشداری بود که شما نباید پول به کسی بدهید. بویژه، قرض دادن پول به دوستان، باعث بهم زدن رابطه تان میشود(در رابطه تان اشکالی ایجاد می کند)

دیدن فردی که پشتش را به شما می کند، بیانگر این است که از سر حسادت، شما عمیقا ضربه خواهید دید(از حسادت، ضربه ی سختی خواهید خورد)


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید