پرنسس (شاهزاده دختر)

خواب دیدن اینکه شما پرنسس هستید بیانگر این است که ظرفیت کامل خود را درک می کنید. با این حال هنوز رشد بیشتری وجود دارد که نیاز است انجام دهید. نماد جوانی و توسعه ی فکری است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی تقاضا دارید و دستور می دهید. یا شما خیلی ازین لجبازی می کنید. شاید شما مثل بچه لوس و نازپرورده رفتار می کنید. دیدن پرنسس در خوابتان بیانگر زن ایده آل است. اگر شما مردید و خواب میبینید که پرنسس هستید، بیانگر خواهر یا یک زن مهم در زندگی تان است. همچنین شاید بیانگر تمایلاتتان برای زن ایده آل هم باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید