تعبیر خواب استاد

استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد سیزده
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!