تعبیر خواب دستمال دستشویی

دستمال توالت

دیدن یا استفاده از دستمال توالت در خوابتان بیانگر عواقب بعدی آزاد سازی احساسی است. شما آماده اید که از انفجار احساسی تان شفا یابید. اگر خواب دستمال توالت مشکی ببینید، به این معنی است که احساسات حقیقی تان را انکار می کنید
مطالب مشابه  تعبیر خواب سبز آبی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!