فیروزه ای

نمادی از قدرت شفا، کارما و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی در مورد این رنگ دارید، پس بیانگر این است که شما احساساتتان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. شما از تغییر می ترسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید