زامبی

دیدن خواب اینکه شما زامبی هستید بیانگر این است که از نظر فیزیکی و یا احساسی، از مردم و موقعیتی که الان احاطه تان کرده است جدا افتاده اید. حس می کنید که خارج از دسترس هستید. تعبیر دیگر این است که زامبی به این معنی است که از درون احساس مرگ می کنید. شما فقط دارید مثل یک زنده حرکت های می کنید و روزمرگی تان را پیش می برید. خواب دیدن اینکه شما مورد حمله زامبی ها قرار میگیرید بیانگر این است که زیر نیروهایی که فرای کنترل شماست، دارید له می شوید. شما در زندگی بیداری تان تحت فشار زیادی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر ترس شما از بی یاور ماندن و مغلوب شدن است. دیدن کسی که زامبی است بیانگر این است که احساساتتان در موردشان مرده است(دیگر احساسی بهشان ندارید). شما دیگر وابستگی عاطفی به آنها ندارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید