سیب زمینی

دیدن سیب زمینی در خوابتان بیانگر خاکی بودن و سادگی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما متوجه مسائل نیستید و زیادی ساده لوحی به خرج می دهید و به عبارتی «سیب زمینی هستید» یک موقعیت که از آن می گذرند به جای اینکه به درستی با آن رودر رو شوند، هیچ کس نمی خواهد این مساله را مدیریت کند دیدن یا خوردن پوره سیب زمینی در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد مسائل مالی احساس نگرانی می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید