پسرخوانده(پسر ناتنی)

دیدن پسرخوانده تان در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید محدودیت هایی بدون اینکه پا در محدوده ی کسی بگذارید وضع کنید. مهم است که رابطه ی بیداری تان با پسرخوانده تان را در نظر بگیرید و احساسی که نسبت به او دارید. اگر شما یک پسر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد پسرتان یا مرد جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی مردانه ی درون شما اشاره کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید