اسب تک شاخ

دیدن تک شاخ در خوابتان نماد ایده آل های بالا، امید و بینش در موقعیت فعلی است. نمادی از قدرت، ملایمت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه های تک بعدی شما باشد

دیدن افعی در خواب سمبلی از یک فرد موذی و حیله گر است. این فرد قابل اعتماد نیست. ممکن است بیانگر چیزی یا کسی باشد که از دستان شما لیز می خورد (تحت کنترل شما نیست).  همچنین دیدن این نوع مار در خواب سمبلی از خلاقیت و پتانسیل است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید