زیرشیروانی

دیدن زیر شیروانی در خواب بیانگر خاطرات نهان یا افکار سرکوب شده ای است که در حال آزاد شدن هستند. سمبلی از ذهن، معنویت(روحیه) و ارتباط شما با خود برترتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر مشکلات زندگی شماست که ممکن است مانع ازین شود که شما به اهداف و آرمان هاتان برسید. بهرحال بعد از یک دوره کشمکش طولانی، شما بر این مشکلات غلبه خواهید کرد دیدن یک اتاق زیر شیروانی شلوغ در خوابتان، نشانه ای برای سازماندهی ذهن و افکارتان است. شاید شما نیاز دارید خودتان را از شر گذشته خلاص کنید و احساسات گذشته تان را که شما را عقب نگه می دارند رها کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید