ساقدوش داماد

خواب دیدن اینکه شما ساقدوش یک داماد در عروسی هستید، به اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما بهترین فرد برای شغل هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به این سمت میروید که فرد بهتری شوید. اگر شما یک زن هستید و خواب می بینید که ساقدوش داماد شده اید، بیانگر این است که شما اصول و قوانین مربوط به جنسیت خود را می شکنید(قانون شکنی می کنید). برخی اوقات، ساقدوش داماد به عنوان شغل، لزوما نباید یک مرد باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید