دندان پزشک

خواب دیدن اینکه شما در دندانپزشکی هستید بیانگر نگرانی شما در مورد ظاهرتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در مورد صداقت و افتخار یک فرد در زندگی تان شک دارید. شما نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می کنید اما شما در دراز مدت، فرد بهتر و قویتری برای آن خواهید شد. دو جنسه: ترنس: کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند). خواب دیدن اینکه شما یک ترنس هستید نمادی از نگرانی یا دمدمی مزاجی در مورد نقش های مردانه/زنانه یا رفتار منفعل/تهاجمی است. شما ممکن است در ارتباط با این مسائل، بی میل هستید. اگر شما عمل جراحی تغییر جنسیت را در نظر دارید یا انتظارش را می کشید، پس خواب ممکن است بیانگر نگرانی و ترس شما ازین عمل، دوران نقاهت بعدش و زندگی بعد از عمل باشد. دیدن یک فرد دو جنسه در خوابتان بیانگر این است که جنبه های مردانه و زنانه ی شما، صدمه دیده است. ممکن است مشتاق نیستید که با خود سایه وارتان روبرو شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید