ع

عادت

خواب دیدن در مورد یک عادت قدیمی یا عادتی که اخیرا ترکش کرده اید، بیانی از تمایلات ناخودآگاه شماست. امیال سرکوب شده تان، خودشان را از طریق خواب هاتان به نمایش می گذارند

عاشق

دیدن عاشق در خوابتان نمادی از مقبولیت، ارزش خود و تایید ارزش درونی حقیقی تان است. شما جنبه های زنانه و مردانه را یکپارچه می کنید. در نتیجه، شما حس کامل بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن عاشق ممکن است کسی باشد که ایده آل شماست. خواب می تواند جبرانی برای یک رابطه ی ناکامل در زندگی واقعی تان باشد، رابطه ای که رضایت بخش نیست

خواب دیدن یک عاشق قدیمی، یا عاشق قبلی تان، بیانگر مسائل حل نشده/تمام نشده مربوط به این رابطه ی خاص است. شاید رابطه ی فعلی تان، برخی از همین مسائل را بیدار نگه می دارد (بیدار می کند)

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!