تعبیر نمادهای حرف «غ»

غار

دیدن یا خواب دیدن اینکه در غار هستید، نمادی از رحم است، پس بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است

خواب دیدن اینکه در یک غار تاریک راه می روید، بیانگر کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است

غاز

دیدن غاز در خوابتان بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید(همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما پایه محکمی دارید

دیدن غاز در خوابتان نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شما باشد.

غایب

دیدن خواب اینکه کسی غایب است، بخصوص اگر شما انتظار پیدا کردنش را دارید، بمعنای آن است که شما بدنبال چیزی هستید که از قبل از دستش داده اید. تعبییر دیگر، شما ممکن است به دنبال پرکردن یک خلاء در زندگیتان باشید. چیزی که در زندگیتان از دست رفته است.

غبار

لطفا به کلمه گرد و خاک نگاه کنید

غده

خواب دیدن اینکه شما یا کسی تومور دارید بیانگر این است که حافظه یا احساس سرکوب شده ای دارید که بی قرار است و تهدید می کند که به صورت خودآگاه در میاید و معلوم می شود. شما نیاز دارید که با این مسائل روبرو شوید. جایی از بدن را که این تومور را دارد در نظر گیرید، مهم است

غذا

دیدن غذا در خوابتان بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد. در کل، گوشت نمایانگر تمایلات حیوانی است، و سبزیجات بیانگر پیگیری های سلامتی است. غذای یخ زده ممکن است به احساسات سرد و راه و روش های سرد و یخ زده اشاره دارد. خوردن غذاهای خاص، به ویژگی هایی اشاره دارد که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه شما غذاهای خاص می خورید، بسته به احساس شخصی تان به آن دارد. غذای چینی، ایتالیایی یا مکزیکی، ممکن است غذای آبکی و نرم و راحت برای شما باشد، در حالی که برای دیگری، یادآور خانه و دست پخت مادر است. اگر شما خواب خوردن غذای راحت را ببینید، بیانگر این است که در مکان های اشتباهی به دنبال راحتی هستید

خواب دیدن اینکه غذا را جمع آوری می کنید یا ذخیره می کنید بیانگر ترس از محرومیت است. شما به چیزی که قبلا داشتید اعتماد نمی کنید

دیدن یا خوردن غذای بیات در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تهی شدن می کنید و احساس تنبل شدن و کسادی می کنید. شما نیاز دارید که تقویت شده احیا شوید. اگر روی غذایتان کپک می زند، بیانگر این است که به سادگی نسبت به انرژی منفی اطرافتان حساس هستید(تحت تاثیر قرار میگیرید)

خوردن یک غذا که مزه ی بد می دهد در خوابتان بیانگر خشم در حالت احساسی ذهنی تان است

دیدن یا خوردن غذای سوخته در خوابتان بیانگر این است که احساس شدیدی را تجربه می کنید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس خستگی می کنید. سوختتان (انرژی تان) تمام شده است

دیدن غذای الکی یا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما حمایت حسی ای که به دنبالش هستید را دریافت نمی کنید. شما از نظر احساسی، احساس رضایت نمی کنید

خواب دیدن اینکه در غذاتان مو هست به این معنی است که شما گرفتار موضوعی احساسی هستید که شما در مورد اینکه چگونه از دستش خلاص شوید مطمئن نیستید

خواب دیدن اینکه شما غذای مسموم دارید بیانگر این است که چیزی مزاحم رفاه احساسی تان است یا به آن صدمه می زند

دیدن وعده های غذایی در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی به مسائل بی اهمیت گیر می دهید، توجه شما را از مسائل مهم منحرف می کند. تعبیر دیگر این است که شما غنای روحی و ابراز احساسی ندارید

خواب دیدن اینکه به کسی غذا می دهید بیانگر این است که کسی در زندگی تان به عشق و مقبولیت نیاز دارد. این فرد می تواند جنبه ای از خودتان باشد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی خوردن نگاه کنید

غذای بچه

دیدن یا دادن غذای بچه در خواب بیانگر این است که در موقعیت بیداری، نیاز به پرورش و مراقبت است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما نیاز وعده غذایی کوچکتری بخورید.

خوردن یا خواب دیدن اینکه به شما غذای بچه می دهند، بیانگر این است که شما را مجبور می کنند که چیزی که قبلا می دانستید را دوباره بیاموزید

غذای دریایی

دیدن یا خوردن غذای دریایی در خوابتان بیانگر شناخت و ادغام روحیه و معنویت شما با ضمیر خودآگاه شماست. شما ضمیر ناخودآگاه خود را تایید کرده و انجام می دهید. خواب ممکن است نمادی از غذا باشد که کاربردی است.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی غذا نگاه کنید

غذای سگ

خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید

غر زدن

خواب دیدن اینکه کسی سر شما غر می زند بیانگر این است که نیاز دارید نگرش خود را در مورد تصورات از پیش پنداشته عوض کنید. زمان آن رسیده که در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. نیاز دارید که به چیزها از چشم اندازی متفاوت نگاه کنید

خواب دیدن اینکه شما سر کسی غر می زنید بیانگر این است که نیاز دارید با خشم سرکوب شده یا خشم ابراز نشده روبرو شوید

غرب

خواب دیدن اینکه به غرب می روید بیانگر تکمیل، فرصت و رشد است. تعبیر دیگر این است که غرب نمادی از مرگ، پیر شدن و پایان چیزی است

غرفه اطلاعات

دیدن یا خواب دیدن اینکه جلوی غرفه ی اطلاعات هستید، بیانگر این است که به دنبال نصیحت هستید و به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما گزینه های مختلف تان را کشف می کنید. تعبیر دیگر این است که غرفه اطلاعات، بیانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست

غرق شدن

خواب دیدن اینکه غرق می شوید بیانگر این است که حس می کنید زیر احساسات له شده اید. مسائل سرکوب شده ممکن است برگردد و دوباره گریبان شما را بگیرد. شما ممکن است خیلی سریع پیش روید و تلاش کنید که افکار ناخودآگاه خود را کشف کنید. شما باید با دقت و آرام پیش روید. اگر شما غرق شده و میمیرید، پس به احیای مجدد احساسی اشاره دارد. اگر شما از غرق شدن نجات میابید، به این معنی است که یک رابطه یا موقعیت در بیداریتان، نهایتا از آشفتگی نجات میابد(سروسامان میگیرد)

دیدن کسی که در خوابتان غرق می شود بیانگر این است که خیلی عمیق درگیر چیزی می شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر حس از دست دادن هویت شماست. شما دیگر قادر نیستید که تمیز دهید(تشخیص دهید) که که هستید

خواب دیدن اینکه شما کسی را از غرق شدن نجات می دهید بیانگر این است که به طور موفقیت آمیز، احساسات و ویژگی های خاصی را تایید می کنید که یک قربانی غرق شده نماد آن است. خواب دیدن نجات یک بچه ی در حال غرق شدن به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر باشید و کمک را از جانب دیگران بپذیرید. اگر شما در نجات دادن شکست بخورید، بیانگر این است که از ترس، بی حس می شوید. یک موقعیت را در بیداری تان در نظر بگیرید که به ترس هاتان اجازه می دهید که کارها را به شما دیکته کنند(برده ی ترستان می شوید)

غرق شدن در کاری

مجذوب شدن و غرق شدن در هرآنچه که شما در حال انجام دادنش هستید، بیانگر این است که احتمالا شما چنان بیش از حد بر روی کارهای خودتان متمرکز شده ایده که باعث میشود اطرافیانتان از شما فاصله بگیرند و حمایتشان را از دست بدهید.

غروب خورشید

دیدن غروب خورشید در خوابتان بیانگر پایان یک چرخه یا شرایط است. دوره ی استراحت، تفکر و ارزیابی است

غرور

غرور داشتن یا حس غرور کردن در خوابتان بیانگر این است که شما مجبور خواهید بود که ایستادگی کنید و در مقابله حملاتی که به کمال شما می شود بایستید. شما به چالش کشیده می شوید

خواب دیدن اینکه دیگران غرور دارند بیانگر این است که به دلیلی، به حمایت شما نیاز است

غریبه: بیگانه

دیدن غریبه در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر این است که نمادی از آرکتایپ کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند

خواب دیدن اینکه شما یک غریبه را می بوسید بیانگر تایید و قبول کردن جنبه ی سرکوب شده ی خودتان است

خواب دیدن اینکه  غریبه، تظاهر می کند که کسی است که شما او را می شناسید، به این معنی است که فردی که شما می شناسید، کسی که فکر می کردید نیست.

خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی یک غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که هنوز در مورد خود کشف نکرده اید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده است که شما با آن روبرو نمی شوید

غزال: آهوی کوهی

دیدن غزال در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.

غسل

دیدن اینکه نوزادی در خوابتان غسل داده می شود، بیانگر تجدید، شیوه ی جدید زندگی، نگرش جدید به زندگی یا رویکرد جدید برخورد با دیگران است

خواب دیدن اینکه شما غسل داده می شوید بیانگر این است که افکار ناخالص و آغشته به گناه شما پاک شده دور می شود. شاید شما در مورد چیزی که انجام داده اید، احساس گناه می کنید و به دنبال بخشش هستید. شما نیاز دارید که خود قدیمی و منفی تان را کنار گذارید، پس خود جدیدتان ظاهر شده و موفق می شود

طبق گفته ها و نوشته های معنوی و مذهبی، این خواب بیانگر تجدید میثاق با خداست(بیانگر ایمانی دوباره است). شما به خودشناسی و کمال معنوی نزدیکتر می شوید

غش کردن

خواب دیدن اینکه غش می کنید بیانگر این است که توانایی ندارید با مسائل ناخودآگاه یا احساسات ناخوداگاه روبرو شوید. شما نیاز دارید که ازین احساسات، آگاه تر باشد و آنها را تایید کنید

دیدن غش کردن یک عضو خانواده در خواب بیانگر این است که شما فعالیت های بی ملاحظه ای را از او خواهید شنید

غلات

دیدن غلات در خوابتان بیانگر فراوانی، ثروت، باروری، رشد و شادی است. بیانگر همه ی سخت کوشی ایست که شما انجام داده اید و کامل کرده اید

گرامر: دستور زبان

خواب دیدن اینکه گرامر می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید

غلط

خواب دیدن اینکه شما در مورد چیزی اشتباه می کنید بیانگر این است که شما به خودتان و انتخابها و تصمیماتی که میگیرید شک دارید. شاید تایید می کنید که اشتباه می کنید

خواب دیدن اینکه در مسیر اشتباه می روید به این معنی است که شما معکوس عمل می کنید. تلاش هاتان هدر می رود. تعبیردیگر این است که خواب تلاش می کند به شما بگوید که قضاوت اشتباه می کنید و در مسیر منفی هستید

غلغلک دادن

خواب دیدن اینکه شما غلغلک داده می شوید بیانگر این است که نیاز به شوخی و خندیدن در زندگی تان دارید. شما زندگی را خیلی جدی میگیرید.

غنچه

دیدن یک غنچه گل در خوابتان، نمادی از ظرفیت بالا و شروع یک تجربه ی یا رابطه ی جدید است. یک پروژه که شما روی آن کار کرده اید، ممکن است نهایتا به نتیجه برسد.

غواصی

خواب دیدن اینکه شما غواصی می کنید بیانگر این است که تمایل داریددر ضمیر ناخودآگاهتان، عمیق، کنکاش کنید. شما آماده اید که با احساسات واقعی و عمیقتان روبرو شوید و افکار سرکوب شده تان را کشف کنید. تعبیر دیگر این است که تلاش میکنید به اعماق موقعیت فعلی برسید یا ریشه ی مسائل یا احساساتتان را دریابید

غول پیکر: غول

دیدن یک غول در خوابتان بیانگر کشمکش بزرگی بین شما و مخالفان و دشمنانتان است. شما تلاش می کنید که بر یک مانع که دارد له تان می کند غلبه کنید تعبیر دیگر این است که یک غول نمادی از یک مساله، فرد یا یک احساس است که بر شما چیره می شود. شما عقده ی حقارت (خودکم بینی) دارید

خواب دیدن اینکه شما به یک غول بدل می شوید بیانگر احساس پستی و مادونی است

غول چراغ جادو

دیدن غول چراغ جادو در خوابتان بیانگر خلاقیت و قدرت ذهنی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما اجازه داده اید غول از چراغ بیرون آید و قادر به کنترل پیامد هایش نیستید

غیبت

خواب دیدن اینکه شما غیبت می کنید بیانگر این است که شما درگیر فعالیتی معکوس هستید. شنیدن غیبت در خوابتان بیانگر این است که شما از دیگران استفاده می کنید تا اطلاعاتی کسب کنید که ممکن است دقیق نباشد

غیبت کردن

خواب دیدن اینکه در مورد کسی غیبت می کنید، هشداری است که اگر به همین روند خود ادامه دهید، به کسی صدمه خواهید زد. قبل از انجام هر کاری، به آن کار و پیامد هایش خوب فکر کنید

خواب دیدن اینکه یک نفر پشت شما غیبت می کند بیانگر این است که مشکلات خانوادگی پیدا خواهید کرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید