غ

غار

دیدن یا خواب دیدن اینکه در غار هستید، نمادی از رحم است، پس بیانگر پناهندگی، محافظت و پنهان بودن است

خواب دیدن اینکه در یک غار تاریک راه می روید، بیانگر کشف ذهن ناخودآگاهتان است. نشانه ای از خود شناسی و اکتشاف خود است

غاز

دیدن غاز در خوابتان بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید(همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما پایه محکمی دارید

دیدن غاز در خوابتان نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شما باشد.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!