تعبیر نمادهای حرف «ق»

قاب عکس

دیدن یا قرار دادن عکس در قاب عکس در خوابتان بیانگر این است که آرزو دارید موقعیت یا رابطه ی فعلی، همین شکل که الان هست بماند. شما از تغییر وحشت دارید. شاید گذشته را به خاطر می آورید. چیزی که در تصویر نمایش داده می شود را در نظر گیرید، مهم است. آیا کسی در زندگی تان است که علیه شما کار می کند؟

قابلمه

دیدن قابلمه در خواب، به نگرش شما در مورد موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده اید. ممکن است بیانگر نقد و عصبانیت باشد . اگر قابلمه شیشه ای باشد از موقعیتی خاص آگاهید . شما با آغوش باز انتقاد را می پذیرید. و به عنوان یک جسم در برگیرنده،  نماد رحم  است

دیدن قابلمه در خوابتان بیانگر نگرش های شماست. خواب ممکن است نمایانگر خشم یا نا امیدی نهفته باشد. شما قصد انجام کاری را دارید.

خواب دیدن اینکه قابلمه در حال جوش است یا سر ریز می شود بیانگر این است که شما سرشار از اشتیاق، هیجان یا ایده هستید. تعبیر دیگر این است که قابلمه در حال جوش بیانگر این است که شما بیشتر از چیزی که بتوانید مدیریت کنید بار خود می کنید(چند هندوانه با هم برمی دارید). شما احساس می کنید که زیر بار احساسات دارید له می شوید

قابله

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ماما(قابله) هستید بیانگر نقش شما در تولد پروژه ای جدید است. شما نقش مهمی در این پروژه بازی می کنید

قاتل

دیدن قاتل در خوابتان بیانگر جنبه ی ضروری احساساتتان است که حذف شده است. شما حس می کنید که هویت و فردیت خود را از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر فرایند خالص سازی و شفا باشد. شما روی پای خود ایستاده اید و به چیزی، پایان دراماتیکی داده اید

قاتل زنجیره ای

دیدن قاتل زنجیره ای در خوابتان بیانگر ترس و عدم امنیت است. اگر شما خواب یک قاتل زنجیره ای معروف را میینید، ویژگی های آن را در نظر بگیرید و اینکه چگونه به زندگی شما مربوط می شود

خواب دیدن اینکه شما یک قاتل زنجیره ای هستید بیانگر عادات شماست که علیه شما کار می کنند. شما نیاز دارید که به این چرخه ی ناسالم پایان دهید و مسائل منفی را از زندگی تان حذف کنید.

خواب دیدن قاتل زنجیره ای که اعضای خانواده تان را یکی یکی می کشد بیانگر این است که شما حس می کنید از خانواده تان جدا می شوید.

قاتل: تروریست

خواب دیدن اینکه شما ترور شده اید، بیانگر یک موقعیت عاری از امید است که نیاز به توجه و اقدام فوری شما دارد

خواب دیدن اینکه شاهد یک ترور هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید به جزئیات ریز، توجه بیشتری کنید. از چیزهایی که به نظر بی اهمیت می رسند ساده نگذرید. بویژه خواب دیدن اینکه یک شخصیت سیاسی مهم، جلوی چشمان شما، ترور می شود، بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان، حمایت نمی شوید. شما حس می کنید که در مورد نظرات و تصمیماتتان، تنها هستید و هیچ کس طرف شما نیست

خواب دیدن اینکه شما یک آدم کش(تروریست) هستید، بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه ای از خودتان را در خودتان بکشید. شاید شما تلاش می کنید به یک عادت یا رابطه، پایان دهید. ویژگی های شخصیتی یک فرد را که تلاش می کنید ترورش کنید در نظر بگیرید و این را در نظر بگیرید که این خصوصیات، به چه طریق، به شما مربوط می شود

قاچاق

خواب دیدن اینکه چیزی قاچاق می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید ادعا کنید حسی که دارید، برای شما درست است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما حس می کنید دستتان از چیزی کوتاه شده یا چیزی را انکار می کنید. چیزی که قاچاق می کنید را در نظر گیرید، مهم است

قارچ

دیدن قارچ در خوابتان بیانگر خوشی های ناسالم و تصمیمات ناعاقلانه در زندگی بیداری تان است. چیزهایی که سریع رخ می دهد، می خواهد سریع هم ناپدیدی شود(سریع هم از بین می رود). یاد بگیرید که قدر چیزهایی که دارید را بدانید. تعبیر دیگر این است که قارچ نمادی از این است که، علی رغم پیشروی در سختی ها و دوره ی سخت، رشد می کنید

خواب دیدن اینکه قارچ می خورید بیانگر توانایی رهبری شماست. شما قدرت و نیروی زیادی دارید

خواب دیدن اینکه قارچ وحشی میچینید یا جمع می کنید، به موقعیت یا رابطه ای اشاره دارد که به صورت بالقوه مضر است. شما ممکن است در مورد یک تلاش، رابطه یا موقعیت جدید، شک دارید

خواب دیدن اینکه قارچ ها رشد می کند و در دهانتان زیاد می شود به احساسات منفی ای اشاره دارد که در ضمیر ناخود آگاه شما در حال رشد و گسترش است. شما تمایل دارید که احساسات تان را درونتان نگه دارید و راهی موثر برای ابراز ش پیدا کنید قبل ازینکه رشدش از کنترل خارج شود.

دیدن نت های موسیقی در خوابتان بیانگر هماهنگی یا عدم هماهنگی در زندگی بیداری تان است

قارچ سمی

دیدن قارچ در خوابتان بیانگر احساسات منفی است که در ضمیر ناخودآگاهتان بسط و گسترش میابد. شما نیاز دارید که شیوه ای پربار پیدا کنید تا قبل ازینکه انقدر رشد کند که از کنترل خارج شود، ابرازش کنید

قاشق

دیدن قاشق در خوابتان به ارتباطی متقابل اشاره دارد که هردو نیاز دارید یکدیگر را تغذیه کنید. (این نوع تغذیه ممکن است فیزیکی باشد یا عاطفی)

قاصدک

دیدن قاصدک در خوابتان بیانگر این است که محیط اطرافتان خوشایند و لذت بخش است. شما از جایی که در زندگی هستید خوشنودید. تعبیر دیگر این است که خواب به دنبال این است که شما را به کودکی و خاطرات گذشته تان برگرداند

خواب دیدن اینکه یک قاصدک را فوت می کنید، نمادی از لحظات زودگذر است. شما تلاش می کنید که یک زمان خاص در زندگی تان را دوباره به یاد آورید(دوباره تجربه کنید). شما حس می کنید که زمان شما را جا گذاشته است

خواب دیدن اینکه قاصدک می خورید، بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر مواظب سلامتی تان باشید یا از پیامد های ناخوشایند رنج می برید

قاضی

دیدن قاضی در خوابتان بیانگر حس گناه است. شما از گیر افتادن می ترسید. خواب شما ممکن است شما را در قضاوت های بهتر کمک و راهنمایی کند. تعبیر دیگر این است که قاضی بیانگر نا امنی های شما و نگرانی شما از قضاوت شدن یا مورد انتقاد واقع شدن اعمالتان است. تعبیر مستقیم تر، این است که خوابتان ممکن است بیانگر اختلافات بیداری باشد که به صورت قانونی حل شده است

قاطر

دیدن قاطر در خوابتان بیانگر سرسختی و شخصیت سرکش شماست. شما از خود راضی، سرکش هستید و تمایل ندارید با دیگران کنار آیید. تعبیر دیگر این است که قاطر نمادی از کار نوکرمآبانه و رنج بردن است. شما ممکن است حس کنید که دارید زیر بار یا استرس له می شوید.

خواب دیدن اینکه شما یک قاطر را می رانید بیانگر این است که شما مسئولیت هایی را به دوش می کشید که نگرانی های زیادی را برای شما خواهد آورد

خواب دیدن اینکه شما از یک قاطر لگد می خورید به نگرانی و ترسی اشاره دارد که تجربه می کنید، و این نتیجه ی گناه یا خلاف است

قاعدگی زنان

خواب دیدنش بیانگر این است که شما تنش و نگرانی قید و بند داری را رها می کنید. سیگنالی ازین است که به زمان های سخت پایان می دهید و آرامش را شروع می کنید. برخی انرژی های خلاق آزاد می شود یا شناسایی می شود. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما بعد زنانه تان را انکار می کنید

اگر شما در دوران یائسگی هستید و خواب میبینید که پریودید، خواب سیگنالی از انرژی و زنده دلی دوباره است

بویژه خواب دیدن دوره قاعدگی شان وقتی که هنوز زمانش نیست، ممکن است بیانگر نگرانی در مورد سیکلتان باشد. ممکن است برخی اوقات سیگنالی از پریود زودرس یا غیر قابل انتظار باشد. خواب ها در مورد حامله شدن، زایمان کردن، یا مادر شدن، بیشتر وقتی یک زن در دوره ی تخمگ گذاری ش است اتفاق می افتد. اگر شما حامله اید و خواب میبینید که پریود شدید، یادآور این است که نیاز دارید چیزها را ارام تر و راحت تر بگیرید

خواب دیدن اینکه شما خون قاعدگی تان را مصرف می کنید بیانگر این است که در یک چرخه گیر کرده اید. شما به گذشته گیر داده اید و از راه انداختن چیزی بهره ور خودداری می کنید

قالب

دیدن قالب گلی یا پلاستیکی در خوابتان بیانگر عدم خلاقیت است. شاید شما تفکر خیلی محدودی دارید(تفکر خیلی بسته ای دارید). اگر قالب شکسته باشد، بیانگر این است که نیاز دارید از عادات قدیمی تان دست بردارید و ایده های جدید را کشف کنید. بویژه خواب دیدن قالب یک کلید به این معنی است که در جایی از زندگی تان حریم شخصی ندارید. شما حس می کنید که در معرض تماشا گذاشته شده اید(به حریمتان تجاوز شده)

 قالیچه

دیدن قالیچه در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را از واقعیتی سخت پناه دهید(دور کنید). شاید چیزی هست که تلاش می کنید مخفیش کنید. طراحی و شرایط قالیچه را در نظر گیرید. اگر قدیمی و پاره پوره است، بیانگر این است که از شما سو استفاده می شود. شما حس می کنید که دیگران روی شما قدم می گذارند.

قانقاریا

دیدن کسی که در خوابتان قانقاریا گرفته است، غم و اندوه و از دست دادن است

قانون

خواب دیدن اینکه شما به قانون مراجعه می کنید بیانگر این است که نیاز دارید محدودیت بیشتری در جایی از زندگی تان نشان دهید

خواب دیدن اینکه وکالت (قانون) می خوانید بیانگر موفقیت در تلاشها و پروژه هاتان است

قایق

خواب دیدن اینکه شما درون قایق هستید یا دیدن یک قایق در خواب، بیانگر توانایی شما برای کنار آمدن و ابراز احساساتتان است. توجه خاصی به شرایط و حالت آب بکنید، اینکه آرام است یا طوفانی، تمیز است یا تیره، و ازین دست. آیا شما راحت قایق رانی می کنید؟ تعبیر دیگر این است که شما ممکن است آماده مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه های ناشناخته خودتان باشید. خواب می تواند به شما بگوید که قایق را تکان تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید

خواب دیدن اینکه موج، قایق شما را تکان می دهد و شما را داخل آب می اندازد، به این معنی است که شما اجازه می دهید،  احساساتتان برای شما تصمیم بگیرد. شاید شما غیر عقلانی عمل می کنید

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید از قایق بیرون بپرید بیانگر این است که شما می خواهید با احساسات دشواری که دارید روبرو شوید و با سر داخل آن بروید.

خواب دیدن اینکه قایقتان واژگون شده است بیانگر این است که از رویارویی با احساسات ناراحت و/یا موقعیت های ناراحت، خودداری می کنید

دیدن یا زندگی کردن در یک خانه قایقی در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی خیلی زیاد با احساساتتان همراه هستید. شما می دانید که چگونه احساساتتان را به شیوه ای سالم ابراز کنید. شرایط آب را در نظر بگیرید، بیانگر این است که چگونه احساس می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید زمانی بیابید تا از تقاضاهای روزمره تان فرار کنید

دیدن قایق در خوابتان شاید بیانگر این باشد که شما یک زیربنای محکم برای موفقیت نساخته اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید

خواب دیدن اینکه روی یک کلک بر امواج سوارید بیانگر این است که در زندگی پیش می روید و نمی دانید کجا می روید. شما در مورد هدف و جهت زندگی تان سردرگمید

خواب دیدن اینکه شما در آبهای خروشان قایقرانی می کنید به این معنی است که زمان های آشفته ای را تجربه می کنید

قایق مسافربری یا باربری

خواب دیدن اینکه در چنین قایقی هستید، بیانگر این است که نیاز دارید وارد فاز تحول در زندگی تان شوید. به این معنی است که شما به دنبال وضع هدف جدید هستید

خواب دیدن اینکه منتظر قایقید بیانگر فرآیند های پیش بینی نشده است که ممکن است مانع تمایلات و آرزوهای شما شود

قایق نجات

دیدن قایق نجات در خوابتان بیانگر این است که برای کنار آمدن با احساساتتان نیاز به کمک دارید. شما می خواهید از موقعیت فعلی که احساس می کنید فرای کنترل شماست نجات یابید

قایقرانی

خواب دیدن اینکه شما قایقرانی می کنید بیانگر سفر یا مسیری سخت و مشکل است. شما ممکن است د رمورد چیزها، مسیر سخت را برگزینید. با این حال، هنوز اعتماد به نفس زیادی به توانایی هاتان دارید. اگر در مسیر بمانید، وظایفتان را انجام خواهید داد و اهدافتان را درک خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که قایقرانی بیانگر پیشرفت معنوی و سفر احساسی است

قایم شدن

خواب دیدن اینکه شما قایم می شوید بیانگر این است که شما رازی را نگه می دارید یا یک سری اطلاعات را پیش خود نگه داشته نمی دهید. شما ممکن است با یک موقعیت روبرو هستید یا با یک مساله سروکار دارید. با این حال، شما ممکن است آماده اید که چیزی را، قبل ازینکه کسی بفهمد، نشان دهید و اعتراف کنید. بویژه خواب دیدن اینکه شما از یک فردی که اختیار و قدرت دارد(پلیس، پدر مادر، معلم …) قایم می شوید، بیانگر احساس گناه است.

خواب دیدن اینکه کسی قایم می شود بیانگر این است که شما به دنبال حس امنیت و حمایت هستید.

قایم موشک

خواب دیدن اینکه قایم موشک بازی می کنید به این معنی است که شما یک سری اطلاعات یا راز را که دیگر نمی توانید درون خود نگه دارید را، به زور نگه می دارید. این را در نظر بگیرید که آیا شما آن کسی هستید که قایم می شود یا آن کسی که به دنبال کسانی که قایم شده اند می گردد. اگر شما قایم می شوید، پس بیانگر این است که چیزی هست که شما نشان نمی دهید یا به اشتراک نمی گذارید. اگر شما کسی هستید که به دنبال بقیه است، پس بیانگر ذهن کنجکاو شماست و اینکه تمایل دارید که اطلاعات بیشتری در مورد یک موقعیت خاص پیدا کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است برگشت به زمان کودکی تان باشد که همه ی چیز ساده تر و بی خیال تر بود

قبر

خواب دیدن اینکه شما در قبر هستید بیانگر این است که نیاز دارید به عمق ضمیر ناخودآگاه خود بروید و به دنبال مساله ای باشید که فکر میکردید کنارش گذاشته اید. شما نیاز دارید برای خواسته هایتان ایستادگی کنید، کس دیگری نمی تواند این کار را برای شما بکند. تعبیر دیگر این است که چیزی در زندگی تان در حال کامل شدن است. شما گذشته را پشت سر گذاشته و شروعی تازه از سر می گیرید. خواب ممکن است استعاره ای از احساسی بزرگ و سنگین یا نگرانی در مورد یک موقعیت جدی یا ناراحت کننده باشد

خواب دیدن اینکه شما یک قبر می کنید بیانگر نگرانی و ناراحتی در مورد یک سری تعهدات است

خواب دیدن اینکه عمو(دایی) مرده تان زنگ می زند و به شما می گوید که او قبر می کند بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان می خواهد راجع به حقیقت نهفته یا راز خانوادگی به شما خبر دهد که نیاز دارد افشا شود

قبرستان

خواب دیدن اینکه در قبرستان هستید، بیانگر این است که به عادت یا رفتاری پایان می دهید. شما تولدی دوباره را تجربه می کنید. به صورت مستقیم تر، خواب ممکن است سمبلی از ناراحتی، غم و اندوه حل نشده یا ترس های شما در مورد مرگ باشد

خواب دیدن اینکه قبرستان را تمیز می کنید، بیانگر این است که شما گذشته تان را پاک می کنید.

خواب دیدن اینکه شما در قبرستان هستید بیانگر جنبه های دور انداخته و متروکه شماست. شما ممکن است از ناشناخته ها می ترسید. تعبیر دیگر این است که قبرستان بیانگر یک فقدان یا یک دوره سوگواری است

قبیله

دیدن قبیله در خوابتان بیانگر این است که شما با افراد، موقعیت یا ایده ای ناشناخته روبرو هستید که از آن می ترسید. شما در مورد اینکه چگونه یک مساله را دنبال کنید مطمئن نیستید. اگر شما در خوابتان به یک قبیله بپیوندید، بیانگر این است که در مورد اینکه در مورد یک تصمیم خاص پیش روید یا خیر شک دارید.

قتل

خواب دیدن اینکه شما مرتکب قتل شده اید بیانگر این است که شما به یک عادت قدیمی و طرز فکر قدیمی پایان می دهید. این می تواند به پایان دادن به یک اعتیاد اشاره کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خشم سرکوب شده نسبت به خودتان یا دیگری دارید. توجه کنید که خواب های قتل، معمولا بعد از یک دوره افسردگی صورت میگیرد

خواب دیدن اینکه شما شاهد قتل هستید بیانگر خشم عمیق نسبت به یک نفر است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را نشان می دهد که شما می خواهید تخریب یا حذفش کنید(شما دیگر آن خصوصیات قربانی را در خود نمی خواهید)

خواب دیدن اینکه شما به قتل رسیده اید بیانگر این است که یک رابطه ی مهم تمام شده است. شما تلاش می کنید که خودتان را از احساساتتان ببرید. خواب ممکن است در مورد استعداد های استفاده نشده تان باشد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی کشتن نگاه کنید.

قتل عام

خواب دیدن در مورد قتل عام به ترس شما از تفاوت های مردم دیگر اشاره دارد. شما با پذیرش دیگران و تفاوت هاشان مشکل دارید. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری در مورد خصومت های جهانی است

شاهد یک قتل عام بودن در خوابتان بیانگر این است که شما یک پیرو هستید. شما تمایل دارید که بدون سوال و شک کردن، با ایده های دیگران همراه شوید

قحطی

خواب دیدن قحطی بیانگر این است که در کار و سلامتی، یک اتفاق منفی برایتان می افتد (همه چیز به شکل منفی برمی گردد). تعبیر دیگر این است که بیانگر احساس گناه بابت چیزی است که شما دارید، در حالی که دیگران برای آن با زندگی دست و پنجه نرم می کنند،

خواب دیدن اینکه شما گرسنگی می کشید بیانگر این است که شما نیاز به عشق، عاطفه و غنای احساسی دارید

دیدن دیگران که در قحطی هستند بیانگر ابراز همدردی شما با دیگران است. ممکن است نمادی از این باشد که خودتان را به دلایل دنیوی فدا کنید

خواب دیدن اینکه شما در جایی که قحطی آمده، به مردم غذا می دهید بیانگر این است که توانایی پیشنهاد عشق به دیگران را دارید. اگر شما غذا تان تمام شود، بیانگر این است که از نظر احساسی تهی هستید

قدرت

خواب دیدن اینکه شما قدرت دارید بیانگر اعتماد به نفس رو به رشد، اعتماد به نفس بالا و مهارت های رو به افزایش است. تعبیر دیگر این است که خواب شما در مورد قدرت ممکن است تلاش کند جبرانی برای موقعیتی در بیداری تان باشد که احساس بی قدرتی می کنید

خواب دیدن اینکه شما هیچ قدرتی ندارید به یک موقعیت بیداری اشاره دارد که شما حس می کنید قادر به انجام چیزی نیستید

خواب دیدن اینکه شما قدرتی بزرگ یا کوچک دارید بیانگر سطح قدرت شما در زندگی بیداری تان است

قدرت مافوق طبیعی

خواب دیدن اینکه شما قدرت مافوق طبیعی دارید بیانگر این است که همیشه به جنبه های مثبت یک چیز نگاه می کنید حتی در مورد موقعیت های بد. شما انرژی های نامحدود دارید. شما احساس قدرت و اعتماد به نفس در مورد توانایی هاتان می کنید. اهمیت ابر قدرت و اینکه چگونه در مورد یک موقعیت یا رابطه در زندگی بیداری تان، آن را به کار میگیرید را در نظر گیرید. اگر خواب ببینید که می توانید پرواز کنید، به این معنی است که شما بر موقعیت مسلط هستید. اگر شما خواب بینید که می توانید چیزها را با تکان تکان دادن دستتان، بسازید، خواب به شما می گوید که نیاز دارید ایده هاتان را عملی کنید. می تواند بیانگر این باشد که چیزها در زندگی، برای شما کمی آسان می شود. اگر شما خواب ببینید که می توانید ذهن دیگر مردم را بخوانید، پس بیانگر این است که شما در یک موقعیت یا مساله، به شفافیت رسیده اید. شما آرامش ذهنی را تجربه می کنید

قدیس

دیدن قدیس در خوابتان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوبی واقعی و مفاهیم آرمانی است. شما همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید. یا شاید آن شما خودتان کسی هستید که به کمک نیاز دارید.

قدیمی

دیدن چیزی قدیمی در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان است که نیاز دارید عوضش کنید یا از شرش خلاص شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که ممکن است چیزی در گذشته باشد که شما نیاز دارید وارد زندگی فعلی تان کنید

قرار داد

خواب دیدن اینکه یک قرار داد را امضا می کنید، بیانگر این است که آماده اید تا به یک رابطه بلند مدت یا پروژه بلند مدت، تعهد دهید

خواب دیدن اینکه وارد یک قرار داد بد می شوید، بیانگر این است که نیاز دارید برای تعهد دادن به یک رابطه، دوباره فکر کنید. به دقت، چیزی را که میخواهید واردش شوید بررسی کنید.

قربانی

خواب دیدن اینکه شما خودتان را قربانی می کنید بیانگر این است که انگیزه تان، شور و اشتیاقتان و/یا اهدافتان شما را می خورد، تا جایی که جنبه ای از زندگی تان فراموش می شود(چشم پوشی می شود)(زندگی تان تحت الشعاع شور و شوقتان قرار میگیرد)

خوبا دیدن اینکه کسی که شما را قربانی می کند بیانگر این است که مساله ای از درون شما را می خورد. شما خشم زیادی را در خود نگه می دارید

خواب دیدن اینکه شما قربانی می شوید بیانگر این است که تمایل دارید خود را تنبیه کنید. خواب ممکن است موازی با احساسات بیدار یتان باشد که حس می کنید دیگران قدر استعداد ها و تلاش هاتان را نمی دانند یا اینکه شما به خاطر چیزی که رها کرده اید قدردانی نمی شوید.

خواب دیدن اینکه شما خودتان را قربانی می کنید به این معنی است که نیاز دارید جنبه های خاصی از زندگی تان را حذف کنید و زمان و فضایی برای تجارب بهره ور تر و پاداش دار تر بگذارید

دیدن حیوانی که در خوابتان قربانی می شود بیانگر این است که شما تا الان، تمایلات نفسانی، اولیه خود را برای پیگیری ها و روشنگری های معنوی فدا کرده اید.

قرص

دیدن یا خوردن قرص در خوابتان بیانگر تجدید هماهنگی درونی تان است. شما یک دوره شفا را تجربه می کنید وبه ایده های منفی در ذهنتان پایان می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که دنبال کردنش سخت است

قرص خواب

دیدن یا خوردن قرص خواب در خوابتان بیانگر این است که انتخاب می کنید  در مورد یک موقعیت  نادان باشید. شما رویکردی فعالانه  در مورد تصمیمات زندگی تان نمیگیرید و از دیدن واقعیت چیزها سر باز می زنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما  مصمم هستید تا شروعی تازه برای خودتان داشته باشید

قرض دادن

خواب دیدن اینکه پول قرض می دهید بیانگر تعهدات شما به دیگران است. تعبیر دیگر این است که نمادی از ارزش سیستم حمایتی شماست

خواب دیدن اینکه کسی به شما چیزی قرض می دهد بیانگر این است که نیاز دارید منابع تان را قبل ازینکه خالی شان کنید، دوباره ارزیابی کرده و بهتر مدیریت کنید. شما ممکن است در مسیر وابستگی باشید

قرض گرفتن

خواب دیدن اینکه شما چیزی قرض می گیرید بیانگر این است که شما نیاز دارید غرورتان را کنار گذارید. بد نیست اگر درخواست کمک کنید یا روی کمک دوستان و فامیل حساب کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید ویژگی خاصی را در زندگی تان ایجاد کنید که شما تا الان از آن استفاده نمی کردید

قرقاول

دیدن قرقاول در خوابتان نمادی از مادر بودن و پرورش است

قرنطینه

خواب دیدن اینکه شما در قرنطینه هستید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از دیگران یا یک موقعیت دور کنید. شما نیاز دارید که کارهاتان را قبل ازینکه خودتان یا کسی آسیب ببیند، تغییر دهید

خواب دیدن اینکه کسی یا چیزی در قرنطینه است بیانگر کسی است که به شدت به کمک شما نیاز دارد و مستاصل است اما می ترسد که درخواست کمک کند

قصاب

دیدن یک قصاب در خواب بیانگر احساسات خام یا رفتار های غیر اخلاقی  شماست. شما ممکن است محدودیت های قدرت فیزیکی تان را امتحان کنید.

خواب دیدن اینکه شما قصاب هستید، بیانگر است که خشم و خصومت ابراز نشده است.

 قصر

اگر در خواب قصر ببینید به معنای رفاه و امتیاز و برتری است و شما آماده اید که از کل پتانسیل خود استفاده کنید.

اگر در یک قصر زندگی کنید، بر این دلالت دارد که موفقیت درست در دسترس شماست

قصه گو

دیدن قصه گو یا قصه گو بودن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به گذشته توجه کنید و از آن یاد بگیرید. شما نیاز دارید که سنت و درس های گذشته را قدر بدانید

قضاوت

خواب دیدن اینکه شما قضاوت می شوید بیانگر این است که در آزمون قرار میگیرید. شما به دنبال مقبولیت و تایید هستید به خاطر اینکه به پیش بروید

قطار

دیدن قطار در خوابتان بیانگر تطابق و اطاعت است. شما کاری را می کنید که همه انجام می دهند. تعبیر دیگر این است که قطار به معنی این است که شما خیلی روشمند هستید. نیاز دارید که کارها را به صورت خاص سازماندهی کنید و به ترتیب و به شیوه ای منظم انجام دهید. بویژه اگر شما قطار باربری ببینید، به بارها و مشکلاتی اشاره دارد که دارید حملشان می کنید. نمادی از کار یدی است. اگر شما قطار مسافربری ببینید، مربوط به کار ذهنی است. اگر شما با یک قطار مدل(اسباب بازی) در خوابتان بازی کنید یا در خوابتان ببینید، بیانگر این ست که می خواهید کنترل و قدرت بیشتری روی زندگی تان، و جایی که می رود داشته باشید.

خواب دیدن اینکه شما سوار قطار هستید نمادی از سفر زندگی شماست. بیانگر این است که شما در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید. تعبیر دیگر این است که خواب به معنی این است که شما عموما، بدون اینکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند.

خواب دیدن اینکه شما در بازمانده های یک قطار تخریب شده هستید بیانگر هرج و مرج و آشفتگی است. مسیر به سوی اهدافتان، طبق مسیری که برنامه ریزی کردید پیش نمی رود. شما اعتماد به نفس ندارید و به توانایی تان در رسیدن به اهدافتان شک دارید. اگر خواب ببینید که قطار با ماشین تصادف می کند، بیانگر این است که اهداف زندگی تان با سیستم باورتان در تضاد است. شاید کسی میخواهد که شما هدفی را دنبال کنید که مشتاق آن نیستید

خواب دیدن اینکه قطار به کسی می خورد بیانگر این است که آنها در زندگی، در مسیر اشتباه هستند. شاید شما نیاز دارید که آنها را در مسیر درست راهنمایی کنید. این خواب ها ممکن است خود شما را نمایش دهد. به عبارت دیگر، شما در مسیر زندگی اشتباه هستید و نیاز دارید که مسیرتان را عوض کنید

خواب دیدن اینکه از قطار جا می مانید بیانگر فرصت های از دست رفته است. بیانگر این است که شما به اندازه کافی آماده ی فاز جدید در زندگی تان نیستید.  ممکن است وقت گذرانی می کنید یا انجام چیزهایی را به تاخیر می اندازید که باید قبلا کاملشان می کردید

خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان گذارید(از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

قطب جنوب

خواب دیدن اینکه شما در قطب جنوب هستید بیانگر چالش ها و سختی هایی در زندگی بیداری و توانایی شما برای تحمل همه ی آنهاست

خواب دیدن اینکه در قطب جنوب زندگی می کنید نمادی از مهارت هایی است که دارد برای اینکه در هر شرایطی خود را نجاب دهید و سرپا نگه دارید.

قطب شمال

خواب دیدن اینکه شما در قطب شمال هستید بیانگر تکمیل و پایان یک سفر، موقعیت یا رابطه است. شما با موفقیت، تحول و دوران گذار خود را کامل می کنید

قطب نما

دیدن قطب نما در خوابتان، روش ضمیر ناخودآگاه شماست که مسیر را به شما نشان می دهد(شما را هدایت می کند). خواب ممکن است به شما بگوید که جهت را در زندگی تان دوباره در نظر بگیرید و دوباره به مسیری که طی می کنید فکر کنید

دیدن یا استفاده از قطب نما در خوابتان بیانگر تنظیم مسیر است. شما دوست ندارید که از برنامه هاتان منحرف شوید، حتی اگر یکنواخت شود. تعبیر دیگر این است که قطب نما نمادی از انگیزه برای کمال است

قطره چشم

خواب دیدن اینکه قطره چشم استفاده می کنید بیانگر این است که به دنبال شفافیت در مورد یک موقعیت هستید. شما ممکن است چیزی که درست جلوی چشم شماست را نمیبینید

قطع عضو

خواب دیدن اینکه اندامتان قطع شده است بیانگر استعداد های سرکوب شده و ضرر های دائمی و جدی است. این بیانگر احساس ناامیدی، ناتوانی و بی یاوری است. برخی اوقات قطع عضو ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که شما طرد شده اید و نهایتا به یک نقطه ی بحرانی رسیده اید. بویژه خواب دیدن اینکه بازوهایتان قطع شده است بیانگر نبود انگیزه است. خواب دیدن اینکه پاهایتان قطع شده است بیانگر این است که محدود شده اید. چیزی یا کسی که مانع پیشرفت شما می شود و جایی که میخواهید در زندگی به آنجا برسید

قفس

خواب دیدن اینکه شما در قفس هستید بیانگر این است که شما موانع و نا توانی هایی را در جاهایی از زندگی تان تجربه می کنید. در رابطه ی حال حاضرتان یا در یک معامله ی تجاری، حس محدود شدن، حس خفگی و مهار شدن دارید. یک نفر ممکن است دور گردنتان افسار انداخته باشد، و شما آزادی ندارید تا مستقل عمل کنید

خواب دیدن اینکه شما یک حیوان وحشی را در قفس می اندازید، بیانگر این است که شما بر رقبا و ترس هاتان با موفقیت غلبه خواهید کرد. نمادی از توانایی شما برای کنترل تمایلات حیوانی و خشم است

دیدن پرنده در قفس، بیانگر این است که شما حس می کنید که در بیانتان محدود می شوید و یکهو آزادی تان را از دست می دهید. شما ممکن است نا امیدی و یک معنویت مهار شده را تجربه کنید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس یک پرنده ی زندانی را دارید

قفس پرنده

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می کنید که گیر کرده اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید

قفسه سینه

دیدن قفسه سینه تان در خواب بیانگر اعتماد، پیروزی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که بیانگر حس له شدن است(یعنی چیزی روی قفسه سینه تان سنگینی می کند) و اینکه به طور خطر ناکی با چیزی روبرو می شوید. در نظر بگیرید که خواب به شما می گوید که چیزی هست که نیاز است از روی سینه تان برش دارید(از درون قفسه سینه تان درش بیاورید

خواب دیدن اینکه سینه تان می زند، بیانگر پیروزی و دستاوردی بزرگ است

برای کسانی که در زندگی واقعی درد قفسه سینه را تجربه کرده ند، دیدن این خواب رایج است که در سینه شان حس ضربه خوردن می کنند یا حس می کنند که فشار سنگینی روی قفسه سینه شان است

قفسه کتاب

دیدن قفسه کتاب در خواب بیانگر سطوح مختلف ذهنی تان است که ایده ها، مفاهیم و خاطرات را نگه می دارید. بیانگر این است که نیاز دارید اطلاعات یا دانشی در مورد یک موقعیت بدست آورید قبل ازینکه تصمیمی بگیرید

قفل

دیدن قفل در خوابتان بیانگر این است که برای رسیدن به چیزی که می خواهید ناتوانید. شما خارج از یک فعالیت یا موقعیت نگه داشته می شوید. شاید یک جنبه از شما در درونتان قفل شده است و نیاز به ابراز شدن دارد

خواب دیدن اینکه یک قفل تصادفی دور مچ دست شما قفل می شود بیانگر این است که سرو کله می زنید که آیا در مورد احساساتتان باز تر عمل کنید یا آنها را درون خود نگه دارید. حس می کنید که ریسک بزرگی می کنید که اجازه م یدهید احساساتتان شناخته شود

خواب دیدن اینکه یک قفل شکسته شده است، استعاره ای ازین است که شما احساس نا امن بودن، چه از نظر احساسی چه فیزیکی، می کنید

خواب دیدن اینکه در روی شما قفل شده و گیر افتاده اید بیانگر این است که حس بیگانه بودن یا مقبول نبودن می کنید. شما در دسترسی به احساساتتان مشکل دارید. جایی که درش گیر کرده اید و در رویتان قفل شده است را در نظر گیرید

قفل رمزی

دیدن یا استفاده ازین قفل در خوابتان بیانگر این است که دور خودتان دیوار می کشید و به دیگران اجازه ی ورود به حریم شخصی تان را نمی دهید. اعداد این قفل را در نظر بگیرید، مهم است

خواب دیدن اینکه شما رمزتان را فراموش کردید بیانگر این است که میل ندارید خودتان را به طور کامل ابراز کنید. چیزی مانع شما می شود. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است موازی یک تاریخ یا قرار ملاقاتی باشد که فراموش کرده اید

ققنوس

دیدنش در خوابتان نمادی از تحول، جاودانگی و تجدید حیات است. شما به سمت فاز جدیدی در زندگی تان حرکت می کنید. ممکن است به این معنی باشد که گذشته تان به شما برمیگردد.

قلاب

دیدن قلاب در خوابتان بیانگر این است که شما اسیر شرارت و فریب شده اید. بیانگر درخواست منافع مادی یا احساس محرئنیا لساو نیرویی است که شما را به سمت جهت، خط فکری یا عادت خاصی می کشد

خواب دیدن اینکه شما چیزی را با قلاب می گیرید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه یا خصوصیتی را در تصویر خودتان تایید کنید و در خود ایجاد کنید.

قلاب ماهیگیری

دیدن قلاب ماهیگیری در خوابتان به یک ایده یا مفهوم اشاره دارد که نیاز دارید به چنگ آورید. شما ممکن است برای انجام کاری یا باور کردن چیزی، فریب بخورید

خواب دیدن اینکه قلاب به جمجمه تان گیر کرده است به رابطه ی قبلی تان اشاره دارد. شما هنوز هم مجبورید که رابطه را تمام کنید برود یا از رابطه درس بگیرید. تعبیر دیگر این است که کسی در گذشته تان، هنوز اثر قوی ای روی ذهنتان و تصمیماتی که میگیرید دارد

قلاده

خواب دیدن اینکه شما قلاده در دست دارید بیانگر این است که نیاز به کنترل بیشتری در زندگی تان دارید. نیاز دارید که که افسار و رهبری یک پروژه یا موقعیت را در دست گیرید

خواب دیدن اینکه شما قلاده می بندید بیانگر این است که نیاز دارید ج – نسی تان را محدود تر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به سادگی تحت تاثیر قرار میگیرید. شما به دیگر مردم اجازه می دهید که شما را کنترل کنند و شما را به جهتی که واقعا نمی خواهید به آنجا بروید ببرند

خواب دیدن اینکه قلاده  شکسته است یا حیوانتان از قلاده آزاد شده است بیانگر این است که از کنترل و نفوذ یک نفر با موفقیت بیرون میایید

قلب

دیدن قلبتان در خوابتان بیانگر حقیقت، جرات، عشق و رمانتیک بودن است. نمایانگر این است که چگونه الان با احساساتتان سروکار دارید و احساساتتان را بیان می کنید.

دیدن قلب بالدار در خوابتان بیانگر قدرت عشق و توانایی ش برای نفوذ به هر کسی است.

خواب دیدن اینکه قلبتان خون میاید یا تیر می کشد، بیانگر نا امیدی، یاس، غم بی نهایت و دلسوزی است. شما در یک موقعیت از زندگی تان، حمایت یا عشق ندارید.

خواب دیدن اینکه شما عمل قلب یا پیوند قلب دارید بیانگر تغییری بزرگ در روابط شخصی تان است. شاید دوباره درگیر یک رابطه شده اید.

خواب دیدن اینکه قلب یک آدم را می خورید بیانگر این است که به پردازش و درک مساله ای احساسی نگاه می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که یک خلا احساسی را پر کنید.

دیدن یا نگه داشتن یک قلب قرمز کاغذی در خوابتان بیانگر آسیب پذیری شماست. شما در معرض احساساتتان قرار دارید. تعبیر دیگر این است که قلب قرمز کاغذی، نماد قلب بی گناه است.

خواب دیدن اینکه حمله قلبی دارید به نبود حمایت و تایید شدن اشاره دارد. شاید شما حس از دست دادن عشق میکنید.

شنیدن صدای ضربان قلب در خوابتان بیانگر این است که شما با احساساتتان رودر رو نمی شوید یا احساساتتان را شناسایی نمی کنید. شما نیاز دارید که با چیزها از روبرو رو در رو شوید. تعبیر دیگر این است که ضربان قلب ممکن است نمادی از زندگی یا ترس باشد. شاید شما حس می کنید به شیوه ای تهدید (ترسیده) می شوید.

خواب دیدن اینکه قلبتان در آستانه ی شکستن است، بیانگر تغییر تحول است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در تلاشی که در زندگی تان می کنید، عشق یا حمایت ندارید. عدم تعادل وجود دارد. تفسیر تحت اللفظی تر این خواب به این معنی است که شما یک نوعی دچار آشفتگی احساسی در زندگی بیداری تان هستید. شما نمی دانید که چگونه با این احساسات کنار آیید

قلعه

دیدن قلعه در خواب بیانگر پاداش، افتخار، شناخت و ستایش دستاورد هاتان است. شما مقدر کرده اید که به جایگاه قدرت و ارزش و پرستیژ برسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید از مسائل روزمره ی زندگی فرار کنید

خواب دیدن اینکه شما در قلعه زندگی می کنید بیانگر نیاز مبرم شما به امنیت و حمایت تا نقطه ایست که ممکن است خودتان را از دیگران ایزوله کنید. شاید خواب موازی با یک موقعیت بیداری باشد که شما خودتان را در حالت دفاعی قرار می دهید

دیدن در قلعه در خوابتان بیانگر این است که شما یک فرصت بزرگ و/یا سودآور را از دست داده اید، خصوصا اگر شما بیرون در قلعه ایستاده اید. اگر شما داخل در قلعه ایستاده اید، به این معنی است که شما اجازه می دهید موفقیت و من خودتان، شما را از دیگران جدا کند(خود را برتر و جدا از دیگران می بینید)

قلعه بادی: اسباب بازی

دیدن یا بازی کردن در قلعه بادی در خوابتان بیانگر نبود ثبات در زندگی تان است. شما در زندگی تان تمرکز ندارید

قلعه شنی

خواب دیدن اینکه شما قلعه شنی می سازید به تصور بیهوده ی بزرگی اشاره دارد. شما یک جایگاه سفت و محکم که برای موفقیت نیاز است را ندارید

قلک

دیدنش در خوابتان بیانگر نگرانی های مالی است. شاید شما نیاز دارید که خرج کردنتان را کم کنید یا به بودجه توجه داشته باشید(پس انداز کنید)

قلم مو 

دیدن یا استفاده از قلمو در خوابتان نمایانگر هارمونی و خلاقیت است. سمبلی از استعداد های هنری شماست

قله

خواب دیدن اینکه روی قله هستید نمادی از جاه طلبی و اهدافتان است. چشم انداز تان را در نظر گیرید و چیزی که وقتی روی قله هستید میبینید را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما در یک نشست هستید، به دیدگاه های جهانی و نظرات سیاسی شما اشاره دارد

قنات

دیدن قنات در خواب سمبلی از مسیر معنوی شما(در زندگی) است

قناری

دیدن قنار در خوابتان بیانگر شادی و هارمونی است. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر تمایل شما برای یک رابطه باشد یا اینکه یک رابطه ی جدید را شکوفا کنید

قنداق پیچ کردن

خواب دیدن اینکه شما یا کسی قنداق پیچ شده اید به این معنی است که به دنبال حس امنیت هستید. شما می خواهید حس حمایت شدن کنید. به تعبیر دیگر خواب بیانگر این است که در یک موقعیت احساس بی یاور ی می کنید

قندیل های یخ

دیدن قندیل یخ در خوابتان بیانگر مساله یا نگرانی ایست که شما را معطل کرده است. اگر قندیل ها در خوابتان ذوب شود، بیانگر این است که زمان های سخت بالاخره سر میاید. شما بر مسائلتان غلبه خواهید کرد

دیدن شکل گیری قندیل ها در خوابتان نماد مشکلات زندگی تان است. شما حس می کنید که توسط افرادی که شما را احاطه کرده ند حمایت نمی شوید

قو

دیدن قوی سفید در خوابتان نمادی از ظرافت، خلوص، زیبایی، کرامت، ثروت و پرستیژ است. چیزی یا کسی که ممکن است غیر جذاب است می تواند کاملا جذاب شود. مهم است که یک موقعیت یا فرد را طبق ظاهرش، از پیش قضاوت نکنید

دیدن قوی سیاه در خوابتان بیانگر رازها و ناشناخته هاست. بیانگر چیزی است که به طمع می اندازد و جذاب است، اما ممنوع است

خواب دیدن اینکه پشت قو، روی اقیانوس پرواز می کنید، بیانگر این است که شما با وقار تمام در حال حل مساله ای احساسی هستید.

قوانین

خواب دیدن اینکه شما قوانین را می شکنید بیانگر احساس نا امیدی شماست. شما حس می کنید که کسی یا چیزی نا عادلانه با شما رفتار می کند. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید پای خود بایستید و از نظرتان دفاع کنید. برخی اوقات نیاز دارید که خلاف جهت سیستم حرکت کنید

خواب دیدن اینکه از قوانین تبعیت می کنید نمادی از یکپارچگی است

خواب دیدن اینکه قوانین را وضع می کنید بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی بی داری تان نظم بیشتری داشته باشید

خواب دیدن اینکه قوانین را به بحث می گذارید نمادی از کشمکش درونی و جدل شخصی است

قوباغه بچه

دیدنش در خوابتان بیانگر این ست که ظرفیت کامل خود را به دست نیاورده اید. اگر شما زنید و خواب بچه قورباغه می بینید، پس خواب ممکن است بیانگر تمایل شما به حامله شدن باشد

قورباغه

دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده هاست. قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است. تعبیر دیگر این است که قورباغه نمادی از تمیز نبودن یا باروری است

دیدن قورباغه که در خوابتان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمیال دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید. موازی پیشرفت شماست

خواب دیدن اینکه یک قورباغه میگیرید بیانگر بی خیال بودن شما در مورد سلامتی تان است

شنیدن صدای قورباغه در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی که می خواستید را به طور کامل انجام نداده اید و به آن نرسیده اید

خوردن قورباغه در خوابتان بیانگر وظیفه ای ناخوشایند است که نیاز دارید انجامش دهید. اگر شما کل قورباغه را در خوابتان ببلعید، چیزی است که نیاز دارید انجام دهید یا بگویید، که واقعا بلعیدنش سخت است. این عبارت را در نظر بگیرید قورباغه در گلوی شماست، بیانگر این است که شما قادر به صحبت نیستید. شما حس می کنید که صدایتان را از دست داده اید

قوری چای

دیدن قوری چای یا کتری چای در خوابتان نمادی از جنبه ی دنیوی زندگی تان است. شاید شما چیز های خاصی را بی اهمیت می شمارید و از چیزی یا کسی چشم پوشی می کنید

قوس-کمان

دیدن یا کشیدن کمان در خواب بیانگر این است که در (مسیر) برنامه ها یا اهدافتان، موانعی دارید شکست می خورید

قوطی

دیدن یک قوطی در خوابتان بیانگر این است که چیزی در گذشته تان است که شما نیاز دارید نگهش دارید و حفظش کنید. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که چگونه شما می توانید چیزی را انجام دهید. توانایی و استعداد های خود را دست کم نگیرید

دیدن غذاهای کنسروی در خوابتان نمادی از احساساتی است که در درون خودتان نگه می دارید

قوطی اسپری

دیدن یا استفاده از قوطی اسپری در خوابتان بیانگر این است که شما تحت نوعی فشارید. شما به دنبال رهایی از جایی از زندگی بیداری تان هستید

قول: وعده

خواب دیدن اینکه شما قول می دهید نمادی از تعهدات زندگی بیداری تان است. شاید شما در مورد اینکه قادر هستید قول خود را نگه دارید نگرانید

قهرمان

خواب دیدن اینکه شما قهرمانید بیانگر قدرت ها و ضعف های درونی تان است. خواب به توانایی، عزم و سطح اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما قدرت این را دارید که شجاعانه با راز های ضمیر ناخود آگاهتان و چالش های زندگی تان روبه روشوید

قهوه

خواب دیدن اینکه قهوه می نوشید یا به نوشیدن قهوه تان نیاز دارید، بیانگر این است که شما نیاز دارید، قبل از گرفتن هر تصمیم یا به عهده گرفتن هرپروژه/رابطه ای، بینش و دانش بدست آورید. شما ممکن است خیلی شتاب زده عمل کنید و نیاز دارید که آرام باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید روتین خود را تغییر دهید

خواب دیدن اینکه با کسی قهوه می نوشید بیانگر این است که شما ممکن است احساسی نسبت به آن فرد داشته باشید. تعبیر دیگر این است که قهوه خوردن با کسی بیانگر مهمان نوازی و معاشرت شماست

دیدن قهوه جوش در خواب بیانگر مهمان نوازی، خوشرویی و به اشتراک گذاشتن دانش، امید، نگرانی و/یا ایده است. ممکن است بیانگر همسایگی، راحتی و همدم است

خواب دیدن پودر خشک قهوه، به این اشاره دارد که برای تغییر آماده هستید. خواب دیدن اینکه دهانی پر از پودر خشک قهوه دارید، به تصمیمی اشاره دارد که زمان سختی را گذرانده اید تا آن رابگیرید

قهوه جوش

دیدن قهوه جوش در خوابتان بیانگر اختلال در روح و روان شما و رفاه و تندرستی شماست. شما احساس می کنید تعادل ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند به معنی سطح هشیاری شما باشد.

قیامت

خواب دیدن اینکه پایان جهان است بیانگر این است که تحت سطح بالایی از استرس هستید. شما ممکن است در یک موقعیت احساس آسیب پذیری یا بی یاوری کنید

قیچی

خواب دیدن اینکه از قیچی استفاده می کنید بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی بیداری تان است. شما نیاز دارید از شر چیزی در زندگی تان خلاص شوید. بیانگر توانایی شما برای بریدن چیز ها یا پای آدم ها از زندگی تان است. شاید شما در موقعیت هایی در زندگی تان زیادی جری و گستاخانه رفتار می کنید.

دیدن یک جفت قیچی در خوابتان بیانگر این است که تمرکز شما روی چندین موضوع مختلف است.

قیر

دیدن قیر در خوابتان بیانگر تمایل شما به چیزی یا کسی است. شما نیاز دارید که بیشتر به خود متکی باشید. نمادی از ضمیر ناخودآگاه و جنبه ی منفی خود است

بویژه خواب دیدن اینکه شما قیر به شما چسبیده، نمادی از خشم، خصومت و شرم قید و بند شده است. شما خودتان را تنبیه می کنید

قیف

دیدن یا استفاده از قیف در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را به شیوه ای موثر تر کانال بزنید. شما نیاز دارید زمانی را صرف کنید تا روی روابط موجودتان تمرکز کرده، آنها را بسازید

قیمت

دیدن قیمت چیزی در خوابتان بیانگر ارزشی است که برای خودتان، زمانتان و توانایی هاتان قائلید. اگر قیمت بالا باشد، پس بیانگر این است که برای خودتان ارزش بالایی قائلید. اگر پایین است، پس شما خودتان را دست کم میگیرید و کسی را بی اهمیت می شمارید. خواب مربوط به عزت نفس و اعتماد به نفس شماست

دادن یک قیمت پیشنهادی در خوابتان نمادی از ارزشی است که برای استعداد ها و توانایی هاتان قائلید.

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید