تعبیر خواب خدا بانو

خدا بانو

دیدن الهه در خوابتان نمادی از زنانگی یا بعد زنانه ی شماست. برای یک مرد، خواب دیدن الهه بیانگر ترس هایش از جنس زن است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد سه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!