تعبیر خواب ژله

ژله

دیدن یا خوردن ژله در خوابتان بیانگر نگرش و بینش در مورد یک موقعیت است که شما مدام به فکرش بوده. خواب ممکن است استعاره ای از چیزی باشد که نهایتا شکل می گیرد. شما به ادراک می رسید. تعبیر دیگر این است که شما یک رابطه ی شیرین را حفظ می کنید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب صفر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!