ر

رابطه

خواب دیدن در مورد رابطه های بیداری تان بیانگر تکمیل آرزوست(رسیدن به آرزوست). رابطه ی خواب شما یک جور هایی معمولا موازی رابطه ی بیداری شماست و ممکن است روی چیزی تاکید کند که اشتباه انجام می دهید. در حالت خوابتان، شما ممکن است بیشتر متمایل باشید که با مسائلی روبرو شوید که به صورت معمول ردش می کنید یا می ترسید که به سراغش روید. رابطه ی خوابتان را با رابطه ی بیداری تان مقایسه کنید

خواب دیدن در مورد رابطه با غریبه بیانگر ابعاد مختلف شخصیت شماست. شما ممکن است تلاش کنید به جنبه های ناشناخته ی ضمیر ناخودآگاه خود مرتبط و متصل شوید

رابین هود

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما رابین هود هستید بیانگر دلسوزی شما برای کسانی است که از نیازمند هستند. به ماهیت خیر و بخشنده ی شما اشاره دارد

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!