تعبیر نمادهای حرف «ط»

طاعون: آفت

خواب دیدن آفتی همه گیر بیانگر این است که شما با یک مساله ی وسیع روبرو هستید که روی اطرافیانتان اثر می گذارد. تصمیماتی که می گیرید، اثر زیاد و پیامد هایی در مقیاس بزرگ خواهد داشت

طاق

دیدن طاق در خواب بیانگر سیستم حمایتی شماست

خواب دیدن اینکه از زیر یک طاق رد می شوید بیانگر فرصت های جدید است. شما در مسیری متفاوت یا فازی متفاوت در زندگی تان قدم گذاشته پیش می روید

طاقچه: طبقه

دیدن طبقه/طاقچه در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید همین الان کنار گذارید. شما نیاز دارید که ایده هاتان یا برنامه هاتان را متوقف کنید. تعبیر دیگر این است که اشیای روی قفسه ممکن است به جنبه ای از خودتان اشاره داشته باشند که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است

طالبی

دیدن یا خوردن طالبی در خوابتان بیانگر یک تصویر است که از بیرون سخت است و از درون حساس و شکننده است.

طالع بینی

خواب دیدن در مورد طالع بینی بیانگر این است که شما نگران آینده تان هستید. شما به دنبال تضمین هستید. خواب شما در مورد پیش بینی های طالع بینی ممکن است پیغام مهمی را ارائه کند که باید جوری تعبیر و تحلیل شود که مربوط به زندگی بیداری تان باشد

طاووس

دیدن طاووس در خوابتان بیانگر تولد بهار، شروع تازه، طول عمر و عشق است. یک نشانه ی خوب است، نمادی از پرستیژ، موفقیت و شادی در رابطه تان یا شغلتان است. تعبیر دیگر این است که طاووس بیانگر غرور، اعتماد و خودبینی است. شما ممکن است خیلی فخر می فروشید یا به خاطر موفقیت و دستاورد هاتان خیلی مغرور باشید

طب سوزنی

خواب دیدن اینکه شما طب سوزنی انجام می دهید بیانگر این است که شما نیاز به شفا دارید. شاید شما نیاز دایرد که انرژی های خود را به به سمت متفاوتی ببرید. تعبیر دیگر این است که، رویا ممکن است استعاره ای از مساله ای باشد که نیاز به  بیان کردن دارد

طبقات ساختمان/خانه

دیدن طبقه در خوابتان بیانگر سیستم حمایتی شما و حس امنیت شماست. شما یک فونداسیون و جای پای محکم دارید که می توانید به آن وابسته باشید(تکیه کنید). طبقه در خوابتان ممکن است نمادی از بخش(قسمتی از) بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما باشد.

خواب دیدن در مورد طبقات ساختمان بیانگر سطح درک، آگاهی یا موفقیت شماست. طبقات بالاتر بیانگر دستاورد های بالاتر است. اگر شما در طبقات پایین تر هستید، به نگرش های قدیمی تر و بنیادی تر، ضمیر ناخودآگاه اشاره دارد. بیانگر شکست است. اهمیت شماره طبقه و نوع ساختمان که طبقات در آن است، را در نظر گیرید

طبیعت

خواب دیدن طبیعت بیانگر آزادی، آرامش، بازسازی و احیاست. شما از طبیعت غریزیتان تان استفاده می کنید

طحال

خواب دیدن در مورد طحالتان بیانگر این است که نیاز دارید خشم و ناراحتی تان را ابراز کنید. شما نیاز دارید که خود را رها کنید کمی جنبه ی شوخ طبعی خود را بیدار کنید.

طراحی کردن

خواب دیدن اینکه شما نقاشی می کنید بیانگر ابراز توانایی های هنری پنهان شماست. شما نیاز دارید که در زندگی بیداری تان خلاقیت بیشتری نشان دهید.

طرفدار

خواب دیدن اینکه شما طرفداری چیزی را می کنید، بیانگر سرسپردگی(وفاداری) و عقیده تان در مورد علایقتان تان، و وفاداری تان به دوستانتان است

طعمه

دیدن طعمه در خواب بیانگر این است که شما ممکن است  به خاطر یک معامله یا تکمیل کردن یک قضیه، طعمه پهن کنید. ممکن است بیانگر این باشد که شما دوست دارید کسی را فریب داده یا توجهش را جلب کنید

طعنه: کنایه

خواب دیدن اینکه شما طعنه می زنید بیانگر این است که تلاش می کنید توجه خود را از عیوبتان منحرف کنید. شما می ترسید که دیگران متوجه عیوب شما شوند

خواب دیدن اینکه هدف طعنه شمایید به این معنی است که روی کمبودهاتان متمرکز می شوید

طفره رفتن

خواب دیدن اینکه شما از فردی در خوابتان دوری می کنید(اجتناب می کنید) بیانگر این است که شما با جنبه هایی از خودتان روبرو نمی شوید(از برخی از خصوصیات خود فراری هستید). خصوصیات اخلاقی و جنبه های شخصیتی فردی که از او دوری می کنید را در نظر بگیرید، ویژگی هایی که در خودتان نمیبینید.

طلا

دیدن طلا در خوابتان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق و/یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. به طور منفی، طلا ممکن است بیانگر حرص و طمع، انحراف و وسوسه باشد

پیدا کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی ارزشمند را در مورد خودتان کشف کرده اید. این ممکن است استعداد یا دانش نهفته باشد

دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید

طلاق

خواب دیدن اینکه شما طلاق می گیرید بیانگر این است که نیاز دارید بین چیزهای زندگی تان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مساله یا جنبه ای از خودتان مجزا کنید. تعبیر دیگر این است که شما از جدایی می ترسید یا از تنها شدن می ترسید. ممکن است رابطه ی فعلی تان ارضاتان نمی کند

اگر والدین شما واقعا طلاق نمیگیرند اما شما خواب می بینید که طلاق گرفته اند یا دارند طلاق می گیرد، روی مشکلاتی که درون خودتان دارید تاکید می کند. شما دارید می جنگید که رضایت هردوی پدر و مادرتان را جلب کنید، بدون اینکه آن یکی را نا امید کنید.

خواب های در مورد طلاق، انعکاسی از حوادث زندگی واقعی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. شما ممکن است فکر کنید که در موقعیت یا تصمیمی اشتباه کرده اید. خواب های طلاق بیانگر یک فاز تحول است. زمان آن رسیده که عادات قدیمی تان را تغییر دهید

طلای سفید

دیدن پلاتین در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی و ثروت و ارزش است. دستاورد ها و کار های شما مربوط به اراده و انگیزه تان است. هیچ وقت باور نکنید که اهدافتان دست نیافتنی است. تعبیر دیگر این است که پلاتین بیانگر سردی و سفتی شخصیت خارجی تان است(از بیرون غیر قابل نفوذ به نظر می رسید)

طلسم

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، طلسم شده اید، بیانگر این است که شما گرفتار گناه خود شده اید. شما نیاز دارید که با دقت، در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، طلسم می شوید، به ترس های درونی شما اشاره دارد. به این معنی است که شما شخص سفت و سختی(سنگدلی) می شوید

طلسم: جادو

خواب دیدن اینکه طلسم هستید بیانگر این است که کسی، تاثیر قدرتمندی روی شما دارد. شما ممکن است در موقعیتی بیداری، مورد سو استفاده واقع می شوید یا شما برای کسی پله پیشرفت می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دارد نظرش را درباره یک رابطه ی بیداری تان می گوید و اینکه چقدر عمیق در یک رابطه درگیر هستید(وابسته هستید)

خواب دیدن اینکه شما در حال طلسم کردن هستید بیانگر این است که شما درگیر تحولی درونی هستید. به این معنی که شما یک موقعیت را دستکاری می کنید. یا شاید خواب به شما میگوید که شما خیلی کنترل می کنید

خواب دیدن طلسم محافظتی که به رنگ قرمز نوشته شده است، پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست که نیاز دارید محتاط تر باشید

طلوع خورشید

دیدن طلوع خورشید بیانگر شروع تازه، احیای زندگی و انرژی و رسیدن به اهدافتان است. شما یک ماجراجویی جدید در زندگی شخصی تان شروع می کنید

طمع

خواب دیدن اینکه طمعکار هستید بیانگر این است که شما تقاضاهای زیادی را در زندگی بیداری تان دارید. شما از دیگران خیلی انتظار دارید(خیلی درخواست می کنید)

طناب

دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه تان را با هم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب بیانگر اسارت و محدودیت است

خواب دیدن اینکه روی طناب راه می روید بیانگر این است که در موقعیت پرمخاطره ای هستید. شما نیاز دارید که با دقت پیش روید و همه ی نکات مثبت و منفی تصمیماتتان را بسنجید

خواب دیدن اینکه از طناب بالا می روید بیانگر عزم و اراده شما برای موفقیت و غلبه بر سختی هاست. ممکن است مشابه این باشد که به بالا صعود می کنید. اگر شما از طناب پایین میایید، پس بیانگر این است که نا امیدی و کاهش در پیشرفت شغلی تان را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه طناب پیچ شده اید بیانگر این است که شما با وجود اینکه می توانید قضاوت خوبی در باره مسائل داشته باشید، به قلبتان اجازه می دهیدکه شما را راهنمایی کند.

طناب بازی

خواب دیدن اینکه شما طناب می زنید بیانگر توانایی تان در هماهنگ کردن کارهاتان و اجرای برنامه هاتان است

طنین

شنیدن یا درست کردن پژواک در خوابتان نمادی از این است که نیاز دارید خودتان را تکرار کنید تا شنیده شوید و دیگران شما را باور کنند. به قدرت و اثر کلماتتان دقت کنید. شما منتظرید و امید دارید که عکس العملی از اطرافیان خود ببینید. نمادی از روح است. تعبیر دیگر این است که شنیدن پژواک صدای خودتان بیانگر این است که کسی از شما تقلید می کند و شما را دست میندازد. یا می تواند به این معنی باشد که کار های گذشته تان، برخواهد گشت و شما را گیر خواهد انداخت. شما نیاز دارید که با خاطرات قدیمی و مسائل گذشته روبرو شوید

طوطی

دیدن طوطی در خوابتان بیانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. شما نیاز دارید که در مورد تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید(دوبار فکر کنید). تعبیر دیگر این است که طوطی می تواند بیانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب غریب یا نفرت انگیز است. ممکن است به معنی این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند

طوفان

خواب دیدن اینگه درگیر طوفان می شوید بیانگر این است که کنترل خود را روی چیز هایی از دست می دهید که وهله اول هم کنترلی برشان نداشته اید. شما نیاز دارید که راهی دیگر برای پیش برد و حل مسائل خود پیدا کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما خیلی جدی هستید. شما نیاز دارید که آسانگیر شوید.

دیدن طوفان در خوابتان ممکن است بیانگر کشمکش، شوک له کننده، فقدان یا فاجعه ای در زندگی بیداری تان باشد. طوفان بیانگر ترس ها یا احساسات ابراز نشده است، مثل خشم، غضب، آشفتگی و غیره. جنبه ی مثبت این است که طوفان نمادی از معنویت رو به رشد است. ممکن است بیانگر تغییرات سریع پیش روی شما باشد

خواب دیدن اینکه در طوفان پناه گرفته اید، هشداری از اختلال یا مسائلی است که در زندگی تان اتفاق می افتد و به سرعت از بین می رود. این عبارت را در نظر بگیرید: هوا طوفانی است، به توانایی و قدرت شما برای تحمل هرچه پیش می آید اشاره دارد

طوفان شن

خواب دیدن اینکه شما در طوفان شن هستید بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت بیداری، گیر کرده اید و خود را گم کرده اید. زمان علیه شما کار می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید