ض

ضایعات: دور ریختنی: آشغال waste

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان و انرژی تان را زیادی روی چیزی صرف می کنید که ممکن است ارزشش را نداشته باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما تلف کننده وقت و انرژی هستید و نیاز دارید که جنبه های خاص زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. شما به معنای واقعی کلمه هدر می دهید.

ضبط صوت

دیدن یا استفاده از ضبط صوت در خوابتان بیانگر این است که پیامی هست که نیاز دارید جذب کنید و در زندگی روزمره تان به کار گیرید. تعبیر دیگر بیانگر این است که پیام قدیمی وجود دارد که ممکن است چشم پوشی کرده اید

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!