تعبیر نمادهای حرف «ض»

ضایعات: دور ریختنی: آشغال waste

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان و انرژی تان را زیادی روی چیزی صرف می کنید که ممکن است ارزشش را نداشته باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما تلف کننده وقت و انرژی هستید و نیاز دارید که جنبه های خاص زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. شما به معنای واقعی کلمه هدر می دهید.

ضبط صوت

دیدن یا استفاده از ضبط صوت در خوابتان بیانگر این است که پیامی هست که نیاز دارید جذب کنید و در زندگی روزمره تان به کار گیرید. تعبیر دیگر بیانگر این است که پیام قدیمی وجود دارد که ممکن است چشم پوشی کرده اید

ضجه و زاری کردن

ضجه و زاری کردن برای چیزی در خوابتان بیانگر این است که شما هنوز به خاطر یک فقدان در عزاداری هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید احساس تاسف برای خودتان را کنار گذارید و نگاهی مثبت تر به زندگی تان داشته باشید. فقط بعد از غلبه بر مسائل و سختی هاتان، از خوشی ها لذت خواهید برد و دستاورد های شخصی را خواهید فهمید

ضد آفتاب: کرم ضد افتاب

دیدن یا زدن کرم ضد آفتاب در خوابتان بیانگر این است که از دیدن حقیقت در مورد یک موضوع، خودداری می کنید(دوست ندارید حقیقت را ببینید). شما توصیه یا پیامی را رد می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از یک دیوار احساسی است که به دور خود می کشید. شما حس می کنید که نیاز دارید در مقابل اثرات منفی، از خودتان حمایت کنید.

ضد عفونی

خواب دیدن اینکه شما از یک ضد عفونی کننده استفاده می کنید، سمبلی از شفا و پاک سازی است. شما نیاز دارید که دور از افکار منفی بمانید و بیشتر مثبت فکر کنید. شما آماده اید که صدمه ها و آسیب های گذشته را شفا دهید و التیام بخشید و حس گناهکاری یا دردی قدیمی را که داشته اید، حل کنید

ضد گلوله

پوشیدن جلیقه ضد گلوله در خواب بیانگر این است که شما خودتان را از آسیب احساسی زیادی حفظ می کنید. شما نمی خواهید که دو باره از یک رابطه ی شخصی، آسیب ببینید

ضد یخ

دیدن یا استفاده از ضد یخ در خواب بیانگر این است که شما از نظر احساسی، سرد هستید و شاید نیاز دارید که در مورد دیگران، کمی گرم تر برخورد کنید

ضدعفونی کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را استرلیزه می کنید بیانگر این است که به تمیز کردنی عمیق، چه معنوی چه احساسی، نیاز دارید

ضربان قلب

شنیدن صدای ضربان قلب در خوابتان بیانگر این است که شما با احساساتتان رودر رو نمی شوید یا احساساتتان را شناسایی نمی کنید. شما نیاز دارید که با چیزها از روبرو رو در رو شوید. تعبیر دیگر این است که ضربان قلب ممکن است نمادی از زندگی یا ترس باشد. شاید شما حس می کنید به شیوه ای تهدید (ترسیده) می شوید

ضعیف: ناتوان

خواب دیدن اینکه شما عاجزید و نا توان، بیانگر این است که از نظر احساسی، حس تهی شدن یا استرس داشتن می کنید. چیزی ذهتان را به خود اختصاص داده است که نگرانی خیلی زیادی را برای شما ایجاد کرده است

خواب دیدن اینکه شما ضعیف هستید به احساس بی کفایتی شما اشاره دارد. شما نیاز دارید محکم تر و قوی تر باشید. روی پای خود بایستید و از خواسته هایتان دفاع کنید.

ضمانت آزاد شدن

خواب دیدن اینکه شما به قید ضمانت آزاد می شوید سمبلی از نیاز شما به این است که شما در مسائل کاری تان، نیاز به کمک دارید. این خواب تلاش می کند که به شما بفهماند که هیچ مشکلی نیست که از کسی کمک بگیرید و دست رد به سینه ش نزنید

ضیافت

لطفا به معنی کلمه مهمانی نگاه کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید