رحم

خواب دیدن اینکه شما هنوز در رحم هستید بیانگر این است که به دوره ی زمانی برمیگردید که ایمن و کاملا وابسته بودید. شما ممکن است تلاش کنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید.

دیدن رحم در خوابتان بیانگر خلق، تولد بچه، باروری و شروع تازه است. خواب نمادی از ایده های جدید و تازه است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید