زرد

رنگ زرد هم دلالت بر مفاهیم منفی دارد هم مثبت. اگر خواب، یک خواب خوشایند باشد، پس رنگ زرد نمادی از خرد، انرژی، زیرکی، شادی، هارمونی و عقلانیت است. از طرف دیگر، اگر خواب یک مورد ناخوشایند باشد، پس رنگ بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. شما از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می ترسید یا ناتوانید. تمایل شما برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیاز ها و شادی خود را قربانی کنید. در نتیجه شما موانع زیادی را تجربه می کنید خواب دیدن اتاق زرد بیانگر این است که نیاز دارید از ذهن خود استفاده کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید