الف

ابدی: جاودان
خواب دیدن اینکه شما جاویدان هستید بیانگر طول عمر، تداوم یا سر نترس است. شما حس می کنید که بهتر از دیگرانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نسبت به شروع یا مسیری جدید پیش گرفتن، بی میل هستید. شما مخالف تغییرید

ابر
دیدن ابرهای پفی و سفید در خوابتان بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. یک مساله در زندگی بیداری تان ممکن است در حال روشن شدن باشد.

دیدن ابر های سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که ذهنتان ابری ست.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!