تعبیر نمادهای حرف «پ»

پا

خواب دیدن پاهاتان در خواب بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کرده و کنترل را بدست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی شما برای پیشروی در زندگی است. اگر پاهاتان ضعیف است، شما ممکن است از نظر احساسی آسیب پذیر باشید. اگر خواب ببینید که پا روی پا انداخته اید، بیانگر حالت تدافعی یا نگرش و ذهن بسته تان است

دیدن پاهای کسی در خواب بیانگر تحسین کسی است. شما نیاز دارید که با روش هایی که این فرد چیزها را انجام می دهد منطبق شوید

خواب دیدن اینکه پاتان شکسته است، زخمی شده است یا چلاق شده است بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. شما ممکن است قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید شما جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. اگر خواب ببینید که کسی یک پا دارد، بیانگر نوعی رابطه ی شکست خورده است

اگر شما زنید و خواب میبینید که پاهاتان مو دارد، بیانگر این است که خیلی سلطه جو هستید. ممکن است در یک رابطه خیلی کنترل می کنید. اگر تلاش می کنید که موهای پاتان را بپوشانید، به ماهیت تهاجمی منفعل شما اشاره دارد(خشن هستید اما جلویش را میگیرید)

خواب دیدن اینکه یکی از پاهاتان از دیگری کوتاه تر است بیانگر عدم تعادل در جنبه ای از زندگی تان است. تاکید بیشتر و وزن بیشتری روی یک چیز می گذارید در حالی که جنبه های مهم دیگر را که همان اندازه نیاز به توجه دارند نادیده میگیرید

خواب دیدن اینکه سه پا یا بیشتر دارید بیانگر این است که پروژه های زیادی را به عهده میگیرید. شما بیشتر از مقداری که می توانید مدیریت کنید به عهده میگیرید. برخی ازین پروژه ها، معکوس خواهند شد

خواب دیدن اینکه یک پای چوبی یا عصامانند دارید بیانگر این است که تعادل در زندگی پر هرج و مرج و گیج کننده شما ترمیم شده است. شما قادرید دوباره با کمک و حمایت دیگران بایستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که سرعت را کم کنید

خواب دیدن پاهاتان در خواب نمادی از فونداسیون، ثبات و حس درک شماست. بیانگر این است که نیاز دارید، کاربردی تر و معقول تر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید. تعبیر دیگر این است که پاها بیانگر حرکت، مستقل بودن و ازادی است. شاید شما در مسیر درست گام برداشته اید و به اهدافتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید. یکی از پاها، ممکن است جناسی ازین باشد که شما تنهایید یا احساس تنهایی می کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید.

خواب دیدن اینکه شما پاهاتان را می شورید بیانگر این است که دیگران می توانند به سادگی از شما سو استفاده کنند. اگر کسی پاهاتان را می بوسد، نمادی از خضوع، فروتنی و از خودگذشتگی است

خواب دیدن اینکه پاهاتان بو می دهد بیانگر این است که نیاز دارید مراقب مرحله بعدتان باشید. اگر شما خواب ببینید که کسی پاهاتان را بو می کند، به این معنی است که کسی به گام هایی که برمیدارید توجه نشان می دهد. بو کردن پاهای کسی در خواب بیانگر این است که شما مسیر کس دیگری را در زندگی دنبال می کنید به جای اینکه مسیر خود را بروید(دنباله روی کسی هستید). اینن گفته که پاهایی که بو می دهد، همان تفسیر بوس کردن پاها را دارد، بسته به محتوی خواب دارد

دیدن اینکه دو تا پا د رخوابتان شما را تعقیب می کند بیانگر این است که به دیگران اجازه می دهید تعیین کنند که کجا بروید یا اجازه می دهید که در مورد اهدافتان تصمیم بگیرند. شما روی مسیر زندگی تان کنترل ندارید

خواب دیدن اینکه شما پاتان را زخمی می کنید یا صدمه می زنید بیانگر عدم پیشرفت، آزادی و استقلال است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در مسیر اشتباه قدم برداشته اید. بویژه اگر شما خواب ببینید که پاتان با شیشه بریده می شود، بیانگر بی ارادگی و منفعل بودن است. شما در برداشتن قدم اول به سمت یک هدف یا تصمیم، دو دل هستید یا بی میل هستید

پابرهنه

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه هستید بیانگر نگرش بازیگوش شماست، بیانگر این است که چارچوب ذهنی بی خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر این است که پابرهنه بودن بیانگر فقر، بی تحرکی یا سو تفاهم است. شما عزت نفس و اعتماد به نفس کمی دارید و خودتان را باور ندارید. یا اینکه شما ممکن است با مسائلی در مورد هویتتان سروکار داشته باشید. شما برای چیزی که برای شما ترتیب داده شده است آماده نیستید

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه در زمینی که در حال ساخت است، قدم می زنید، به این معنی است که شما آماده اید تا هرکاری که لازم است بکنید تا جسم و روحتان را بهبود بخشید(بالا بکشید). شاید شما نیاز به هرگونه بهبودی انکار میکنید.

پابند: خلخال

دیدن یا بستن در خواب اشاره به راهی دارد که زندگی تان در آن مسیر پیش می رود و تصمیماتی که گرفتید تا به جایی که هستید برسید.

پاپ اسمیر (تست سلامت عضو زنانه)

اگر خواب ببینید که پاپ اسمیر انجام می دهید بیانگر این است که باید در مورد بدنتان و یا رابطه ی زناشویی تان، نگران باشید . شما احساس نا امنی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمایانگر نگرانی در مورد نتایج پاپ اسمیری است که قرار است انجام دهید.

پاپ کورن(ذرت بو داده)

خوردن یا درست کردن پاپ کورن در خوابتان بیانگر رشد مثبت است. شما پر از ایده هستید. حقیقتی مهم از طریق خواب ساخته شده و شما را آگاه می کند. اگر پاپ کورن، پف نکرده باشد، نمادی از ظرفیت و پتانسیل است

پاپاراتزی

کسی که افراد مشهور را دنبال می کند تا در مواقع خاص آنها را غافلگیر کرده، از آن ها و زندگی خصوصی شان عکس بگیرد

خواب دیدن اینکه شما توسط یک پاپاراتزی تعقیب می شوید بیانگر این است که در حال تجاوز به   حریم خصوصی تان هستند. شما احساس می کنید که هویت خود را گم کرده اید. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر آرمان هاتان برای شهرت است

خواب دیدن اینکه شما یک پاپاراتزی هستید یعنی به دنبال شهرت هستید

دیدن پاپاراتزی در خواب بیانگر نیاز شما برا ی تمرکز روی موقعیتی خاص است. شما تلاش می کنید که ایده یا مفهومی را بگیرید و دریافت کنید

پاپیروس

دیدن گیاه پاپیروس در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید به گذشته تان نگاهی کنید تا از آن درس بگیرید

پاپیون کراوات

دیدن یا بستن پاپیون (روی یقه) در خواب، نمادی از زنانگی است. تعبیر دیگر این است که پاپیون می تواند به دلیل خاصی بسته شود. رنگ پاپیون را در نظر بگیرید، مهم است

پاتیناژ

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران روی یخ اسکی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان و به کارهاتان اعتماد کنید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید د ریک موقعیت یا رابطه با دقت پیش روید

پاداش

خواب دیدن اینکه شما یک پاداش دریافت می کنید بیانگر این است که شما حس می کنید شایسته هستید که کارتان شناخته شود و مورد قدردانی و تایید قرار گیرد. خواب دیدن اینکه شما یک جایزه نمی برید سمبلی از حس ناکافی بودن است

پادزهر

خواب دیدن اینکه شما نیاز به پادزهر دارید بیانگر این است که شما به دنبال نوعی تعادل در زندگی تان هستید. شما ممکن است تلاش می کنید کار اشتباهی را که کرده اید درست کنید

پادگان

خواب دیدن اینکه در سرباز خانه زندگی می کنید بیانگر این است که شما در یک موقعیت محدود کننده هستید. شما نیاز دارید که تغییراتی در زندگی تان دهید

پارانویا: بدبینی

خواب دیدن اینکه شما پارانویا دارید بیانگر تردید و دو دلی شما برای پیش رفتن در برخی موقعیت ها یا روابط است.شما آنقدر مغلوب ترس و تردید خود شده اید که آمادگی این را ندارید که در زندگی تان ،گام اصلی را بردارید و پیش بروید

پارچ

دیدن پارچ در خوابتان نمادی از پرهیز و بیگناهی و باکرگی است.

دیدن پارچ خالی در خوابتان بیانگر فقدان چیزی در زندگی تان است

دیدن پارچ شکسته یا ترک برداشته در خوابتان بیانگر خیانت است

پارچ

دیدن پارچ آب در خوابتان به سر ریز کردن ایده، دانش یا احساسات اشاره دارد. شما ممکن است سفره دلتان را جلوی دیگران باز کنید و جنبه هایی از خودتان را که قبلا برای خودتان نگه داشته اید، به اشتراک گذارید.

دیدن توپ انداز بازی بیسبال در خوابتان بیانگر این است که شما تحت کنترل دارید. شما قدرت تصمیم گیری دارید و اینکه روشی که انتخاب می کنید را عوض کنید

پارچه

دیدن پارچه در خوابتان بیانگر مولفه ها و تکه های مختلفی است که زندگی شما را تشکیل می دهد. رنگ آن را در نظر بگیرید، اهمیت دارد. ممکن است به چشم انداز شما اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می رود

دیدن لوله های پارچه در خوابتان بیانگر خلاقیت است. شما کسی هستید که به تجارب خود شکل می دهید. رنگ و الگوی پارچه را در نظر گیرید و اینکه چگونه با یک موقعیت در زندگی تان موازی می شود

پارچه کنفی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان به شخصیت سرسخت شما اشاره دارد. شما نمی ترسید که نظر و احساساتتان شناخته شود

پارچه گونی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان به شخصیت سرسخت شما اشاره دارد. شما نمی ترسید که نظر و احساساتتان شناخته شود. همچنین ممکن است پوشیدنش در خوابتان بیانگر فروتنی و تواضع است.

پارس کردن

شنیدن صدای پارس در خواب بیانگر این است که شما از دست کسانی که اطرافتان هستند و نق نقو هستند و خود سر هستند، آزرده خاطر می شوید. خواب ممکن است مشابه این باشد که شما تمایل دارید درخواست هاتان را سر دیگران پارس کنید(به آنها ارد بدهید!) تا اینکه از آنها با مهربانی درخواست کنید یا با مهربانی با آنها صحبت کنید. تعبیر دیگر این است که پارس کردن به همراهان ناراضی و ناشاد اشاره دارد

پارک

خواب دیدن اینکه در پارک هستید بیانگر این است که به طور موقت از واقعیت فرار می کنید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. شما ممکن است در یک دوره ی ریکاوری بعد از تجربه ی یک مساله  و مشکل شخصی جدی باشید یا در دوره ی ریکاوری بعد از پایان یک قضیه احساسی (یک مساله ی عاشقانه-بهم زدن با دوست پسر یا همسرتان) باشید

خواب دیدن اینکه شما در پارک گم شده اید بیانگر مشکل شما با شغلتان، رابطه تان، یا مساله ی دیگر است. شما ممکن است احساس بیگانگی با جامعه بکنید

خواب دیدن اینکه شما ماشین خود را پارک می کنید،تمایل شما به آرام گرفتن را می رساند.تعبیر دیگر این است که به این معنی است که شما احساس می کنید به اهدافتان رسیده اید و از زندگی تان راضی هستید.اگر شما در پارک کردن ماشینتان،مشکل داشته باشید،به این معنی است که شما درگیر یک سری عادت بی نتیجه شده اید. شما احساس می کنید که بی قرار و مضطربید. شاید شما دوست داشتید مسیر دیگری را در زندگی تان بر میگزیدید

خواب دیدن اینکه ماشین خود را در ناحیه ای پارک می کنید که پارک ممنوع است،بیانگر این است که شما در جاهایی که مربوط به شما نیست ،فضولی و مداخله می کنید. اگر شما فراموش کنید که کجا پارک کرده اید،بیانگر این است که شما جهت خود را در زندگی گم کرده اید. از مسیر خارج می شوید

پارک ابی

خواب دیدن اینکه شما در پارک آبی هستید بیانگر این است که نقطه ی اوج احساسی را ابراز می کنید. شما از نظر احساسی، احساس رضایت و تکمیل شدن می کنید

پارک بازی

خواب دیدن اینکه شما در پارک بازی هستید بیانگر این ست که تمایل دارید از مسئولیت های روزمره تان فرار کنید. شاید شما نیاز دارید که بی خیال تر باشید. نیاز دارید که استعداد هاتان را قبول کنید

پارک بان

خواب دیدن اینکه شما یک پارک بان هستید بیانگر این است که شما جهتی برای زندگی خود ندارید. شما همیشه به دیگران در مورد رسیدن به اهدافشان کمک می کنید

پارکینگ

خواب دیدن اینکه شما در محوطه پارکینگ هستید بیانگر این است که نیاز دارید آرام گیرید و زمانی را از فعالیت های روزمره تان دور شوید

خواب دیدن اینکه نمی توانید جای پارک پیدا کنید بیانگر این است که توانایی پیدا کردن جایگاهتان رادر زندگی ندارید. شما ممکن است هنوز به دنبال جایگاه تان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بازتابی از زندگی پر مشغله ی شما باشد و اینکه زمان ندارید

پاره کردن

پاره کردن چیزی در خوابتان بیانگر این است که از جهتی که پروژه یا موقعیتی در آن پیش می رود ناراضی هستید.

دیدن چیزی که در خواب شما جر می خورد بیانگر این است که قدرت چیزی را زیادی بالا تخمین می زنید. بویژه خواب دیدن دفترچه تان که پاره شده است به این معنی است که شما به توانایی تان در نوشتن و انتقال افکارتان اعتماد ندارید. شاید شما در قبول نقص و عیوب تان مشکل دارید.

پاریس

خواب دیدن اینکه شما در پاریس هستید، سمبلی از نیاز شما برای احساسات رمانتیک و شور عشق است. بیانگر این است که شما فرد متمایزی هستید. تجارب و دانش شخصی شما از پاریس، جایگزین تفسیر پیشنهادی در این قسمت می شود

پازل

دیدن پازل در خوابتان بیانگر چالش ذهنی یا مساله ای در زندگی بیداری تان است که نیاز به حل شدن دارد. شما تلاش می کنید که تکه های مولفه ی های مختلف مساله را کنار هم چینید تا بتوانید به تصویر کلی برسید. اگر تکه های گم شده در پازل وجود دارد، پس بیانگر این است که شما همه ی حقایق لازم و مورد نیاز برای تصمیم خوب و درست را ندارید

پاسپورت

دیدن پاسپورت در خوابتان بیانگر هویت و توانایی شما برای گذر از موقعیت های مختلف است. شما آزادی جدیدی را برای انجام چیزی که می خواهید یا جایی که می خواهید بروید تجربه می کنید(برای انجام کاری که می خواهید و جایی که می خواهید بروید احساس آزادی جدیدی می کنید). شما ممکن است وارد یک دوره ی خود اکتشافی می شوید

خواب دیدن اینکه پاسپورت خود را گم می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را پیدا کنید و بفهمید که که هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که فرصت ها از شما گرفته می شود

خواب دیدن اینکه پاسپورت شما مهر می خورد بیانگر تایید است. شما به اینکه در یک پروژه ی جدیدی یا سفر، پیش روید، چراغ سبز نشان می دهید!

پاستا: ماکارانی

درست کردن یا خوردن پاستا در خوابتان بیانگر این است که به انرژی نیاز دارید. شکل پاستا و اینکه چگونه به موقعیت بیداری تان مربوط می شود را در نظر گیرید. پنه بیانگر چشم انداز محدود شماست. ماکارانی رشته ای نمادی از موقعیتی پیچیده است. ماکالانی لوله ای بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر روی خودتان تمرکز کنید. ماکارانی پیچ پیچی به این معنی است که جنبه ای از زندگی تان از کنترل خارج شده است

پاستیل خرسی

دیدن یا خوردن پاستیل خرسی در خوابتان بیانگر این است که سرسختی و پشتکارتان در نهایت پاسخ داده خواهد شد. خواب ممکن است به شما بگوید که منعطف تر باشید. نمادی از پاداش های شیرین در زندگی است. رنگ پاستیل خرسی را در نظر گیرید مهم است

خواب دیدن اینکه پاستیل های خرسی زنده می شوند بیانگر این است که چیزی که بی گناه یا غیر مهم به نظر می رسد، ناگهان مساله ی مشکل داری می شود. تعبیر دیگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد دارید یا کسی که او را باور دارید باشید

پاستیل کرمی

دیدن یا خوردن پاستیل کرمی در خوابتان بیانگر این است که یک موقعیت یا یک فرد نچسب، به شکلی دلپذیر تر ظاهر می شود. خواب به شما می گوید که شما گمراه می شوید یا فریب می خورید و نیاز دارید که تصمیم های بهتر، آگاهانه ای بگیرید

پاشنه

دیدن پاشنه در خوابتان بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب پذیری است. خواب ممکن است جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید خواب به شما می گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی

پاک کن

دیدن یا استفاده از پاک کن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید برخی از اشتباهاتی که کرده اید را پاک کنید

پاکت نامه

دیدن پاکت نامه در خوابتان بیانگر پیش بینی یا فرصت است. اگر یک پاکت نامه را باز می کنید، بیانگر پیغامی است که شما یا کسی تلاش می کنید برسانید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما پاکت را هل می دهید. شما محدودیت یا محدوده ها را تست می کنید

دیدن پاکت نامه ای که باز نشده بیانگر اخبار غم و اندوه و فرصت های از دست رفته است

پالتو

پوشیدن پالتو در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان را از صدمات زندگی حفظ می کنید و پناه میگیرید. شما مثلا یک دیوار دور خود کشیده اید

پانتومیم

دیدن پانتومیم در خواب نمایانگر زمانی در زندگی تان است که چیز ها، با بیخیالی و به صورت خود به خودی پیش می رود. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است توجه شما را به سمتی برد که نیاز به آگاهی بیشتر دارد

خواب دیدن اینکه شما در حالت پانتومیم هستید، یعنی صدای شما شنیده نمی شود. یا از عملکرد شما برداشت اشتباه می شود یا تعبیر درست از آن نمی شود

خواب دیدن اینکه شما بازی پانتومیم را می کنید، بیانگر این است که چیزی وجود دارد که نمی توانید به زبان آورید یا بیانش کنید. تلاش کنید که کشف کنید چه پیغامی را تلاش می کنید که انتقال دهید

پاندا

دیدن پاندا در خواب بیانگر این است که ,مشکلاتی دارید که د ربیداری تان دارند به سازش می رسند. نیاز دارید که میانه راهی پیدا کنید که همه ی طرفین درگیر در این مساله راضی شوند. تعبیر دیگر این است که یک پاندا سمبلی از یک چیز بچگانه یا چیزی است که بغلی است

پاندورا

خواب دیدن جعبه پاندورا در خواب بیانگر امید است .شما به زودی شرایط بهتری را تجربه می کنیدتعبیر دیگر این است که سمبلی از کنجکاوی تان ,افکار نا خودآگاهتان و نیازتان به بیان آنهاست

پانسیون

خواب دیدن اینکه شما در پانسیون(خوابگاه شبانه روزی) هستید، بیانگر مشکلات و سختی های احساسی است. کمی تحمل کنید و این زمان ها خواهد گذشت

پایان

خواب دیدن پایان یک چیز، بیانگر دستاورد یا هدفی است که به آن دست یافته اید. ممکن است به این معنی باشد که زمان های بد دارد به پایان می رسد. یا شاید زمان شما دارد تمام می شود و نیاز دارید که در مورد یک مساله تصمیم بگیرید. پایان چیزی، سیگنال شروع چیزی جدید است

پاییز

خواب دیدن پاییز بیانگر چرخه ی زندگی است – چیزی در حال تمام شدن است و چیزی جدید شروع خواهد شد. تعبیر دیگر این است که پاییز سمبلی از وفور و مهمان نوازی است. زمان جمع کردن منفعت و پاداشی است که سخت برایش کار کرده اید

پپرونی

دیدن یا خوردن پپرونی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمی مزه به زندگی تان اضافه کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر کامل بودن است.

پریسکوپ

دیدن یا استفاده از پریسکوپ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید بر موقعیت فعلی فائق آیید به خاطر اینکه چشم انداز بهتری به چیزها داشته باشید. برخی اوقات نیاز دارید که خودتان را خارج از موقعیت ببینید تا بتوانید دیدگاهی متفاوت داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید دست از خطی(تک بعدی) بودن خط فکری تان بردارید

پتو

دیدن یک پتو در خواب، نمادی از گرمی، عشق، امنیت و حمایت است. شما ممکن است به دنبال پناهی از دنیای بیرون باشید. در نظر بگیرید که خواب شما چقدر ممکن است توجه شما را به این سمت جلب کند که سرپوشی روی یک موقعیت یا روند در زندگی بیداری تان بگذارید

خواب دیدن اینکه شما خود را در یک پتو پیچیده اید، بیانگر ترس شما از ناشناخته هاست. شما ممکن است حس یک نوع تهدید/هرج و مرج داشته باشید یا اینکه حس کنید که افراد اطراف شما نسبت به شما سرد هستید(انرژی مثبت از انها نگیرید)

خواب دیدن اینکه شما یک نفر را لای یک پتو میپیچید، بیانگر تمایل شما برای مراقبت از آن فرد است

پختن نان

خواب دیدن اینکه نان می پزید بیانگر بعد خلاق شما و توانایی شما در مورد به وجود آوردن چیز هاست (شما توانایی این را دارید که باعث شوید چیز ها اتفاق افتد). اگر شما مواد اولیه ای را با هم ترکیب می کنید که به طور معمول ترکیب نمی کردید، بیانگر این است که شما نیاز دارید بین دو چیز مختلف، ارتباط برقرار کنید. شاید این چیزها، به نظر ناسازگار آیند، اما در نهایت نتیجه ی مثبتی خواهند داشت

پدال گاز

دیدن پدال گاز در خواب به این معناست که شما با تلاشتان به اهدافتان دست خواهید یافت.همچنین این خواب ممکن است به شما بگوید سرعت خود را کم کنید.(یعنی عجله نکنید).

دیدن رویایی که پدال گاز گیر کرده ویا شکسته، نشان دهنده ی از دست دادن کنترل در برخی از جنبه های زندگیتان است. شاید شما سعی می کنید در کارهایتان عجله کنید.

پدر

دیدن پدرتان در خوابتان نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد

خواب دیدن اینکه پدرتان مرده است، هشداری ازین است که نیاز دارید با احتیاط در زمینه یک موضوع کاری پیش روید

دیدن پدرتان که از سر تا نوک انگشتان پا، لای بانداژ پیچیده شده است بیانگر این است که شما حس می کنید  قدرت و اختیاراتتان محدود شده است. شاید شما مسئول چیزی هستید اما نمی توانید قدرت و توانایی خود نشان دهید (اعمال کنید)

خواب دیدن اینکه شما پدرتان را می زنید بیانگر این است که از نزدیکی بیشتر با پدرتان، نا امید شده اید. شما حس می کنید که او به شما گوش نمی کند. بویژه اگر شما پدرتان را با یک شی پلاستیکی بزنید بیانگر این است که هرچی با او می کنید یا به او می گویید، تاثیر زیادی رویش ندارد. فقط زیاده گویی می کنید(تاثیری ندارید). در مقابل، اگر شما پدرتان را خواب ببینید که پدرتان کسی است که شما را می زند، بیانگر این است که ارتباط احساسی با پدرتان ندارید

خواب دیدن اینکه پدرتان از دست شما عصبانی است بیانگر این است که شما چیزی انجام می دهید که ممکن است مورد تایید او نباشد. خواب ممکن است نمایشی از خشم شما نسبت به او باشد. مسائل حل نشده وجود دارد که باید رویش کار شود

خواب دیدن اینکه پدرتان دوست دختر دارد یا معشوقه دارد، اگرچه هنوز با مادرتان مزدوج است بیانگر این است که شما با یکی از والدین تان در ارتباط نیستید. خواب ممکن است تفسیری از دیدگاه های شما از ازدواج باشد

پدر بزرگ

دیدن پدربزرگتان در خوابتان نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. ویژگی هایی که در پدربزرگتان است را در نظر گیرید

اگر پدربزرگتان مرده است و شما خواب میبینید که زنده است، ممکن است به این معنی باشد که شما آنها را از دست دادید و تلاش می کنید که زمانی که با آنها، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. اگر شما خواب میبینید که پدر بزرگتان کارهای عجیب غریب می کند، بیانگر این است که هنوز تلاش می کنید مرگش را قبول کنید. شاید شما با این کنار نیامده اید که چرا از دنیارفته است

خواب دیدن اینکه شما به دنبال پدربزرگ مادربزرگتان هستید بیانگر این است که به دنبال عشق و حمایت هستید. شما ممکن است به سمت نیاز های کودکی تان پسرفت می کنید

خواب دیدن خانه ی پدربزرگ مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی  پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. وقتی که در خانه شان بودید چه می کردید؟ چه نوع خاطراتی داشتید؟ وقتی که به ملاقاتشان می رفتید، چه کار می کردید؟

پدر خوانده

دیدنش در خوابتان نمادی از اختیار و حمایت است. رابطه ی بیداری تان را با ناپدری تان در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما باشد. اگر شما در زندگی واقعی نا پدری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با پدر واقعی تان باشد

پدر همسر (پدر شوهر، پدر زن)

دیدن پدر همسرتان در خوابتان به وجدان و بعد عقلانی شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که بیشتر روی نقطه نظرات و تصمیم هاتان پافشاری داشته باشید

پدیکور

خواب دیدن اینکه شما پدیکور می کنید بیانگر این است که در مسیر مستقیم قدم می گذارید. شما در زندگی با اعتماد به نفس، وقار و یکپارچگی پیشرفت می کنید. شاید شما به دنبال به رسمیت شناخته شدن پیشرفتتان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید که به شما رسیدگی شود. شما نیاز دارید که کفش هاتان را در آورید تکیه دهید و استراحت کنید

پذیرش

دیدن رویا در مورد پذیرفتن خود،  نشان دهنده مسائل داشته «عزت نفس» و سنجیدن خود با انتظارات دیگران را نشان می دهد.در بیداری وضعیتی وجود دارد که شما بدنبال پذیرش هستید و می خواهید بخشی از آن باشید.

خواب دیدن اینکه در قسمت پذیرش قرار میگیرید بیانگر با هم بودن و دورهمی اجتماعی است. خواب ممکن است موازی تقویم اجتماعی شما باشد. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند جناسی ازین باشد که نیاز دارید در مورد یک ایده، موقعیت، رابطه یا فرد جدید پذیرا تر باشید

پر

خواب دیدن پری که در هوا دارد تاب می خورد بیانگر یک زندگی راحت، بی دردسر گرم و پر از دستاورد های مالی است. ممکن است نشاط و لذت از زندگی تان را توصیف کند. تعبیر دیگر این است که پر ممکن است بیانگر سردرگمی، تند و زننده بودن و از دست دادن کرامت باشد

دیدن پر در خوابتان نمادی از گرمی است. شما جنبه ی لطیف و زیباتان را ابراز می کنید و تمایل دارید که به کسی نزدیک شوید. در نظر بگیرید که چگونه خوابتان ممکن است مربوط به این ضرب المثل شود که کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز

شاید شما نیاز دارید که یک سری توده ی مردم جدا شوید یا نیاز دارید که دوستان جدید پیدا کنید. اگر پر خیس باشد، بیانگر یک مانع موقت است

بویژه دیدن پر مرغ در خوابتان بیانگر یک سری دلخوری کوچک است. پر عقاب بیانگر درک اهداف و آرمان ها و آرزوهای شماست. دیدن پر طاووس، شتر مرغ یا هر پر زینتی دیگری بیانگر بالا رفتن از نردبان اجتماعی است. شما آینده ی روشنی دارید، پر از موفقیت. دیدن پر جغد بیانگر این است که نیاز دارید دانش و خردتان را با دیگران به اشتراک گذارید

خواب دیدن اینکه شما پر خرید و فروش می کنید، نمادی از صرفه جویی کردن و اقتصادی رفتار کردن است

پرت کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را پرت می کنید بیانگر این است که کسی یا چیزی هست که نیاز دارید خودتان را از شرش خلاص کنید(از زندگی تان بیرونش کنید). شی ای را که پرت می کنید در نظر گیرید.

خواب دیدن کسی که چیزی را به سمت شما پرت می کند بیانگر این است که چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و نیاز دارید که توجه نزدیک تری به ان بکنید. شاید نیاز دارید که در مورد چیزی هشیار باشید که پیش روی شماست. اینکه این پرتاب چقدر با شدت است را در نظر گیرید و اینکه چه چیزی به سمت شما پرت می شود را در نظر گیرید(مهم است). اگر پرتابی با شدت بود، به این معنی است که شما ممکن است غافلگیر شوید

پرتره

دیدن پرتره خودتان در خواب بیانگر این است که چگونه خود را میبینید یا اینکه چگونه میخواهید به چشم دیگران بیایید. جزئیات پرتره را در نظر گیرید: اینکه آیا لبخند می زدید، چگونه تصویر شده بود یا نقاشی شده بود، چه پوشیده بودید و ازین دست مسائل

دیدن پرتره ی خانوادگی در خوابتان بیانگر ارزش ها و باور های اصلی شماست. خانواده به طور مشخص برای شما و در تصمیم گیری شما مهم است. خواب ممکن است به شما چیزی را یاد آور شود که واقعا در زندگی مهم است

پرتقال

دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است

خواب دیدن اینکه پرتقال می خورید بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید

پرتگاه

 دیدن رویای یک پرتگاه حاکی از مانعی است که ایجاد اضطراب زیادی برای شما می کند. شما نیاز دارید بر روی این مسئله کار کنید و در زندگی تان بر این مانع غلبه کنید. شاید شما از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و براساس آن عمل کنید ترس دارید.

دیدن رویایی که شما در حال سقوط به درون پرتگاه هستید نمادی از اعماق ناخودآگاه شماست. شما از چیزی که درباره ی خودتان  و یا درباره ی احساسات پنهانتان و ترس هایتان کشف خواهید کرد نا مطمئن هستید و یا می ترسید. پرتگاه همچنین شاید نشان دهنده ی  ترس های گذشته شما و احساس “سقوط کردن به اعماق  رنج و نا امیدی” باشد. شاید شما در موقعیت افسردگی هستید و یا در احساسات منفی خود غوطه ورید. تعبیر دیگر،این رویا می تواند به معنی فقدان معنویت در شما باشد

پرچم

دیدن پرچم کشورتان در خوابتان بیانگر صلح و/یا موفقیت است. ممکن است د رمورد احساسات میهن پرستی و عرق به کشور(وظیفه در قبال کشور) باشد. یا خواب روی مساله ی سیاسی تاکید می کند. اگر شما خواب پرچم ملت دیگر را ببینید، بیانگر مسائل جهانی است

به احتزاز در آوردن پرچم در خوابتان نمادی از انواع هشدار یا استرس است. یک مساله ممکن است در ذهن شما سنگینی می کند. بویژه یک پرچم سفید بیانگر تسلیم است. شما تسلیم می شوید. دیدن پرچم قرمز بیانگر بی رحمی و خطر است. خواب ممکن است به شما بگوید از چیزی که در حال انجامش هستید دست بکشید. دیدن پرچم شطرنجی در خوابتان بیانگر موفقیت و تکامل است

دیدن پرچم نیمه افراشته در خوابتان بیانگر این است که شما در حال سوگواری هستید. شما قادر نیستید گذشته را رها کنید.

دیدن میله پرچم در خوابتان بیانگر حس ثبات در زندگی تان است. شما ممکن است دریابید که اطرافیانتان آماده اند در هرچه انجام می دهید یا تصمیم میگیرید شما را حمایت کنند

پرچین-حصار

دیدن پرچین در خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکن است در مسیر شما قرار داشته باشد. شما ممکن است در ابراز خودتان احساس محدود بودن یا خفگی کنید. آیا شما در یک موقعیت یا یک رابطه احساس محصور شدن یا خفگی می کنید؟ تعبیر دیگر این است که پرچین نمادی از این است که نیاز به حریم خصوصی دارید. شما تلاش می کنید که باقی جهان را خفه کنید. اگر سوراخی در پرچین وجود دارد، سوراخ، به عنوان تشویقی برای این است که می توانید بر هر مانعی که در مسیرتان قرار دارد غلبه کنید و آن را فتح کنید(تسخیر کنید). ممکن است به این معنی باشد که حریم شخصی تان را در معرض خطر قرار می دهید

خواب دیدن اینکه شما از بالای یک پرچین بالا می روید بیانگر موفقیت است. اگر شما از پرچین بالا روید، پس بیانگر این است که به تمایلات خود، از راهی که خیلی قانونی نیست، می رسید. اگر شما خواب ببینید که شما روی پرچین هستید، خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیانگر این است که شما در مورد چیزی تصمیم نگرفته اید

خواب دیدن اینکه شما یک پرچین می سازید بیانگر این است که شما یک فونداسیون سفت و سخت برای موفقیت می سازید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما چیزی را بلاک می کنید یا خودتان را ساکت می کنید

خواب دیدن اینکه شما از پرچین می افتید بیانگر این است که شما در مسیر پروژه ای هستید که درگیرش هستید و در ذهن دارید

دیدن پرچین در آب نمادی از مانع احساسی است که اطراف شما ساخته می شود. شما می ترسید که احساس واقعی تان را نشان دهید و نمیخواهید به مردم اجازه دهید که وارد شوند(از ارتباط خوشتان نمیاید). شرایط پرچین، مشابه حالت احساسی شماست

پرداخت

خواب دیدن اینکه بابت چیزی پول می دهید بیانگر قیمتی است که به خاطر تصمیمات و کارهاتان باید بدهید

خواب دیدن اینکه صورت حساب کسی را پرداخت می کنید بیانگر این است که شما تلاش می کنید عاطفه و لطف دیگران را بخرید. شما سخت تلاش می کنید که دوست داشتنی باشید

پرده

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه ای از خودتان را مخفی می کنید. از طرف دیگر، خواب دیدن اینکه شما پرده را کنار می زنید، بیانگر این است که آماده اید چیزی مخفی در مورد خودتان را نمایش دهید

خواب دیدن اینکه پرده ی صحنه نمایش بالا می رود، بیانگر توسعه و رشد شخصی است. شما چیزی مهم در مورد خودتان یادگرفته اید. اگر پرده ی صحنه نمایش پایین می افتد، بیانگر این است که نیاز دارید یک تصمیم را قبول کنید.

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می کشید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله را رد کرده انکار می کنید. خواب ممکن است جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی خواهید چیزی را ببینید. شاید شما چیزی را مخفی می کنید

خواب دیدن اینکه پرده را کنار می زنید بیانگر این است که شما آماده اید که چیزی مهم و یا شخصی را که قبلا ناشناخته بوده است، نمایش دهید

پرده حمام

دیدنش پرده حمام در خوابتان بیانگر این است که کاملا احساساتتان را ابراز نمی کنید. چیزی هست که شما هنوز از دیگران پنهان می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید کسانی که اطرافتان هستند را از موانع شخصی و طغیان احساسی حمایت کنید.

دیدن پرده حمام کثیف یا فاسد در خوابتان بیانگر احساسات منفی است که شما سرکوب می کنید. شما در مورد عواطفتان، احساس شرمنده بودن می کنید.

پرستار

خواب دیدن اینکه شما پرستار هستید بیانگر این است که نیاز دارید دلسوزی بیشتری در یک موقعیت نشان دهید

دیدن پرستار در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید زمانی برای شفای ذهنی، فیزیکی و روحی، کنار گذارید

پماد

دیدن پماد در خوابتان بیانگر این است که یک دوره شفا را در دست دارید(در حال شفا گرفتن هستید)

پیر

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پیر مرد یا پیر زن هستید، به تصمیمات عاقلانه شما اشاره دارد. جنبه ی منفی ش این است که ممکن است به این معنی باشد که تفکر سفت و سختی دارید. شاید در مورد پیر شدن و بزرگ شدن نگران هستید

پرستار بچه

خواب دیدن اینکه شما از بچه ای پرستاری می کنید بیانگر این است که باید مراقب کودک درونتان باشید

دیدن یا خواستن یک پرستار بچه در خواب، بیانگر این است که شما نیاز دارید که کودک درونتان را تایید کنید یا روی کودک درونتان کار کنید

دیدن خواب اینکه شما پرستار بچه دارید بیانگر این است که حس سردرگمی می کنید. شما حس می کنید که جنبه های خاصی از شما نادیده گرفته شده است.

پرنده

دیدن پرنده در خواب، نمادی از اهداف، آرمان ها و امید هاست. خواب دیدن پرنده ای که صدا می کند و یا پرواز می کند، بیانگر لذت، هارمونی، وجد، تعادل و عشق است. بیانگر نگاهی روشن به زندگی است. شما یک آزادی روحانی و روانشناسی را تجربه می کنید. مثل این است که باری از شانه هاتان برداشته شده است

خواب دیدن پرنده ی مرده یا پرنده ای که دارد جان می دهد، بیانگر ناامیدی است. شما نگران مسائلی هستید که در ذهنتان میگذرد.

خواب دیدن پرنده هایی که حمله می کنند به این معنی است که شما به چند جهت کشیده می شوید(تحت فشارید نمی توانید تصمیم بگیرید) شما تضادی با روحیاتتان را تجربه می کنید. اگر پرنده ها تلاش کنند که وارد خانه شوند، بیانگر این است که مسیر مطلوبتان را در زندگی پیش نگرفته اید. دیگران در زندگی تان دخالت می کنند و در مسیر زندگی تان سرک می کشند

دیدن تخم پرنده در خواب، نماد پول است

دیدن جوجه از تخم بیرون زدن در خواب، نمادی از موفقیتی است که تاخیر دارد

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از استقلال، پناه و امنیت است. شما نیاز به چیزی یا جایی امن دارید که به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تلاشی موفق، فرصت های جدید و شانس باشد

دیدن لانه پرنده در خواب، نمادی از فصل بهار است. زمان یک شروع تازه یا جدید است. تعبیر دیگر این است که لانه پرنده در خواب ممکن است قیاسی از خانه خودتان و ملجا روحانی شما باشد. خواب به شما می گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ تر باشید و روی گسترش و توسعه ی آن کار کنید

خواب دیدن اینکه نوک پرنده در گردنتان گیر کرده است بیانگر این است که شما خیلی غیبت کرده اید(مورد غیبت واقع شده اید)

دیدن قفس پرنده در خواب، بیانگر از دست دادن آزادی است. شما حس می کنید که گیر کرده اید و قادر نیستید که خودتان را به طور کامل ابراز کنید

دیدن پرنده آبی در خواب، نمادی از شادی و ناراحتی باهم است. بیانگر خلوص و وضوح در مورد پارادوکس ها/کشمکش های متضاد در زندگی شماست

پرنده پاراکیت

دیدن پاراکیت در خواب بیانگر این است که شما ابتکار عمل و ایده ی جدیدی ندارید. شما نیاز دارید که بیشتر، خلاف عرف، غریزی و خود به خودی و برنامه ریزی نشده عمل کنید. این خواب مرتبط با وابسته بودن و نابالغ بودن است

پرنده ی سیاه

دیدن یک پرندهی  سیاه در خواب بیانگر نبود انگیزه است. شما از ظرفیت کامل خود استفاده نمی کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر حسادت و وسوسه است

بویژه اگر در خوابتان یک پرنده سیاه به سمت پایین هجوم بیاورد(پرواز کند)، بیانگر کاوش در ضمیر ناخودآگاه شماست(در ضمیر ناخودآگاه خود عمیق می شوید)

پرنس (شاهزاده پسر)

خواب دیدن اینکه شما شاهزاده هستید بیانگر این است که حس مهم بودن می کنید و اینکه نیاز می شوید. شما ممکن است دستاورد هاتان را تحسین می کنید

پرنسس (شاهزاده دختر)

خواب دیدن اینکه شما پرنسس هستید بیانگر این است که ظرفیت کامل خود را درک می کنید. با این حال هنوز رشد بیشتری وجود دارد که نیاز است انجام دهید. نماد جوانی و توسعه ی فکری است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی تقاضا دارید و دستور می دهید. یا شما خیلی ازین لجبازی می کنید. شاید شما مثل بچه لوس و نازپرورده رفتار می کنید

دیدن پرنسس در خوابتان بیانگر زن ایده آل است.

اگر شما مردید و خواب میبینید که پرنسس هستید، بیانگر خواهر یا یک زن مهم در زندگی تان است. همچنین شاید بیانگر تمایلاتتان برای زن ایده آل هم باشد.

پرواز

خواب دیدن پرواز هوایی نمادی از یک پروژه است که در حال شروع شدن است. اگر پرواز تاخیر داشته باشد، بیانگر این است که شما آماده ی دست گرفتن پروژه نیستید(آماده نیستید پروژه را شروع کنید)

خواب دیدن اینکه شما پروازتان یا یک ارتباط را از دست می دهید یا اینکه پرواز کنسل شده است بیانگر این است که شما در یک موقعیت احساس بی یاوری می کنید و اینکه در یک موقعیت گیر کردید. شما حس می کنید که عقب نگه داشته می شوید، هم فیزیکی هم ذهنی. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که احساس می کنید از جنبه ای از زندگی، کار، رابطه یا خانه تان دورید.

خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می کرده اید

برای تحلیل عمیق تر و بیشتر، روی خواب های رایج: پرواز، کلیک کنید

پروانه

دیدن پروانه در خوابتان بیانگر طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. شما ممکن است یک طریقه ی جدید فکری را تجربه کنید. یا شما یک نوع تغییر تحول را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که پروانه به این اشاره دارد که نیاز دارید آرام بگیرید. شما در زندگی تان تمرکز ندارید. شما تمایل دارید که از یک چیز به چیز دیگر بپرید

دیدن دو پروانه در خوابتان بیانگر عاشقانه و یک ازدواج طولانی و شاد است. اگر شما چندین پروانه در خوابتان ببینید، نمادی از مقبول بودن، رشد، الهام و آزادی است

گرفتن یا کشتن پروانه بیانگر این است که شما خیلی سطحی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این ماهیت شما اشاره دارد که می خواهید تمام عشق و توجه یک نفر را از آن خود کنید. دیدن پروانه مرده در خوابتان به اهداف شما اشاره دارد که درک نشده است

پرورشگاه

خواب دیدن اینکه شما در پرورشگاه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می دهید(مسیری که در آن پیش می روید) یا اینکه چه حسی دارید را درک نمی کند

خواب دیدن فرار از پروشگاه انعکاسی ازین است که تمایل دارید از محدوده یا قوانین خاصی فرار کنید. شما تلاش می کنید که جایگاه خود را در جهان کشف کنید

پروژکتور

دیدن یا استفاده از پروژکتور رو میزی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید خود را نمایش دهید. شما نیاز دارید که حضورتان را بشناسانید و صدایتان را به گوش برسانید

پرهیز کردن

رویایی که در آن شما از هرگونه مسئله اعتیاد آور و بسیاری از وسوسه های نفسانی دیگر پرهیز می کنید؛  هشداریست بر ضد اطمینان بیش از حد شما. شما باید آرام تر و با دقت بیشتر پیش بروید

پری

دیدن پری در خوابتان بیانگر این است که شما در جست و جوی یک کمک یا توصیف در مورد یک مساله یا تصمیم هستید، اما ممکن است نخواهید مستقیم قبول کنید که نیاز به کمک دارید. بویژه اگر پری، شیطان باشد، بیانگر این است که جنبه ای از خودتان نیاز است که آزاد شود. پری نمادی از روح شما و جنبه های زنانه ی شماست

دیدن پری در خوابتان بیانگر روش های کودکانه ی شماست. ممکن است بیانگر انرژی شناخته نشده ی شما و پتانسیل نهفته ی شما باشد. به تعبیر دیگر خواب به این معنی است که نیاز دارید به دنبال نصیحتی خارجی باشید

پری دریایی

دیدن پری دریایی در خوابتان بیانگر جنبه ی زنانه ی شماست که پر رمز و راز، آسیب پذیر و مرموز است. ممکن است ترس از رابطه ی ج – نسی باشد. بویژه برای یک مرد، خواب دیدن پری دریایی بیانگر این است که او ازین می ترسد که غرق جنبه ی زنانه ی روح و روانش شود. برای یک زن بیانگر شک در مورد زنانگیش است

خواب دیدن در مورد گردنبند صدفی که لغت پری دریایی رویش حک شده است بیانگر این است که شما اجازه نمی دهید نقاط ضعفتان پدیدار شود. شما یک نمای ظاهری سفت و سخت دارید. تعبیر دیگر این است که پری دریایی ممکن است نمادی از چیزی شخصی برای شماباشد

پریدن

خواب دیدن اینکه شما می پرید بیانگر این است که نیاز دارید ریسک کنید و اقدام کنید. شما بر موانع خود غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت به سمت اهدافتان را خواهید یافت. این استعاره را در نظر بگیرید: از شادی از جا پریدن، که به مفهوم هیجان و شادی است. حسی که در خواب دارید، مهم است و به خوابتان معنی می دهد

خواب دیدن اینکه شما در پرش موفق نمی شوید یا می ترسید که بپرید بیانگر این است که از عدم اطمینان می ترسید. شما تغییر را دوست ندارید

پرینت

خواب دیدن اینکه شما چیزی را پرینت می کنید بیانگر این است که شما چیزی را نمایش می دهید که قبلا برای خود نگه داشته بودید.

پرینتر

دیدن پرینتر در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید فکر یا ایده ای را به روشی که دیگران بتوانند بفهمند ابراز کنید

خواب دیدن اینکه پرینتر کار نمی کند بیانگر مشکلات و نا امیدی شما در بیان افکارتان(ارتباط برقرار کردن) است

پریود: قاعدگی زنان

خواب دیدنش بیانگر این است که شما تنش و نگرانی قید و بند داری را رها می کنید. سیگنالی ازین است که به زمان های سخت پایان می دهید و آرامش را شروع می کنید. برخی انرژی های خلاق آزاد می شود یا شناسایی می شود. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما بعد زنانه تان را انکار می کنید

اگر شما در دوران یائسگی هستید و خواب میبینید که پریودید، خواب سیگنالی از انرژی و زنده دلی دوباره است

بویژه خواب دیدن دوره قاعدگی شان وقتی که هنوز زمانش نیست، ممکن است بیانگر نگرانی در مورد سیکلتان باشد. ممکن است برخی اوقات سیگنالی از پریود زودرس یا غیر قابل انتظار باشد. خواب ها در مورد حامله شدن، زایمان کردن، یا مادر شدن، بیشتر وقتی یک زن در دوره ی تخمگ گذاری ش است اتفاق می افتد. اگر شما حامله اید و خواب میبینید که پریود شدید، یادآور این است که نیاز دارید چیزها را ارام تر و راحت تر بگیرید

خواب دیدن اینکه شما خون قاعدگی تان را مصرف می کنید بیانگر این است که در یک چرخه گیر کرده اید. شما به گذشته گیر داده اید و از راه انداختن چیزی بهره ور خودداری می کنید

پزشک

خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید(روح و احساستان را جلا دهید). خواب می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است

خواب دیدن اینکه دکتر هستید بیانگر این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید(از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید(آن را درمان کنید). تعبیر دیگر این است که توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.

پزشک: دکتر

خواب دیدن اینکه شما چکاپ پزشکی می شوید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکترتان روید

پژواک(طنین)

شنیدن یا درست کردن پژواک در خوابتان نمادی از این است که نیاز دارید خودتان را تکرار کنید تا شنیده شوید و دیگران شما را باور کنند. به قدرت و اثر کلماتتان دقت کنید. شما منتظرید و امید دارید که عکس العملی از اطرافیان خود ببینید. نمادی از روح است. تعبیر دیگر این است که شنیدن پژواک صدای خودتان بیانگر این است که کسی از شما تقلید می کند و شما را دست میندازد. یا می تواند به این معنی باشد که کار های گذشته تان، برخواهد گشت و شما را گیر خواهد انداخت. شما نیاز دارید که با خاطرات قدیمی و مسائل گذشته روبرو شوید

پس انداز

خواب دیدن در مورد پس اندازتان بیانگر این است که ذهنتان درگیر مسائل مالی است. شما حس می کنید فشار مالی رویتان است. خواب به شما می گوید که صرفه جو تر باشید و بیشتر مراقب منابعتان باشید

پستان

دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است. تعبیر دیگر این است که سینه بیانگر تحریک و انرژی خام است

دیدن سینه ی پوشیده نشده می تواند بیانگر این احساس است که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار میگیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، این خواب ممکن است بیانگر نگرانی در مورد زن شدن/مادر شدن باشد

خواب اینکه یکی از سینه هاتان نیست، بیانگر این است که شما حس نامطلوبی دارید. اگر سینه هاتان قرینه نباشد یا یکی بزرگتر از دیگری باشد، بیانگر این است که راضی نیستید یا در رابطه زناشویی تان تعادل ندارید. شما حس می کنید که بیشتر ازینکه خدمت بگیرید خدمت ارایه می کنید

پستانک

اگر یک پستانک خواب دیدید نشان دهنده ی  احساسات حمایتگرانه است . شما تمایل دارید که از مسئولیت ها و هر روزانه تان فرار کنید

اگر خواب دیدید که در حال مکیدن پستانک  هستید یعنی تلاش می کنید که چاپلوسی  فردی را  در زندگی تان کنید .این  ممکن است به معنی نگرش نابالغ شما باشد

پستچی

دیدن پست چی در خوابتان نمادی از ارتباط با دیگران است. نیاز دارید که در مورد چیزی کلمه ای بگویید. اگر پستچی هیچ نامه ای برای شما ندارد، بیانگر ناامیدی در جنبه ای از زندگی تان است

اگر شما در زندگی واقعی پستچی نیستید، اما خواب میبینید که پست چی هستید بیانگر این است که پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان به شما می رسد. توجه دقیقی به پیام این خواب بکنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که یک پیام یا راز خاص به شما سپرده شده است

پسر

اگر شما زن هستید و خواب پسر می بینید یا خواب میبینید که پسرید، بیانگر این است که جنبه های مردانه ی شخصیت خود را توسعه می دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر احساسات شما در مورد پسری در زندگی واقعی باشد که برای شما مهم است. شما ممکن است به این پسر حس داشته باشید و افکار بیدار شما در مورد او، تا خوابتان هم کشیده شده باشد. غرایز مادری درونی تان ممکن است بر شما غلبه کرده باشد.

اگر شما یک مرد بزرگ هستید و خواب میبینید که پسر هستید یا خواب پسر می بینید، پس بیانگر ماهیت بچه گانه، بازیگوش، بی گناه شماست. تعبیر دیگر این است که می تواند نمادی از جنبه های نابالغ شما باشد که هنوز نیاز به رشد دارد

کودک درون شما ممکن است تلاش کند توجه شما را به قسمت هایی از خودتان جلب کند که نیاز دارید شناخته، تاییدش کنید

پسرخوانده: پسر ناتنی

دیدن پسرخوانده تان در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید محدودیت هایی بدون اینکه پا در محدوده ی کسی بگذارید وضع کنید. مهم است که رابطه ی بیداری تان با پسرخوانده تان را در نظر بگیرید و احساسی که نسبت به او دارید. اگر شما یک پسر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد پسرتان یا مرد جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی مردانه ی درون شما اشاره کند

پسوورد: رمز عبور

دیدن رمز عبور در خوابتان بیانگر دسترسی و کنترل است. شما کلید باز کردن احساسات درونی تان را دارید. کلمات و یا اعداد رمز عبور را تحلیل کنید، مهم است. می تواند پیامی نهفته باشد

خواب دیدن اینکه شما رمز عبور را فراموش می کنید بیانگر این است که کنترل جنبه ای از زندگی بیدار یتان را از دست می دهید

پشت صحنه

خواب دیدن اینکه شما در پشت صحنه هستید سمبلی از دسترسی و فرصت هاست. شما نیاز دارید که مطمئن شوید که از فرصت زمان محدود خود حداکثر استفاده را می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که جنبه هایی از شخصیت شما وجود دارد که برای ابراز عقیده، بی میل است(دوست ندارید ابراز عقیده کنید، خودتان را نشان بدهید). یا اینکه ممکن است به این معنی باشد که شما نیاز دارید از زاویه ی دیگری به یک موقعیت یا مساله نگاه کنید

پشتک زدن

خواب دیدن اینکه پشتک وارو می زنید بیانگر این است که شما از مسیر خود خارج می شوید تا به یک نفر کمک کنید یا به او خوشامد گویید. شما ممکن است این حس را داشته باشید که ناشناخته (کشف نشده) اید یا کارتان مورد توجه قرار نمی گیرد

پشم

دیدن پشم در خوابتان نمادی از گرم و نرمی است. شما به دنبال حمایت از جانب کسانی که دوستشان دارید هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، ساده و بی تکلف یا ساده لوح هستید.

پشمک

دیدن یا خوردن پشمک در خوابتان بیانگر لذت دوران کودکی یا پاداش است. شما از روشی که چیز ها در زندگی تان پیش می رود، خوشحالید

پوشاندن: پنهان کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را می پوشانید، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایش دادن آن می ترسید. چیزی را که تلاش می کنید بپوشانید را در نظر بگیرید

پشه

دیدن پشه در خوابتان بیانگر این است که یک موقعیت یا یک نفر، انرژی و منابع شما را خالی کرده است. تعبیر دیگر این است که پشه ها بیانگر این است که پافشاری شما برای حمله، بی معنی و عبث خواهد بود

خواب دیدن اینکه شما پشه می کشید بیانگر این است که شما در نهایت بر موانع خود غلبه خواهید کرد. شادی و شانس در چنگ شما خواهد بود

پشیمانی

خواب دیدن در مورد پشیمانی بیانگر این است که درگیر نا امیدی ها و نا رضایتی های بیداری هستید. این می تواند احساسات منفی یا سرکوب شده در مورد خودتان باشد. احساساتی که در خواب دارید، معمولا بازتابی از چیزی است که در زندگی واقعی حس می کنید، اما شما ممکن است آن ها را به درستی ابراز نکنید

پف کرده

خواب دیدن اینکه باد کرده اید(پف کرده اید) بیانگر احساساتی است که جلویش گرفته شده است

پل

خواب دیدن اینکه از یک پل رد می شوید بیانگر تصمیم مهم یا یک محل اتصال بحرانی در زندگی تان است. این تصمیم ثابت خواهد کرد که تغییر مثبتی ایجاد خواهد شد که در امتداد خود موفقیت و ارزش خواهد داشت. پل نمایانگر یک دوره ی  گذار در زندگی تان است. شما به مرحله ی جدیدی پا خواهید گذاشت. اگر پل روی آب باشد، بیانگر این است که دوره گذار شما یک مورد احساسی خواهد بود. اگر شما از پل داخل آب بیفتید، خواب بیانگر این است که شما اجازه می دهید که جلوی احساستان گرفته شود و شما را از پیش رفتن باز دارد. تعبیر دیگر این است که پل ممکن است بیانگر این باشد که شما تلاش می کنید که دو چیز را با هم ارتباط دهید یا بینشان پل بزنید

خواب دیدن اینکه یک پل به سمت پایین حرکت می کند است(سراشیبی است) بیانگر این است که نباید هیچ تغییر بزرگ متفکرانه ای را در زندگی تان در این زمان داشته باشید

دیدن اینکه پل در خوابتان خراب می شود بیانگر این است که شما یک فرصت مهم را از دست می دهید

پلاتین(یا طلای سفید)

دیدن پلاتین در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی و ثروت و ارزش است. دستاورد ها و کار های شما مربوط به اراده و انگیزه تان است. هیچ وقت باور نکنید که اهدافتان دست نیافتنی است. تعبیر دیگر این است که پلاتین بیانگر سردی و سفتی شخصیت خارجی تان است(از بیرون غیر قابل نفوذ به نظر می رسید)

پلاستیک

دیدن اشیا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما تقلبی، مصنوعی و یا یک جور هایی بی عاطفه هستید. شما با خودتان روراست نیستید. تعبیر دیگر این است که بیانگر انعطاف پذیری در طرز فکرتان است

پلاک وسیله نقلیه

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که آزاد هستید زندگی تان را راه اندازی کنید و هرچه می خواهید انجام دهید

پلک

توجه به پلک ها در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید کسی یا جنبه ای از زندگی تان را خفه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که در مورد چیزی صادق نیستید

خواب دیدن اینکه پلکتان می افتد به این معنی است که قادر نیستید، منفی بودن را در زندگی تان بلوکه کنید. چیزی است که شما مجبور می شوید که با آن مواجه شوید. اگر شما تلاش می کنید به پشت پلکتان دست بزنید(آن را ببندید)، بیانگر این است که شما در انکار هستید

پلکان: راه پله

دیدنش در خوابتان نمادی از تغییر و تحول است

خواب دیدن یک پلکان نصفه یا اینکه یک سری پله هایش نیست، بیانگر این است که تلاش می کنید به مرحله یا فاز بعدی بروید بدون اینکه مراحل ضروری را تمام کنید. شما تلاش می کنید که میانبر بزنید

پلنگ

دیدن پلنگ در خواب بیانگر خطری در کمین شماست و دشمنانی که تلاش می کنند به شما صدمه بزنند . بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت تر آن، این است که پلنگ ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک  ازین معانی را داراست

پلنگ وحشی

دیدن پلنگ وحشی در خوابتان بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد. اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد

خواب دیدن اینکه این پلنگ را می کشید به موفقیت در پروژه های شما اشاره دارد

خواب دیدن اینکه این پلنگ به شما حمله می کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده تان بیش از حد مطمئن هستید. شما درگیری ها و مشکلات و چالش ها را درک نمی کنید، که شما مجبورید تحملشان کنید

پله

خواب دیدن اینکه شما از پله ها بالا می روید بیانگر این است که به سطح بالاتری از درک و شعور دست میابید. شما در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. خواب مشابه مواد و افکاری است که به سطح می رسد و ابراز می شود

خواب دیدن اینکه شما از پله ها پایین میایید بیانگر افکار سرکوب شده ی شماست. شما در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می روید. به موانعی اشاره دارد که در زندگی تان تجربه می کنید. اگر شما از پایین رفتن از پله می ترسید، پس به این معنی است که می ترسید با احساسات وافکار سرکوب شده تان روبرو شوید. چیزی از گذشته تان است که تاییدش نمی کنید؟

خواب دیدن اینکه شما روی پله ها لیز می خورید بیانگر این است که در پیگیری تلاشتان، اعتماد به نفس یا عقیده ی راسخ ندارید. اگر شما در بالا رفتن لیز بخورید، بیانگر این است که در سفر مواجهه و عمیق شدن در ضمیر ناخودآگاهتان، زیادی سریع حرکت می کنید. شما ممکن است کاملا آماده ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا افکار سرکوب شده نباشید.

دیدن پلکان مارپیچ بیانگر رشد و یا تولد دوباره است.

پله برقی

دیدن یک پله برقی در خوابتان بیانگر این است که بین سطوح مختلف آگاهی حرکت می کنید. اگر شما با پله برقی بالا می روید، بیانگر این است که با مسائل عاطفی مواجه می شوید و مقابله می کنید. شما در جهت یک سفر معنوی پیش می رود و به خوبی و راحتی پیش رفت می کنید. اگر از پله برقی پایین می رود، به معنای سرکوب و نزول به درون ناخودآگاهتان است. احتمالا یک عقب نشینی را تجربه می کنید.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی پله برقی ای که پایین میاید را بالا می روید (در جهت عکس حرکت پله برقی حرکت می کنید) بیانگر این است که شما با احساسات تان به شیوه ای موثر رو برو نمی شوید. شاید شما می ترسید که خود را در معرض آسیب پذیری قرار دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما کار و تلاش زیادی صرف چیزی می کنید که ارزش ندارد. شما انرژی خود را سر پیگیری های بی نتیجه هدر می دهید

پله فرار

دیدن یا استفاده ازین پله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از یک موقعیت مضر جدا کنید. شما نیاز دارید که به خودتان فضا دهید

پلیس

دیدن پلیس در خوابتان نمادی از ساختار، قانون، قدرت، اختیار و کنترل است. شما نیاز دارید که به رفتار بی ملاحظه تان پایان دهید وگرنه قانون شما را می گیرد. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که شما در احترام گذاشتن به باید ها و نباید ها و وظایفتان شکست خورده اید.

خواب دیدن اینکه شما توسط پلیس دستگیر شده اید بیانگر این است که شما از نظر ج – نسی یا احساسی، به خاطر حس گناهش، احساس محدود شدن می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که در مورد چیزی، حس نگرانی دارید

خواب دیدن اینکه شما افسر پلیس هستید بیانگر حس اخلاقیات و آگاهی شماست. خواب ممکن است شما را در مسیر درست راهنمایی کند. اگر شما خواب های تکرار شونده ای دارید که افسر پلیس هستید، پس ممکن است به این معنی باشد که کارهای گذشته تان، برای شما احساس گناه باقی گذاشته است. رفتار و کار هاتان را به عنوان یک پلیس در نظر گیرید. اگر خوابتان اینگونه است که در تعقیب یک مضنون هستید، بیانگر این است که بعد شیطانی تان با استاندارد های اخلاقی تان در تضاد و مجادله است. خواب دیدن اینکه شما پلیس مخفی هستید بیانگر این است که شما علیه ضمیر خودآگاهتان عمل می کنید

خواب دیدن اینکه برای تماس با پلیس مشکل دارید بیانگر این است که هنوز توانایی و اعتبار خودتان را در یک موقعیت تایید نکرده اید. شما نیاز دارید که جهت زندگی تان را در کنترل گیرید و تحت فرمان شما باشد

خواب دیدن اینکه شما اتومبیلتان توسط پلیس به کنار جاده کشیده می شود بیانگر این است که نیاز دارید سرعتتان را کم کنید و چیزها را در دستتان گیرید

خواب دیدن اینکه از دست پلیس فرار می کنید به این معنی است که شما از مواجهه با پیامد کارهاتان خودداری می کنید. بیانگر این است که قوانین خاصی را رد می کنید

دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید

شنیدن صدای بی سیم پلیس در خوابتان بیانگر این است که ناخودآگاه شما آرام نیست و نیاز به توجه فوری شما دارد. شهود(درون) شما به شما می گوید که چیزی اشتباه است

پلیکان

دیدن پلیکان در خوابتان بیانگر پرورش، فداکاری و خیرات است. بیانگر از خود گذشتگی شماست و اینکه چگونه دیگران را بر خود ترجیح می دهید. شما همیشه مراقب دیگران هستید

خواب دیدن اینکه توسط یک پلیکان مورد حمله واقع می شوید به این معنی است که به عنوان یک فرد ضعیف پرورش میابید. شما حس می کنید که نیاز دارید از خودتان دفاع کنید

پلیور: ژاکت بافتنی

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان نمادی از گرمی و عشق است. شما ارتباط قوی با خانواده و خانه تان دارید. تعبیر دیگر این است که پلیور بیانگر بی گناهی، نابالغی و یا افکار ساده لوحانه است

خواب دیدن اینکه شما یک پلیور می بافید نمادی از خلاقیت شماست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید صبر را تمرین کنید

پمپ بنزین

خواب دیدن اینکه شما در پمپ بنزین هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان، مجدد انرژی و شور و نشاط تزریق کنید. شما ممکن است انرژی تان دارد کم می شود و زمانی نیاز دارید که دوباره سوخت گیری کنید. خواب بیانگر توانایی شما برای تبدیل منابع خارجی است و استفاده از آن برای نیاز های شخصی تان. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما در پمپ بنزین هستید به این معنی است که نیاز دارید به دیگران برسید و کمکتان را پیشنهاد دهید

پناهگاه

پناهگاهی که در هنگام بمباران به آنجا پناه می برند

خواب دیدن اینکه شما در پناهگاه هستید بیانگر این است که شما به شدت از یک سری احساسات یا جنبه هان زندگی بیداری تان، خودتان را حفظ می کنید، شما تلاش می کنید احساسات ابراز نشده تان را کنترل کنید تا به سطح نیایند.

دیدن خواب اینکه شما در پناهگاه هستید بیانگر سختی ها و حس بی یاوری است که تجربه می کنید. شما به دنبال نوعی امنیت و ثبات هستید. تعبیر دیگر این است که به ترس شما ازین اشاره دارد که چیزها، با شما متفاوت هستند

پناهنده

خواب دیدن اینکه شما پناهنده هستید، به احساس رد شدن توسط جامعه اشاره دارد. شما از نظر احساسی، احساس ایزوله بودن می کنید و اینکه به هیچ جا تعلق ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید از موقعیت یا مساله ای فرار کنید به جای اینکه با آن روبرو شوید

پنج ضلعی

دیدن یا کشیدن پنج ضلعی در خوابتان بیانگر قدرت، توانمندی و ثبات است. شما حس می کنید که زیر پاتان سفت است

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) هستید بیانگر بعد معنوی و خلاق شماست. شما به زندگی از چشم اندازی جدید می نگرید و به بالاترین ظرفیت خود دست میابید

پنجره

دیدن پنجره در خوابتان بیانگر امید های روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره خانه تاریک باشد،   بیانگر از دست دادن ادراک و یا نشاط است

خواب دیدن اینکه از پنجره به بیرون نگاه می کنید بیانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید شما به تصمیمی فکر می کنید. یا خواب به شما می گوید که نیاز دارید وارد دنیایی بزرگتر شوید و زندگی را تجربه کنید. اهمیت چیزهایی که می بینید وقتی که از پنجره به بیرون نگاه می کنید را در نظر گیرید. اگر از پنجره به درون نگاه می کنید، بیانگر این است که شما جست و جوی روحی می کنید و به درون خودتان نگاه می کنید. زمان درون گرایی رسیده است. دیدن صورت دیگری در پنجره در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی و فیزیکی حس جدا بودن دارید. احساس درون آن صورت را در نظر گیرید

دیدن پنجره بسته در خوابتان بیانگر ترک شدن و رها سازی است

دیدن پنجره در هم شکسته د رخوابتان بیانگر دیدگاه و چشم انداز ی آسیب دیده و ضربه خورده است. همچنین به حالت آسیب پذیری اشاره دارد

خواب دیدن اینکه پنجره شکسته را درست می کنید یا با سالمش جایگزین می کنید بیانگر این است که دیدگاهتان را به زندگی دوباره ارزیابی میکنید. شما یک نگاه جدید به چیزها بدست می آورید

دیدن پنجره های رنگی در خوابتان بیانگر نیاز به حریم شخصی است. شما جنبه هایی از خودتان را پنهان نگه می دارید. می خواهید که ابهام باقی گذارید

خواب دیدن اینکه پنجره می شویید بیانگر این است که در مورد یک موضوع به شفافیت نیاز دارید. چیزی هست که واضح و روشن نیست

خواب دیدن اینکه شما از یک پنجره وارد یا خارج می شوید بیانگر این است که درگیر فعالیتی مخفی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما فرصت های خود را خلق می کنید. باعث می شوید چیزها اتفاق افتد به جای اینکه منتظر باشید تا خودشان اتفاق افتند. اگر در خوابتان از یک پنجره می افتید یا هل داده می شوید، به این معنی است که مشتاق نیستید با یک برنامه پیش روید. شاید حس می کنید که در انجام چیزی که واقعا نمی خواهید انجام دهید تحت فشارید. دیدگاه شما با دیگری در تضاد است

شنیدن اینکه کسی به پنجره می زند به این معنی است که شما فرصت های خوب زیادی پیش روی خود خواهید داشت. چیزهای زیادی هست که در آینده ای نزدیک انتظارش را می کشید

دیدن کسی که شیشه را می شوید در خوابتان بیانگر توانایی شما برای روشن کردن یک موقعیت، دید ایجاد کردن در مورد یک مساله است

پنجره سقفی

دیدن یا نصب پنجره سقفی در خوابتان بیانگر روشنگری است. شما از منبعی بالاتر، راهنمایی دریافت می کنید. خواب روی ارتباط و اتصال شما با معنویت تاکید دارد

پنجره شاه نشین

پنجره های بزرگی که یک طاقچه کنارشان دارند که می توان روی آن نشست و از کنار پنجره بیرون را تماشا کرد

دیدن این پنجره در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید دید وسیع تر و متفاوت تری به چیزها داشته باشید

پنجه

دیدن پنجه حیوان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به غریزه تان و غریزه حیوانی تان اعتماد کنید.

دیدن رد و اثر پنجه خونی بیانگر سرکوب تمایلات حیوانی شماست

پنکه

دیدن پنکه در خوابتان به تغییر در زندگی تان اشاره دارد. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید بعد از یک موقعیت یا حالت احساسی شدید آرام شوید

خواب دیدن اینکه شما خودتان را باد می زنید یا کسی شما را باد می زند بیانگر این است که اعتماد به نفس ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب نماد تمایلات رمز آلود است

پنکیک

درست کردن و خوردن پنکیک در خواب نمایانگر لذت و خوشی در موقعیت فعلی تان است .شما از چیزهای ساده در زندگی تان لذت می برید

پنکیک آرایشی

خواب دیدن اینکه شما به صورتتان پودر(پنکک) می زنید بیانگر این است که عیب یا اشتباهی وجود دارد که تلاش می کنید بپوشانید

پنگوئن

دیدن پنگوئن در خوابتان بیانگر این است که مسائلتان آنطور که فکر می کنید جدی نیستند. یادآوری برای شماست که خونسردی خود را حفظ کنید و درست قضاوت کنید(عاقل باشید). تعبیر دیگر این است که دیدن پنگوئن در خوابتان بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان یا موقعیتی منفی له می شوید(روی دوشتان سنگینی می کند). شما نیاز داید که به هماهنگی درونی و تعادل برسید

پنل خورشیدی

دیدن یا نصب پنل خورشیدی در خوابتان به این معنی است که شما پذیرای توصیه و راهنمایی معنوی هستید. تعبیر دیگر این است که شما از نظر فیزیکی و یا احساسی، حس تهی بودن و خالی بودن دارید و نیاز دارید که منبع انرژی دیگری را کشف کنید

پنهان کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را می پوشانید، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایش دادن آن می ترسید. چیزی را که تلاش می کنید بپوشانید را در نظر بگیرید

پنیر

دیدن پنیر در خوابتان نمادی از دستاورد و سود است.

پودر

دیدن چیزی پودری در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید رفتار و سخنانتان را پالایش بیشتری کنید

پوزبند بستن

خواب دیدن اینکه شما پوزبند می بندید بیانگر این است که قادر به ابراز این نیستید که احساس واقعی تان در یک موقعیت چیست. تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است هشداری باشد که شما نیاز دارید قبل ازینکه گند بزنید، خودتان را ساکت نگه دارید

خواب دیدن اینکه شما دهانتان پوزبند زده می شود بیانگر این است که شما از گفتن چیزی که واقعا می خواهید بگویید، جلویتان گرفته می شود

پوست

خواب دیدن پوستتان بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان است. به عنوان حد و مرز فیزیکی است و اینکه چقدر به دیگران اجازه می دهید به شما نزدیک شوند. تعبیر دیگر این است که پوستتان بیانگر این است که شما خیلی سطحی یا کم عمق هستید

خواب دیدن اینکه پوستتان با جوش یا دیگر ناهنجاری های پوستی پوشیده شده است بیانگر ترس از مواجهه با واقعیت سخت است. شما می ترسید که تاثیر اشتباه بگذارید. اگر شما خواب ببینید که پوستتان سوخته است، بیانگر این است که مشتاق نیستید حالت دفاعی خود را کنار گذارید.

خواب دیدن اینکه پوستتان ذوب می شود، آسیب می بیند یا در آن سوراخهایی ایجاد می شود بیانگر این است که احساس دفاعی خود را از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما خسته شده اید.

خواب دیدن اینکه پوستتان نارنجی است بیانگر عشق به خود است. شما از کسی که هستید راضی هستید.

خواب دیدن اینکه پوستتان رنگی متفاوت دارد بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید. به رنگ توجه کنید تا مفاهیم بیشتری درک کنید. اگر پوستتان تیره تر از پوست واقعی خود است، ممکن است به این معنی باشد که تلاش می کنید در زمینه پنهان شوید و دیده نشوید. اگر روشنتر است، نمادی از ترس است. تعبیر دیگر این است که ممکن است نشانه ای از بیماری باشد. شاید یادآور این است که بهتر است به دکتر مراجعه کنید.

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، پوست ندارد بیانگر این است که در درک جهان احساسی و فیزیولیژیکی تان مشکل دارید. شما نگران این هستید که دیگران چگونه شما را می بینند. شما نیاز دارید سطحی نگرای را کنار بگذارید و حقیقت خودتان و دیگران را درک کنید.

پوست سر

دیدن جمجمه در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید از ذهنتان بیرون کنید. اگر کسی جمجمه(سر) شما را ماساژ می دهد، پس بیانگر این است که نیاز به تحریک فکری دارید

پوست کندن

خواب دیدن اینکه شما چیزی را پوست می کنید بیانگر این است که راه و رسم ها، عادات و شرایط قدیمی را دور می ریزید. ممکن است به این معنی باشد که کاملا از شر ظاهر سازی ها و ظواهر خلاص می شوید

خواب دیدن اینکه شما پوست یک حیوان را می کنید بیانگر این است که می خواهید تمایلات حیوانی خود را بشناسید

خواب دیدن اینکه شما پوست خودتان را می کنید به این معنی است که می خواهید خود واقعی تان را پیدا کنید. شما می خواهید دیگران بدانند دقیقا چه کسی هستید.

پوستر

دیدن یا آویختن پوستر در خوابتان بیانگر شخصیت شماست. شما می خواهید جنبه ای از خودتان را برای همه به نمایش گذاشته به اشتراک گذارید تا همه ببینند. محتوی پوستر را در نظر گیرید، اینکه چه چیز را دارید تلاش می کنید به جمعیت بیان کنید مهم است

پوسته

دیدن پوسته ای ضخیم در خوابتان بیانگر تمایل درونی تان برای پناه گرفتن، تغذیه شدن و حمایت شدن از مسائل و مشکلات زندگی است. بیانگر این است که شما خودتان را از نظر احساسی می بندید. شما احساساتتان را درونتان نگه می دارید

پوسیدگی دندان

خواب دیدن اینکه در دندانتان پوسیدگی دارید، بیانگر احساس ترس و نا امنی در یک موقعیت است. شما اعتماد به نفس ندارید

پوسیدن

دیدن زنگ زدگی در خوابتان بیانگر غفلت، نا امیدی، افسردگی یا پیری است. زنگ زدگی بیانگر این است که شما از استعداد ها و پتانسیل خود استفاده نمی کنید

پوشاک

لطفا به کلمه لباس نگاه کنید

پوشال

دیدن یا استفاده از پوشال در خوابتان بیانگر این است که شاید برخی چیزها را بی اهمیت شمرده اید. وقتی توجه بیشتری به افراد اطراف خود می کنید، در خواهید یافت که قید و بند های با معنی تر و قویتری با آنها خواهید داشت. تعبیر دیگر این است که شما نیاز دارید که احساسات خود را مستقیم تر و بهتر و به شیوه ای سالم تر بیان کنید.

پوشک

دیدن یا پوشیدن پوشک در خوابتان نمادی از نگرش/عملکرد بچه گانه یا کودکانه ی شماست. شما ممکن است خیلی به دیگران وابسته باشید

خواب دیدن اینکه شما پوشک عوض می کنید، بیانگر این است که نیاز به ترو تمیز کردن رفتارتان دارید و روش های کودکانه تان را تغییر دهید. شاید شما نیاز دارید که نگرش و رویکرد خود را در مورد یک ایده یا پروژه ی جدید تغییر دهید

دیدن پوشک کثیف در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید خرابکاری ای را که در نتیجه بچگی کردنتان بوجود آورده اید را ترو تمیز کنید

پوشه

خواب دیدن اینکه شما  صورت حساب هاتان یا اسناد مهمتان را پوشه بندی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان نظم و ترتیب دهید

دیدن پوشه در خوابتان نمادی از مسئولیت و بار مسئولیت است. چیزی مهم وجود دارد که نیاز دارید به آن سمت متمایل شوید

دیدن پوشه در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید که احساساتتان را دسته بندی کنید و مسائل زندگی بیداری تان را دوباره سازمان دهی کنید، خصوصا اگر شما اخیرا مشکل روحی را تجربه کرده اید. محتوی پوشه را برای اهمیت بیشتر در نظر گیرید

پول

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است

خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است

خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید

خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله ی پذیرفته شدن مستاصل هستید(درمانده اید)

خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید(کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید

خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود

پونز

دیدن پونز در خوابتان نمادی از ناراحتی در زندگی تان است. شما مقابله و جدال می کنید

خواب دیدن اینکه پونز را فشار می دهید بیانگر موضوعی مبرم و فشار آور است. خواب ممکن است جناسی از چیزهایی باشد که در برنامه تان می گنجانید(ضمیمه می کنید). شاید چیزی هست که نیاز است به یاد آورید

پونی: اسب کوچک پا کوتاه

دیدنش در خوابتان بیانگر جنبه های بازیگوش زندگی شماست. بیانگر قدرت کشف نشده، توسعه نیافته یا نظم و ترتیب نداده ی شماست

پی: فونداسیون

دیدن فونداسیون یک ساختمان بیانگر سیستم باورهای شماست. شما برای هر موقعیتی خوبی آماده شده اید.

خواب دیدن اینکه فونداسیون بی ثبات است و منتقل می شود، بیانگر این است که شما باورهاتان را در مورد چیزی تغییر می دهید

پیاده رو

خواب دیدن اینکه شما روی پیاده رو راه می روید بیانگر پیشرفت ثابت و پیوسته ی شما و مسیر زندگی تان است. شما ممکن است جنبه ها و چشمه های جدیدی از زندگی را تجربه می کنید. اگر پیاده رو ترک خورده خراب شده است، بیانگر موانع کوچک و موقتی است که شما را از رسیدن به مقصدتان نگه می دارد. شاید شما نیاز دارید که مسیرتان را تغییر دهید و در زندگی تان تغییر ایجاد کنید

پیاز

دیدن یا خوردن پیاز در خوابتان بیانگر چند لایه است که نیاز دارید به خاطر آشکار ساختن چیزی که واقعا زیر آن است، از درونش عبور کنید. شما نیاز دارید که کمی عمیق تر در یک موقعیت یا مساله کنکاش کنید. خواب ممکن است استعاره ای از الهام باشد

خواب دیدن اینکه پیاز شما را به گریه می اندازد بیانگر این است که شما خالص نیستید. نمادی از تقلبی بودن و فریب است

پیام

خواب دیدن اینکه شما پیام می فرستید بیانگر این است که پیام مهمی وجود دارد که شما نیاز دارید انتقال دهید و اجازه دهید دیگران آن را بدانند

خواب دیدن اینکه شما پیامی دریافت می کنید بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی نامه نگاه کنید

پیامبر

دیدن پیامبر در خوابتان بیانگر دانش، خرد و نیاز شما به راهنمایی است. خواب به ترس ها و نگرانی شما در مورد آینده اشاره دارد. شما می خواهید ناشناخته ها را بشناسید

پیانو

خواب دیدن اینکه شما پیانو می زنید بیانگر این است که در زندگی تان به هارمونی نیاز دارید. اینکه پیانو کجا قرار دارد را در نظر بگیرید، نشانه ای ازین است که چه جنبه ای از زندگی تان به هماهنگی احتیاج دارد. اگر صدایی از پیانو نمیاید، پس بیانگر نبود اعتماد به نفس است. شما در مورد اینکه چگونه خود را ابراز کنید و چگونه باور هاتان را مطرح کنید مطمئن نیستید

خواب دیدن اینکه صدای پیانو را می شنوید بیانگر هارمونی در زندگی تان است. شما با روشی که زندگی تان پیش می رود خوشحال و خوشنودید

خواب دیدن اینکه پیانو نیاز به کوک کردن دارد بیانگر این است که جنبه ای از زندگی تان، عدم هماهنگی و ناسازگاری دارد. شما نیا زدارید که زمان بیشتری را به رابطه، وظایف خانواده، پروژه یا موقعیتی دیگر اختصاص دهید

پیپ

خواب دیدن اینکه شما پیپ می کشید بیانگر دانش یا تفکر است. تعبیر دیگر این است که نمادی از راحتی، آرامش، شادی و رضایت از زندگی بیداری تان است. اگر کسی در زندگی تان پیپ می کشد، این نماد خواب ممکن است او را به یاد شما آورد

پیتر پن

دیدن پیتر پن در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید از بار های روزمره تان که روی دوشتان است فرار کنید. شما می خواهید به زمانی برگردید که فارغ از هر مسئولیت، فرجه یا مساله ای بودید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است یک جور هایی خواب پرواز کردن باشد. شاید شما نیاز دارید که از چشم اندازی متفاوت به چیزها نگاه کنید

پیتزا

دیدن یا خوردن پیتزا در خوابتان بیانگر فراوانی، انتخاب و تنوع است. ممکن است بیانگر این باشد که شما فاقد چیزی هستید یا احساس محرومیت می کنید. تعبیر دیگر این است که پیتزا، اهمیت مشابهی مثل دایره دارد

پیجر(دستگاه فراخوان)

دیدن یک پیجر در خواب بیانگر این است که کسی به سختی تلاش می کند تا افکارش را با شما به اشتراک گذارد . یک نفر تلاش می کند از هر راهی که می تواند به شما برسد . از طرف دیگر ,شما ممکن است احساس کنید که کسی باور ها و ایده هایش را به شما تحمیل می کند

پیچ

دیدن پیچ در خوابتان بیانگر احساس شمادر این مورد است که مورد سو استفاده قرار میگیرید یا  اینکه کارها دارند خراب می شوند. شما از جزئیات کوچکی که موجب می شود مسائل بزرگ درست پیش بروند چشم پوشی می کنید.

پیچ گوشتی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت یا رابطه را کنار هم نگه دارید.

پیچک

دیدن پیچک در خوابتان نمادی از طول عمر و جاودانگی است. تعبیر دیگر این است که پیچک نماد رابطه ای با یک گروه باشد که از نزدیک گره خورده اید و بیانگر امنیت و راحتی ای است که انها فراهم می کنند. با این حال، می تواند منجر به مسائل وابستگی شدید شود

دیدن پیچک پلاسیده در خوابتان بیانگر نامزدی بهم خورده و ناراحتی است

پیدا کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را پیدا می کنید بیانگر این است که شما با جنبه ای از روح و روانتان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. شما قسمتی از خودتان را شناسایی می کنید که قبلا سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که بیانگر تغییر است

خواب دیدن اینکه شما به دنبال چیزی هستید، اما نمی توانید آن را پیدا کنید، به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد، بسته به این است که اهمیت آن شی که دنبالش هستید چقدر است. به نماد آن شی که تلاش می کنید پیدایش کنید توجه کنید

خواب دیدن اینکه شما کسی را پیدا می کنید بیانگر این است که شما جنبه های جدید یک رابطه را شناسایی می کنید. شما ممکن است این رابطه را به سطح و/یا مسیر جدیدی برسانید

پیر: سالخورده

خواب دیدن اینکه شما پیر هستید و دچار ناتوانی ذهنی شده اید بیانگر این است که اجازه می دهید توانایی هاتان هرز برود. شما نیاز دارید که تلاش بیشتری روی کار و پروژه تان بگذارید

پیراهن

دیدن یا پوشیدن پیراهن در خوابتان بیانگر نگاه زنانه یا دید زنانه به یک موقعیت است. شما آزادانه، زنانگی خود را ابراز می کنید. اگر شما مردید و خواب میبینید که لباس زنانه می پوشید بیانگر این است که جنسیت و تمایلات شما برای دیگران سوال است. یا اینکه شما از نظر روابط زناشویی، احساس امنیت نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما پیراهن سفید می پوشید بیانگر این است که می خواهید خلوص و فرشته وار بودن خود را نسبت به دیگران ابراز کنید. شاید شما تلاش می کنید که بی گناه به نظر برسید. خواب دیدن اینکه شما یک پیراهن بنفش می پوشید بیانگر این است که به خاطر همسر یا همراهتان، از خود گذشتگی می کنید. اگر لباس به رنگ دیگری باشد، به آن رنگ خاص نگاه کنید، در تعبیر مهم است

پیروزی

خواب دیدن پیروز شدن بر چیزی بیانگر اعتماد به توانایی هاتان است. شما به دنبال این هستید که در این دوره ای که قرار دارید، انگیزه کسب کنید. برخی اوقات به تصور کردن یا تصویر سازی موفقیت نیاز دارید ، قبل از اینکه واقعا به آن دست یابید.

پیژامه

اگر خواب ببینید که پیژامه پوشیده اید نشان دهنده آن است که شما نیاز دارید که آرامش داشته و استراحت کنید. بویژه اگر شما خواب ببینید که در جلوی دیگران و جلوی جمع پیژامه پوشیده اید به این معنی است که شما از چیزی که مهم است و ممکن است درست جلوی چشم شما باشد ,آگاه نیستید.  شما باری به هر جهت و کاملا تصادفی زندگی می کنید بدون اینکه توجه کافی و وافی به چیزی که اطرافتان رخ می دهد داشته باشید

پیش بینی

شنیدن یا دریافت یک پیش بینی در خوابتان، بازتابی از نگرانی ها، ترس ها و یا نگرانی شما در مورد آینده است. شما در مورد نتیجه ای در زندگی بیداری تان نگرانید و می خواهید چیزی که اطرافتان اتفاق می افتد را کنترل کنید

پیش بینی کردن برای کسی در خوابتان بیانگر این است که شما با شهود و غریزه تان سازگار و هم سو هستید. شما در مورد تصمیماتی که میگیرید مطمئنید

پیش دبستانی

خواب دیدن اینکه شما در پیش دبستانی هستید بیانگر این است که وارد فاز تحول در زندگی تان می شوید. خواب ممکن است بیانگر حس نگرانی یا جدایی حل نشده باشد

پیشانی

دیدن پیشانی صاف و بدون چروک د رخوابتان بیانگر این است که شما عادل هستید و خوب قضاوت می کنید. بیانگر ظرفیت های فکری است

دیدن پیشانی چین دار در خوابتان نمادی از نگرانی و مسئولیت است. شما ممکن است عمیقا در فکر فرو روید

خواب دیدن اینکه شما پیشانی کودکتان را حس می کنید بیانگر ستایش صادقانه است

خواب دیدن اینکه پیشانی تان را زخمی می کنید یا ضربه می زنید بیانگر این است که شما قضاوت غلط و قضاوت ضعیفی کرده اید. بیانگر این است که از چیزی که انجام داده اید پشیمانید

پیشبند

دیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما یا کس دیگری، تعهد می دهید تا روی وظایفی و کارهایی که برایتان شناخته شده است، کار کنید. شما تلاش می کنید تا یک سری پروژه را پیش ببرید و کامل کنید. تعبیر دیگر این است که پیشبند سمبلی از پنهان کاری است

پوشیدن پیشبند در خواب بیانگر این است که شما در موقعیت مطیع قرار دارید. شما به دیگران اجازه می دهید که به شما بگویند چه کاری انجام دهید

پیشخدمت

خواب دیدن اینکه پیشخدمت زن/مرد هستید بیانگر این است که بیشتر مشغول آن هستید که نیاز ها و تقاضاهای دیگران را تامین کنید تا خودتان. شما حس می کنید که آن قدری باید، از شما قدر دانی نمی شود.  نیاز دارید که بیشتر روی پای خود بایستید و پای حرف و عقیده تان بایستید. کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را در نظر گیرید، مهم است

دیدن پیشخدمت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید پرورش یابید و حس خاص بودن کنید.

پیشخدمت خانه

دیدن پیشخدمت در خواب بیانگر این است که شما خیلی به دیگران به خاطر کمکشان، وابسته هستید. شما نیاز دارید که در مورد نیاز هاتان، مستقل تر باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از تمایل شما برای ثروت و مال و دارایی باشد

خواب دیدن اینکه شما یک پیشخدمت هستید بیانگر احساسات شما در مورد تملق و چاپلوسی است. شاید شما نیا زدارید که بیشتر نقش مطیعانه داشته باشید

پیشرفت

خواب دیدن اینکه شما در یک موقعیت پیشرفت کرده ترفیع یافته اید بیانگر رشد سریع شما در مورد موفقیت و کسب افتخارات است. از نظر مسائل عاشقانه، شرایط به نفع شماست

دیدن اینکه دیگران پیشرفت کرده از شما پیشی می گیرند بیانگر این است که دیگران، موقعیت های مهم تر و مطلوب تری دارند . شما نیاز دارید تا ازین که خود را پیوسته با دیگران مقایسه کنید، دست بردارید

پیغامگیر

دیدن پیغامگیر در خواب بیانگر این است که شما به پیغامی که یک نفر در نزدیکی شما تلاش می کند که به شما برساند، گوش نمی کنید. شاید شما مشکلات و ناامیدی هایی را در درک ایده یا نقطه نظری را تجربه می کنید

پیک نیک

خواب دیدن اینکه در پیک نیک هستید بیانگر این است که زندگی داخلی آرام و لذت بخشی دارید. شما چیزهای ساده تر را در زندگی ترجیح می دهید

دیدن سبد پیک نیک در خوابتان بیانگر فرصتی است که ایده ها و نظراتتان را با دیگران به اشتراک گذارید. شما دیدگاه های مختلف را پذیرا هستید

دیدن یا نشستن روی میز پیک نیک در خوابتان نمادی از وحدت و با هم بودن است. اگر شما زیر میز پیک نیک هستید، به عدم توافق هایی اشاره دارد که به درستی رسیدگی و حل نشده.

پیله

دیدن پیله در خوابتان بیانگر مکانی امن و خلوت است. همچنین ممکن است بیانگر تحول یا شفا باشد

خواب دیدن اینکه در پیله هستید، بیانگر این است که نیاز دارید بدن، ذهن و روحتان را دوباره جوان کنید و بازیابید. شما ممکن است مسیر های جدیدی از ابراز را دوباره خلق کنید و شاید تولدی دوباره باشد. تعبیر دیگر این است که نمادی از ظرفیت و احتمالات درک نشده است

پینت بال

خواب دیدن این که پینت بال بازی می کنید ,نمایانگر حس رقابت جویانه شماست, اما جنبه ی مثبت و خوش گذرانی آن را لحاظ می کند . شما شانس این را دارید که چیزی را ,ب صورت فوق العاده ,در زندگی تان کامل کنید . اگرچه دارید که با دقت پیش روید تا از غافل گیر شدن و یا کورکورانه پیش رفتن در زندگی تان دوری کنید خصوصا غافل گیری از جانب همکاران بد و دوستان بد و دشمنان . اگر شما در پینت بال ضربه بخورید سمبلی ازین است که کمی عقب می روید . همچنین حواستان به رنگهای پینت بال باشد  که نشانه ای هستند برای احساساتتان.

خواب دیدن اینکه در کسی را در بازی پینت بال دنبال می کنید بیانگر این است که مشتاقید که با یک چالش مقابله کنید

اگر شما در خواب,در بازی پینت بال ,تحت کمین کسی باشید ,سمبلی از خطرات نهفته در زندگی تان می باشد

پینگ پنگ

دیدن یا بازی کردن پینگ پنگ در خوابتان بیانگر این است که بر میگردید و بین دو انتخاب گیر می کنید(سبک سنگین می کنید). شما در مورد یک تصمیم مهم در زندگی تان سر درگم هستید و در تعهد داشتن به یک تصمیم، رابطه یا تعهد اجتماعی، مشکل دارید

پینو کیو

دیدن پینوکیو در خوابتان بیانگر این است که شما یا کسی در مورد یک موقعیت صادق نیستید

پینه دست و پا

خواب دیدن اینکه دست یا پای شما پینه بسته است، نمادی از سخت کوشی است. شما یک وظیفه ی سخت یا یک موقعیت سخت را کلفتی کرده اید

پیوند زدن

خواب دیدن اینکه شما یک اندام یا ارگان بدن پیوندی دارید بیانگر این است که جنبه ای از خودتان فرسوده است. شما به دنبال شروعی تازه هستید. اهمیت این ارگان خاص را در نظر گیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید