پ

پا

خواب دیدن پاهاتان در خواب بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره بازیافته اید تا دوباره ایستادگی کرده و کنترل را بدست گیرید. بیانگر پیشرفت و توانایی شما برای پیشروی در زندگی است. اگر پاهاتان ضعیف است، شما ممکن است از نظر احساسی آسیب پذیر باشید. اگر خواب ببینید که پا روی پا انداخته اید، بیانگر حالت تدافعی یا نگرش و ذهن بسته تان است.

 

پابرهنه

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه هستید بیانگر نگرش بازیگوش شماست، بیانگر این است که چارچوب ذهنی بی خیال و راحتی دارید. تعبیر دیگر این است که پابرهنه بودن بیانگر فقر، بی تحرکی یا سو تفاهم است. شما عزت نفس و اعتماد به نفس کمی دارید و خودتان را باور ندارید. یا اینکه شما ممکن است با مسائلی در مورد هویتتان سروکار داشته باشید. شما برای چیزی که برای شما ترتیب داده شده است آماده نیستید.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!