لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب استاد

استاد دیدن استاد در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اتوبوس مدسه

اتوبوس مدرسه دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آزمون

آزمون خواب دیدن اینکه آزمون می دهید بیانگر این است که در معرض آزمون قرار داده می شوید یا به شیوه ای، زیر ذره بین قرار میگیرید. اگر در تست رد شوید، بیانگر این است که در جنبه ای از ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نعناع

نعناع بو کردن یا مزه کردن نعناع در خوابتان بیانگر این است که حالتی آرام بر زندگی شما حکم فرماست. شما ممکن است خیلی هیجان زده باشید یا خیلی فعال باشید و نیاز دارید که آرام شوید. تعبیر دیگر این ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نان

نان دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نارنگی

نارنگی دیدن یا خوردن نارنگی در خوابتان بیانگر این است که شما به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب میوه

میوه دیدن میوه در خوابتان بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. میوه های سبز در خوابتان بیانگر شتابزدگی شما و تلاش های ناامیدانه تان است. شما نیاز دارید که سخت تر و طولانی تر کار کنید تا به اهدافتان ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب میگو

میگو دیدن یا خوردن میگو در خوابتان بیانگر این است که احساس ناچیز بودن و مغلوب بودن می کنید. شما حس می کنید که می خواهید از جهان پنهان شوید و برای مدتی تنها بمانید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نارگیل

نارگیل دیدن نارگیل در خواب، پاداش های غیر منتظره ای را پیش بینی می کند
1 2 3 9
error: Content is protected !!