لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ریاضیات

ریاضیات خواب دیدن در مورد ریاضیات بیانگر این است که شما یک موقعیت در زندگی بیداریتان را ارزیابی می کنید که نیاز دارید تفکر منطقی تری راجع بهش داشته باشید. طبق احساساتتان عمل نکنید خواب دیدن اینکه قادر نیستید یک ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دفترچه

دفترچه دیدن دفترچه یا دفترچه یادداشت در خوابتان بیانگر چیزهایی است که نیاز دارید دنبال کنید و بر آن تسلط داشته باشید. ممکن است بیانگر احساسات و مسائلی باشد که نیاز دارید در ساعات بیداری تان از آن چشم پوشی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دستور زبان

دستور زبان خواب دیدن اینکه دستور زبان می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب درس خواندن

درس خواندن خواب دیدن اینکه درس می خوانید بیانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر این است که درس خواندن بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر درس بخوانید ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دبیرستان

دبیرستان خواب دیدن در مورد دبیرستان به یک سری اکیپ و دوستی هایی اشاره دارد که وقتی که در دبیرستان بودید درست می کردید. چه درس های معنوی ای شما یاد گرفته اید؟ خواب ممکن است به شما می گوید ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دانشگاه

دانشگاه: دانشکده خواب دیدن اینکه شما در دانشگاه هستید بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را بسط دهید. بیانگر این است که الان زمان خوبی برای ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دانش آموز

دانش آموز: دانشجو خواب دیدن اینکه شما دانش آموز/دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری ای وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید. اگر شما در زندگی واقعی دانش ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خودکار

خودکار دیدن خودکار در خوابتان بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است. این عبارت را در نظر گیرید، که قلم تواناتر و تاثیر گذار تر  از شمشیر است
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خوابگاه

خوابگاه خواب دیدن اینکه در خوابگاه هستید بیانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. شما باور دارید که مدام در حال یادگیری هستید، حتی وقتی که در کلاسید. اگر الان یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب حسابان

حسابان خواب دیدن در مورد حسابان بیانگر این است که شما موقعیتی را در زندگی بیداری تان ارزیابی می کنید، جایی که نیاز دارید معقول تر فکر کنید(عقلانی تصمیم بگیرید). تلاش کنید که احساسی عمل نکنید خواب دیدن اینکه شما ...
1 2
error: Content is protected !!