تعبیر نمادهای حرف «چ»

چاپ: پرینت

خواب دیدن اینکه شما چیزی را پرینت می کنید بیانگر این است که شما چیزی را نمایش می دهید که قبلا برای خود نگه داشته بودید.

چاپگر: پرینتر

دیدن پرینتر در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید فکر یا ایده ای را به روشی که دیگران بتوانند بفهمند ابراز کنید

خواب دیدن اینکه پرینتر کار نمی کند بیانگر مشکلات و نا امیدی شما در بیان افکارتان(ارتباط برقرار کردن) است

چاپلوسی

خواب دیدن اینکه شما به دنبال این هستید که دیگران چاپلوسی تان را بکنند، بیانگر این است که شما به صورت مغرورانه به موقعیتی از احترام، ترفیع میابید که شایسته ش نیستید

خواب دیدن اینکه شما چاپلوسی می کنید، بیانگر این است که شما مشتاقید از چیزی که به شما نزدیک است و برایتان عزیز است، به امید پیشرفت مادی، دست بکشید

چادر زدن: اردو زدن

خواب دیدن اینکه شما چادر می زنید بیانگر این است که نیاز به استراحت و یک زنگ تفریح دارید که مدت ها سزاوارش بودید. شما نیا زدارید که بیشتر در تماس با طبیعت باشید و به زندگی ساده تر برگردید. تعبیر دیگر این است که به چرخه ی اجتماعی تان و گروه حمایتی تان اشاره دارد. شما به دنبال حس تعلق هستید اما در همین زمان هم می خواهید بی نیاز و مستقل باشید

خواب دیدن اینکه در چادر هستید بیانگر این است که نیاز به تغییر موقت در روتین روزمره تان دارید. نیاز دارید که زمانی را بگذارید و از سخت کار کردن روزانه دور شوید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به معنی بی ثباتی و نا امنی در موقعیت فعلی تان باشد. شما نمی خواهید که یک جا بشینید.

چارپایه

دیدن یا نشستن بر روی چارپایه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید برای از زیر فشار خارج شدن یا دوباره انرژی گرفتن، استراحت کنید

چارلی چاپلین

دیدن خواب اینکه چارلی چاپلین هستید، بیانگر این است که شما به دنبال جهتی برای زندگی تان هستید. نیاز دارید که به زندگی روزمره تان، تنوع دهید

چاشنی غذا

خواب دیدن ادویه بیانگر این است که در زندگی تان به تنوع نیاز دارید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت/رابطه از چشم انداز یا زاویه ای متفاوت نگاه کنید

چاقو

خواب دیدن اینکه شما چاقو حمل می کنید بیانگر خشم، تهاجم و/یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.

اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد

خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است

دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تیغ نگاه کنید.

چاقوی جیبی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که یک دوست خوب، احساسات واقعی ش را از شما پنهان می کند

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی چاقو نگاه کنید

چاقی

خواب دیدن اینکه شما چاقید بیانگر تغییری خوب در زندگی تان است. شما در جایی از زندگی تان، فراوانی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که در خوردن زیاده روی می کنید. شما نیاز دارید که میانه روی و اعتدال را یاد بگیرید. تفسیر تحت اللفظی خواب این است که از افزایش وزن می ترسید. شما درک تحریف شده ای از تصویر خود دارید که ممکن است ناشی از اعتماد به نفس و عزت نفس پایین شما باشد

خواب دیدن اینکه دیگران چاق هستند بیانگر موفقیت و کامیابی است. این عبارت را در نظر گیرید، جوجه را آخر پاییز می شمارند و اینکه نیاز دارید که برای نتیجه نهایی صبر کنید و زود ، پیامد را در نظر نگیرید

چاکرا

خواب دیدن در مورد چاکراهتان بیانگر این است که جریان انرژی روحی تان، یک مانع دارد(بسته است). شما نیاز دارید که بازش کنید. چاکراهای زیادی وجود دارد و شما باید در نظر بگیرید که کدام چاکرا است، مهم است

چاکرای فرق سر، یک رنگ بنفش ساطع می کند و بیانگر خرد و عقل است

چاکرای پیشانی، به چشم سوم اشاره دارد که یک نور نیلی است و نمادی از توانایی ذهنی، درک شهودی و درک متقابل است. این خواب ممکن است به شما بگوید که روی یک تصویر بزرگ تمرکز کنید

چاکرای گلو، یک نور آبی ساطع می کند و مربوط به صدای شماست و اینکه چگونه نظرات و باورهاتان را ابراز می کنید

چاکرای قلب که با رنگ سبز به تصویر کشیده می شود، نمادی از خلوص و عشق الهی برای هرکس و هر چیزی اطراف شماست

چاکرای حرا که با رنگ نارنجی نشان داده می شود. به مسائل در مورد عشق مربوط است

چاکرای ریشه یا پایه، با نور قرمز ساطع می شود. مربوط به زندگی مادی و فیزیکی است. اگر شما چاکرای مبنا تان را خواب ببینید، بیانگر احساسات مربوط گم شدن یا ریشه کن شدن در زندگی بیداری تان است

چانه

توجه به چانه تان در خواب، بیانگر توانایی شما در این مورد است که می توانید بعد از یک فلاکت، به حالت اولیه(زندگی اولیه) برگردید. چانه نمادی از شخصیت، قدرت و حل شدن است. شاید شما نیاز دارید که سرتان را بالا بگیرید و خوش بین باشید

چانه زدن

خواب دیدن اینکه شما دارید برای چیزی چانه می زنید بیانگر این است که شما کم ارزش گذاری شده اید(کم ارزش گذاشته اید). شاید شما تلاش کافی، صرف یک پروژه یا رابطه، آن طور که باید و شاید، نمی کنید. سمبل آن مورد ذکر شده و اینکه در خواب چه احساسی راجع بهش دارید را در نظر بگیرید

چاه آب

دیدنش در خوابتان بیانگر توانایی ها و استعداد های نهفته ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می کنید آنها را سرکوب کنید

خواب دیدن اینکه شما در چاه می افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است

خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.

چای

خواب دیدن اینکه شما چای درست می کنید یا چای می نوشید بیانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. شما زمان خود را با توجه به یک رابطه یا موقعیت، می گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آرامش، متانت و احترام است.

خواب دیدن اینکه شما برگ چای را می خوانید (فال می گیرید) به این معنی است که نیاز دارید سطحی نگاه نکنید و به اصل یک موقعیت بپردازید

شرکت کردن یا تماشای یک مهمانی به صرف چای (عصرانه) در خوابتان بیانگر وحدت، با هم بودن، احترام و خانواده است

چای خانه

خواب دیدن اینکه شما در چایخانه هستید نمادی از زندگی اجتماعی است. زمان آن رسیده است که دوستان قدیمی را فرا خوانید و ببینید هرکدام در زندگی چه می کنند.

چای کیسه ای

دیدن چای کیسه ای در خوابتان بیانگر این است که نیاز به ارامش بیشتری در زندگی تان دارید. استراحت کنید! اگر چای کیسه ای در لیوان گذاشته شده و  استفاده می شود، پس به تعبیر خواب چای نگاه کنید

چت روم

خواب دیدن اینکه شما در چت روم هستید، بیانگر این است که نیاز دارید در یک سطح ذهنی، با دیگران ارتباط برقرار کنید. خواب می تواند به این معنی باشد که شما زمان زیادی را جلوی کامپیوتر می گذرانید و این وارد خوابتان هم می شود. شما نیاز دارید که بیرون بیایید و قاطی دنیای واقعی شوید(با آدم ها رو در رو ارتباط برقرار کنید)

چتر

دیدن چتر در خوابتان نمادی از امنیت عاطفی است. شما دیواری مقابل احساساتتان قرار می دهید و تلاش می کنید که از برخورد با آنها خودداری کنید. اگر چتر، نشت می کند(سوراخ است) یا شکسته است، پس بیانگر این است که شما برای مواجهه با مسائلتان آماده نیستید

خواب دیدن اینکه شما نمیتوانید چتر را باز کنید و باران میاید، بیانگر این است که شما با آغوش باز با احساساتتان مواجه می شوید و به احساساتتان اجازه می دهید که به سطح آیند.

چتر نجات

خواب دیدن اینکه شما در یک چتر نجات هستید، بیانگر نیرویی حامی است که از شما محافظت می کند.شما حس امنیت دارید. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر این است که زمان آن رسیده که از یک موقعیت نجات یابید یا یک ایده یا عادت قدیمی را ترک کنید

خواب دیدن اینکه با چتر نجات مشکل دارید یا چتر باز نمی شود،بیانگر این است که کسی که شما به او تکیه کرده و اعتماد داشتید، شما را ناامید کرده است. شما احساس می کنید ترک شده اید.

چراغ الکلی

دیدن یا استفاده از چراغ الکلی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر خود را ابراز کنید و بیشتر روی انرژی هاتان، روی تلاش های مفید یا ارزشمندتان، تمرکز کنید. خواب ممکن است نمادی از یک آگاهی، حقیقت یا روشنفکری فزاینده باشد

چراغ جوشکاری

دیدن یا استفاده از چراغ جوشکاری در خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید یک جنبه از خودتان را که از آن خجالت می کشید یا شما را دستپاچه می کند، پاک کنید. اهمیت چیزی که می خواهید خشکش کنید را در نظر بگیرید، چون نشانه ی چیزی است که شما تلاش می کنید در مورد خودتان، پاکش کنید

چراغ چشمک زن

دیدن یا استفاده از چشمک زن  در خواب به این معنی است که شما به دنبال اعتبار یا تایید هستید. اگر این چشمک زن کار نکرد، بیانگر این است که شما در مورد تصمیمی که گرفته اید یا جهتی که برگزیده اید تردید دارید

چراغ راهنما

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که حس می کنید جلوی شما گرفته شده و نمی توانید اهدافتان را دنبال کنید(مانعتان شده اند). پیشرفت رو به جلوی شما توسط کسی یا توسط نیروی خارجی کنترل می شود. به عبارت دیگر شما زندگی تان را در کنترل ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر فشار برای موفق شدن است وگرنه جا می مانید. اگر چراغ راهنما سبز است، یعنی مهر تایید به کارتان خورده، همین فرمان را پیش بگیرید و بروید

دیدن چراغ قرمز در خوابتان بیانگر این است که حس می کنید از پیگیری اهدافتان بازداشته می شوید. پیشرفت شما به سمت جلو، توسط کسی یا یک نیروی خارجی کنترل می شود. به عبارت دیگر، شما در کنترل زندگی تان نیستید. اگر چراغ راهنمایی رانندگی سبز باشد، بیانگر این است که شما به شما اجازه ی  پیشروی در مسیری که انتخاب کرده اید یا تصمیمی که گرفته اید داده شده است.

خواب دیدن اینکه شما از چراغ قرمز رد می شوید بیانگر این است که کاری با اینکه بهتان گفته شده انجام ندهید، انجام می دهید. شما خلاف قوانین پیش می روید

چراغ رشته ای(جهت تزئین مهمانی ها)

دیدن یا آویزان کردن چراغ رشته ای در خوابتان بیانگر انعطاف شما در طرز نگاه تان به چیزهاست

چراغ قرمز

خواب دیدن اینکه شما چراغ قرمز را رد می کنید بیانگر این است که شما چیزی را انجام می دهید، علی رغم اینکه به شما گفته شده است که انجامش ندهید. شما خلاف قوانین عمل می کنید

چراغ قوه

دیدن چراغ قوه در خوابتان بیانگر این است که شما مسائل خاصی را در مورد خودتان مورد سوال قرار می دهید. ممکن است تلاش کنید که نور روی افکار عمیق تر و/یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید(تا روشنشان کنید). نمادی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی شما برای پیدا کردن راهتان در یک موقعیت است.

چرت

خواب دیدن اینکه شما چرت می زنید بیانگر این است که نیاز به زمان کمی برای استراحت دارید و نیاز دارید که آسان بگیرید. به خودتان یک استراحت دهید

به تعبیر دیگر اینکه شما چرت می زنید بیانگر این است که اگر دست به کار نشوید فرصت از دست می دهید. شما دانش یا آگاهی رادر یک مقوله یا مساله ندارید. شما نیاز دارید که توجه بیشتری به اطراف خود داشته باشید

خواب دیدن اینکه چرت می زنید بیانگر نادیده گرفتن است. شما در مورد مسائلی که شما را احاطه کرده اند، آگاه نیستید و بی توجه هستید و به فرصت ها اجازه می دهید که از دست شما بروند.

چرتکه

دیدن و یا استفاده کردن از چرتکه در خواب، به منظور نگاه قدیمی و تاریخ گذشته است. شما نگاه و چشم اندازی کهنه و محافظه کارانه دارید.

چرخ

دیدن چرخ نخ ریسی در خوابتان بیانگر تکامل و امتداد موقعیتی آشناست. خواب ممکن است به شما بگوید که زندگی تان و روتین روزمره تان، تکراری می شود. شما در یک دایره دور خود می چرخید و به هیچ جا نمیرسید. نیاز دارید که گاهی طبق خواسته های لحظه ای تان دست به عمل بزنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از حرکت رو به جلو و توانایی پیشرفت به سمت اهدافتان است

خواب دیدن اینکه یک چرخ از یک وسیله نقلیه را از دست می دهید، بیانگر این است که احساس گم شدن می کنید. شما نمی دانید که به چه جهتی می روید یا کجا می روید

خواب دیدن اینکه چرخ را اختراع می کنید به آرمان های بلند شما اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر چیزهایی باشد که خیلی بهشان فکر می کنید

چرخ خرید

دیدن یا استفاده از چرخ خرید در خوابتان بیانگر این است که شما، پاداش و منافع سخت کوشی تان را برداشت می کنید. تعبیر دیگر این است که هل دادنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید گزینه های بیشتری را برای یک جنبه از زندگی تان جست و جو کنید. به خاطر داشته باشید که شما انتخواب هایی دارید. اگر سبد خرید خالی باشد، بیانگر این است که تلاش و زحمت شما در مورد موضوعی به نتیجه نرسیده است.

چرخ خیاطی

دیدن چرخ خیاطی در خوابتان بیانگر این است که صرفه جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان های سخت کمک خواهد کرد. نیاز دارید صرفه جو تر باشید

چرخ و فلک

دیدن یا سوار شدن چرخ و فلک در خوابتان بیانگر این است که شما در یک دور باطل می چرخید(دور خودتان می چرخید). و هیچ جا نمی روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کلیت و چرخه ی زندگی است. زندگی پر از بالا و پایین است

خواب دیدن اینکه شما سوار چرخ و فلک هستید بیانگر ترس از خاطرات کودکی تان است. شما حس می کنید که به هیچ کجا نمیرسید یا در حالت رکود و ایستا هستید. یا ممکن است در مورد بزرگ شدن، ابراز نگرانی می کنید. تعبیر دیگر این است که شما در مراحل ابتدایی و شروع عشق رمانتیک هستید

دیدن چرخ و فلک در خوابتان بیانگر خوشی و لذت کودکانه است

چرخیدن

اگر خواب ببینید که دارید می چرخید بیانگر گیجی است. شما حس می کنید که از کنترل خارج شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که به هیچ جا نمیروید و نمیرسید و فقط دور خودتان می چرخید.

خواب دیدن اینکه ماشینتان درجا می زند (چرخش می چرخد اما حرکت نمی کند) به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید. شما به سمت هیچ هدفی حرکت نمی کنید

خواب دیدن اینکه چیزی اطراف شما می چرخد بیانگر این است که شما حس می کنید با فرایند هایی فراتر از کنترلتان، احساس سرگشتگی می کنید.

چرم

دیدن یا پوشیدن چرم در خوابتان بیانگر سختی و استحکام است. ممکن است بیانگر ماهیت پوست کلفت شما باشد. یا شاید شما به دنبال حمایت از فاکتورها هستید. تعبیر دیگر این است کهخواب به ماهیت حیوانی و غریزی شما اشاره دارد.

چرم جیر

دیدن یا حس کردنش در خوابتان بیانگر این است که شما ماسکی به ظاهر نرم اما در واقع سختی دارید. شما ممکن است ظاهر آرامی دارید اما هنوز از درون زمخت هستید. تعبیر دیگر این است که خواب، از ماهیت حیوانی و غریزی شما ست.

چسب

دیدن چسب در خوابتان بیانگر ترس از گیر افتادن در یک موقعیت است و اینکه قادر نباشید از دستش خلاص شوید. ترس از مشارکت یا تعهد دارید و به افراد دورو برتان اعتماد ندارید. اون روی سکه، شما خیلی آویزان باشید(شما خیلی گیر باشید). تعبیر دیگر این است که به امید واهی چسبیده اید

خواب دیدن اینکه به چیزی چسبیده اید بیانگر این است که شما، جنبه هایی از خودتان را با هم وصله پینه می کنید و اجزای قدیمی که رد شده است را تایید می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از یک موقعیت چسبناک باشد

چشم انداز

خواب دیدن اینکه چشم انداز شما از فرد اول به فرد سوم تغییر می کند به این معنی است که شما نیاز دارید نقطه نظر افراد دیگر را نیز مد نظر داشته باشید. شاید شما خیلی خودتان را در مرکزیت قرار داده اید(خودتان را قبول دارید)

چشم بند

خواب دیدن اینکه یک چشم بند بسته اید، بیانگر این است که شما گول یک نفر یا یک موقعیت را می خورید. شما ممکن است خیلی ساده لوح باشید یا خیلی بیش از حد اعتماد کنید. تعبیر دیگر این است که تلاش می کنید ارتباطتان را با دنیا قطع کنید.

خوبا دیدن اینکه چشم یک نفر را می بندید بیانگر این است که شما صادق نیستید. شما تلاش می کنید که دیگران را گول بزنید

چشم بند یک چشمی

خواب دیدن اینکه چشم بند یک چشمی می بندید بیانگر این است که نظراتتان تک بعدی است، خط فکری تان تک بعدی است. شما از دیدن نقطه نظرات دیگران چشم پوشی می کنید(نادیده میگیرید)

چشم ماهی

توجه کردن یا خوردن چشم ماهی در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید چشم انداز وسیع تری را در مورد یک موقعیت کسب کنید. اگر چشم ماهی به صورت فوق العاده بزرگ است، خوابتان تلاش می کند که توجهتان را به سمت انها جلب کند. به شما می گوید که دیدگاهتان د رمورد یک موقعیت ممکن است تحریف شود. درکتان در مورد یک چیز غلط است

چشم ها

دیدن چشم هاتان در خوابتان بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شود. چشم چپ، نمادی از ماه است، در حالی که چشم راست بیانگر خورشید است. اگر شما خواب ببینید که چشمتان به داخل سرتان برگشته و شما الان می توانید داخل سرتان را ببینید، نمادی از بینش و چیزی است که نیاز است از آن آگاه باشید. این خواب ممکن است عینا به شما بگوید که نیاز دارید درون خودتان را نگاه کنید. به شهود و غرایز خود اعتماد کنید

خواب دیدن اینکه چشم شیشه ای دارید بیانگر این است که دیگران می توانند به درون شما و مقاصد شما نگاه کنند. شما  خودتان و مقاصد ذهنی تان را باز می گذارید و این شما را آسیب پذیر می کند (هرکسی اجازه ورود به حریم شما را دارد). خواب دیدن اینکه کسی چشم شیشه ای دارد، به این معنی است که شما می توانید افکار و اهدافشان را بخوانید.

خواب دیدن اینکه چیزی در چشمتان دارید بیانگر مانعی در مسیرتان است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه نقادانه شما باشد و اینکه چگونه شما تمایل دارید اشتباهات را در دیگران ببینید

خواب دیدن اینکه چشمتان را می شویید به این معنی است که شما در مورد چیزی گیج شده اید و به دنبال شفافیت در مورد یک مساله یا موقعیت هستید

خواب دیدن اینکه شما یک چشم دارید بیانگر این است که نمی خواهید نقطه نظر دیگری را قبول کنید. بیانگر این است که شیوه ی فکری تک بعدی دارید

خواب دیدن اینکه شما چشم سوم دارید، نمادی از بینش درونی، نگرش، غریزه(مقصود) یا توانایی ذهنی شما ست که هنوز به آن دست نیافته اید(دست نخورده مانده). شما قادرید که چیزی که دیگران نمی توانند ببینند را ببینید. یا شما نیاز دارید که شروع به دیدن درون خود کنید و به غرایز و مقاصد خود اعتماد کنید. اگر شما خواب ببینید که کسی سه چشم دارد، بیانگر این است که به دنبال توصیه ی دیگران هستید. به پیغامی که این فرد دارد به شما می رساند توجه کنید

خواب دیدن اینکه چشمانتان آسیب دیده یا بسته است، بیانگر این است که نمی خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا هم دردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم کسی را در میاورید بیانگر ترس شما ازین است که او بتواند حقیقت شما را ببیند

خواب دیدن اینکه شما چشمان لوچ دارید بیانگر این است که یک موقعیت را نمی توانید مستقیم ببینید. شما ممکن است حقایق تان را قاطی پاطی دریافت کنید

خواب دیدن اینکه شما چشمانتان را روی کسی می گردانید بیانگر این است که شما به این فرد و چیزی که مجبور است بگوید، علاقه ندارید. شما یک نگرش بی خیال در مورد چیزها دارید

خواب دیدن اینکه چشمانتان خونریزی می کند نمادی از فداکاری هایی است که شما کرده اید و مشکلاتی است که تحمل کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روحتان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکی ای نداشته باشید، اما از درون آسیب میبینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود

توجه چشمان کس دیگر در خوابتان بیانگر ارتباط احساسی یا ارتباط صمیمی با آن فرد است. بیانگر درک مشترک است

چشمک زدن

خواب دیدن اینکه چشمک می زنید بیانگر این است که چیزی وجود دارد که از دیدنش می هراسید. شما از دیدن بدیهیات سرباز می زنید

چشمک زدن

خواب دیدن اینکه کسی به شما چشمک می زند بیانگر این است که آنها دنبال چیزی هستند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است سیگنالی رمانتیک باشد

چشمه

دیدن چشمه در خوابتان بیانگر خوشی، لذت احیا شده یا حساسیت افزایش یافته است. شما انفجار احساسات مثبت را تجربه می کنید. شاید شما وارد یک رابطه ی جدید یا فاز جدید در یک رابطه می شوید.

دیدن یک آب نما که درخوابتان خشک است، بیانگر این است که شما از عرش یک رابطه ی احساسی به فرش پرت می شوید(

چشمه

دیدن چشمه در خوابتان نمادی از انرژی احساسی و روشنی است. شما احساسات و نظراتتان را می شناسانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر توانایی شما برای داشتن منابع درونی تان است

چشمه آب گرم

دیدن چشمه آب گرم در خوابتان نمادی از آرامش است. شما حس راحتی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات شما اشاره دارد . شاید شما حس کنید که در مورد چیزی جوش میاورید

چشمی در

نگاه کردن از چشمی در یا یک روزنه در خوابتان بیانگر این است که شما چشم انداز محدود و باریکی به یک موقعیت دارید. شما نیاز دارید که قبل ازینکه بتوانید تصمیمی آگاهانه بگیرید، همه ی حقایق را بدانید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر موقعیتی است یک طرفه و بدون پاسخ. یک نفر روی جریان تسلط دارد.

چغندر: لبو

دیدن یا خوردن چغندر در خواب نمادی از موفقیت و وفور است. شما پیامد ها و منافع سخت کوشی تان را دریافت می کنید(برداشت می کنید)

چک بانکی

دیدن چک در خوابتان بیانگر این است که شما ممکن است حس کنید به دیگران بدهکارید. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که چیز ها را چک کنید، حساب کتاب داشته باشید

دیدن چک سفید در خواب، نمادی از ظرفیت استفاده نشده است. ممکن است بیانگر پاداش های بلاعوض است

چکش

دیدن چکش در خوابتان بیانگر قدرت، نیرو، مردانگی و نگرش های مردانه است. نمادی از رشد و ساخت است.

خواب دیدن اینکه از چکش استفاده می کنید بیانگر عزم و انگیزه شما در پیگیری اهدافتان است. شما وظایف خود را با یک موفقیت عالی به سرانجام خواهید رساند. با این حال، مراقب باشید که خیلی فشار نیاورید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است با شیاطین کهنه و کشمکش های درونی سروکار دارید

چکمه

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما چکمه می پوشید، به قدرت شما در حرکت اشاره دارد و اینکه چه جایگاه بالایی دارید. شما گامی محکم و استوار برمی دارید.

چلاندن: مچاله کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را می چلانید بیانگر این است که نیاز دارید فضای بیشتری برای چیزهای دیگر در زندگی تان باز کنید. شما نیاز دارید که دست از گیر دادن به احساسات گذشته تان بردارید و آنها را بشویید برود. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما در دوره ی زمانی کوتاه، کاری را هول هولی انجام می دهید. شما یا کسی ممکن است احساس فشار یا استرس کند.

چلچله

دیدن چلچله در خوابتان نمادی از خلوص، احیا، خوشی بی پایان و شروع تازه است

چمدان

دیدن یا حمل کردن چمدان در خوابتان نمادی از خیلی از خواسته ها، نگرانی ها، مسئولیت ها یا نیازهایی است که شما با خود حمل می کنید و روی دوشتان سنگینی م یکند. سایز یا وزن چمدان، موازی تقاضاهایی است که شما با آن روبرو هستید. شما نیاز دارید که خواسته ها و مسائلتان را کم کنید تا فشار روی خودتان را سبک تر کنید. شاید شما حس می کنید که با احساسات یا مسائل گذشته عقب نگه داشته می شوید. تعبیر دیگر این است که چمدان نمادی از هویت و حس امنیت شماست

خواب دیدن اینکه شما چمدان تان را گم می کنید بیانگر این است که هویتتان را از دست می دهید. اینکه وقتی کشف کردید که چمدان گم شده چه احساسی دارید را در نظر بگیرید. اگر عکس العمل مثبت است، بیانگر فرصتی برای شما برای شروع تازه است. اگر عکس العمل منفی است، بیانگر این است که حس گم شدن دارید

تعبیر دیگر این است که چمدان نمادی ازین است که نیاز به مسافرت یا استراحت دارید. شما نیاز دارید چشم انداز زندگی تان را تغییر دهید

چمن

دیدن چمن سبز در خوابتان بیانگر این است که قسمتی از خودتان است که شما می توانید همیشه به آن تکیه کنید. خواب، نمادی از حمایت طبیعی است.

خواب دیدن اینکه شما چمن می کارید بیانگر این این است که سخت کوشی و تلاش هاتان در آخر پاسخ خواهد گرفت(جواب داده خواهد شد)

دیدن چمن سبز در خوابتان بیانگر امید، خوشی و رفاه است. شما تحت کنترل هستید و پیشرفت ثابت و آرامی دارید. اگر چمن خیلی بلند باشد یا پر از علف هرز باشد، به این معنی است که شما از خودتان به خوبی مراقبت نمی کنید

دیدن چمن زرد یا پژمرده در خوابتان بیانگر این است که از جنبه ای از زندگی خانوادگی تان راضی نیستید. شما ممکن است خیلی نگران چیزی که دیگر مردم فکر می کنند باشید

دیدن ماشین چمن زن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید افکار منفی تان را به انرژی مثبت تبدیل کنید. شما نیاز دارید که اعصابتان را کنترل کنید و نگرشتان را کنترل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که نیاز دارید ظاهر تان را حفظ کنید

چمن زار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در چمن زار هستید نمادی از باز بودن و پنهان بودن به طور هم زمان است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید بین وقتی که اطلاعاتی در مورد خودتان نشان می دهید و وقتی که اطلاعاتی در مورد خودتان را مخفی نگه می دارید(جلویش را میگیرید)، تعادل ایجاد کنید

چنگ

دیدن یا نواختن چنگ در خوابتان بیانگر هماهنگی روحی است. نماد شفاست.

چنگال

دیدن چنگال در خوابتان بیانگر این است که دسترسی خود و دستاورد خود را گسترش می دهید. شما در دنبال کردن اهدافتان در مسیر درست هستید.

خواب دیدن اینکه با چنگال به شما حمله می شود بیانگر این است که شما در مورد ایده ها/پیشنهاداتی که به شما ارائه شده است خیلی مشکل پسند(باریک بین) هستید

دیدن کسی که با چنگال غذا می خورد بیانگر این است که همه ی نگرانی های فعلی تان با کمک یک دوست، رفع و رجوع خواهد شد

چوب

خواب دیدن چوب بیانگر این است که از درون حس مرگ و بی احساس بودن می کنید. رفتارتان خیلی ماشینی است. شما به همه ابعاد یک موضوع فکر نمی کنید.

خواب دیدن اینکه یک تکه چوب را حکاکی می کنید یا شکل می دهید بیانگر یک عمل قدرت مندانه یا عمل خلاقانه است. شما یک دوره از زندگی تان را قالب ریزی کرده یا شکل می دهید. تعبیر دیگر این است که چوب حکاکی شده نمادی از معنویت و انرژی حیاتی است

دیدن کفش چوبی در خوابتان بیانگر تنهایی و خیانت است

چوبه دار

دیدن چوبه دار در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید در زندگی بیداری تان تهدید می شوید. خواب ممکن است استعاره ای از چیزی باشد که آویزان یا نا تمام رها کرده اید. اگر کسی روی چوبه دار می میرد، بیانگر فاز تحول در زندگی تان است

قمار کردن-شرط بندی کردن

خواب دیدن اینکه شرط بندی می کنید بیانگر این است که شما بدون احتیاط عمل می کنید و به سرنوشت خیلی معتقد هستید. شما مسئولیت تصمیم ها یا کارهاتان را به عهده نمیگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از فعالیت های پرریسک است

اگر شما یک قمار باز نیستید و خواب میبینید که قمار بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید شانس خود را امتحان کنید. کمی انگیزشی عمل کنید! (کمی جو گرفته عمل کنید)

چوپان

دیدنش در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است

چهارچوب

دیدن چهارچوب خانه یا ساختار های دیگر در خوابتان بیانگر یکپارچگی، و ویژگی های اصلی و پایه ای شماست. خانه ها در خواب بیانگر خود شما هستند و چارچوب و اسکلتشان، نمادی از سیستم باوری شماست. بویژه، چهارچوب چوبی بیانگر گرمی و سودمندی است،  چارچوب فلزی بیانگر کیفیت سرد و بدون سود است

چیپس

دیدن یا خوردن چیپس در خوابتان نمادی از رفتار افراطی شماست. شاید شما نیاز دارید که خود کنترلی بیشتر را تمرین کنید

چین و چروک

دیدن چین و چروک در خوابتان بیانگر احساستان در مورد پیر تر شدن یا خردمندتر شدن است. نمادی از چیزهایی است که از تجارب گذشته تان یاد گرفته اید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید