ح

حافظ

خواب دیدن اینکه شما شکسپیر می خوانید بیانگر استعداد ادبی شماست. شما زیاد کتاب و مخصوصا شعر می خوانید و آگاهید. کدام غزل حافظ را  می خوانید، این را در نظر بگیرید و اینکه چگونه ممکن است موازی موقعیتی در زندگی بیدار یتان باشد

حالت تهوع

خواب دیدن اینکه حالت تهوع دارید بیانگر این است که از موقعیت یا شرایطی رنج می برید که تلاش می کنید از آن فرار کنید

حامله

خواب دیدن اینکه شما حامله هستید نمادی از جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد. خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که حامله بودید بیانگر این است که شما چیزی را انکار می کنید. شما تمایل دارید که چیزها را تا زمانی که درست جلوی چشم شما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر این است که اگر شما تلاش می کنید حامله شوید(برای حامله شدن اقدام می کنید)، پس خواب ممکن است تعبیر یک آرزو(انجام یک خواسته) باشد. اگر شما تلاش نمی کنید که حامله شوید اما خواب میبینید که هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت های جدید است

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!