تعبیر نمادهای حرف «ج»

جا سوئیچی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که می توانید با بیشتر موقعیت های سازگار شوید. شما با هر کسی و هر جایی متناسب می شوید

جادو

جادو کردن یا خواب دیدن جادوگری بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها از دیدگاه متفاوت نگاه کنید و مسائلتان را از زاویه ای جدید پی بگیرید تا با موفقیت پیش بروید. تعبیر دیگر این است که جادو نمادی از خلاقیت و تعجب است. شاید کسی یا چیزی باعث هیبت شما شده است.

خواب دیدن جادوی سیاه بیانگر این است که شما آرزوها و خواسته های خودتان را از طریق حقه های زیر زیری بدست آورده اید. نمادی از فریب، شیطان و خیانت است

جادوگر

دیدن یا خواب دیدن جادوگر بیانگر این است که یک مساله یا وظیفه ی در دست ممکن است حقه بازانه تر از آنچه پیش بینی کرده اید باشد. شما حس سرخوردگی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید خودتان یا کسی را گول بزنید تا چیزی را باور کند که شما می دانید که درست نیست

جادوگر: طلسم گر

دیدنش در خوابتان بیانگراین است که تلاش می کنید مهارت هاتان را بالا ببرید، تقویت کنید و تمرین قدرت کنید

جاده

دیدن جاده در خوابتان به حس جهت گیری شما اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می کنید. اگر جاده، در خوابتان، پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد. شما ممکن است با مشکلاتی غیر قابل انتظار رو برو شوید. اگر جاده تاریک است، بازتابی از تصمیم های بحث برانگیز یا ترسناک تری است که شما گرفته اید یا دارید میگیرید

اگر جاده هموار است و اطرافش گل و درخت است، بیانگر پیشرفت ثابت است و اینکه پیوسته دارید از نردبان اجتماعی بالا می روید. اگر جاده مستقیم و باریک است، به این معنی است که مسیرتان به سمت موفقیت، همان طور که برنامه ریزی شده پیش می رود

خواب دیدن جاده ی شن و خاک بیانگر این است که مسیر به سمت اهدافتان، تلاش و کار طلب خواهد کرد. ممکن است قبل از اینکه پیشرفت را ببینید، زمان و استقامت بخواهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما مسیر را سنگ فرش می کنید. همه کار می کنید تا برای دیگران بعدا ساده تر باشد

دیدن جاده ی ناشناخته در خوابتان بیانگر مسیری است که کسی تا به حال آن را امتحان نکرده است. شما برای چیزی، پیشگام هستید.

خواب دیدن اینکه یک مخلوق ترسناک در جاده است موازی موقعیت یا فرد متخاصمی است که در زندگی بیداری تان با آن مواجه می شوید. یک مانعی هست که نیاز دارید بر آن غلبه کنید، مهم نیست که چقدر این موقعیت و فرد، ترسناک ظاهر می شود.

دیدن این که حیوانی را وسط جاده با ماشین بکشید در خوابتان بیانگر مرگ غیر قابل اجتناب است. این مرگ ممکن است مرگ نمادین باشد که بیانگر پایان یک عادت، رفتار یا ایده است. زمان آن رسیده است که از شر عادات قدیمی تان خلاص شوید و آن افکار را کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که این قضیه بیانگر این است که مساله ای در گذشته تان است که شما را از پیگیری اهدافتان باز می دارد

خواب دیدن اینکه یک حیوان کشته می شود بیانگر نداشتن کنترل روی جنبه ای از ندگی تان است. نوع حیوان را در نظر گیرید که نشانه ای ازین است که چه جنبه ای از زندگی تان از کنترل خارج است.

خواب دیدن اینکه جاده را سیل برده است بیانگر این است که شما اجازه می دهید احساساتتان شما را از پیشروی به سمت اهدافتان باز دارد. شما در مورد برخی موضوعات ذهنی تر هستید.

دیدن اینکه جاده در دست تعمیر است در خوابتان بیانگر موانع و تاخیر های زیادی است که نیاز خواهید داشت در پیشروی به سمت اهدافتان به آنها غلبه کنید. شما نیاز دارید که به خودتان اجازه دهید زمان بیشتری را برای تکمیل کردن اهدافتان اختصاص دهید. خواب ممکن است مشابه مشکلاتی باشد که در زندگی بیداری تان تجربه می کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی خیابان نگاه کنید

جاذبه

حس جاذبه در خوابتان بیانگر وزن و فشاری است که روی خود حس می کنید. شما حس می کنید که دارید له می شوید. مسائل، کار یا استرس، به معنای واقعی کلمه کمرتان را خم کرده است

خواب دیدن اینکه حس جاذبه ندارید(حس بی وزنی می کنید) بیانگر این است که قادرید مسائلتان را رها کنید و به یک موقعیت مسلط شوید. شما آزادی تازه پیدا شده ای را تجربه می کنید. مدیریت هیچ چیز آنقدر ها که به نظر می رسد، طاقت فرسا یا مشکل نیست

جارو

دیدن جارو در خوابتان بیانگر این است که زمان تر و تمیز کردن عملتان رسیده و اینکه مسایل گذشته را حل کنید. شما نیاز دارید که از چیزی که دیگر برای شما مفید نیست دست بکشید. تعبیر دیگر این است که جارو نمادی از خانه و خانواده است. شاید زمان آن رسیده که تکلیف خود را روشن کرده زن و زندگی تشکیل دهید. جارو، برخی اوقات مربوط به جادوگر است و چوب جاروی جادوگر، به جنبه ی سایه وار زنانه در وجود شما اشاره دارد

جارو کردن و رفت و روب: جاروی دستی

خواب دیدن اینکه جارو می کنید بیانگر این است که شما ذهنتان را از آشفتگی ذهنی و احساسی پاک می کنید. از شر همه ی ناراحتی های کوچک در زندگی تان خلاص شوید و روی چیزهای مهم تر تمرکز کنید. شما نیاز دارید که حالت جدیدی بگیرید و نگرش تازه ای نسبت به زندگی داشته باشید. تعبیر دیگر این است که جارو زدن به این معنی است که شما حقایق مهم را نادیده می گیرید و خلاف چیزی که شهودتان می گوید پیش می روید

جاروبرقی

خواب دیدن اینکه شما جارو می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید کارها و نگرشتان را ترو تمیز کنید. زمان آن رسیده است که خود را از شر افکار قدیمی و عادات منفی خلاص کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نداشتن کنترل است. شما حس می کنید که انرژی تان تمام می شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تمایل شما برای حفظ ظاهر است. چیزها ممکن است ظاهرا خوب به نظر برسد، اما یک مساله هنوز در زیر باقی مانده ست

جاسوس

خواب دیدن اینکه شما جاسوسید بیانگر این است که به دیگران اعتماد ندارید و تمایل دارید خود را قاطی هر چیزی بکنید. شاید شما اخیرا تصادفا اطلاعاتی را به دست آورده اید که مربوط به شما نبوده است

خواب دیدن اینکه کسی جاسوسی شما را می کند بیانگر رفتار نابخردانه است. این خواب ممکن است هشداری باشد که شما تحت نظر، بررسی یا ارزیابی هستید. یک نفر چشمش روی شماست

جام قهرمانی: کاپ قهرمانی

دیدنش در خوابتان نمادی ازین است که به خاطر سخت کوشی تان شناخته می شوید، خواب ممکن است تلاش کند که به شما انگیزه دهد

جاودان

خواب دیدن اینکه شما جاویدان هستید بیانگر طول عمر، تداوم یا سر نترس است. شما حس می کنید که بهتر از دیگرانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نسبت به شروع یا مسیری جدید پیش گرفتن، بی میل هستید. شما مخالف تغییرید

جایزه

خواب دیدن اینکه جایزه دریافت می کنید بیانگر دستاورد های شماست. شما پیشرفت مهمی در اهداف شخصی تان کرده اید

پروفسور: استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت

جایگزینی

خواب دیدن اینکه در سر کارتان تعویض(جایگزین) شده اید بیانگر نگرانی شما در مورد امنیت شغل فعلی تان است شما حس می کنید که جایگاهتان در کار یا پروژه ای گروهی، متزلزل است

خواب دیدن اینکه چیزی جایگزین شده است بیانگر این است که شما با احساس نا امنی درگیر هستید

جت

دیدن جتی که بالای سرتان پرواز می کند بیانگر سرعت، غرور و قدرت است

جت اسکی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما جت اسکی می کنید بیانگر سفر اکتشاف درونی است. شما با جنبه هایی از ضمیر ناخود آگاه خود، با نیرویی کامل روبرو می شوید و کشفشان می کنید.

جدا شدن روح از بدن

خواب دیدن این مساله بیانگر این است که شما به چیزها از یک چشم انداز کلی جدید نگاه می کنید. شما ممکن است حس آزادی کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که از نظر احساسی و فیزیکی از محیط اطرافتان جدا می شوید

جدایی

خواب دیدن جدایی بیانگر این است که نگرانی جدایی را تجربه می کنید. شما از احساس مورد نیاز واقع نشدن یا رها شدن می ترسید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید به یک مساله، عینی تر نگاه کنید. شما نیاز دارید که خودتان را از یک مساله دور کنید و از فاصله ای دورتر به آن نگاه کنید

جدی

خواب دیدن اینکه شما یا کسی جدی هستید بیانگر این است که دیواری هست که جلوی کسی را می گیرد که وارد نشود. شما می ترسید که احساسات واقعی تان را نشان دهید و اجازه دهید مردم به حریم شخصی شما وارد شوند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید سخت نگیرید و زندگی کنید. به خودتان سخت نگیرید

جدید

دیدن خانه جدید در خوابتان بیانگر این است که شما هویت جدیدی را میگیرید و قدرت های جدیدی را توسعه می دهید. شما از نظر احساسی، بالغ تر می شوید.

دیدن کفش های جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به موفقیت خود زیادی اعتماد دارید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در مسیری از زندگی باشید که برایتان اشنا نیست

خواب دیدن اینکه در مدرسه ی جدید هستید به این معنی است که حس می کنید در مورد یک موقعیت، داخل باغ نیستید!(تسلط ندارید) یا شاید درس جدیدی است که نیاز است یاد بگیرید

به طور کلی خواب دیدن چیزها و مکان های جدید مشابه چیزی است که در زندگی بیداری تان جدید است. به چیزی اشاره دارد که متفاوت یا ناآشناست

جذام

خواب دیدن اینکه جذام دارید بیانگر این است که از ظرفیت کامل خود استفاده نمی کنید و استعداد ها و توانایی های خود را هدر می دهید

دیدن شخصی که جذام دارد در خوابتان بیانگر جنبه ی رد شده ی خودتان است که توسط جامعه روشن نشده یا قبول نشده است

جراحی پلاستیک: جراحی زیبایی

خواب دیدن اینکه جراحی پلاستیک می کنید بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را بازسازی می کنید و تلاش می کنید که تصویر خود را بهبود بخشید. خواب ممکن است یک خواب نگران باشد اگر جراحی پلاستیک دارید یا می خواهید برای جراحی پلاستیک به دکتر مراجعه کنید(یعنی نگران عملتان هستید)

جرثقیل

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که توانایی متعادل ساختن اهدافتان و زندگی خانوادگی تان را دارید. شما به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت

جرقه

دیدن جرقه در خوابتان بیانگر ایده ای تازه، احتمالاتی نا محدود یا شروعی تازه است. چیزی که جرقه ای کوچک شروع می شود ممکن است حاصلی بزرگتر تولید کند. چیزهای کوچک را در زندگی دست کم نگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از شروع عشقی جدید است

جرم

خواب دیدن در مورد جرم ها بیانگر ترس های کوچک و غیر منطقی است که در زندگی بیداری تان حس می کنید. شما ممکن است انرژی و انگیزه نداشته باشید روی هدف و اهداف زندگی تمرکز کنید

جرم گوش

خواب دیدن اینکه جرم گوش اضافه دارید، بیانگر این است که چیزی است که شما از شنیدنش خودداری می کنید

جریمه سرعت غیر مجاز

گرفتن این برگ جریمه در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد یک تصمیم یا یک رابطه خیلی عجولید. نیاز دارید که سرعت را کم کنید و آرامتر پیش روید. تعبیر دیگر این است که شاید خواب می خواهد به شما بگوید زندگی در لاین سرعت به آن خوبی که فکر میکردید نیست.

جزر و مد

دیدن یا شنیدن جزر و مد در خوابتان بیانگر نیاز به پاکیزگی احساسی و معنوی است. جزر و مد پایین بیانگر این است که انرژی هاتان خالی می شود، در حالی که جزر و مد بالا نمادی از انرژی بالاست. تعبیر دیگر این است که جزر و مد نمادی از بالا پایین شدن عاطفی شماست.

جزیره

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در یک جزیره هستید بیانگر راحتی، آرامش است. خواب به شما میگوید که به سفر و فرار از استرس های زندگی تان نیاز دارید. زمان کمی خلوت فرارسیده است

خواب دیدن اینکه شما در یک جزیره دور افتاده افتاده اید، بیانگر این است که نیاز دارید از نیاز های زندگی روزمره تان دوری کنید. یا شاید از موقعیتی فرار می کنید به جای اینکه تلاش کنید با آن روبرو شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما حس می کنید از جامعه می برید. شما درگیر عادتید و نمی دانید که با زندگی تان چه کنید

جست و جو کردن

خواب دیدن اینکه شما به دنبال چیزی هستید، بیانگر این است که نیاز دارید چیزی را پیدا کنید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. خواب ممکن است مشابه این باشد که به جست و جوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل یک مساله هستید

جسد: نعش

دیدن جسد در خوابتان بیانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است. یا ممکن است به این معنی باشد که شما مقصود خود را نمی رسانید(گنگ هستید). شما خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید

جشن

خواب دیدن یک جشن، بیانگر این است که به سطوح بالاتر رشد می رسید. این ممکن است خوابی برای تبریک به خود باشد، به خاطر اهدافی که به آن دست یافته اید و به خاطر شناختی که بدست آورده اید. شما ممکن است، به پیروزی، موفقیت یا دستاوردتان، افتخار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب یک جشن، نمادی از آزادی و رهایی احساسی است. خواب در مورد جشن، برای کسانی که یک نقطه ی تحول یا یک اتفاق را در زندگی بیداری شان پیش بینی می کنند، رایج است

دیدن جشن یا ضیافت در خوابتان بیانگر نیاز های احساسی تان یا اشتیاق غریزی تان است. در زندگی تان، تعادل وجود ندارد. اگر شما در این ضیافت پرخوری می کنید، بیانگر این است که شما تقاضاهای زیادی از دیگران دارید. بیانگر طمع و خودخواهی است. اگر شما تنها کسی هستید که هیچ غذایی در مهمانی نخوردید، بیانگر این است که تمایل دارید همیشه دیگران را قبل از نیاز های خود قرار دهید. در نتیجه، شما رفاه احساسی و شادی تان را به خطر می اندازید

دیر رسیدن به مهمانی، بیانگر یک اتفاق پردردسر است که ذهنتان را مشغول خواهد کرد

جشن تکلیف

خواب دیدن اینکه شما در جشن تکلیف هستید، بیانگر دوره ی گذار به سمت بلوغ و بزرگسالی است. بیانگر مسئولیت های اجتماعی شما، حس اخلاقیات، استدلال ذهنی و امید است

جعبه

دیدن جعبه در خوابتان بیانگر ماهیت غریزی و انگیزه های مخرب است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید که جنبه هایی از خودتان را حفظ کرده حمایت کنید. جعبه ممکن است نمادی از محدودیت های شما باشد.

خواب دیدن اینکه شما یک جعبه را باز می کنید بیانگر جنبه ای از خودتان است که پنهان شده بود و الان نمایان شده است. نمادی از اکتشاف خود است. احساسات خود را هنگام باز کردن جعبه در نظر گیرید. اگر در حین باز کردن، پر از ترس باشید، شما ممکن است جنبه هایی از خودتان را رو می کنید که به شما حس نگرانی می دهد

جعبه ابزار

دیدن یا حمل کردن جعبه ابزار در خوابتان به موقعیتی اشاره دارد که نیاز به تعمیر و توجه وجود دارد

جعبه اسباب بازی

دیدن جعبه اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما روش های کودکانه تان را پشت سر می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در آورید

جعبه جواهر

دیدن جعبه جواهر در خوابتان بیانگر این است که احساس ارزش می کنید و احساس ظرفیت داشتن می کنید. شما نیاز دارید که ظرفیت های ذخیره کرده تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید

جعبه کفش

دیدن جعبه کفش در خوابتان بیانگر این است که شما به سمت مسیر جدیدی در زندگی پیش می روید. شما درحال تجربه ای جدیدی هستید.

دیدن جعبه کفش خالی در خوابتان بیانگر این است که حس گم شدن دارید. شما هنوز تلاش می کنید جهت زندگی تان را شکل دهید و مشخص کنید.

جعبه موسیقی

دیدن یا باز کردن جعبه موسیقی در خوابتان بیانگر چیزهایی است که برایتان گنج است و در قلبتان عزیز است. ملودی جعبه موسیقی و چیزی که درونش است را در نظر بگیرید. اگر جعبه موسیقی شکسته و خراب است، به این معنی است که شما غم و اندوه و دل شکستگی را تجربه می کنید

شنیدن جعبه موسیقی در خوابتان بیانگر خاطرات گذشته است

جعفری

دیدن جعفری در خوابتان بیانگر موفقیت است. دستاورد شما به زودی شناسایی خواهد شد. تعبیر دیگر این است که نمادی از خلوص است. شما نیاز دارید که خودتان را از شر منفی و چیزهایی که روی شانه هاتان سنگینی می کند خلاص کنید

جعل سند

خواب دیدن اینکه جعل سند می کنید یا جعل امضا می کنید بیانگر فریب خوردن و اغفال است. شما تلاش می کنید که اشتباه یا دروغی را لاپوشونی کنید

جغد

دیدن جغد در خوابتان نمادی از خرد، بینش، جادو، آگاهی و تقوای زیاد است. شما خیلی با حس شهودی و قدرت ذهنی خود مرتبط هستید. جغد مترادف مرگ، تاریکی و ضمیر ناخودآگاه ات. ظاهر جغد ممکن است به شما بگوید که گذشته یا رفتار های منفی خاصی را رها کنید. خواب دیدن جغد سفید یا جغد برفی روی آگاهی و روشنگری جدید شما تاکید دارد

شنیدن هوهوی جغد در خوابتان بیانگر نا امیدی و مرگ است. ذهن ناخودآگاه شما ممکن است تلاش کند توجه شما را جلب کند.

دیدن جغد مرده در خوابتان بیانگر بیماری یا مرگ است. مرگ در این حس ممکن است مرگی سمبلیک باشد، یک تحول مهم در زندگی است یا پایان یک عادت منفی

خواب دیدن اینکه جغد تلاش می کند که چشم ما را نوک بزند، به معنی نداشتن بینش است. مساله ای است که تلاش می کنید به شدت از ان دوری کنید

دیدن پر جغد، بیانگر این است که نیاز دارید دانش و خردتان را با دیگران قسمت کنید

جغرافی

خواب دیدن اینکه شما جغرافی می خوانید هشداری از مسافرت های زیاد در آینده تان است. شما دوست دارید که در مورد فرهنگ های مختلف یاد بگیرید. شاید شما به جابه جا شدن و رفتن به جای دیگر فکر می کنید. 

جک

دیدن یا استفاده از جک در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال تعادل در زندگی تان هستید.

جکوزی

خواب دیدن اینکه شما در جکوزی هستید بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را پاک کنید و خودتان را از شر مسائل منفی ای که در زندگی تان تجربه می کنید برهانید

جکیل و هاید

 خواب دیدن اینکه شما این دو شخصیت هستید بیانگر این است که بین خوب و بد در جنگید. شما بین درست و غلط در تقابلید. خواب، بازتابی از دو سر حد شخصیت شماست

جلبک

دیدن جلبک در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید احساسات خود را در مورد برخی مسائل، رها کنید

جلبک دریایی: خزه دریایی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به بینش خود تکیه کنید و به غرایز خود اعتماد کنید

جلسه

خواب دیدن اینکه شما در یک جلسه هستید بیانگر این است که نیاز دارید انرژی هاتان را به سمت تلاش بهره ور تری دوباره هدایت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما یاد میگیرید که جنبه های متنوع خودتان را قبول کنید و آنها را در شخصیت خود یکپارچه کنید

خواب دیدن اینکه شما به جلسه دیر می رسید یا جلسه را از دست می دهید بیانگر نگرانی هایی است که شما در رسیدن به اهدافتان حسابشان نمی کنید. شما ممکن است در یک موقعیت یا چالش در زندگی بیداری تان آماده نباشید

جلیقه

خواب دیدن اینکه جلیقه می پوشید بیانگر دلسوزی تان برای دیگران است.

جلیقه ضد گلوله

پوشیدن جلیقه ضد گلوله در خواب بیانگر این است که شما خودتان را از آسیب احساسی زیادی حفظ می کنید. شما نمی خواهید که دو باره از یک رابطه ی شخصی، آسیب ببینید

جلیقه نجات

دیدن یا پوشیدن جلیقه نجات در خوابتان نمادی از امنیت و تقویت است. شما به حمایت نیاز دارید

خواب دیدن اینکه شما جلیقه نجات نمی پوشید بیانگر این است که می خواهید احساسات و مسائل پیش رو را پیش ببرید، اگرچه ممکن است دردناک یا ناراحت باشد

جمجمه

دیدن جمجمه در خوابتان نمادی از خشم، شیطان یا مرگ است. تعبیر دیگر این است که جمجمه بیانگر خرد یا راز های ذهنی است. شما برخی چیزها را مخفی نگه می دارید.

خواب دیدن اینکه جمجمه با شما حرف می زند بیانگر جنبه هایی از خودتان است که سرکوب و یا ردشان کرده اید شروع به بازگشت به سطح کرده اند. این جنبه ها، دیگر بیشتر از این انکار نخواهند شد و باید در سطحی آگاهانه آنها را حل کرد.

خواب دیدن اینکه یک جمجمه تلاش می کند شما را ببلعد بیانگر این است که شما به معنای واقعی کلمه توسط یک خطر بلعیده می شوید.

جمعیت

خواب دیدن اینکه شما در جمعیت شلوغی هستید یا قسمتی از یک جمعیت هستید، بیانگر این است که نیاز دارید فضایی برای خود قائل شوید. نیاز دارید که خلوت کنید تا روی یک موقعیت فکر کنید و انرژی تان را ذخیره کنید(دوباره انرژی بگیرید). این عبارت آشنا را در نظر بگیرید که: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این بیانگر انطباق و عدم فردیت است. شاید شما حس می کنید که روی نظرتان حساب نمی کنند یا نظرتان مهم نیست. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن شلوغی و جمعیت، به این معنی است که شما نیاز دارید جنبه های مختلف یک جمعیت را در شخصیت خود دخیل کنید. اگر شما خواب میبینید که جمعیتی را از انجام چیزی باز میدارید، به این معنی است که تمایل دارید که مخالف کاری که همه می کنند یا مخالف چیزی که همه فکر می کنند، باشید

خواب دیدن اینکه جزئی از جمعیت نیستید یا اینکه خودتان را از جمعیت جدا می کنید، بیانگر این است که حس می کنید حذف شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از فردیت شماست. شما خودتان هستید و نمی ترسید که نظرات خود را بیان کنید(فریاد بزنید)

دیدن یک جمعیت یاغی در خوابتان بیانگر این است که نگرانی ها و مشکلات اطراف شما، دارد شما را له می کند. شما استرس زیادی را ابراز می کنید

دیدن یک جمعیت شاد و درهم برهم در خوابتان بیانگر این است که شما سیستم حمایتی اجتماعی قوی ای دارید

جنایت

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، مرتکب جنایت می شود، بیانگر حس گناه و شرم است. ترس های درونی شما، مانع رشد و پیشرفتتان می شود

جنسیت

خواب دیدن در مورد جنسیت شما بیانگر این است که نقشتان را ارزیابی می کنید و اینکه چگونه توسط جامعه پذیرفته شده دیده می شوید. شاید شما حس می کنید در مورد نقش های جنسیت خاصی، خودآگاهی دارید. اگر شما خواب جنس مخالف خود را ببینید، به این معنی است که نیاز دارید جنبه های شخصیتی جنس مخالف را وارد شخصیت خود کنید

اگر شما حامله اید و خواب جنسیت بچه را میبینید، خواب بازتابی از مشغولیت ذهنی شما در مورد جنسیت بچه در بیداری است. طبیعی است که به این فکر کنید که پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می فهمند که شما حامله اید، از شما می پرسند که دختر دار می شوید یا پسر دارد. شواهدی وجود ندارد که خواب ها می تواند به شما جنسیت بچه را بگویند

خواب دیدن اینکه شما جنس مخالف واقعیت خودتان هستید (اگر زن هستید در خوابتان مرد هستید و اگر مرد هستید در خوابتان زن هستید) بیانگر این است که نیاز دارید ویژگی های خاصی از جنس مخالف را در خود ایجاد کنید. از خودتان بپرسید که از زن بودن یا مرد بودن چه حسی به شما دست می هد؟ به چه روش هایی می توانید این احساسات را درزندگی بیداری تان دخیل کنید. تعبیر دیگر ممکن است دقیقا مخالف این معنی باشد. یعنی اینکه شما آنقدر مثل جنس مقابل رفتار کرده اید که گویی کم کم به جنس مخالفتان تبدیل شده اید و شاید نیاز است ویژگی های جنسیت خودتان را ابراز کنید. ببینید در زندگی بیداری تان چگونه جنسیت واقعی تان را زندگی می کنید و آنیما و آنیموس شما به چه صورت سرکوب شده یا ابراز شده هستند.

جنگ

بودن در جنگ یادیدن جنگ در خواب بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید. شما نیاز دارید که به خودتان استراحت دهید. بین تفکر منطقی تان و انگیزه های غیر منطقی تان(عقل و دلتان)، مدام کشمکش وجود دارد. تعبیر دیگر این است که  خواب دیدن یک نبرد، بیانگر تمایلات جنسی است. شما ممکن است بیش از حد تحریک شوید یا تلاش می کنید که امیال غریزی خود را سرکوب کنید

خواب دیدن اینکه شما یک نبرد را می برید بیانگر این است که شما در جنبه های مختلف زندگی خود به تعادل می رسید. اگر نبرد را ببازید، به این معنی است که قادر نیستید از شرایط فعلی رهایی یابید

خواب دیدن اینکه شما در میدان جنگ هستید، بیانگر کشمکش اصلی است که در زندگی بیداری تان رخ می دهد. ممکن است بیانگر موقعیتی جدید، مساله ای جدید یا رابطه ای جدید باشد که نیاز دارید حلش کنید و بر آن غلبه کنید

خواب دیدن جنگ بیانگر اختلال و هرج و مرج در زندگی بیداری تان است. شما کشمکش درونی یا کشمکش عاطفی را تجربه می کنید که از درون شما را متلاشی می کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما هم خیلی تهاجمی هستید هم به اندازه کافی مدعی نیستید. شاید نیاز دارید آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. در سطح مستقیم تر، خواب ممکن است بازتابی از جنگ های فعلی اطرافتان سرتاسر جهان باشد و احساسات شخصی ای که در موردش دارید.

جنگجو: سلحشور

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما یک جنگجو هستید بیانگر توانایی شما برای مواجهه با چالش های زندگی است

جنگل

خواب دیدن اینکه شما در جنگل هستید یا در جنگل راه می روید بیانگر فاز تحول است. غرایز خود را دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما می خواهید به سمت شیوه ساده تر از زندگی فرار کنید. شما حس می کنید که بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هاتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند

خواب دیدن اینکه در جنگل گم شده اید بیانگر این است که در ضمیر ناخودآگاهتان به دنبال درک بهتری از خود هستید

خواب دیدن آتش سوزی در جنگل بیانگر این است که تحول و احیا فقط از طریق سختی هایی ممکن است. تعبیر دیگر این سات که بیانگر این است که خشمتان از کنترل خارج می شود، روی اطرافیانتان اثر می گذارد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی درخت نگاه کنید

خواب دیدن اینکه در جنگل هستید بیانگر جنبه هایی از شخصیت خودتان است که ممکن است مهار شده باشد(جلویش گرفته شده باشد). شما ممکن است هرج و مرج و یک سری فرآیند های غیر قابل پیش بینی را در زندگی بیداری تان تجربه کنید. این عبارت را در نظر بگیرید: یک جنگل اون بیرون است(یه جای شلوغ پلوغ و همه گرگ هستند!)

اگر شما در جنگل گم شوید یا گیر بیفتید، بیانگر این است که احساسات منفی تان، جلوی پیشرفت شما را می گیرد. نیاز دارید که با جنبه های ضمیر ناخودآگاه خود کنار آمده همراه شوید

جنگلبان

خواب دیدن اینکه شما یک پارک بان هستید،نشان دهنده ی کنترل شما روی ضمیر ناخود آگاهتان است. شما همواره احساسات خود را چک می کنید(افسار احساساتتان را به دست دارید)

جنگیدن-دعوا کردن

خواب دیدن اینکه در یک جنگ و دعوا هستید بیانگر آشفتگی درونی است. جنبه ای از خودتان با جنبه ی دیگرتان دارد دعوا می کند. شاید قسمت حل نشده یا تایید نشده تان، برای اینکه حق و حقوقش شنیده شود، در حال جنگیدن است. ممکن است موازی با جنگ یا دعوایی باشد که شما در زندگی بیداری تان دارید. اگر شما با مرگ می جنگید، به این اشاره دارد که قبول نمی کنید که روانتان آشفته است. شما نمی خواهید که نگرش ها و عادات قدیمی تان را تغییر دهید

دیدن دیگران که دارند در خوابتان با هم دعوا می کنند بیانگر این است که شما نمی خواهید مسائل و آشفتگی هاتان را بپذیرید. شما مسئولیت زندگی تان را نمی پذیرید و در اینکه تلاش کنید مسائل زندگی بیداری تان را حل کنید پیش قدم نمی شوید.

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید دعوا کنید اما نمی توانید دستانتان را با قدرتی که می خواهید، به سختی این کار را می کنید، بیانگر نبود اعتماد به نفس و عزت نفس در جایی در زندگی بیداری تان است. شما از حرکت بعدی تان مطمئن نیستید. همچنین این خواب ممکن است بازتابی از حالت فلج rem در طول خواب باشد.

جنوب

خواب دیدن جهت جنوب بیانگر زندگی، توقعات و سوالات است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از عشق، احساسات شدید و گرما باشد.

جنون

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، جنون دارید بیانگر این است که یک موقعیت بیداری وجود دارد که باعث می شود شما عقل خود را از دست دهید(از خود بی خود شوید). شاید یک نفر یا یک موقعیت، شما را دیوانه می کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نشانگر کسی در زندگی تان باشد که از جنون رنج می برد

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، جنون دارد بیانگر این است که از واقعیت دست کشیده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر جنبه های زندگی بیداری شماست که از کنترل خارج شده است. شما در گفتن اینکه چه چیز درست است چه چیز غلط، مشکل دارید

جنین

خواب دیدن یک جنین، نمادی از پدید آمدن یک ایده ی تازه است. همین طور، احساسات ضمیر ناخودآگاه شما ممکن است بروز کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات آسیب پذیر شما اشاره داشته باشد و اینکه نیاز دارید که حمایت شوید. با این حال اگر شما حامله اید، کاملا رایج است که در خوابتان، خواب جنین ببینید

دیدن جنین در خوابتان نمادی از یک رابطه یا ایده ی در حال توسعه ی جدید در زندگی بیداری تان است. چیزی خلاق در حال رخ دادن است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است در یک موقعیت یا رابطه، مشکلاتی را ابراز کنید

جو

دیدن یا خوردن جو در خواب بیانگر سلامتی، پیشرفت و رضایت از زندگی است

دیدن نوشیدنی های مالت در خوابتان بیانگر غنی بودن است

جواز

خواب دیدن اینکه شما جواز می گیرید بیانگر حقوق شماست. چه نوع جوازی است، مهم است. اگر جواز اسلحه است، خواب بیانگر این است که شما احساس خشمگین بودن می کنید یا پرخاشگری و تهاجم، مجاز می شود. اگر جواز ساخت است، پس بیانگر این است که شما به دنبال تایید این هستید که به سمت اهدافتان یا فاز بعدی در زندگی تان حرکت کنید

جوان

دیدن افراد جوان در خوابتان بیانگر نگاه تازه به زندگی تان است. ممکن است بیانگر جنبه ی جوان شما باشد. شاید نیاز دارید که بی خیال تر و بازیگوش تر باشید

خواب دیدن اینکه شما دوباره جوان می شوید بیانگر این است که بچه گانه یا نابالغ رفتار می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر تلاش های شکست خورده شما برای اصلاح اشتباهات گذشته است. شما زیادی به پشیمانی های گذشته و فرصت های از دست رفته چسبیده اید. زمان آن رسیده است که به سمت آینده حرکت کنید

جواهر

دیدن جواهرات در خوابتان نمادی از ثروت، جاه طلبی یا حمایت روحی است. خواب ممکن است استعاره ای از موارد و چیزهایی باشد که برای شما گنج و ارزش است

جواهر آلات

دیدن جواهر در خوابتان بیانگر موقعیت و حس ارزشمندی شماست و ارزش شخصی شماست. نمادی از دانش، هویت و هر ویژگی ای است که در زندگی تان گرانبهاست. جواهر، روی اهمیت غنای روانی و روحی تاکید می کند. اگر شما خواب تکه جواهر خاصی را ببینید که دارید، نمادی از جنبه های رابطه ی بیداری است

خواب دیدن اینکه جواهر را به عنوان هدیه دریافت می کنید بیانگر این است که نیاز به تایید و ایجاد یک سری ویژگی های مشابه را در خودتان دارید. نوع جواهر و چیزی که از آن ساخته شده است را در نظر گیرید

دیدن جواهر شکسته و خراب شده در خوابتان بیانگر نا امیدی در به دست آوردن اهدافتان و به دست آوردن بالاترین تمایلاتتان است

خواب دیدن اینکه شما جواهرات زیادی به خود انداخته اید به این معنی است که شما سخت تلاش می کنید تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهید

دیدن جعبه جواهر در خوابتان بیانگر این است که احساس ارزش می کنید و احساس ظرفیت داشتن می کنید. شما نیاز دارید که ظرفیت های ذخیره کرده تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید

دیدن یا انداختن سنگ های جواهر در خوابتان بیانگر ارزش درونی خودتان یا دیگران است که شما تحسینش می کنید. نمادی از خوشی، غنا، جاه طلبی و حمایت روحی است

پیدا کردن سنگ جواهر در خوابتان بیانگر صعود سریع به سمت موفقیت است

جوجه تیغی

دیدن جوجه تیغی در خوابتان بیانگر این است که شما زیادی حساس هستید. شما هرچیزی را خیلی شخصی برداشت می کنید. تعبیر دیگر این است که بعد معنوی تان را از دست می دهید

دیدن جوجه تیغی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید مراقب خودتان باشید و خودتان را از آسیب های احساسی و عاطفی حفظ کنید. اعتماد و صداقت، ویژگی های مهمی است. تعبیر دیگر این است که جوجه تیغی بیانگر این است که موقعیتی وجود دارد که نیاز دارید با آغوش باز آن را دنبال کنید(با آن باز رفتار کنید). کسی در زندگی بی داری تان ممکن است در حالت تدافعی باشد و آسیب پذیری هاشان را افشا نکند(نقطه ضعف نشان ندهد)

جوراب

خواب دیدن اینکه جوراب می پوشید بیانگر گرمی و راحتی است.

جوراب شلواری

دیدن یا پوشیدن جوراب شلواری در خواب به معنی تمایلات ج.ن.س.ی است. رنگ جوراب شلواری را در نظر گیرید. اگر بی رنگ یا بژ باشد، بیانگر جدایی است. اگر مشکی باشد، سمبلی از تمایلات جنسی پنهان شده است که منتظر بیان شدن است. اگر قرمز باشد، بیانگر تمایلات جنسی آشکار است. اگر جوراب شلواری پاره یا نخ کش شده باشد، بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است

پوشیدنش در خوابتان بیانگر حس درک وشعور است. شما جا پاتان سفت است و توسط اطرافیانتان حمایت شده اید. اگر جوراب، پاره است یا سوراخ دارد، پس بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس کم شده است.

جوراب شلواری Tights

خواب دیدن اینکه شما جوراب شلواری می پوشید بیانگر این است که در ارائه جنبه ای از خودتان راحتید

جوش

خواب دیدن اینکه شما جوش زدید، به موضوعی در مورد اعتماد به نفستان و تصویری از خودتان مربوط است. شما حس می کنید که در مورد یک موقعیت یا رابطه بی دست پا هستید.

خواب دیدن اینکه شما یک جوش را فشار می دهید یا میترکانید بیانگر احساس منفی ای است که نیاز است ابراز شده و تایید شود. این احساساتی که شما جلویشان را می گیرید، در آستانه ی فوران کردن هستند

جوشکاری کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را جوش می دهید بیانگر این است که نیاز دارید یک رفتار، عادت یا شخصیت را به زندگی تان وارد کنید. نیاز دارید که جنبه های مختلف را ترکیب کنید تا حس کامل بودن کنید

جوک

خواب دیدن اینکه شما جک می گویید بیانگر این است که شما جدی گرفته نمی شوید و در نتیجه احساس نا امید شدن می کنید. از طرف دیگر، شما ممکن است کسی باشید که یک مساله را جدی نمی گیرد

شنیدن جک در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی انجام می دهید که مسخره و بی معنی است. خواب ممکن است تنشی که روی شما سنگینی می کند را کمتر کند

جوکر

دیدن کارت ژوکر در خوابتان بیانگر امکانات بی پایان است. شما اگر ذهنتان را متمرکزش کنید می توانید هرچه که می خواهید را داشته باشید

جوهر

دیدن جوهر در خوابتان بیانگر خلاقیت است. شما به شیوه ای جدید به چیز ها نگاه می کنید. اگر جوهر در خواب شما بریزد، نمادی مساله ای بد نام یا جزئی است. یا شاید به این معنی باشد که نزدیک است شما رسوا شوید.

دیدن شیشه ی جوهر در خوابتان بیانگر راه حل یک مساله است که به زودی مسلم و اشکار خواهد شد

جهان

دیدن جهان در خوابتان بیانگر احتمالات بی پایان است. نیاز دارید که به تصویر بزرگ کلی نگاه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب، توجه شما را به این جلب می کند که ما همه به یک شیوه به هم مرتبط هستیم

خواب دیدن اینکه پایان جهان است بیانگر این است که تحت سطح بالایی از استرس هستید. شما ممکن است در یک موقعیت احساس آسیب پذیری یا بی یاوری کنید

خواب دیدن اینکه جهان را نجات می دهید بیانگر اعتماد به نفس در مورد توانایی هاتان و باور به خودتان است. شما یک چشم اندازه مثبت به زندگی و جایی که می روید دارید. به کسی یا چیزی اجازه ندهید که شما را از پیشرفت به جلو باز دارد یا توانایی هاتان را زیر سوال برد

جهنم

خواب دیدن جهنم بیانگر این است که که شما از موقعیتی که به نظر اجتناب ناپذیر می رسد رنج می برید. شما ممکن است تصمیم یا عمل خود را در دستان کس دیگری قرار داده اید(رشته کار را به دست کس دیگری داده اید). تعبیر دیگر این است که شما ممکن است یک گناه آگاهانه کردید، ترس درونی یا احساسات منفی سرکوب شده دارید. زمان آن رسیده که از تنبیه خود دست بردارید و برای مدتی به خودتان سخت نگیرید.

جی پی اس: GPS

خواب دیدن اینکه شما از GPS استفاده می کنید بیانگر این است که در مسیر کشف خود هستید. نمادی از هدف شما در زندگی است

جیب

دیدن جیب در خوابتان بیانگر استعداد های نهفته و توانایی های توسعه نیافته است. شما از قدرت هاتان به کامل ترین شکل استفاده نمی کنید. آیا شما چیزی در جیبتان یافتید؟ اهمیت چیزی که درون جیبتان است را در نظر گیرید. اگر جیب خالی است، نمادی از رحم و تمایل شما برای ایزوله کردن خودتان از دیگران است. تعبیر دیگر این است که جیب نمادی از رازهاست. اگر در جیب سوراخ است، بیانگر این است که منابع یا توانایی هاتان در حال خالی شدن و هدر رفتن است

جیب بری

خواب دیدن اینکه شما جیب بری می کنید، بیانگر این است که در مورد نیاز ها و تمایلاتتان، حس محروم بودن می کنید. ممکن است دچار کمبود محبت باشید. حس می کنید که از فرصت هایی که در دسترس دیگران است محروم هستید. تعبیر دیگری این است که خواب بیانگر حس محق بودن شما در مورد چیزهای خاص است. اهمیت چیزی که می دزدید را برای تحلیل بیشتر در نظر گیرید.

جیپ

دیدن جیپ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید سبک زندگی فعال تری را بپذیرید. شما نیاز دارید که برخیزید و دست به کار شوید!

جیرجیرک

دیدن جیرجیرک در خوابتان بیانگر پروسه تفکری و جستجو در روان شما است. شما به دنبال راهنمایی هستید.

شنیدن صدای جیرجیرک در خوابتان بیانگر این است که شما می گذارید چیزهای کوچک و بی اهمیت، آزارتان دهند.

جیغ

خواب دیدن اینکه شما جیغ می زنید نمادی از خشم و ترس است. شما احساسی قوی را تجربه می کنید که درونتان نگه ش داشته اید. اگر شما تلاش کنید جیغ بزنید، اما صدایی خارج نشود، پس بیانگر حس بی یاوری و نا امیدی شما در یک موقعیت است. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید که توجه یک نفر را جلب کنید، آنها نمی توانند صدای شما را بشنوند. خواب روی سخت ارتباط برقرار کردن شما با این فرد اشاره دارد. شما نیاز دارید فورا ترس ها یا احساساتتان را شناسایی کنید و در زندگی واقعی با این واقعیت روبرو شوید. تعبیر دیگر این است که نا توانی شما برای جیغ زدن ممکن است شکلی از فلج REM باشد

شنیدن یا خواب دیدن اینکه کسی جیغ می زند بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک شما نیاز دارد

جین

دیدن یا پوشیدن جین در خوابتان بیانگر استحکام و دوام است. خواب ممکن است مشابه این وضعیت باشید که

توانایی این را دارید که یک دوره ی سخت در زندگی تان را تاب آورده یا تحمل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از نگرش بیخیال و ساده گیر شماست

پوشیدن جین در خوابتان ممکن است بازتابی از خود بیداری تان باشد و هیچ اهمیت دیگری هم نداشته باشد. با این حال، اگر توجه خاصی به جین دارید، پس خواب به این معنی است که نیاز دارید رویکرد آرامتری در مورد یک موقعیت پیش بگیرید. اگر جین طرح دار در خوابتان می پوشید یا میخرید، بیانگر این است که نگرش آرامی در مورد پول و مسائل مالی دارید

خواب دیدن اینکه جین تان خیلی تنگ است بیانگر این است که ایده آل هاتان را خیلی بالا گذاشته اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما حس می کنید در یک رابطه یا موقعیت محدود شده اید. شما آزادی ندارید

دیدن جین پاره پوره در خواب تان بیانگر این است که در مورد یک موقعیت یا مساله خیلی بی اشتیاقید. خواب بیانگر این است که در یک موقعیت، نادرست عمل می کنید

خواب دیدن اینکه جین را امتحان می کنید(پرو می کنید) بیانگر این است که سخت تلاش می کنید با دیگران متناسب و هماهنگ شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید