ج

جا سوئیچی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که می توانید با بیشتر موقعیت های سازگار شوید. شما با هر کسی و هر جایی متناسب می شوید

جادو

جادو کردن یا خواب دیدن جادوگری بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها از دیدگاه متفاوت نگاه کنید و مسائلتان را از زاویه ای جدید پی بگیرید تا با موفقیت پیش بروید. تعبیر دیگر این است که جادو نمادی از خلاقیت و تعجب است. شاید کسی یا چیزی باعث هیبت شما شده است.

خواب دیدن جادوی سیاه بیانگر این است که شما آرزوها و خواسته های خودتان را از طریق حقه های زیر زیری بدست آورده اید. نمادی از فریب، شیطان و خیانت است.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!