د

دادگاه

خواب دیدن اینکه شما در دادگاه ایستاده اید تا در مورد اتهاماتی که بر علیه شما گفته شده است، صحبت کنید، بیانگر این است که با مسائل ترس و گناه، درگیرید. یک موقعیت یا فرآیند در زندگی تان، به شما استرس و نگرانی می دهد. شما حس می کنید که به شیوه ای مورد قضاوت قرار میگیرید و نیاز دارید از خودتان دفاع کنید

 

دارایی

دیدن مایملکتان در خوابتان نمادی از هویت یا ارزش شخصی شماست. اهمیت هر مورد را در نظر بگیرید، نشانه ای است برای معنای خواب شما.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!