خ

خار

دیدن خار در خوابتان بیانگر این است که موقعیتی خراش دهنده وجود دارد که نیاز است به آن غلبه کنید. خارها نمادی از درد گذشته یا رنج فیزیکی است. شما ممکن است گاردتان بگیرید. اگر کسی موجب رنج شماست یا خاری در چشم شماست، در نظرش گیرید

خارج

خواب دیدن اینکه در سرزمین بیگانه ای هستید بیانگر تغییر در زندگی تان است. اینکه چه احساسی در مورد اطراف دارید را در نظر گیرید. اگر شما ترسیده اید یا گم شده اید، بیانگر این است که شما برای تغییر آماده نیستید. شما مایل نیستید گذشته را پشت سرتان رها کنید(نمی خواهید گذشته را ول کنید). اگر شما در این مکان ناشناخته هیجان زده یا شاد هستید، بیانگر این است که برای تغییر آماده اید

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!