تعبیر نمادهای حرف «خ»

خار

دیدن خار در خوابتان بیانگر این است که موقعیتی خراش دهنده وجود دارد که نیاز است به آن غلبه کنید. خارها نمادی از درد گذشته یا رنج فیزیکی است. شما ممکن است گاردتان بگیرید. اگر کسی موجب رنج شماست یا خاری در چشم شماست، در نظرش گیرید

خارج

خواب دیدن اینکه در سرزمین بیگانه ای هستید بیانگر تغییر در زندگی تان است. اینکه چه احساسی در مورد اطراف دارید را در نظر گیرید. اگر شما ترسیده اید یا گم شده اید، بیانگر این است که شما برای تغییر آماده نیستید. شما مایل نیستید گذشته را پشت سرتان رها کنید(نمی خواهید گذشته را ول کنید). اگر شما در این مکان ناشناخته هیجان زده یا شاد هستید، بیانگر این است که برای تغییر آماده اید

خارج از کشور

 دیدن رویای بودن و یا رفتن به خارج از کشور نشان دهنده ی عدم تعادل و هرج و مرج در زندگی فعلی شماست. در نتیجه؛ رویا نشان دهنده آن است که شما نیاز به یک تغییر محیط دارید و یا تمایل دارید که از  شرایط فعلی ای که دارید فرار کنید. شما نیاز به یک تغییر اساسی در زندگیتان دارید. تعبیر دیگر، ممکن است شما احتیاج داشته باشید که وسعت دید خود را تغییر دهید و یا یک حس معنوی جدیدی را تجربه کنید.

خارجی

دیدن یک خارجی در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که برای شما آشنا نیست یا غریبه است. شما ممکن است احساسات یا استعداد های مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید(از آن غفلت کنید)

خاطره

خواب دیدن در مورد خاطره بیانگر این است که آماده اید خودتان را از شر روش های قدیمی تان خلاص کنید و تحول ایجاد کنید. شما برای یک نگاه جدید به زندگی آماده اید. به خاطر آوردن یک خاطره در خوابتان ممکن است کمتر شکه کننده باشد نسبت به اینکه شما خاطره را در حالت بیداری به خاطر آورده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از تجارب گذشته تان یاد گرفته اید

خواب دیدن اینکه خاطره تان گرفته می شود یا پاک شده است به این معنی است که شما باید گذشته را به خاطر جلو بردن زندگی تان رها کنید. شما در یک چرخه ی ناسالم گیر کرده اید

خاک

دیدن یا در تماس بودن با خاک در خوابتان نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. شما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال کنید. اگر خاک سخت و خشک باشد، بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید. شما تلاش می کنید که زیر پوسته ای سخت مخفی شوید. خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است

خاک اره

دیدن خاک اره در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید زخمی عاطفی را که تازه سر باز کرده است، تمیز کنید

خاکسپاری

دیدن یک خاکسپاری در خواب بیانگر این است که از شر عادات بد خود خلاص شده اید و خودتان را از یک موقعیت منفی رهانیده اید. شما بالاخره چیزی را رها می کنید و اجازه می دهید که برود

خواب دیدن اینکه شما یک شخص زنده را تدفین می کنید، بیانگر پریشانی احساسی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما زیر مشکلات و استرس های زندگی بیداری تان، دفن می شوید

خواب دیدن اینکه زنده به گور می شوید بیانگر این است که شما به یک طریقی، ضعیف می شوید یا خفه می شوید. شما حس می کنید گیر افتاده اید یا حس می کنید یاوری ندارید

خواب دیدن اینکه چیزی را دفن می کنید، بیانگر این است که شما احساسات واقعی خود را مخفی می کنید. یا شما تلاش می کنید که یک موقعیت یا عملی را پوشش دهید(لاپوشانی کنید). بویژه، اگر شما یک بدن را دفن می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی را که زننده(منزجر کننده) یافته اید مخفی کنید یا چیزی که دیگران ناخوشایند می دانند

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تشییع جنازه نگاه کنید

خاکستر

دیدن خاکستر در خواب بیانگر ناامیدی، تاسف، تغییرات و اختلالات تلخ است. خاکستر بیانگر یک رابطه شکست خورده یا یک تلاش کاری شکست خورده است. شما حس می کنید که زمان های خوب تمام شده و هیچ چیز با ارزشی در زندگی تان نمانده. تعبیر دیگر این است که خاکستر بیانگر این است که شما خیلی در گذشته زندگی می کنید(سیر می کنید). شما نیاز دارید که یاد بگیرید مسائل را رها کنید(به حال خود گذارید-گذشته را رها کنید)

بویژه دیدن یا تمیز کردن خاکستر از شومینه یا گاز، بیانگر این است که برخی از جنبه های زندگی تان شما را راضی نمی کند. شما ممکن است گیر کرده باشید و اسیر روتین زندگی تان شده باشید

خال مادرزادی: ماه گرفتگی

خوبا دیدن اینکه ماه گرفتگی دارید، یادآور این است که چیزی را یا باید انجام دهید یا هرگز دوباره انجام ندهید. بیانگر لکه ننگی روی روحتان است

خالکوبی

خواب دیدن اینکه شما تتو دارید بیانگر حس فردیت شما و تمایل شما برای ایستادگی کردن در شلوغی است. شما می خواهید که نسبت به هر کس دیگر، خاص و متفاوت باشید، خصوصا اگر هیچ تتویی در زندگی واقعی تان ندارید. اینکه تتو چیست را در نظر گیرید و اینکه چه اهمیتی در زندگی تان دارد. ممکن است بیانگر چیزی باشد که یک تاثیر ماندگار روی شما دارد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما تتو دارید بیانگر این است که یک موقعیت بیداری یا تصمیمی که می گیرید، اثری ماندگار تر از چیزی دارد که انتظارش را دارید.

خواب دیدن اینکه شخص مهم دیگری، تتویی دارد که در زندگی واقعی ش ندارد بیانگر این است که او تلاش می کند خودش را در رابطه ابراز کند. او می خواهد که توجه شما را جلب کند و پیامی مهم را به ارتباط گذارد. شاید شما چیزی را در یک رابطه چشم پوشی می کنید یا نادیده می گیرید

خواب دیدن اینکه شما یک تتو کار هستید بیانگر سلیقه عجیب غریب و تجارب عجیب غریب شماست که ممکن است اطرافیانتان را خاموش کند. اگر شما در زندگی واقعی تتو کار هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید.

خواب دیدن اینکه روی مچ دستتان تتوی اژدها می کنید، بیانگر این است که به دنبال توجه هستید. شما می خواهید که به خاطر تلاش ها و کارهای مثبتتان تایید شده و پاداش بگیرید

خواب دیدن تتوی کارت آس خشت کردن به این معنی است که شما به دستاورد های گذشته تان افتخار می کنید و می خواهید که آن را با اطرافیانتان به اشتراک گذارید.

خاله

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.

خالی

دیدن زمین یا ملک خالی در خوابتان بیانگر این است که نیاز به فضای شخصی خودتان دارید، هم فضای احساسی هم فیزیکی. نیاز دارید به خودتان کمی فاصله و زمان دهید تا روی نیاز هاتان متمرکز شوید. تعبیر دیگر این است که خالی بودن بیانگر چیزی است که گم شده است(از دست رفته است) یا در زندگی تان فقدانش وجود دارد(نیست)

خالی بودن

خواب دیدن خالی بودن چیزی بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از دست می رود یا نیست. نمادی از تلاش بیهوده، یک پوچی احساسی یا تنهایی است. از همه ی تلاشی که شما صرف یک پروژه یا رابطه کرده اید، چیزی برای نمایش وجود ندارد. بویژه خواب دیدن اینکه یک ظرفی خالی است، بیانگر خوش بینی است

خام

خوردن چیزی خام بیانگر تجربه های کشف نشده یا امتحان نشده است. شاید شما در مورد چیزی که پیش روی تان است، احساس نگرانی می کنید و اینکه خوب آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب مکمن است استعاره ای از احساسات خام و نپخته باشد

خامه

دیدن یا خوردن خامه در خواب، بیانگر این است که شما چیزهای کوچک و شیرین در زندگی را ارج می نهید. نمادی از پرورش و غنا است

خانقاه: صومعه

دیدن  صومعه در خواب بیانگر یک حالت روحانی، یک آرامش ذهنی و رهایی از نگرانی و ناراحتی ست. شما در  یک حالت رضایت و خرسندی هستید. در گوشه و کنار همیشه کمکی برای شما وجود دارد.

دیدن یک صومعه ویران در خواب بیانگر یک احساس نا امیدی ست. شما تمایل به پایان رساندن آن چیزی که شروع کرده اید را ندارید

خانواده

دیدن خانواده تان در خواب تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه تان با خانواده تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده تان وابسته اید، خصوصا اگر اعضای خانواده تان در خوابهای تکراری تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده تان یا رابطه ای که با آنها دارید را در نظر بگیرید. اگر خواب ببینید که خانواده تان به صورت نرمالی که خودشان هستند، عمل نمی کنند یا ظاهر نمی شوند، به این معنی است که شما می خواهید خودتان را از آنها جدا کنید. یا شما به سادگی نمی دانید که آنها از کجا هستند

دیدن خانواده کس دیگر در خوابتان نمادی از با هم بودن است. خواب برای این است که به شما یاد آوری کند که افراد دیگر می توانند به زندگی تان وارد شده خارج شوند، اما شما همیشه خانواده تان را خواهید داشت. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد خانواده کس دیگری بیانگر این است که شما چیزی که یک خانواده واقعی باید به آن شکل باشد را ایده آل سازی می کنید یا خیال بافی می کنید. شما چیزی که خانواده های دیگر دارند را می خواهید داشته باشید

خواب دیدن اینکه قاتل سریابی، اعضای خانواده تان را یکی یکی می کشد بیانگر این است که شما حس می کنید از خانواده تان بریده شده اید

خانه

دیدن خانه تان در خواب بیانگر امنیت، نیاز های اولیه و ارزش هاست.

بویژه دیدن خانه ی کودکی تان، زادگاهتان یا خانه ای که قبلا در آن زندگی کرده اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و ایدئولوژی های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته است. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید، که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید راه خانه را پیدا کنید بیانگر این است که شما ایمانتان و باورتان به خودتان را از دست داده اید. ممکن است بیانگر تحولی بزرگ در زندگی تان باشد

دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می کنید که هر کسی به کار شما سرک می کشد یا در کار شما دخالت می کند

دیدن خانه ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید

خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید

اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می کنید، اما خواب می بینید که تنها زندگی می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید

دیدن یک خانه ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می بینید، بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی های بیداری تان د رمورد شرایط خانه تان است

خواب دیدن خانه ای که از بیرون و یا از طبقه پایین زیبا به نظر می رسد، اما از طبقه بالا تکه تکه می شود، بیانگر این است که شما خیلی نگران ظاهرتان هستید طوری که سلامت ذهنی و عاطفی تان را فراموش کرده اید

خواب دیدن خانه ای که یک سطح(طبقه) پایین میاید، بدون اینکه خراب شود، بیانگر این است که شما احساسات یا افکارتان را سرکوب می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که کسانی که دوستشان دارید را خفه کنید.

خواب دیدن اینکه شما درون خانه ی غریبه هستید بیانگر این است که چیزی هست که شما هنوز باید در مورد خود کشف کنید. ممکن است به این معنی باشد که خاطرات، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هست که شما با آن روبرو نشده اید

خواب دیدن اینکه شما خانه ای می سازید بیانگر این است که شما نیاز دارید روی برخی از جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن یا بدنتان را بهتر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر طرز فکر بالغ و کامل است

دیدن یک خانه جدید در خوابتان بیانگر این است که شما به فاز جدید یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. شما از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. اگر شما پشت در قف شده ی خانه بمانید، بیانگر طرد شدن و عدم امنیت است. شما حس می کنید که پشت سر گذاشته شده اید

خواب دیدن اینکه خانه تان خراب و شکسته شده است بیانگر این است که احساس بی حرمتی می کنید. ممکن است به رابطه ی خاص یا موقعیت فعلی در زندگی تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که برخی موارد ناخودآگاه تلاش می کند که خود را به شما بشناساند. جنبه ایی از شما وجود دارد که انکار شده است

خواب دیدن یک خانه خالی از سکنه بیانگر کار های احساسی نا تمام است، مربوط به خانواده دوران کودکی شماست، خویشاوندان مرده، یا خاطرات و احساسات سرکوب شده

خواب دیدن اینکه شما در خانه ی کسی هستید که مرده است، بیانگر این است که شما هنوز مجبورید با مرگشان کنار آیید. شاید حس می کنید که چیزی بوده که می توانسته انجام شود. خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید به خاطراتی بچسبید که با او داشته اید

خواب دیدن اینکه خانه ناپدید شده است بیانگر این است که شما حس می کنید جا پاتان سفت نیست. شما حس می کنید که به خاطر یک فرآیند یا رابطه خاص در زندگی تان، ریشه کن می شوید

خواب دیدن اینکه آب در خانه شما راه میفتد(از سرو روی خانه تان بالا می رود) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له میشوید

خواب دیدن اینکه خانه پا دارد و راه می رود یا شما را تعقیب می کند، به نارضایتی با زندگی بیداری فعلی تان اشاره دارد. شما تمایل دارید که جای دیگری، شروعی تازه داشته باشید

خواب دیدن اینکه خانه پرواز می کند یا شناور می شود، به این معنی است که شما حس می کنید جا پاتان سفت نیست. شاید نیاز دارید که اندکی در روح و روانتان کنکاش کنید. ممکن است به آرمان های بلند اشاره داشته باشد

به معنای کاربردی خانه ی متروکه نگاه کنید. لطفا به تعبیر خواب کلمه ی اتاق نگاه کنید

خانه بادی(اسباب بازی)

دیدن یا بازی کردن در قلعه بادی در خوابتان بیانگر نبود ثبات در زندگی تان است. شما در زندگی تان تمرکز ندارید

خانه دار

خواب دیدن اینکه شما زن خانه دار هستید بیانگر این است که کارتان هرگز انجام نمی شود. همیشه چیزی هست که نیاز است بهش رسیدگی شود. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کم ارزشی کنید

خانه درختی

دیدن یا خواب دیدن اینکه در خانه درختی هستید بیانگر این است که تلاش می کنید از مسائل بیداری تان فرار کنید. شما واقعیت تلخ زندگی روزمره تان را کنار می گذارید.

خواب دیدن اینکه خانه درختی می سازید بیانگر این است که شما سخت کار می کنید تا امیدها و اهدافتان را درک کنید. خواب، در مورد توسعه ی فردی و بیشینه کردن پتانسیل و ظرفیت شماست

خانه ساحلی

دیدن یا زندگی کردن در خانه ساحلی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید یک مدت به خودتان مرخصی داده و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید با مسائلی احساسی روبرو شوید(شما باید درگیر احساسات شوید)

خانه سالمندان

خواب دیدن اینکه شما در خانه سالمندان زندگی می کنید(اما واقعا در زندگی واقعی تان در خانه سالمندان نیستید) به این معنی است که شما زیادی به دیگران وابسته اید. شما نیاز دارید که مسئولیت و کنترل زندگی تان را به دست گیرید.

خواب دیدن اینکه شما از خانه سالمندان بازدید می کنید بیانگر این است که نیاز دارید با افراد سالخورده زندگی بیداری تان دوباره ارتباط برقرار کنید. شاید این رابطه را فراموش کرده اید.

خواب دیدن اینکه شما در خانه سالمندان به عنوان داوطلب کار می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به دیگران بیشتر احترام گذارید یا بیشتر دلسوز و مهربان باشید، خصوصا کسانی که از شما پیرتر هستند.

خانه شیشه ای

دیدن خانه شیشه ای در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در مورد چیزی که مردم به شما می گویند احتیاط کنید. آنها ممکن است به شما چیزی بگویند که می خواهید بشنوید و ضرورتا چیزی نیست که نیاز دارید بشنوید

خواب دیدن اینکه در یک خانه شیشه ای زندگی می کنید بیانگر این است که شهرتتان در معرض تهدید است. ممکن است بیانگر این باشد که دیده می شوید یا تحت بررسی موشکافانه هستید.

خانه عروسک

دیدن یا بازی کردن با خانه ی عروسک در خوابتان بیانگر این است که شما زندگی خانوادگی را ایده آل سازی می کنید. شما فکر میکنید که همه چیز عالی است یا مشکلی نیست. شاید هر مساله ای را انکار می کنید. تعبیر دیگر این است که خانه ی عروسکی در خوابتان ممکن است راهی غیر مستقیم برای حل کردن و کار کردن روی مسائلی باشد که در بیداری با اعضای خانواده تان دارید

خانه ی ارواح

خواب دیدن این خانه بیانگر کار های احساسی نا تمام مربوط به خانواده ی دوران کودکی، خویشاوندان مرده یا خاطرات و احساسات سرکوب شده است

خواب دیدن اینکه شما یک خانه می خرید که خانه ی ارواح است، بیانگر این است که شما تلاش می کنید از گذشته فرار کنید. با این وجود، چیز ها، چیز ها راهی به سمت شما پیدا می کنند و به شما می رسند و شما باید با آنها سروکار داشته باشید یا با پیامد هاشان زندگی کنید

خانه ی متروکه: خانه ی ارواح

خواب دیدن این خانه بیانگر کار های احساسی نا تمام مربوط به خانواده ی دوران کودکی، خویشاوندان مرده یا خاطرات و احساسات سرکوب شده است

خواب دیدن اینکه شما یک خانه می خرید که خانه ی ارواح است، بیانگر این است که شما تلاش می کنید از گذشته فرار کنید. با این وجود، چیز ها، چیز ها راهی به سمت شما پیدا می کنند و به شما می رسند و شما باید با آنها سروکار داشته باشید یا با پیامد هاشان زندگی کنید

خاویار

دیدن یا خوردن خاویار در خواب، به سلیقه ی گرانتان اشاره دارد. شما از چیز های بهتری در زندگی لذت می برید و ازینکه آن را به رخ بکشانید، هراسی ندارید

خائن

خواب دیدن اینکه شما خائن هستید یا متهم به خیانت می شوید بیانگر این است که خود را گناهکار می دانید. چیزی شما را از درون می خورد. شما ممکن است کاری را انجام داده اید که بهش افتخار نمی کنید

دیدن یک خائن در خوابتان بیانگر این است که احساس می کنید تحقیر می شوید. کسی شما را نا امید می کند و به طریقی تحقیرتان می کند

ختنه

دیدن اینکه ختنه می شوید بیانگر این است که یکی از چیزهای اساسی خودتان را دور می اندازید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که خودتان را از احساسات قطع می کنید

خجالت

دیدن خواب اینکه شما خجالتی هستید بیانگر این است که نیاز دارید در مورد توانایی ها و استعدادهاتان، قاطع تر و جسورتر باشید و به آنها اعتماد داشته باشید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که یک موقعیت در بیداری است که شما تلاش می کنید از آن خودداری کنید

خجالت زدگی

خواب دیدن اینکه شما خجالت زده اید بیانگر ضعف، ترس پنهان و نبود اعتماد به نفس است. این خواب بیانگر این است که شما در مورد مسائل زناشویی خود، یک سری احساس نا امنی دارید که آن را پنهان می کنید

خجالت: شرم

احساس شرم در خوابتان بیانگر حس گناه، نا امنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه پیدا کرده است. شاید حس می کنید که خودتان یا دیگران شکست خورده اید

خدا

دیدن خدا در خوابتان بیانگر معنویت و ابراز احساساتتان در مورد الهیات است. خدا نمادی از یک نکته ی کمال است که قابل دست زدن، قابل دست یابی و قابل بدست آوردن نیست. چنین خوابی ممکن است روی کشمکش های شما و تلاش شما برای رسیدن به کمال تاکید کند(به این مساله اشاره داشته باشد)

خواب دیدن اینکه شما خدا را می پرستید بیانگر توبه و پشیمانی از کارها و خطاهاتان است

خواب دیدن اینکه خدا با شما صحبت می کند بیانگر احساس گناه، مجازات ابدی(جهنم قیامت)، و لعنت شدگی است

خواب دیدن اینکه شما خدا هستید بیانگر استعداد های خاص شماست که هنوز شناسایی نشده است یا به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که به احساسات شما در این مورد اشاره دارد که بر دیگران ارجح هستید. شما فکر می کنید که بالادست دیگرانید و تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید

خواب دیدن اینکه خدا چشمان آبی دارد، به ارتباط عمیق و صمیمی شما با خدا اشاره دارد. از طریق چشم های او، شما خرد و سرسپردگی ش را می بینید. او راهنمای معنوی شماست(راهنمای روحانی)

خدا بانو

دیدن الهه در خوابتان نمادی از زنانگی یا بعد زنانه ی شماست. برای یک مرد، خواب دیدن الهه بیانگر ترس هایش از جنس زن است

خداحافظی

خواب دیدن اینکه خداحافظی می گویید بیانگر پایان دادن به یک رابطه یا یک فاز در زندگی تان است

خواب دیدن اینکه شما با کسی خداحافظی می کنید بیانگر این است که به نگرانی هاتان، یک رابطه یا فصلی از زندگی تان، پایان می دهید. شما به مرحله ی جدیدی از زندگی تان پا می گذارید

خواب دیدن اینکه کسی به شما خدانگه دار می گوید بیانگر این است که شما در حال کشف خود هستید(قصد کشف خود را دارید). شما وارد فاز جدیدی در زندگی تان می شوید

خدمتکار

خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که خیلی به دیگران سرویس می دهید یا در یک موقعیت خیلی مطیع هستید. شما نیاز دارید که روی پای خود بایستید و برای خود زندگی کنید.

خواب دیدن اینکه خدمتکار دارید بیانگر نقش فرمانروا و مختار شما در یک موقعیت در بیداری است.

خدمتکار زن

دیدن یا داشتن یک خدمتکار زن در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی به خاطر کمکشان به آنها وابسته اید. شما نیاز دارید که مستقل تر باشید و به خودتان توجه داشته باشید

خواب دیدن اینکه شما خدمتکار هستید بیانگر این است که نیاز دارید به هم ریختگی را در زندگی تان ترو تمیز کنید. از نظر استعاری، خواب بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را پرورش دهید و احساساتتان را ترو تمیز کنید

خر

دیدن خر در خوابتان بیانگر یک دندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد  بار و یا استرس به شما تحمیل شده است.  اگر خر مرده است، پس بیانگر این است که رفتار لذت جویانه شما به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد.

خواب دیدن اینکه شما از یک خر می افتید یا پرت می شوید، بیانگر جدایی و عدم هماهنگی و هارمونی در عشق است

خواب دیدن اینکه توسط یک خر لگد خورده اید، بیانگر این است که ازین می ترسید که به خاطر یک کار غیرقانونی گیر بیفتید. هاله ای از تردید و بدگمانی دور شمارا گرفته است

خواب دیدن اینکه یک خر را با افسار می رانید، بیانگر توانایی رهبری شماست. شما ازین موهبت برخوردارید که مردم را قانع کنید که چیزها را از زاویه دید شما ببینند

خرابکار

خواب دیدن اینکه شما مرتکب یک خرابکاری می شوید، بیانگر خشم سرکوب شده است. شما حس می کنید که ظالمانه با شما رفتار می شود. شاهد خرابکاری بودن در خوابتان بیانگر تمایلات وحشیانه ی منفعل شماست. خواب به شما می گوید که نیاز دارید کمی به شیوه ای سازنده تر خود را ابراز کنید

خرابکاری

خواب دیدن اینکه شما خرابکاری کرده اید بیانگر این است که چیزی هست که شما در زندگی بیداری تان نادیده می گیرید یا چشم پوشی می کنید

خواب دیدن اینکه شما چیزی یا کسی را خراب می کنید بیانگر این است که نگرانی ای است که شما را تحت فشار می گذارد و تهدیدی است که مرزی بین ضمیر ناخودآگاهتان و خود شما قرار می دهد. شما حس می کنید که بین درست و غلط در تضاد هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید از شر نگرش های قدیمی تان و طرز فکر های قدیمی تان خلاص شوید

خرابه

دیدن خرابه در خوابتان بیانگر موانع پیش روی اهدافتان است. شما حس می کنید که عقب نگه داشته می شوید یا اینکه هیچ پیشرفتی نمی کنید

خراش

خواب دیدن اینکه شما خراش بر می دارید، بیانگر این است که شما پایین انداخته یم شوید یا تضعیف می شوید. بویژه اگر برش و خراش، روی پاهای شما باشد، نمادی از عدم تعادل است. شما قادر نیستید روی پای خود بایستید

خواب دیدن اینکه خودتان را خراش می اندازید(دست و پاتان را می برید)، بیانگر این است که یک آشفتگی یا مشکلات شدیدی را در زندگی تان تجربه می کنید. شما تلاش می کنید که خودتان را از دردی که دارید تجربه ش می کنید و برایتان قابل تحمل برایتان نیست، رها کنید(جدا کنید-خلاص کنید)

خواب دیدن اینکه کسی خراش بر می دارد، بیانگر این است که تلاش می کنید این فرد را تا یک سطحی، درک کنید. شما می خواهید آنها با شما راحت باشند(راحت درد و دل کرده حرف بزنند)

دیدن نشانه های خراش روی دیوار، به این اشاره دارد که تمایل دارید از یک تعهد یا رابطه، خلاص شوید

خرج کردن

پول خرج کردن در خوابتان بیانگر این است که شما از نظر احساسی خسته و بی رمق هستید. شما زمانتان را الکی صرف رابطه یا کسی می کنید که ارزش زمان، انرژی یا عشق شما را ندارد

خواب دیدن اینکه شما خرج کردنتان را تماشا می کنید بیانگر این است که شما جلوی احساساتتان را می گیرید. شما درباره رابطه ای دچار تردید شده اید.

خرچنگ

دیدن خرچنگ در خوابتان بیانگر پشتکار و سرسختی شماست. در حد نهایت، شما ممکن است خیلی وابسته و متکی باشید. شما آویزان یک تلاش یا رابطه ی ناامیدانه هستید. تعبیر دیگر اینکه خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما تلاش می کنید از موضوعی خودداری کنید. شما گریزانید. خرچنگ ها نمادی از شخصیت زودرنج شما هستند.

دیدن خرچنگ در خوابتان بیانگر قدرت و مقاومت و پافشاری است. شما سفت خواهید ایستاد و بر مشکلات و مسائل کوچک غلبه خواهید کرد

خواب دیدن اینکه خرچنگ می خورید بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره باز خواهید یافت

خرداد

خواب دیدن ماه خرداد بیانگر دستاورد و پیشرفت در تلاش هاتان است

خردمند

خواب دیدن اینکه شما عاقلید بیانگر پتانسیل و توانایی شما برای موفقیت و موفق شدن است. خواب ممکن است تاییدی مجدد روی تصمیمی باشد که میگیرید و مسیری که برمی گزینید

خرده سنگ

دیدن یک توده خرده سنگ در خوابتان نمادی از جنبه های ناخواسته یا رد شده ی خودتان است. تعبیر دیگر این است که خواب به الگوی رفتاری خودمخرب شما اشاره دارد. جنبه هایی اززندگی تان جدا می شود

خرس

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا(رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می شوید یا مورد حمله قرار می گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده ی شماست. شما احساس می کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز(بیداری مجدد) است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد

خرس عروسکی

دیدن یا گرفتنش در خوابتان بیانگر برگشت به حالت قبلی است. شما ممکن است خاطرات کودکی را به خاطر آورید. یا ممکن است نمادی از امنیت، راحتی و همراهی از دست رفته باشد. شما نیاز دارید که دوباره قوت قلب گیرید و ازتان مراقبت شود. تعبیر دیگر این است که خرس عروسکی بیانگر رابطه ای نابالغ است

خرس قطبی

دیدنش در خوابتان بیانگر رستاخیز است. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست

خرگوش

دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

بویژه دیدن خرگوش سفید در خوابتان نمادی از سرسپردگی به عشق است. خرگوش سفید، راهنمایی است که شما را به سمت جهت درست هدایت می کند. دیدن خرگوش سیاه در خوابتان به ترس از صمیمیت و برقراری رابطه اشاره دارد

اگر خرگوش در خواب شما می جهد، بیانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. اگر خواب ببینید که خرگوش شما را چنگ می زند یا گاز می گیرد، به این معنی است که نیاز دارید به رابطه ی شخصی یا زندگی عاشقانه تان توجه بیشتری کنید

خرما

دیدن خرماهای رسیده و چاق و چله که روی یک درخت روییده، بیانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. خواب ممکن است استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید

خواب دیدن اینکه خرما می خورید، بیانگر استرس است. شما هرگز از چیزی که دارید راضی نیستید و همیشه تلاش می کنید که چیز های مادی بیشتری بدست آورید

خرمالو

دیدن یا خوردن خرمالو در خوابتان نمادی از لذت، شکوه و پیروزی است

 خرناس: خروپف کردن

خواب دیدن اینکه شما یا کسی خرناس می کشید بیانگر این است که شما کاملا نسبت به چیزی که اطرافتان رخ می دهد بی توجه هستید. زندگی شما را جا میگذارد. خواب ممکن است بازتابی از محیط بیداری تان باشد و شما واقعا صدای خرناس واقعی (خودتان یا هم خوابتان) را در سناریو خوابتان وارد می کنید.

خروس

دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می کنید.

شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید

خرید کردن

خواب دیدن اینکه خرید می کنید نمادی از نیاز ها و تمایلاتتان است. بیانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی پیش روی شماست. چیزی که می خرید و چیزی که نیاز دارید که انجامش دهید را در نظر گیرید. بویژه خواب دیدن اینکه غذا و خوار و بار می خرید بیانگر تلاش نهانی شما برای جلب توجه دیگران است. اگر شما لباس می خرید، بیانگر این است که تلاش می کنید تصویری جدید از خود ارائه دهید

خواب دیدن اینکه نمی توانید چیزی که می خرید را پیدا کنید بیانگر این است که تلاش می کنید راه حل یک مشکل زندگی را پیدا کنید

خواب دیدن اینکه شما برای کسی هدیه می خرید بیانگر این است که به دنبال مقبولیت هستید

دیدن یا حمل کردن ساک خرید در خوابتان بیانگر پاداش سخت کوشی و تلاش شماست. اگر شما پاکت خرید زیادی را در خوابتان حمل می کنید، به نگرش مادی گرای شما اشاره دارد.

دیدن یا استفاده از چرخ خرید در خوابتان بیانگر این است که شما، پاداش و منافع سخت کوشی تان را برداشت می کنید. تعبیر دیگر این است که هل دادنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید گزینه های بیشتری را برای یک جنبه از زندگی تان جست و جو کنید. به خاطر داشته باشید که شما انتخواب هایی دارید. اگر سبد خرید خالی باشد، بیانگر این است که تلاش و زحمت شما در مورد موضوعی به نتیجه نرسیده است.

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، چیزی می خرید، بیانگر این است که ایده، شرط یا موقعیتی را قبول می کنید. اینکه چه می خرید را در نظر گیرید تا بتوانید بیشتر تحلیل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید

خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما به یک تصمیم مهم اشاره دارد که در زندگی تان گرفته اید

خز (لباس یا پالتو خز دار)

دیدن یا پوشیدن خز در خوابتان بیانگر رفاه، جایگاه و لوکس بودن است. شما از سرما یا از فقر، حفظ شده اید. برای دیگران، خز می تواند بیانگر ظلم و ستم و شکنجه باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است نمادی از ماهیت حیوانی و تمایلات غریزی باشد

اگر شما در زندگی واقعی مخالف پوشیدن خز هستید اما خواب میبینید که خز می پوشید بیانگر این است که کسی، آن کسی که شما فکر می کردید باشید، نیستید. یا شما زیاد بابت چیزی که انجام دادید احساس غرور نمی کنید(افتخار نمی کنید)

خزنده

دیدن خزنده در خوابتان نمادی از نیازها و غرایز اولیه سرکوب شده است

خستگی

احساس خستگی کردن در خوابتان یا دیدن اینکه دیگران در خوابتان خسته اند، بیانگر این است که یک رابطه، زهوار در رفته است و نزدیک به نقطه ی پایانی ش است

خسته

خواب دیدن اینکه خسته هستید بیانگر این است که از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می کنید. خواب هایی در مورد خسته بودن، معمولا بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری تان چه احساسی دارید

خسوف: کسوف

خواب دیدن خسوف خورشید بیانگر این است که به خود شک دارید و می ترسید که به اهدافتان نرسید. حس می کنید که تحت الشعاع قرار میگیرید و توانایی هاتان را دست کم می گیرید. سطح اعتماد به نفس شما، در حال محو شدن یا از دست رفتن است. شما ممکن است زمان های سختی را می گذرانید و قادر نیستید که خوشبین بمانید

دیدن کسوف ماه در خوابتان بیانگر جنبه ی زنانه ی شماست که تحت الشعاع قرار گرفته است. یا ممکن است به این معنی باشد که جنبه ای مخفی از شما، رو میاید و دیده می شود

خواب دیدن اینکه خسوف/کسوف می گذرد، نمادی از روشنی و دانش جدید است. شما نیاز دارید که به مساله، از چشم انداز دیگری نگاه کنید

خشت خام

دیدن سازه ای با خشت خام در خواب سمبلی از حمایت است. بیانگر این است که شما در مقابل مشکلات زندگی، مصون هستید. شاید شما خیلی حمایت شده اید و تجربه ای در مناطق خاص زندگی تان ندارید. تعبیر دیگر این است که یک خشت خام  بیانگر سنت، سخت کوشی و مسیر ساده ی زندگی است. شاید شما نیاز به درگیر کردن این کیفیت ها در زندگی بیداری تان داشته باشید

خشک شویی

خواب دیدن اینکه شما در خشک شویی هستید بیانگر این است که تلاش می کنید در یک موقعیت، هدفمند تر باشید. شما احساسات خود را کنترل می کنید و آن را محدود می کنید

دراید: حوری جنگل(یک دختر که در نماد یک درخت ظاهر می شود خصوصا درخت بلوط)

خشکسالی

خواب دیدن یک خشکی(خشکسالی) بیانگر این است که خالی از احساسات هستید. شما عقب نشسته اید و افسرده هستید. خواب ممکن است نتیجه ی یک فقدان بزرگ در زندگی تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که آب به اندازه کافی نمی خورید و کمبود آب دارید(باید بیشتر آب بخورید).

خشم

خواب دیدن اینکه شما خشمگین هستید یا با خشم صحبت می کنید سمبلی از ناامیدی از خودتان است. شما تمایل دارید که احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشمتان را به دیگران نشان دهید. شما نیاز دارید به درون خودتان نگاهی بیندازید

عصبانی بودن در خوابتان ممکن است ناشی از زندگی بیداری تان باشد. خواب به عنوان وسیله ای ایمن کار می کند که در آن شما می توانید احساسات قوی و یا منفی تان را ابراز کنید. شما خشم و خشونت خود را سرکوب می کنید، به جای اینکه آگاهانه آن را تایید کنید

خواب دیدن اینکه خشم دارید، نمادی از خلق و خوی بد شما، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. شما نیاز دارید که قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید

خواب دیدن اینکه شما در حال رانندگی دچار خشم شده اید بیانگر احساساتی است که از کنترلتان خارج است. شما نیاز دارید که راه بهتری برای ابراز احساساتتان پیدا کنید وگرنه به خودتان یا کس دیگری صدمه خواهید زد.

خشونت

دیدن خشونت در خوابتان بیانگر خشم یا غضب ابراز نشده است. شما به نظم بیشتری در زندگی تان نیاز دارید. اگر از خشونت لذت می برید، به تمایلات پرخاشگری یا مازوخیستی اشاره دارد. خواب ممکن است بازتابی از خاطرات سرکوب شده ی سو استفاده در کودکی باشد. بویژه خواب دیدن اینکه خشونت به سمت شماست (یعنی تیر خشم به سمت شماست) بیانگر تنبیه خود و گناه کار شمردن خود است. شما ممکن است در جایی از زندگی تان احساس بی یاوری یا آسیب پذیری کنید. خشونت در مورد دیگران در خوابتان بیانگر این است که ممکن است مقابل جنبه هایی از خودتان می جنگید یا کشمکش دارید

خصوصی: حریم خصوصی

خواب دیدن اینکه شما حریم شخصی ندارید بیانگر این است که حس می کنید در معرض نمایش و حمایت نشده هستید. شاید چیزی هست که تلاش می کنید پنهانش کنید. خواب دیدن اینکه شما حریم شخصی دارید بیانگر این است که احساسات خود را سرکوب می کنید و به آنها اجازه نمی دهید که کاملا ابراز شوند. شما نگرانید که دیگران خود واقعی شما را خواهند دید و انتقاد خواهند کرد

خصومت

خواب دیدن اینکه خصومت و دشمنی ای  در مورد شما وجود دارد بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت را مجدد ارزیابی کنید و در مورد مسائل اخلاقی تان مجدد فکر کنید

خط استوا

خواب دیدن در مورد استوا بیانگر این است که به دنبال خودتان هستید. شما جنبه ای از خودتان را کشف می کنید تا به کلیت بیشتری برسید

خط بریل

خواندن خط بریل در خوابتان، بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را بدون حرف زدن ابراز کنید(با عمل ابراز کنید). شاید خواب به این معنی است که شما نیاز دارید، بهتر افکارتان را در قالب کلام در آورید و احساساتتان را بیان کنید

خط پایان

دیدن خط پایان در خوابتان به این معنی است که اهدافتان در چنگتان است. اگر خط پایان بسته شود، بیانگر این است که شما اهدافتان را نگه داشته اید. به خاطر برخی مشکلات در زندگی بیداری تان، مجبورید از برخی از آمال و آرزو هاتان دست بکشید.

خط چشم

خواب دیدن اینکه شما خط چشم می زنید بیانگر این است که چیزی است که نیاز دارید توجه تان را به آن متمرکز کنید

خط کش

دیدن خط کش در خوابتان بیانگر نگرانی در مورد این است که به پای استاندارد های دیگران نرسید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید در تصمیم گیری یا قضاوت دقت کنید

خطبه: موعظه

شنیدن موعظه د رخوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه ای معنوی هستید

خواب دیدن اینکه خطبه و موعظه می دهید بیانگر این است که دیدگاه ها و باورهاتان را به دیگران تحمیل می کنید

خطر

خواب دیدن اینکه در خطر هستید بیانگر این است که نیاز دارید در مورد جنبه ای از زندگی تان بیشتر مراقب باشید. تعبیر دیگر این است که نگرش منفی و بدبینانه، باعث می شود که شما در مورد آینده، افسرده شوید

خواب دیدن اینکه شما از خطر فرار می کنید بیانگر این است که به جایگاه بالایی می رسید و در کارتان و روابط اجتماعی تان، به افتخار نائل می شوید

دیدن خطر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در جنبه ای از زندگی تان، احتیاط را تمرین کنید. گزینه هاتان را با دقت پیش ببرید و به عملکردتان خوب فکر کنید

خفاش

دیدن خفاش در خواب، سمبلی از نجاست، شیاطین و نارضایتی است. تعبیر دیگر این است که خفاش ها بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) هستند. شما نیاز دارید عادات قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی شما با اهداف جدید و مسیر رشد جدید شما سازگار نیست. ممکن است بیانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه شما کورکورانه وارد یک موقعیت می شوید و با ان روبرو می شوید. شما نیاز دارید که حقایق را با دقت بیشتری ارزیابی کنید. خواب ممکن است جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد

خواب دیدن یک خفاش سفید، بیانگر مرگ یکی از اعضای خانواده است. خواب دیدن خفاش سیاه، بیانگر یک فاجعه ی شخصی است(فاجعه ای که مربوط به خودتان است)

دیدن خفاش خون آشام در خوابتان بیانگر فردی در زندگی تان است که ممکن است اعتماد به نفس شما را بکوبد و/یا منابع شما را خالی کند(تا ته مصرف کند)

طبق فولکلور(فرهنگ) چینی، اگر شما 5 خفاش در خواب ببینید، سمبلی از سلامتی، طول عمر، سرعت در زندگی، ثروت و شادی است

خفگی

خواب های در مورد خفگی، یک تجربه ی هراسناک است و خیلی غیر معمول نیست که فردی که خواب میبینید، از خواب بپرد. خواب دیدن اینکه شما با چیزی خفه می شوید، بیانگر این است که شما ممکن است نصیحت/نشانه/موقعیتی را بیابید که سخت هضمش می کنید یا سخت قبولش می کنید

تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کنید که قادر به ابراز کامل خود در یک موقعیت نیستید. بویژه اگر شما با غذا خفه شوید، ممکن است بیانگر این باشد که احساس گناهکار بودن می کنید یا اینکه بزرگ نشده اید(پرورش نیافته اید). اگر شما با دود خفه شوید، بیانگر این است که دوست ندارید با چیزی مواجه شوید

خواب دیدن اینکه کسی شما را خفه می کند، بیانگر این است که شما احساسات خود را سرکوب می کنید. شما در ابراز ترس ها، خشم یا عشق، مشکل دارید.

تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که  جلوی شما گرفته شده است یا محدود شده اید تا خود را آزادانه ابراز کنید

خواب دیدن اینکه شما کسی را خفه می کنید بیانگر حس تجاوز و خشونت است. شما ممکن است تلاش کنید جلوی چیزی را بگیرید تا گفته نشود، رها نشود

خفه شدن: مردن به خاطر نرسیدن اکسیژن

خواب دیدن اینکه خفه می شوید بیانگر این است که به خاطر یک موقعیت یا رابطه، احساس خفه شدن یا مظلوم بودن می کنید. چیزی یا کسی شما را عقب نگه داشته است. شما، استرس و تنش زیادی را تجربه می کنید

خفه کردن کسی در خوابتان بیانگر این است که می خواهید، بر این فرد در زندگی بیداری، سلطه یابید. این فرد ممکن است جنبه ای از خود شما را نمایش دهد که تلاش می کنید کنترلش کنید

خلا

دیدن خلا در خوابتان به احساس خالی بودن اشاره دارد. شما ممکن است یک پوچی در زندگی تان را تجربه می کنید.

خلال دندان

دیدن خلال دندان در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی به مسائل گیر می دهید. شاید به معایب، اشکالات و دیگر مسائل جزئی  و کوچک بیش از حد گیر می دهید.

خواب دیدن اینکه از خلال دندان استفاده می کنید بیانگر این است که قادر نیستید، احساستان را به زبان آورید. کلمات در دهانتان گیر می کنند.

خلبان

خواب دیدن اینکه شما خلبان هستید بیانگر این است که مقصد خود در زندگی را کامل تحت کنترل دارید. شما در مورد تصمیم ها و کار هاتان اعتماد به نفس دارید و مطمئن هستید

خلخال: پابند

دیدن یا بستن در خواب اشاره به راهی دارد که زندگی تان در آن مسیر پیش می رود و تصمیماتی که گرفتید تا به جایی که هستید برسید.

خلط

دیدن یا سرفه کردن و بیرون دادن خلط در خوابتان بیانگر تمیز کردن و رها کردن افکار سرکوب شده است. شما حس می کنید قادرید خود را ابراز کنید. تبعیر دیگر این است که خواب بیانگر چیزی یا کسی است که تلاش می کند شما را عقب نگه دارد

خلیج

دیدن خلیج در خواب بیانگر ادراک است. چیزی که برای شما روشنتر و واضح تر می شود. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما یک نفر را دور نگه می دارید(فاصله تان را با او حفظ می کنید) و اجازه نمی دهید که به شما نزدیک شود.

خم کردن(خم شدن)

خواب دیدن اینکه شما خم می شوید بیانگر توانایی شما برای قبول(انطباق با) موقعیت های جدید است. بویژه خم شدن به عقب، ممکن است بیانگر این باشد که چقدر شما برای کیف کردن و خشنود ساختن دیگران، از مسیر خود خارج می شوید. در حالی که خم شدن به سمت جلو بیانگر اشتیاق شما برای انجام چیزی است

خمیازه کشیدن

خواب دیدن اینکه شما یا کسی خمیازه می کشید بیانگر این است که فاقد تحریک عاطفی و احساسی هستید. شما انرژی و زنده دلی در زندگی تان ندارید

خمیر دندان

دیدن یا استفاده از خمیر دندان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دهانتان را تمیز کنید. شاید شما چیزهای بدی در مورد دیگران گفته اید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما نیاز دارید از دندان هاتان بهتر مراقبت کنید. شما در مورد ظاهرتان نگرانید

خمیر ریش: خمیر اصلاح ریش

دیدن یا استفاده از خمیر اصلاح در خوابتان بیانگر مسائلی مربوط به تصویر خودتان است. شما تلاش می کنید که مطابق چیزی که توسط جامعه مقبول است، عمل کنید و منطبق شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سرزندگی شما است

خنجر

شنیدن یا بازی کردن با خنجر در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید برای باورهاتان ایستادگی کنید و برای آنها بجنگید. تسلیم نشوید

دیدن یا استفاده از خنجر در خوابتان بیانگر جای زخم است. شاید شما حس می کنید که از پشت به شما خنجر زده شده است.

خواب دیدن اینکه از دست کسی خنجر می گیرید، به این معنی است که شما بر سختی ها و بدشانسی ها غلبه خواهید کرد

خنجر زدن: چاقو زدن

خواب دیدن اینکه شما چاقو خورده اید بیانگر کشمکش شما با قدرت است. شما احساس بی کفایتی و حالت تدافعی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما احساس می کنید مورد خیانت واقع شده اید، که بازتاب این عبارت معروف است: از پشت خنجر زدن.

خواب دیدن اینکه شما به کسی خنجر می زنید بیانگر ترس از خیانت است و ماهیت شما که بی اعتماد است. شما خیلی حالت تدافعی می گیرید

خواب دیدن اینکه شما از پشت به یکی خنجر می زنید، بیانگر بی رحمی شماست. شخصیت شما زیر سوال می رود. خواب دیدن اینکه یک نفر از پشت به شما خنجر می زند بیانگر احساس ناامنی است. شما در حال حاضر درگیری ها و مسائل زیادی دارید و فکر می کنید کسی میخواهد به شما ضربه بزند.

خندیدن

شنیدن صدای خنده یا خواب دیدن اینکه می خندید بیانگر این است که نیاز دارید تکلیف مسائلتان را روشن کنید و رهاشان کنید برود. فشار زیادی به خود نیاورید. خندیدن نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. اگر بهتان می خندند، بیانگر عدم امنیت شما و ترس از پذیرفته نشدن است

شنیدن خنده ی شیطانی در خوابتان بیانگر حس تحقیر و/یا بی یاوری است. شما حس می کنید که کسی علیه شما کار می کند

خواب

اگر در خواب از خواب بیدار شوید بیانگر تولد روحانی(معنوی) دوباره است. شما ممکن است هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه ی خودتان را تایید کرده اید. شما از پتانسیل کامل خود استفاده می کنید. کسی یا چیزی که شما را بیدار می کند در نظر بگیرید. این بیانگر چیزی است که زندگی شما آنرا کم دارد

خواب دیدن اینکه کسی شما را بیدار می کند بیانگر این است که شما جنبه های اصلی شخصیت آن فرد را در خودتان تایید می کنید

خواب دیدن اینکه شما بیدار می شوید بیانگر ایده های تازه ای است که شما خواهید فهمید. شما آگاهی های جدیدی را تجربه می کنید که در زندگی تان مطرح می شود(باز می شود-نمایان می شود)

شما ممکن است در آستانه ی رویایی شفاف و روشن باشید

خواب دیدن اینکه شما خواب میبینید یا رویاپردازی می کنید بیانگر حالت احساسی شماست. شما در مورد یک موقعیت یا فرآیندی که در ان هستید به شدت نگرانید و احساس ترس دارید. خواب دیدن اینکه شما خواب میبینید، لایه ای حفاظتی از چیزی است که درونتان احساس می کنید. خواب در یک خواب، به شما اجازه می دهد که احساسات سخت یا دردناکی را تجربه کنید که ممکن است مستقیما رو برو شدن با آن (اگر شما آن سناریو را خواب میدیدید)، خیلی درد آور می بود

خواب آلود

احساس خواب آلودگی در خوابتان بیانگر این است که اگر دست به کار نشوید، اجازه می دهید فرصتی از دست شما برود.  نیاز دارید که توجه بیشتری به اطرافتان کنید. شاید  دانش یا آگاهی شما در مورد یک موضوع کافی نیست.

خوابگاه

خواب دیدن اینکه در خوابگاه هستید بیانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. شما باور دارید که مدام در حال یادگیری هستید، حتی وقتی که در کلاسید. اگر الان یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی می کند، پس این نماد، ممکن است بازتابی از محیط اطراف فعلی شما باشد و معانی مشابهی به عنوان یک خانه داشته باشد

خوابگردی: در خواب راه رفتن

خواب دیدن اینکه در خواب راه می روید بیانگر این است که از نظر احساسی، حس جدا بودن  از دیگران  دارید. شما  چیزی که اطرافتان رخ می دهد کاملا جدا هستید. تعبیر دیگر این است که شما در یک روتین گیر کرده اید و کارهایتان را تنها از روی عادت انجام می دهید. هیجان و انرژی در زندگی تان کم است.  شما طبق فقط حرکت می کنید.

خوابیدن

خواب دیدن اینکه شما می خوابید بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر این است که به این معنی است که شما، شرایط و وقایع اطرافتان را نادیده می گیرید. اگر خواب خوابیدن با کسی را ببینید (در وضعیتی به غیر از رابطه ی ج ن -سی)، بیانگر این است که از مساله یا موقعیتی که نمادی از آن فرد است خودداری می کنید. اگر شما نمی دانید که این فرد کیست، بیانگر این است که از شناسایی جنبه ی منفی یا پنهان خودتان سر باز می زنید. خوابیدن ممکن است مشابه مرگ باشد که احیا و شروعی تازه را طلب می کند

دیدن کسی که در خوابتان می خوابد، بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. به شما می گوید که ممکن است در مورد یک موقعیت خاص، هشیار یا آگاه نباشید. خصوصا، دیدن والدین تان که می خوابند بیانگر این است که شما چشمتان را روی چیزهای خاصی که به طور معمول شما را آزار می دهند می بندید. دیدن دوست پسرتان که در خوابتان می خوابد بیانگر این است که شما، از دیدن یک مساله در این رابطه خودداری می کنید. شما می ترسید که با مساله روبرو شوید یا مساله را مطرح کنید.

خواستگاری

خواب دیدن اینکه از شما خوساتگاری می شود بیانگر این است که شما یک جنبه ی خودتان را که قبلا ناشناخته بوده، ترکیب می کنید. به طور مستقیم تر، خواب ممکن است به این معنی باشد که شما در مورد ازدواج یا تعهد/پروژه/موقعیت بلند مدت فکر می کنید. آیا در مورد خواستگاری از کسی فکر می کنید؟ عکس العمل شما به خوتستگاری بیانگر احساس واقعی شما در مورد ازدواج یا تعهد است

خواندن کف دست(کف بینی)

اگر خواب ببینید که کف دستتان را می توانید بخوانید بیانگر جاه طلبی و اهداف زندگی تان است . بیانگر این است که چگونه می خواهید زندگی تان را سپری کنید و به کجا می خواهید بروید

خواندن: آواز خواندن

آواز خواندن در خوابتان بیانگر شادی، هارمونی و لذت در موقعیت یا رابطه ایست. شما دیگران را با نگرش مثبت و خوش مشربی تان شاد می کنید. آواز خواندن روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساساتتان است

شنیدن صدای کسی که در خوابتان آواز می خواند بیانگر ارضای روحی و احساسی است. مود شما دارد کم کم بهتر می شود. تغییر می کند و دیدگاهتان به زندگی، مثبت است.

خواندن: مطالعه

خواب دیدن اینکه شما مطالعه می کنید بیانگر این است که نیاز دارید اطلاعات و دانش بیشتری قبل از تصمیم گیری کسب کنید. شما نیاز دارید که به چیز ها، سراسری فکر کنید و همه ی گزینه ها را در نظر گیرید

خواننده

دیدن خواننده مشهور در خوابتان بیانگر تاثیری الهی است. بیانگر هارمونی و تکریم روح انسانی است. احساس و تاثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی بیداری تان ابراز شده است

خواهر

دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکی تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.

دیدن خواهر شخصی دیگر در خوابتان بیانگر کیفیت یا ویژگی اوست که نیاز دارید در خود به وجود آورده و تاییدش کنید.

دیدن خواب اینکه با خواهرتان در رقابت هستید بیانگر احساس نا امنی یا شک است. شما احساس کمبود محبت می کنید.

دیدن خواهرتان در خواب نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکن است توجه تان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد(چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکن است به خاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد.

اگر شما خواهر ندارید و خواب میبینید که دارید، بیانگر ویژگی های زنانه است که شما نیاز دارید در خودتان فعالش کنید یا تاییدش کنید. به کارها و رفتار خواهرتان در خواب توجه کنید

خواهر همسر: خواهر شوهر: خواهر زن

دیدن خواهر شوهر در خوابتان بیانگر ویژگی های اوست که شما در خودتان میابید. رابطه ی بیداری تان را با او در نظر گیرید. اگر شما خواب ببینید که با خواهر شوهرتان بحث می کنید، بیانگر این است که شما از تایید یا قبول ویژگی های خاصی از خواهر همسرتان سر باز می زنید

خودآزاری

خواب دیدن در مورد مازوخیسم بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را تا سر حد نهایت تجربه کرده حس کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را قربانی می کنید. شما حس می کنید که مجبورید به خاطر اشتباهات گذشته تان رنج ببرید

خواب دیدن اینکه شما به خودتان صدمه می زنید بیانگر این است که به دنبال توجه هستید. شما از اعماق جانتان تقاضای کمک می کنید. تعبیر دیگر این است که شما تلاش می کنید خودتان را از درد غیر قابل تحملی که در جنبه ای از زندگی تان ابراز می کنید، خلاص کنید. اگر شما در زندگی واقعی خودآزاری می کنید، پس شما حتما باید در جست و جوی کمک حرفه ای باشید.

خواب دیدن کسی که به خودش آزار می رسانند بیانگر این است که نیاز دارید از رابطه ای ناسالم دوری کنید.

خودتان

دیدن خودتان در خواب، بازتابی ازین است که شما در زندگی بیداری تان چگونه عمل و رفتار می کنید. چیزی که انجام می دهید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است

خودرو یدک کش

لطفا به تعبیر کلمه یدک کش نگاه کنید

خودکار

دیدن خودکار در خوابتان بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است. این عبارت را در نظر گیرید، که قلم تواناتر و تاثیر گذار تر  از شمشیر است

خودکشی

خواب دیدن اینکه شما مرتکب خودکشی می شوید بیانگر تمایل درمانده وار شما برای فرار از زندگی بیداری تان است. شما ممکن است به احساس گناهی که نمی توانید رهایش کنید، پناه می برید . در نتیچه از خودتان خشمگین هستید. شما نیاز دارید که مسائل را از زاویه ای متفاوت دنبال کنید. به تعبیر دیگر خواب بیانگر این است که شما با جنبه ای از خودتان خداحافظی می کنید و به خود جدیدتان سلام می کنید. نمادی از تحول شخصی یا یک مرحله ی جدید در زندگی تان است.

دیدن کسی که در خواب شما مرتکب خودکشی می شود، تاکیدی روی نگرانی شما در مورد آن فرد است. چه خصوصیت و ویژگی ای در این فرد هست که شما ممکن است تلاش می کنید در خودتان بکشید و در خودتان نابود کنید را در نظر بگیرید. شاید شما امید دارید که مثل این فرد نیستید و تلاش می کنید که از شر این خصوصیات درون خودتان خلاص شوید

خوردن

خواب دیدن اینکه شما تنها غذا می خورید، بیانگر فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. شما ممکن است حس کنید که طرد شده اید، حذف شده اید و از جامعه/خانواده، بریده شده اید. خوردن ممکن است جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر این است که تنها غذا خوردن، انعکاسی از نیاز به استقلال است.

خواب دیدن اینکه شما همراه دیگران غذا می خورید بیانگر هارمونی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی و یا روحیه های شاد است

خواب دیدن اینکه شما خیلی می خورید یا به اندازه کافی نمی خورید، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، روحیه ندارید و به کمال نرسیدید. غذا ممکن است بیانگر عشق، دوستی، جاه طلبی، سکس یا لذت در زندگی تان باشد. غذا، استعاره ای از ارضا و راضی کردن عطش شما در مورد عشق و تمایلات است. اگر دست رد به سینه خوردن می زنید، بیانگر این است که شما می خواهید مستقل تر باشید و خیلی به دیگران متکی نباشید

اگر شما خواب میبینید که ناخنک می زنید، بیانگر این است که چیزی را مانع می شوید. اگر شما در زندگی بیداری تان در رژیم هستید، خواب ممکن است تلافی تغذیه ای باشد که از خود محروم می کنید

خواب دیدن کسی که غذا را تمام می کند قبل ازینکه شما خوردن را تمام کنید، پیش بینی این است که شما مسائل و مشکلاتی از جانب کسانی خواهید داشت که تحت نفوذ شما هستند یا به شما وابسته هستند

خورش

درست کردن یا خوردن خورشت در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که با هم متصل شده اند و به شکل یک کل در میاید. بویژه دیدن یا خوردن گوشت گاو در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه هایی از کودکی تان را وارد زندگی بیداری تان کنید. شما نیاز دارید که با نشاط تر باشید.

خورشید

دیدن خورشید در خوابتان نمادی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. بیانگر انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل خورشید، نشانه ی خوبی است خصوصا اگر خورشید در خوابتان می درخشد.

خواب دیدن اینکه خورشید، تابش خیره کننده دارد، بیانگر مساله ای جدی و سخت در زندگی تان است. خورشید، زندگی بخش است، هر اختلالات و مختصاتی در مورد ظاهر خورشید، نوعی درد یا هرج و مرج است که در زندگی بیداری تان رخ می دهد

خواب دیدن اینکه خورشید منفجر می شود بیانگر پایانی ویرانگر در مورد یک موقعیت یا رابطه است. شما حس می کنید جنبه ی مهمی از زندگی تان تمام شده است

خوش آمد گویی

خواب دیدن اینکه از شما استقبال می شود بیانگر قبول خودتان است. شما کسی که هستید را دوست دارید و به کسی که خواهید شد افتخار می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که آغوش خود را به روی ایده های تازه باز می کنید

خواب دیدن اینکه به دیگران خوشامد می گویید، به توانایی شما برای اعتماد به دیگران اشاره دارد

خوش بو کننده هوا

استشمام بوی خوش بو کننده هوا در خواب، بیانگر این است که شما از خوشی کوچکی در زندگی، لذت می برید. خواب ممکن است در مورد خاطرات خاص یا خاطرات گذشته باشد. اگر خوش بو کننده هوا، خیلی قوی و تند باشد، بیانگر این است که ذهن شما شفاف نیست. شما قادر به قضاوت نیستید

خوک

دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مرد سالار است

اگر شما خوک ها را دوست دارید و فکر می کنید که خوک ها با نمک هستند، پس خوابتان در مورد یک خوک چاق بیانگر تصوراتی غلط در مورد چیزهایی خاص است. چیزی که شما باور دارید و چیزی که در واقعیت است ممکن است دو چیز متفاوت باشد. خوک ممکن است مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. شما فکر می کنید که خوک یک چیز خاص خواهد بود، اما در واقع واقعیت، اصلا چیزی که تصور کرده اید نیست

خواب دیدن خوکی که زنده زنده پخته می شود بیانگر این است که شما دستخوش یک تحول جدی هستید. شما آماده اید که خودتان را از شر منفی های حول و حوش زندگی تان خلاص کنید

 خون

دیدن خون در خوابتان بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه ی خون را در خوابتان ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی تواند تغییر کند. اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی ای است که صرف یک پروژه کرده اید. شما تلاش زیادی را صرف چیزی کرده اید و نمیخواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، یک نوع هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید. خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است

خواب دیدن اینکه شما خونریزی می کنید یا خون از شما می رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید(حسی ندارید- رس تان کشیده شده است). ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،  بیشتر خواب خون می بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می کشند. این خواب ها، یاد آور این است که چیزها را، آرامتر پیش ببریم(آسان بگیریم)

خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است

خواب دیدن اینکه شما خون می نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می شوید. اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت هایی می کنید که نتیجه عکس می دهند.

خواب دیدن اینکه شما خون می دهید یا خون اهدا می کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می کنید. اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می شوید

دیدن دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می کنید. شما نیاز دارید به چیزها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.

خواب دیدن اینکه شما تزریق خون دارید بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی گیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید

خون آشام

دیدن خون آشام در خوابتان نمادی از اغوا و هو- سرانی، همین طور ترس و مرگ است. خون آشام بیانگر تصاویر متضاد  اصیل متمدن و تجاوز/درنده خویی است. ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که اغوا گر است و نهایتا صدمه می زند. وقتی در درون خود عمیق می شوید، می دانید که این فرد برای شما بد است، اما هنوز مجذوبش می شوید. خون آشام برخی اوقات مربوط به تصمیماتی در مورد رابطه ی جنس1ی و از دست دادن باکرگی است. تعبیر دیگر این است که دیدن خون اشام بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی و احساسی، احساس تهی بودن و تخلیه شدن می کنید. خون اشام ممکن است نمادی از کسی باشد که به مواد مخدر معتاد است یا کسی که رابطه ای وسواسانه دارد

خواب دیدن اینکه شما خون اشام هستید بیانگر این است که شما انرژی زندگی دیگران را به خاطر نفع خودخواهانه ی خودتان می مکید و میخورید

خویشاوند: فامیل

دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است

خیابان

دیدن خیابان در خوابتان نمادی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان انعکاسی ازین است که چقدر روی جهت زندگی تان کنترل دارید. نام خیابان را در نظر بگیرید چونکه ممکن است اهمیت یا نصیحتی خاص در مورد معنی خواب ارائه کند

دیدن یا سفر کردن از طریق خیابان ها فرعی در خوابتان به نیاز شما برای کشف راهی دیگر در زندگی اشاره دارد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی جاده نگاه کنید

خیار

دیدن یا خوردن خیار در خوابتان بیانگر بهبودی و بازیابی است. شما نیاز دارید که انرژی و سلامت خود را بازیابید.

خیاط

دیدن خیاط در خوابتان بیانگر توانایی و خلاقیت شماست. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز دارید کارها و رفتارتان را اصلاح کنید تا برای موقعیتی متناسب  و اندازه باشد.

خیاطی: لباس

دیدن درز لباس در خوابتان بیانگر دو مولفه در زندگی تان است که نیاز دارید در کنار هم آورید و به شکل کل در آوریدش. خواب دیدن اینکه درز لباس، شکافته شده است بیانگر انرژی متمرکز نشده است. برنامه های شما بهم می ریزد

دیدن خیاط زن در خوابتان بیانگر توانایی شما برای خلق و بهبود چیزهاست

خیانت

خواب دیدن خیانت( چه توسط شما چه کس دیگر) بیانگر مسائل رها شده و ترک شده در یک رابطه است. یا شما از نظر احساسی، احساس محدود شدن می کنید و نیاز دارید که احساساتتان را رها کنید. تعبیر دیگر این است که خواب خیانت بیانگر این است که شما حس می کنید از رابطه فعلی تان ناراضی هستید.

خواب دیدن اینکه شما مورد خیانت واقع شده اید بیانگر سوظن شما به یک فرد خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. این خواب وقتی که شما حس نا امنی دارید و با تعهدات مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد

خواب دیدن اینکه یک نفر به شما خیانت کرده است، بیانگر دلسوزی کردن به حال خودتان است. شما برای خودتان متاسفید

لطفا برای تحلیل بیشتر، به خواب های رایج: خواب خیانت مراجعه کنید.

خیانت کردن

خواب دیدن اینکه شما به همسرتان، نامزدتان یا به فرد مهم دیگری در زندگی تان خیانت می کنید، بیانگر این است که احساس گناه می کنید، حس می کنید به خودتان خیانت کرده اید. شما ممکن است انرژی و زمانتان را صرف تلاش های بیهوده کرده باشید

تعبیر دیگر این است که خواب در مورد خیانت کردن، انعکاسی از شدت تمایلات زناشویی تان است، شما تمایلات زناشویی تان را کشف می کنید. در این حالت، خواب ممکن است تایید مجددی برای تعهد شما باشد. به علاوه، اگر شما در حال نزدیک شدن به سمت تاریخ عروسی تان هستید، اصلا غیر عادی نیست خواب در مورد رابطه با شخصی غیر از همسرتان ببینید. این خواب، بیانگر تازه بودن شور و شوق زناشویی است. همچنین ممکن است نمایانگر نگرانی های ناشی از تغییر هویت ناشی از ازدواجتان باشد.

خواب دیدن در مورد اینکه همسر، نامزد یا فردی که برایتان مهم است به شما خیانت می کند، بیانگر ترس شما از طرد شدن است. شما ممکن است حس کنید که در رابطه توجهی به شما نمی شود. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کنید که شما انتظارات بقیه را برآورده نمی کنید. این گفته ممکن است ناشی از مسائل اطمینان و اعتماد به نفس باشد. خواب می تواند بیانگر این باشد که شما به صورت ناخودآگاه، نکات و نشانه هایی را از طرف مقابلتان بر میدارید که زیاد صادقانه به نظر نمی رسد یا اینکه به طور کامل به رابطه متعهد نیست

خواب دیدن اینکه کسی به دوست شما خیانت می کند، بیانگر این است به طور ناخودآگاه از شخص مهم زندگی او، خوشتان نمیاید. شما فکر می کنید که دوستتان مستحق این است که بهتر با او رفتار شود

خواب دیدن اینکه شما در بازی تقلب می کنید بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید. شما احساس بی کفایتی و نا امنی می کنید

لطفا به قسمت خواب های رایج بروید و خواب های مربوط به خیانت کردن را ببینید.

خیرات

خواب دیدن اینکه شما صدقه می دهید یا صدقه می گیرید، مشابه توانایی شما برای دادن و گرفتن عشق است. شما دلسوز دیگرانید

خیره شدن

خواب دیدن اینکه شما به چیزی یا کسی خیره نگاه می کنید بیانگر این است که نیاز دارید نگاه نزدیک تری به یک موقعیت یا رابطه بیندازید. شاید نیاز دارید که یک موقعیت را از چشم انداز یا نقطه نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر این است که خیره نگاه کردن بیانگر انفعال شماست. زمان آن رسیده است که شروع کرده دست به کار شوید

خواب دیدن اینکه کسی به شما زل می زند بیانگر این است که شما امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکن است بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر این است که به خاطر کارها و رفتارتان، حس می کنید که زیادی زیر ذره بین هستید

خیس

خواب دیدن اینکه خیس هستید بیانگر این است که احساساتتان به شما غلبه می کند. بیانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست.

خیمه شب بازی

خواب دیدن اینکه شما یک خیمه شب باز هستید به تمایل شما برای کنترل و دستکاری کسی یا موقعیتی اشاره دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید