ث

ثبت نام

خواب دیدن اینکه برای چیزی ثبت نام می کنید بیانگر تعهدات شما به اهدافتان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از چیزی باشد که تاثیری روی شما داشته است

ثروت

خواب دیدن اینکه پولدار هستید بیانگر این است که شما کاری که برنامه ریزی کردید انجام دهید را انجام داده اید و بهش رسیده اید. خواب بیانگر دستاورد شما و پاداش هایی است که به خاطر سخت کوشی تان دریافت می کنید

خواب دیدن اینکه دیگران پولدار هستند بیانگر این است که نیاز دارید حمایت اطرافیانتان را جلب کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید مراقب خرج کردن خود باشید.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!