ت

تا کردن

تا کردن یا دیدن چیزهای تا شده در خوابتان به این معنی است که شما نیاز دارید ذهتنان را بهتر دسته بندی کنید و افکارتان را سازمان دهی کنید. یا خواب ممکن است به شما بگوید که در طرز فکرتان خیلی سفت و سخت و ساختار بندی شده اید. اهمیت چیزی که می می پیچید را در نظر بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی ساده تسلیم می شوید

تاب خوردن

خواب دیدن اینکه تاب می خورید بیانگر این است که رضایت و آزادی زیادی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. نمادی از چرخه و حرکت است.

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!