تعبیر نمادهای حرف «ت»

تا کردن

تا کردن یا دیدن چیزهای تا شده در خوابتان به این معنی است که شما نیاز دارید ذهتنان را بهتر دسته بندی کنید و افکارتان را سازمان دهی کنید. یا خواب ممکن است به شما بگوید که در طرز فکرتان خیلی سفت و سخت و ساختار بندی شده اید. اهمیت چیزی که می می پیچید را در نظر بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی ساده تسلیم می شوید

تاب خوردن

خواب دیدن اینکه تاب می خورید بیانگر این است که رضایت و آزادی زیادی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. نمادی از چرخه و حرکت است.

دیدن تاب پارک در خوابتان بیانگر خاطرات کودکی است. شما می خواهید از مسئولیت های فعلی تان فرار کنید و از نگرانی آزاد شوید.

خواب دیدن اینکه تاب می خورید بیانگر این است که در یک موقعیت یا تصمیم، مدام جلو عقب می روید و مردد می شوید. نیاز دارید که ذهنتان را جمع کنید.

تابستان

خواب دیدن در مورد تابستان بیانگر رشد، دانش، بهره وری بالا، تحمل و بلوغ است. شما، ناحیه ادراکتان را توسعه می دهید. مهم است که امیدتان را زنده نگه دارید

تابش

خواب دیدن اینکه شما در معرض تابش هستید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، اطرافتان با منفیات احاطه شده است. شما احساس می کنید دارید له می شوید

تابعیت

خواب دیدن در مورد تابعیت یک کشور، به حس تعلق و غرور شما بر میگردد. اگر شما خواب ببینید که شهروند نیستید، به این معنی است که حس می کنید گم شده اید یا طرد شده اید

تابوت

دیدن تابوت در خوابتان نمادی از رحم است. بیانگر افکار و ترس شما از مرگ است. اگر تابوت خالی باشد، بیانگر تفاوت های ناسازگار است. تعبیر دیگر این است که تابوت بیانگر ایده ها و عاداتی است که دیگر استفاده نیم شوند و می توانند کنار گذاشته شوند(دفن شوند). بویژه اگر تابوت سفید باشد، به معصومیت از دست رفته اشاره دارد

خواب دیدن یک جسد یا خواب دیدن خودتان در تابوت، بیانگر این است که وارد یک دوره افسردگی می شوید. شما حس محدود شدن دارید و اینکه آزادی شخصی ندارید. ممکن است یک موقعیت یا مساله ی مرده یا فاسد شده در زندگی تان باشد که نیاز دارید به آن برسید. زمان آن رسیده که به این موقعیت یا رابطه پایان دهید

تاج پادشاهی

دیدن تاج پادشاهی در خوابتان نمادی از موفقیت و تسلط(برتری) است

خواب دیدن اینکه شما تاج بر سر دارید بیانگر این است که شما در جایگاه قدرت هستید. تعبیر دیگر این است که شما از توجهی که برای موفقیتتان جلب کرده اید لذت می برید. شما در حال شناخت استعداد ها و دستاورد های خود هستید.

تاجر

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما تاجر هستید بیانگر جنبه ی منطقی و سازماندهی شده ی خودتان است

تاخیر

تجربه ی تاخیر در خوابتان بیانگر این است که موانع سر راه اهدافتان، اجتناب ناپذیر است. به این موانع اجازه ندهید که شما را دلسرد کند

تار: ناواضح

داشتن یک خواب محو بیانگر این است که چیزی وجود دارد که شما با آن روبرو نمی شوید یا شما از دیدنش دوری می کنید. زندگی، اگر درگیرش نشوید(در آن شرکت نکنید)، شما را جا می گذارد. بیانگر راز ها و سردرگمی است. شاید شما فکر می کنید که یک نفر تلاش می کند چیزی را از شما پنهان کند

تاروت

خواب دیدن اینکه کارت تاروت می خوانید(فال می گیرید) بیانگر موقعیت و حالت ذهنی فعلی شماست. شما برای کشف افکار و احساسات ناخودآگاه خود، آغوشتان باز است. به چیزی که کارت تاروت نشان می دهد توجه کنید. معانی 4 نوع تاروت کلی زیر را در نظر گیرید:

ترکه(عصا) بیانگر آتش، الهام، معنویت، عمل، ابتکار عمل و روح و روان است

شمشیر بیانگر هوای عزم و اراده، قدرت، ایمان و غلبه بر ترس است

جام(جام شراب) نمادی از آب، احساسات، خلوص و نگاه شما به زندگی و اینده است

طلسمی به شکل ستاره 5 راس، بیانگر مال، تاثیر اجتماعی، دانش جهانی و ارتباط شما با طبیعت و زمین است

تاریخ

خواب دیدن تاریخ بیانگر این است که شما به زمان های قبل خود برمی گردید. شما ممکن است تلاش کنید که احساسات گذشته تان را دوباره زنده کنید یا دوباره ایجاد کنید. یا شما به باور های قدیمی و طرز فکر دمده تان گیر می دهید

تاریکخانه (برای چاپ عکس)

خواب دیدن اینکه شما در تاریک خانه هستید، بیانگر این است که شما منتظرید چیزی رخ دهد. شما کنجکاوید ببینید چه چیز در یک موقعیت، ممکن است پیش بیابد

تاریکی

خواب دیدن اینکه تاریک می شود، بیانگر این است که در کاری که برایش تلاش می کنید شکست می خورید. تاریکی، مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. اگر خورشید از تاریکی سر برآورد، شما بر شکست هاتان غلبه خواهید کرد. اگر حس کنید که در تاریکی ایمن هستید، بیانگر این است که شما دوست ندارید راجع به برخی چیز ها بدانید.

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید کسی را در تاریکی پیدا کنید بیانگر این است که نیاز دارید خلق و خوی خود را مدام چک کنید(دمدمی مزاج نباشید). ممکن است که احساساتتان از دستتان خارج شود و از کوره در روید

خواب دیدن اینکه در تاریکی گم می شوید بیانگر حس نا امیدی، افسردگی یا نا امنی است

خواب دیدن اینکه شما در تاریکی کورمال کورمال می روید، بیانگر این است که اطلاعات کافی برای گرفتن یک تصمیم روشن ندارید. تحقیق کنید و در تصمیم گیری و انتخاب کردن عجله نکنید

تاس

دیدن یا بازی کردن با تاس در خوابتان بیانگر این است که شما شانس می آورید و با سرنوشت بازی می کنید. به غیر قابل پیش بینی بودن زندگی اشاره دارد. خواب ممکن است جناسی از یک موقعیت باشد که ممکن است خطر ناک شود. اهمیت اعدادی که روی تاس است را در نظر بگیرید و اینکه چند بار تاس می اندازید

تاسف: متاسف بودن:

خواب دیدن اینکه شما متاسف هستید، موازی با احساسات بیداری پشیمانی یا ندامت است. برخی احساس های باقی مانده(ته نشین شده) که شما وقتی که بیدارید دارید، می توانند خودشان را در خوابتان ابراز کند. خصوصا اگر روی ذهنتان سنگینی می کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما این اشاره ی ریز را بکند که به کسی بگویید: متاسفم!

شنیدن اینکه کسی ابراز تاسف در خوابتان می کند، روی بخشش و رها کردن تاکید دارد

تافت: اسپری مو

استفاده از تافت در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی نگران نگاه و تصویر خودتان هستید. شما خیلی حواستان به این است که دیگران چه فکری راجع به شما م یکنند

تاکستان

دیدنش در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد

تاکسی

خواب دیدن اینکه شما تاکسی صدا می کنید بیانگر این است که به خاطر اینکه قادر باشید در یک موقعیت در زندگی بیداریتان پیش بروید، نیاز دارید در خواست کمک کنید

خواب دیدن اینکه شما در تاکسی هستید، بیانگر این است که از شما سواری گرفته می شود. یک نفر دارد از شما سو استفاده می کند

تانک

دیدن تانک در خوابتان بیانگر این است که نیازدارید از خود دفاع کنید و پای باور هاتان بایستید، حتی اگر به این معنی باشد که خشن هستید یا مقابله می کنید. تعبیر دیگر این است که تانک نمادی از تهدید است. شما خشم و احساسات خود را به شیوه ای خشونت آمیز و مضر ابراز می کنید و به هیچ چیز یا هیچ کس اجازه نمی دهید که سر راه رسیدن به اهدافتان بایستد

دیدن یا راندن یک تانک(ماشین زره پوش) در خواب بیانگر این است که شما حس نا امنی در مورد پیشرفتی که تا الان در زندگی کرده اید دارید. شاید شما حس می کنید که انتظار دیگران را برآورده نمی کنید. شما یک مانع حفاظتی یا دیوار احساسی دور خودتان می کشید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید مواظب دخل و خرجتان باشید و نیاز دارید که مراقب حساب کتاب مالی تان باشید

تانگو: رقص تانگو

خواب دیدن اینکه تانگو می رقصید بیانگر احساس، شدت و درام است. شاید شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در کار یا رابطه تان نمایش دهید. و اینکه برای یک رقص موفق هر دو طرف باید خوب برقصند شاید به این اشاره داشته باشد که برای رسیدن به موفقیت در یک کار گروهی نیاز به همکاری و مشارکت دو طرفه است.

تاول

خواب دیدن اینکه تاول زده اید بیانگر این است که یک ناراحتی یا مساله ی کوچک، رس انرژی و زمان شما را می کشد! این را در نظر بگیرید که چگونه ممکن است تاول زده باشید. اگر شما از کار یدی و کار سخت تاول زده باشید، بیانگر این است که شما نیاز دارید تلاش بیشتری کنید تا بر مسائل اندک خود غلبه کنید. خواب دیدن اینکه به خاطر داغی تاول می زنید بیانگر یک مساله رابطه ای یا یک مساله ی احساسی است

جایی که تاول زده شده است مهم است. اگر تاول روی دست شما باشد، بیانگر این است که مساله ای مربوط به قدرت و شایستگی دارید. اگر تاول روی صورت شماست، بیانگر مسائلی مربوط به هویت، تصویر خود شما و هویت خود شماست

تاول زدن

تاول زدن در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی در دسترس نیستید. چیزی شدید نیاز است که اتفاق افتد تا عکس العمل نشان دهید یا پاسخ دهید

تایپ کردن

خواب دیدن اینکه تایپ می کنید، نمادی از مهارت های ارتباطی شماست. ممکن است بیانگر این باشد که نمی توانید افکارتان را به زبان آورید.

تایتانیک

دیدن تایتانیک در خوابتان بیانگر این است که شما با ضمیر ناخودآگاه خود در تضاد هستید. شما مخالف غریزه تان حرکت می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به خاطر توقعات بالاتان، حالتان گرفته خواهد شد

تایر ماشین

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زیادی در گذشته هستید و نیاز دارید به سمت آینده حرکت کنید. به سلامت عاطفی شما و توانایی تان در مورد بلند شدن بعد از بدبختی اشاره دارد. شما قادرید خودتان را با اعتماد به نفس، از یک موقعیت به دیگری ببرید

دیدن یا خواب دیدن اینکه لاستیک پنچر دارید بیانگر این است که از نظر احساسی، احساس تهی بودن و خستگی می کنید. هدفتان به صورت موقت به تاخیر می افتد و در نتیجه دیگر قادر به پیشرفت نیستید

خواب دیدن اینکه لاستیک عوض می کنید بیانگر این است که اهدافتان را دوباره ارزیابی می کنید. شما یک مسیر جدید یا متفاوت را پیش میگیرید

خواب دیدن اینکه لاستیک ماشینتان گم می شود یا دزدیده می شود بیانگر این است که شما از دستیابی به اهدافتان، جلوگیری می شوید. یک مساله ای است که دارید تجربه ش می کنید و به شما اجازه ی پیشروی نمی دهد

خواب دیدن اینکه لاستیکتان صاف شده و عاج ندارد بیانگر این است که قادر نیستید کششی به سمت دستیابی به اهدافتان داشته باشید.

دیدن رد لاستیک در خوابتان بیانگر این است که درگیر تکرار هستید.

تایید

خواب دیدن اینکه به دنبال تایید یک نفر هستید بیانگر این است که شما مسئله وابسته بودن دارید. شما نیاز دارید که ازین مساله دست بکشید که مدام به دنبال این باشید که طبق میل دیگران رفتار کنید و در این مورد فکر کنید که چه چیز برای خود شما بهترین است (انقدر در پی راضی کردن این و آن نباشید، به فکر این باشید که چه چیز خود شما را خوشحال می کند)

دیدن کلمه ی تایید شده در خوابتان بیانگر این است که شما انتخاب درستی می کنید و تصمیم درستی در زندگی می گیرید. شما در مسیر درست هستید

خواب دیدن اینکه چیزی را تایید می کنید بیانگر حس قدرت شماست

تب

خواب دیدن اینکه تب دارید بیانگر احساس خشم یا نفرت شماست که به حالت تهدید آمیز در آمده و به سطح خودآگاه شما رسیده است. شما نیاز دارید که راهی ایمن برای ابراز این احساسات بیابید.

تب و لرز

خواب دیدن اینکه تب و لرز دارید(از تب می لرزید)، اخطاری است که شما از یک اختلال فیزیکی رنج می برید

خواب دیدن اینکه دیگران تب و لرز دارند بیانگر این است که دیگران به خاطر بی تفاوتی شما یا عدم حس شفقت شما در برخی موقعیت ها رنج برده ند

تبخال

خواب دیدن اینکه تبخال زدید بیانگر این است که کلمات درد ناکی را بیان کرده اید. شما از چیزی که گفته اید پشیمانید

تبخیر

خواب دیدن اینکه آب بخار می شود بیانگر این است که شما قادرید با احساساتتان سروکار داشته باشید و آنها را بفهمید. شما یک تحول مثبت را سپری می کنید و خودتان را تا سطح جدیدی ارتقا می دهید

تبر

دیدن تبر در خواب بیانگر این است که شما خیلی کنترل می کنید. سمبلی از تخریب، خصومت و ناامیدی ای است که شما تجربه می کنید.

خواب دیدن اینکه شما با تبر چوب خرد می کنید، بیانگر این است که شما نیاز دارید مسائل را ریز کنید (تکه تکه کنید)، و به سایز هایی تبدیل کنید که بیشتر قابل مدیریت باشد. مسائل خود را به تکه هایی تبدیل کنید (بشکنید) که بتوانید مدیریت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که قدرت شما، تکه تکه شده است(کمتر شده است)

تبریک گفتن

خواب دیدن اینکه شما به کسی شادباش می گویید بیانگر این است که قادرید پیشنهاد کمک به دیگران دهید

خواب دیدن اینکه به شما تبریک گفته میشود، بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید وقتی نیاز به کمک دارید، درخواست کمک کنید. شما نیاز دارید غرورتان را کنار گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که عملکرد و تصمیمتان را تایید کنید

تبرئه کردن

خواب دیدن اینکه شما از یک جرم تبرئه می شوید بیانگر درس ارزشمندی است که باید یاد گرفته شود.

دیدن اینکه دیگران در خوابتان تبرئه می شوند بیانگر این است که شما نیاز دارید که کار سخت خود را با خوش گذشتن و تفریح، متعادل کنید

تبعید

خواب دیدن اینکه تبعید شده اید بیانگر این است که در محیط جدید، حس بیگانه بودن یا تنهایی می کنید

تبلیغات

خواب دیدن اینکه شما به تبلیغات نگاه می کنید بیانگر پیغامی است که از طریق ضمیر ناخود آگاهتان به شما انتقال یافته است. شما نیاز دارید که در مورد یک مساله، تصمیم یا فرصت، اقدامی صورت دهید. محتوی تبلیغات را در نظر گیرید تا تعیین کنید که چه منطقه از زندگی تان نیاز به شناسایی یا تایید دارد. اگر کسی که شما می شناسید، تبلیغ خودش را بکند، پس این بیانگر این است که این فرد می تواند به شما در موقعیت فعلی تان کمک کند. شما ممکن است نیاز داشته باشید که یاد بگیرید که وقتی نیاز به کمک دارید، درخواست کمک کنید

تبهکار

دیدن تبهکار در خوابتان نمادی از جنبه های منفی خودتان است که ازش خجالت می کشید یا نسبت به آن احساس غرور نمی کنید

تپش قلب

خواب دیدن این که تپش قلب دارید نمایانگر ترس هایی است که در زندگی واقعی تان، زمانی که بیدارید، با آنها مواجه نمی شوید، توانایی رو برو شدن با آنها را ندارید. شما ممکن است در مورد چیزی نگران باشید

تپه

خواب دیدن اینکه شما از تپه ای بالا می روید بیانگر مشکلات شما در دستیابی به هدف است. شما نیاز دارید که روی انرژی هاتان برای گرفتن جایزه نهایی تمرکز کنید. خواب دیدن اینکه شما بالای تپه می ایستید بیانگر این است که شما در تلاش هاتان موفق شده اید و به نتیجه رسیده اید. شما منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه ای که در دست دارید را در اختیار دارید

تتو: خالکوبی

خواب دیدن اینکه شما تتو دارید بیانگر حس فردیت شما و تمایل شما برای ایستادگی کردن در شلوغی است. شما می خواهید که نسبت به هر کس دیگر، خاص و متفاوت باشید، خصوصا اگر هیچ تتویی در زندگی واقعی تان ندارید. اینکه تتو چیست را در نظر گیرید و اینکه چه اهمیتی در زندگی تان دارد. ممکن است بیانگر چیزی باشد که یک تاثیر ماندگار روی شما دارد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما تتو دارید بیانگر این است که یک موقعیت بیداری یا تصمیمی که می گیرید، اثری ماندگار تر از چیزی دارد که انتظارش را دارید.

خواب دیدن اینکه شخص مهم دیگری، تتویی دارد که در زندگی واقعی ش ندارد بیانگر این است که او تلاش می کند خودش را در رابطه ابراز کند. او می خواهد که توجه شما را جلب کند و پیامی مهم را به ارتباط گذارد. شاید شما چیزی را در یک رابطه چشم پوشی می کنید یا نادیده می گیرید

خواب دیدن اینکه شما یک تتو کار هستید بیانگر سلیقه عجیب غریب و تجارب عجیب غریب شماست که ممکن است اطرافیانتان را خاموش کند. اگر شما در زندگی واقعی تتو کار هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید.

خواب دیدن اینکه روی مچ دستتان تتوی اژدها می کنید، بیانگر این است که به دنبال توجه هستید. شما می خواهید که به خاطر تلاش ها و کارهای مثبتتان تایید شده و پاداش بگیرید

خواب دیدن تتوی کارت آس خشت کردن به این معنی است که شما به دستاورد های گذشته تان افتخار می کنید و می خواهید که آن را با اطرافیانتان به اشتراک گذارید.

تجارت trade

خواب دیدن اینکه شما تجارت می کنید نمادی از تبادل ایده است

تجاوز

خواب دیدن اینکه مورد حمله فیزیکی قرار میگیرید، به موقعیتی در بیداری اشاره دارد که شما حس می کنید بی یاور هستی، آسیب پذیر هستید. چیزی در زندگی تان، از کنترل شما خارج است. بویژه اگر شما خواب ببینید که مورد تجاوز ج. ن -سی قرار گرفته اید، بیانگر موقعیتی است که حس می کنید مورد هتک حرمت قرار گرفته یا قربانی شده اید. اگر شما در زندگی واقعی تان، مورد تجاوز واقع شده اید، این خواب ممکن است یک فلاش بک(یک بازگویی) از آن تجاوز واقعی باشد(یادآوری از آن تجاوز باشد)

خواب دیدن اینکه به شما تجاوز شده است(هتک حرمت شده اید) یا نزدیک بوده تجاوز شود بیانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور در مورد جنس مخالف است. شما حس می کنید که مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سو استفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی شما را به خطر می اندازد چیزها روی شما فشار می آورد. خواب تجاوز، برای کسانی که واقعا در زندگی بیداری به آنها تجاوز شده است رایج است

دیدن ارتکاب تجاوز در خوابتان بیانگر اختلال عملکرد جن – سی یا عدم اطمینان است. بویژه اگر شما در خواب شاهد تجاوز چند نفر به یک نفر باشید، پس بیانگر بی یاوری کامل در یک موقعیت است. شما منابع یا قدرت برای انجام چیز درست را ندارید. ممکن است به این معنی باشد که شما یا کسی تحقیر شده اید

خواب دیدن اینکه دختر کوچولوی شما دچار تجاوز شده است نمادی از ترس شما از بزرگ شدن او و مستقل شدن اوست. شما یاد می گیرید که بگذارید برود و نمی توانید همیشه از او حمایت کنید

تجربه ای تا مرز مرگ

داشتن تجربه ای تا مرز مرگ در خواب بیانگر این است که شما یک جور برگشت را تجربه می کنید. شما به عادات و روش های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما در مورد چیزی، شانس دوم داده می شود یا اینکه دوباره می توانید امتحان کنید

تجملی

خواب دیدن اینکه شما در تجملات زندگی می کنید بیانگر سبک زندگی ولخرجی است. خواب ممکن است به شما بگوید که شما خرجتان بیشتر از دخلتان است. شما نیاز دارید که در خرج کردن صرفه جو تر باشید

تحسین

شنیدن تحسین در خوابتان بیانگر غرور و عشق به خود است. شما در مورد خودتان و کاری که می کنید احساس خوبی دارید. تعبیر دیگر این است که شنیدن ستایش و تحسین در خوابتان بیانگر این است که به دنبال تشویق و خود انگیزشی هستید

خواب دیدن اینکه تحسین می کنید به این معنی است که نیاز دارید استوار و ثابت قدم باشید و به دیگران اجازه ندهید که اختیار و موقعیتتان را در مورد چیزها زیر سوال ببرند

خواب دیدن اینکه شما کسی را تحسین می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید که ویژگی های آن فرد را در خودتان پرورش دهید

خواب دیدن اینکه شما خودتان را تحسین می کنید، بیانگر این است که شما نیاز به تایید از جانب دیگران دارید. تعبیر دیگر این است که، ممکن است به این معنی باشد که شما عزت نفس بیش از حدی دارید و خیلی زیاده از حد به خود فکر می کنید

تحلیل گر

خواب دیدن اینکه شما یک تحلیل گر هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید نگاه دقیق تری به رفتار و عملکرد هاتان بیندازید

دیدن یک روانکاو در خواب بیانگر این است که شما در برخی موقعیت ها در زندگی تان به درستی عمل نمی کنید

تحمیل

خواب دیدن اینکه مجبور می شوید چیزی را انجام دهید، بیانگر حس منفی است که از طرف ضمیر ناخودآگاه تحت فشارید. احساس نفرت، تهاجم یا خشم که شما ممکن است سرکوب کرده باشید، نیاز دارد که به آن رسیدگی شود(بروز داده شود)

تحول

دیدن اینکه تحول در خوابتان رخ می دهد بیانگر تغییرات ناگهانی و سریع در زندگی شخصی شماست. تحول کمک می کند که توجهتان به دو جنبه ی مختلف زندگی تان جلب شود. اگر تحول، نرم و آرام باشد، بیانگر تغییراتی است که برای قبول یک موقعیت جدید از جانب شما ضروری است. با این وجود، اگر دگر دیسی سخت و ناخوشایند باشد، بیانگر این است که شما برای تغییرات در زندگی تان خیلی خوب آماده نیستید

تحول: دگرگونی

خواب دیدن اینکه دستخوش تحول هستید بیانگر نیاز به تغییر یا انحراف از روتین نرمالتان است(یعنی از روتین خود فاصله گیرید). انتظار تغییرات اساسی پیش رو را داشته باشید. تعبیر دیگر این است که تحول به آگاهی زیاد شما و توسعه ی شخصیتی عمیق شما اشاره دارد

تخت

دیدن تخت در خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلاتتان است. اگر شما در تخت خودتان می خوابید، بیانگر امنیت و ترمیم ذهن شماست. شما ممکن است به دنبال سعادت خانواده، صلح باشید یا به نوعی به دنبال فرار کردن باشید. اگر شما در یک تخت متفاوت و یا غریبه بیدارشوید، پس بیانگر پیامد های تصمیماتی است که گرفته اید

شرایط تخت را در نظر بگیرید. اگر تخت آماده باشد، نمادی از امنیت است. اگر تخت آماده نباشد، بیانگر راز های خاصی است که به زودی آشکار خواهد شد یا بیان خواهد شد.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال تخت هستید بیانگر این است که شما در تایید خود واقعی(خودمانی) تان مشکل دارید. شما ممکن است حس کنید که ازینکه تمایلات خود را ابراز کنید، منع می شوید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که شما به دنبال امنیت و شادی خانگی(امنیت و شادی در خانه تان) هستید. ایده های شما ممکن است مردم را منحرف کند. شما ممکن است نیاز داشته باشید که شخصیت خود را اندکی تعدیل کنید

تخت دو طبقه

دیدن تخت دو طبقه در خواب بیانگر کودکی و بی گناهی است. تعبیر دیگر این است که ممکن است به دیدگاه های متفاوت و متناقض در مورد تمایلات زناشویی اشاره داشته باشد. شما ممکن است در بیان نیاز ها و تمایلات خود، مشکل داشته باشید

تخته سنگ بزرگ

دیدن یک تخته سنگ در خواب نمادی از یک مانع یا مساله ی بزرگ در متن زندگی تان است

تخته سه لا

دیدنش در خوابتان بیانگر انعطاف پذیری و خلاقیت در طرز فکرتان است. تعبیر دیگر این است که نمادی از گرمی است

تخته سیاه: تخته گچی

دیدن تخته سیاه در خوابتان بیانگر کلاس درس و مشکلاتی است که شما ممکن است در مدرسه تجربه کرده باشید. درسی در این خواب برای شماست. شما ممکن است حس کنید که در معرض آزمون قرار گرفته اید. چیزی را که روی تخته نوشته شده است را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که، بیانگر شک های شماست

خواب دیدن اینکه روی تخته سیاه می نویسید بیانگر این است که شما باید دست هاتان را آلوده ی چیزی کنید(درگیر چیزی شوید)

تخته شیرجه

دیدن یا ایستادن روی تخته شیرجه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها با دقت فکر کنید قبل ازینکه با سر در آنها فرو روید. خواب ممکن است نشانه ای از فاز جدید در زندگی تان باشد. ارتفاع تخته شیرجه را در نظر گیرید. هرچه بلندتر باشد، گام بعدی ای که برمیدارید و در آن مساله فرومیروید، سخت تر و مهم تر است

تخته نرد

دیدن بازی تخته نرد در خواب بیانگر یک مهمان ناخوانده است

خواب دیدن اینکه شما بازی تخته نرد را می بازید، سمبلی از بدشانسی در عشق است. به نظر می رسد که به دنبال افراد اشتباه می روید و در یک مسیر پر از چاله چوله به دنبال عشقتان می روید(در مسائل عاشقانه، مسیر اشتباهی را می روید)

تخریب

خواب دیدن تخریب بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات زیادی در زندگی تان هستید. شما ممکن است حس کنید که از کنترل خارج شده اید. تعبیر دیگر این است که دیدن تخریب در خوابتان بیانگر خاتمه دادن به یک موقعیت یا رابطه است

تخلیه کردن

خواب دیدن تخلیه کردن بیانگر این است که شما خودتان را ایزوله می کنید و جلوی احساساتتان را میگیرید

خواب دیدن اینکه شما در یک شهر هستید و تخلیه شده است بیانگر این است که حس می کنید از طرف اطرافیانتان طرد شده اید. شما حس می کنید که پذیرفته نیستید

تخم ماهی

دیدن تخم ماهی در خوابتان بیانگر یک ایده است که از ضمیر ناخودآگاه شما پدید می آید

تخم مرغ

دیدن یا خوردن تخم مرغ در خوابتان نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید در حال وقوع است. اگر تخم مرغ ها املت باشد، خواب بیانگر تعهد شما نسبت به یک دوره است. ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید پیامد کارهاتان را بپذیرید. اگر شما در خواب ببینید که تخم مرغ می شکند(جوجه از آن در میاید)، بیانگر این است که شما اهدافتان را درک خواهید کرد. به این معنی است که ایده هاتان به ثمر می رسد

پیدا کردن یک لانه پر از تخم مرغ در خوابتان بیانگر دستاورد مالی است و هرچه تخم مرغ ها بزرگتر و بیشتر باشد، بزرگی و اهمیت آن دستاورد بیشتر است

دیدن تخم مرغ ترک برداشته یا شکسته در خوابتان بیانگر احساس آسیب پذیری یا حالت شکنندگی در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است پوسته ی خود را بشکنید و با کسی که واقعا هستید راحت باشید(خودتان باشید)

دیدن یک تخم مرغ رنگی با رنگها شاد در خوابتان نمادی از جشن گرفتن یک اتفاق شاد است

خواب دیدن یک تخم مرغ فاسد نماد از دست رفتن است. شما ممکن است به یک موقعیت اجازه دهید که بدتر شود. تعبیر دیگر این است که خواب به شما می گوید که چیزی که به نظر از بیرون خوب می رسد، هرچه بیشتر میجوریدش و پیش می روید، در میابید که چیزی که در ظاهر می نمایاند نیست. شاید چیزی خوب تر از آن باشد که به واقعیت بپیوندد

دیدن پوست تخم مرغ در خوابتان نمادی از حالت ذهنی شکننده یا آسیب پذیر شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیا زدارید که از پوست خود بیرون آیید و اجازه دهید که دیگران خود واقعی شما را بشناسند. زمان آن رسیده که کمی گارد خود را پایین تر بگیرید و این همه سخت نگیرید برای اینکه دیگران با شما ارتباط برقرار نکنند

تراپیست: مشاور روانشناس

دیدن درمانگر در خوابتان بیانگر خرد از ضمیر ناخودآگاهتان است. درمانگر ممکن است برای این ظاهر شود که به شما کمک کند روی مشکلاتتان کار کنید، چیزهایی که نمی بینید، یا مسائلی که از مواجهه با آنها خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که روزنه ای برای ابراز احساساتتان را ندارید. شما کسی را برای صحبت کردن ندارید و جلسات خواب درمانی ممکن است راهی برای تسکین باشد

ترازو

دیدن ترازو در خوابتان بیانگر تصمیمی است که نیاز دارید بگیرید. تعبیر دیگر این است که ترازو به معنی این است که نیاز است به موقعیتی از چشم اندازی منطقی نگاه کنید. چیزها را سیاه سفید نبینید. منطقه ی خاکستری(حد وسط) یک موقعیت را ببینید.

خواب دیدن اینکه شما روی ترازو می ایستید بیانگر نگرانی در مورد وزنتان و تصویر خودتان است. شما ذهنتان مشغول شکل فیزیکی و ظاهر است. شاید نیاز دارید دست از مقایسه خود با استاندارد های دیگران بردارید

تراژدی

خواب دیدن تراژدی بیانگر این است که شما نوعی غم و اندوه یا ندامت را تجربه می کنید. نمادی از افسوس خوردن است

ترافیک

خواب دیدن اینکه شما در ترافیک هستید بیانگر نا امیدی ای است که در زندگی تجربه می کنید. چیزها به آن همواری و راحتی که دوست دارید پیش نمی رود. شما حس می کنید که در جایی که الان در زندگی تان هستید گیر کرده اید.

دیدن ترافیک در خوابتان بیانگر فشار و شلوغی زندگی روزمره تان است. برخی اوقات حس می کنید که فقط با جریان پیش می روید. چیزها زیادی برایتان روتین شده است.

خواب دیدن اینکه شما دارید ترافیک را هدایت می کنید بیانگر این است که شما قدرت و کنترل روی مسیر و سرنوشت دیگران دارید. خواب ممکن است روی نگرانی شما در مورد تمرین کردن کنترل تاکید کند

تراکتور

دیدن یا راندن تراکتور در خوابتان بیانگر ابتکار و نبوغ است. شما بینش خود را روی چیزی تنظیم می کنیم و به سویش پیش می روید

تراموا: واگن برقی

دیدن تراموا در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید، در جنبه های خاص زندگی تان، با دیسیپلین تر و با نظم تر باشید

ترانه

شنیدن یا نوشتن آهنگ در خوابتان بیانگر این است که شما به چیزها، از نقطه نظری معنوی نگاه می کنید. کلمات آهنگ را که در موردش خواب میبینید در نظر گیرید، پیام دارند. متن می تواند بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شما باشد. یا متن می تواند، صدای شما باشد که ابراز می کند که واقعا چگونه احساس می کنید(احساس واقعی شما را می گوید). تعبیر دیگر این است که آهنگ ممکن است توصیه ای در مورد یک رابطه یا موقعیت به شما می دهد.

تربچه

دیدن یا کاشتن تربچه در خوابتان بیانگر فراوانی و کامیابی است

خواب دیدن اینکه شما تربچه می خورید به بی احتیاطی یا بی فکری اشاره دارد.

ترجمه کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را ترجمه می کنید به این اشاره دارد که در متقاعد کردن دیگران در مورد باورها  یا ایده هاتان، توانمند هستید

چیزی که در خوابتان برای شما ترجمه شده است بیانگر این است که یک مساله یا موضوعی هست که شما در درکش مشکل دارید. خواب ممکن است به شما بگوید که به دنبال کمک از طرف دیگران هستید(نیاز به کمک دارید)

تردمیل

خواب دیدن اینکه روی ترد میل هستید بیانگر این است که درگیر همان روتین قدیمی هستید. شما با وجود سخت کوشی و تلاش، هیچ جا نمی روید(به جایی نمیرسید). زمان آن رسیده است که از یک نواختی خلاص شوید

ترس

خواب دیدن اینکه شما حس ترس می کنید بیانگر این است که دستاورد های شما به آن اندازه که پیش بینی کرده اید موفق نخواهد بود. شما در جنبه های مختلف زندگی تان، نگرانی را تجربه می کنید. کلید غلبه بر ترستان این است که با آغوش باز راجع به آنها بحث کنید و با آنها رودر رو شوید

خواب دیدن اینکه ترس هاتان بدتر می شود و به واقعیت می پیوندد بیانگر این است که در برابر تغییر مقاومت می کنید. شما می ترسید که با جنبه های ناشناخته خودتان روبرو شوید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ترسیده نگاه کنید

ترسناک

خواب دیدن اینکه شما به ساحل نگاه می کنید بیانگر این است که به چیزی که برایتان آشناست برمی گردید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تغییرات و شرایط زندگی تان را قبول کرده یا با آن کنار بیایید

خواب دیدن اینکه شما روی ساحل دراز کشیده و آرامید بیانگر این است که هفته هایی در راه است که آرامش برای شما به ارمغان می آورد. استرس شما کاهش می یابد و ذهنتان آرام خواهد شد

خواب دیدن اینکه شما روی ساحل کار می کنید بیانگر یک پروژه ی کاری است که بیشتر زمان شما را صرف خود می کند

ترسو

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری ترسو هستید بیانگر این است که می ترسید که خودواقعی تان و کسی که هستید را ببینید. شما رشد شخصی تان را مانع می شوید

ترسیده

خواب دیدن اینکه ترسیده اید بیانگر این است که احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری تان را تجربه می کنید. شاید شما در مورد تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم معمولا به شکل ترس تغییر قیافه می دهد، مسائلی که در زندگی بیداری تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید

ترش

چیزی ترش را در خواب مزه کردن به خشم و رنجش در حالت احساسی ذهنتان اشاره دارد. خواب ممکن است مشابه رابطه ای باشد که دارد رو به ترشی و بد شدن می رود. از طرف دیگر اگر شما به چیزهای ترش علاقه دارید و در خواب از خوردن آن لذت می برید شاید به لذت زندگی شما اشاره دارد. لذت های کوچکی که در لحظه شما را سرشار از خوشی می کنند.

ترشی

دیدن یا خوردن ترشی در خوابتان بیانگر نگرانی و ترس از مشکلی است که در راه است.

ترفیع

خواب دیدن اینکه شما در کار ترفیع می گیرید بیانگر افزایش سطح اعتماد به نفس شماست. شما در مورد خودتان حس خوبی دارید

ترک شدن

دیدن رویایی که در آن شما ترک شده باشید این پیغام را می دهد که وقت آن رسیده احساسات گذشته را ترک کنید و اشخاصی را که مانع پیشرفت شما هستند را کنار بگذارید. دیدگاه های قدیمی را ترک کنید. به طور دقیق تر تفسیر این رویا نشان می دهد که شما ترس از تنها شدن، ترک شدن و یا حتی مورد خیانت قرارگرفتن را دارید. شاید این ریشه داشته باشد در از دست دادن اخیر شما و یا ترس از دست دادن شخصی که عاشقش هستید. ترس از ترک شدن در رویای شما شاید به عنوان بخشی از فرایند درمان و کنار آمدن با از دست دادن شخص مورد علاقه تان باشد. همچنین شاید ریشه در احساسات یا مشکلات حل نشده از زمان کودکی داشته باشد. تعبیر دیگر این است که، این گونه رویا نشان می دهد شما احساس می کنید دیگران از شما غافل اند و یا اینکه احساسات شما نادیده گرفته می شود. ممکن است این رویا استعاره از این  داشته باشد که شما احتیاج دارید با “بی پروا ترک کردن” با زندگی مواجه شوید و آسوده تر زندگی کنید.

اگر در خواب ببینید که شما دیگران را ترک کرده اید اشاره بر این دارد که شما به شدت با مسائل، مشکلات و تصمیم گیری های زندگی تان درگیر هستید.

ترک کردن

خواب دیدن اینکه شما جایی را ترک می کنید بیانگر این است که شما زندگی گذشته را ترک می کنید یا یک رابطه ی قدیمی را پشت سر می گذارید. شما به دنبال تغییر یا چیزی جدید هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید از تقاضاهای روزمره ی زندگی فرار کنید

ترک کردن

خواب دیدن اینکه کسی شما را ترک می کند به احساس رد شدن اشاره دارد یا اینکه قادر نیستید حفظش کنید(کنار آیید). شما توانایی هاتان را زیر سوال می برید. شاید شما از کل ظرفیت خود استفاده نمی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر پایان چیزی است، شما آماده اید که گذشته را رها کنید و به جلو روید

ترمز

خواب دیدن اینکه از ترمز استفاده می کنید، بیانگر این است که باید سرعتتان را در مسائل کاری و/یا شخصی، کم کنید. شما در لاین سرعت حرکت می کنید و نیاز دارید که ساده تر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از کلمه ی استراحت/زنگ تفریح باشد. شاید نیاز دارید که کمی استراحت و تفریح کنید یا شاید شما نیاز دارید که یک رابطه را تمامش کنید(بهم بزنید)

خواب دیدن اینکه ترمزتان کار نمی کند یا اینکه پاتان به ترمز نمی رسد، هشداری ازین است که در زندگی تان ثبات ندارید. الان زمان آن نیست که ریسک کنید. زندگی تان، از کنترل خارج است و نیاز دارید که تغییرات بزرگی دهید. ممکن است ایده ی بدی نباشد که ترمز های ماشینتان را چک کنید، ذهن شما ممکن است نشانه های ظریفی برای خودش برداشته باشد و مساله را در خواب نمایان می کند

ترموستات

دیدن یا تنظیم(تعدیل) دما در خوابتان بیانگر کنترل روی احساساتتان است. شما مدام، دما و خلق و خو تان را چک می کنید

ترمینال اتوبوس رانی

خواب دیدن اینکه شما در ترمینال اتوبوس هستید، بیانگر این است که شما به سطح یا مرحله ی جدیدی در زندگی فیزیکی یا احساسی تان، رسیده اید

خواب دیدن اینکه شما به ترمینال اتوبوس نرسیدید، بیانگر این است که شما حس می کنید یاوری ندارید و در یک موقعیت گیر کرده اید. شما حس می کنید که هم از نظر فیزیکی هم احساسی، عقب نگه داشته شده اید(مانع تان شده ند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می کنید در یک جنبه از زندگی، کار، رابطه یا زندگی خانوادگی تان، جدا افتاده اید و پیشرفتی ندارید.

ترمینال: پایانه

خواب دیدن اینکه در ترمینال هستید بیانگر رابطه یا موقعیتی است که پشت سر می گذارید. بیانگر دوره تحول است که یک مسیر جدید در زندگی را پیش میگیرد. اگر قطار یا پرواز تاخیر داشته است، زودتر آمده یا به موقع بوده را در نظر گیرید.

ترن هوایی

Roller Coaster

خواب دیدن اینکه سوار ترن هوایی هستید بیانگر بالا پایین های مداوم زندگی است. شما این بالا پایین ها را به خاطر روش خودتان یا موقعیتی که در آن هستید تجربه می کنید.

خواب دیدن اینکه ترن هوایی، از ریل خارج می شود بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، سیستم حمایتی ندارید

ترنس: دو جنسه: کسانی که جنسیتشان را تغییر می دهند)

خواب دیدن اینکه شما یک ترنس هستید نمادی از نگرانی یا دمدمی مزاجی در مورد نقش های مردانه/زنانه یا رفتار منفعل/تهاجمی است. شما ممکن است در ارتباط با این مسائل، بی میل هستید. اگر شما عمل جراحی تغییر جنسیت را در نظر دارید یا انتظارش را می کشید، پس خواب ممکن است بیانگر نگرانی و ترس شما ازین عمل، دوران نقاهت بعدش و زندگی بعد از عمل باشد

دیدن یک فرد دو جنسه در خوابتان بیانگر این است که جنبه های مردانه و زنانه ی شما، صدمه دیده است. ممکن است مشتاق نیستید که با خود سایه وارتان روبرو شوید.

تروریست

خواب دیدن اینکه شما ترور شده اید، بیانگر یک موقعیت عاری از امید است که نیاز به توجه و اقدام فوری شما دارد

خواب دیدن اینکه شاهد یک ترور هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید به جزئیات ریز، توجه بیشتری کنید. از چیزهایی که به نظر بی اهمیت می رسند ساده نگذرید. بویژه خواب دیدن اینکه یک شخصیت سیاسی مهم، جلوی چشمان شما، ترور می شود، بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان، حمایت نمی شوید. شما حس می کنید که در مورد نظرات و تصمیماتتان، تنها هستید و هیچ کس طرف شما نیست

خواب دیدن اینکه شما یک آدم کش(تروریست) هستید، بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه ای از خودتان را در خودتان بکشید. شاید شما تلاش می کنید به یک عادت یا رابطه، پایان دهید. ویژگی های شخصیتی یک فرد را که تلاش می کنید ترورش کنید در نظر بگیرید و این را در نظر بگیرید که این خصوصیات، به چه طریق، به شما مربوط می شود

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما تروریست هستید بیانگر این است که نا امیدی های شما، راهی برای گرایشات خشونت آمیز شماست. شما حس بی قدرت بودن، بی میلی و نا امیدی می کنید. نیاز دارید که انرژی تان را در روشی مثبت تر، مجدد جهت دهید.

ترومپت: شیپور

دیدن یا شنیدن صدای شیپور در خوابتان بیانگر نوعی هشدار یا خطر است که خودتان را در خطر دیده اید. ممکن است راهی برای ضمیر ناخودآگاه شما باشد که توجه تان راجلب کند

تریبون

خواب دیدن اینکه شما روی این جایگاه ویژه می ایستید بیانگر چیزی مهم است که نیاز دارید بگویید یا استخراج کنید. شما نیاز دارید که شنیده شوید. شاید شما در انتقال پیامتان مشکل دارید و این مساله ذهنتان را درگیر می کند. اجازه دهید رها شود! تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما روی این جایگاه هستید بیانگر موقعیت سلطه و جایگاه برتر شماست. شما شخصیت تاثیر گذاری دارید

تزریق: آمپول

خواب دیدن اینکه به شما، به دلایل پزشکی، دارو تزریق می شود بیانگر این است که نیاز دارید سطح روحی و ذهنی خود را توسعه دهید. شما به دنبال متعالی ساختن احساسی هستید یا نیاز به زمان برای شفا دارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز به تزریق انرژی بیشتر در زندگی بیدار یتان دارید

خواب دیدن اینکه کسی به زور به شما تزریق می کند، بیانگر نگرش های منفی در مورد موقعیت/فرد خاصی است. بیانگر تاثیر فشار کاری همکاران علیه شماست. شما کسی را شناسایی می کنید که دیدگاه ها/ارزش های منفی و ناخوشایندی را به شما تحمیل می کند

تزلزل ناپذیر

خواب دیدن اینکه شما راسخ و محکم هستید بیانگر این است که  چیزی مانع از دستیابی شما به برخی مطلوبیت هاتان که به سختی در زندگی دنبالشان بوده اید، خواهد شد

تزئین

دیدن یا آویزان کردن یک تزئینی در خوابتان به چیزهایی در زندگی تان اشاره دارد که نیاز دارید انجام دهید تا حس خوبی به خودتان دهید. نمادی از هدیه روحانی است

تزئینات

دیدن رویایی که شما در حال تزئین کردن خودتان (با هر وسیله ای) هستید به این معناست که شما احساس کامل بودن نمی کنید. چیزی در زندگیتان گم شده است.

تسبیح

دیدن یا چرخاندن تسیبح در خوابتان نمادی از راحتی، تسکین یا رضایت است.

تست IQ

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما تست هوش می دهید بیانگر حس نا امنی و نگرانی در مورد عملکردتان در یک موقعیت در زندگی بیدار یتان است. شما حس می کنید که از پسش بر نمیایید

تست بارداری

خواب دیدن اینکه تست بارداری می دهید بیانگر این است که وارد فاز جدیدی در زندگی تان می شوید (یک شغل، رابطه ی جدید و غیره) شما حس می کنید که امتحان می شوید که آیا برای این تغییرات آماده هستید یا خیر. تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است به معنای دقیق این مساله و مربوط به نگرانی شما در مورد حامله شدن باشد

تست هنرپیشگی

خواب دیدن اینکه شما در یک تست هنرپیشگی هستید بیانگر حس عدم اطمینان و آسیب پذیری است. شما در بیان افکار و احساسات، و در بیان حرف خود مشکل دارید و حس می کنید که در معرض آزمایش قرار میگیرید. نگرش و رفتار مخاطب، شما را راهنمایی می کند که بفهمید دیگران چگونه شما را درک می کنند

تست: آزمون

خواب دیدن اینکه آزمون می دهید بیانگر این است که در معرض آزمون قرار داده می شوید یا به شیوه ای، زیر ذره بین قرار میگیرید. اگر در تست رد شوید، بیانگر این است که در جنبه ای از زندگی بیداری تان  احساس بی کفایتی یا عدم امنیت می کنید. اگر در تست عالی عمل کنید، به این معنی است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده اید. می دانیم که اگر موفقیت را مجسم کنید، به آن دست خواهید یافت. پس این خواب ممکن است تمرینی برای شما باشد که موفقیت را در زندگی واقعی تان مجسم کنید.

لطفا به بخش رویاهای رایج: امتحان نگاه کنید

تستر

دیدن توستر در خوابتان بیانگر این است که شما تیزهوش هستید. به جریان ممتد ایده در سر شما اشاره دارد

تسخیر شده

خواب دیدن اینکه شما یا کسی تسخیر شده است  بیانگر حالت بی یاوری است. شما حس می کنید که چیز ها را در کنترل ندارید

تسلیم شدن

خواب دیدن اینکه شما تسلیم کس دیگری می شوید به اشتیاق شما برای قربانی کردن اختیار خودتان اشاره دارد، به خاطر اینکه آرامش را در زندگی داخلی یا رابطه ی شخصی تان حفظ کنید(خود را قربانی می کنید که آرامش باقی بماند)

تسلیم شدن

خواب دیدن اینکه شما تسلیم می شوید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از شر احساسات و عادات گذشته خلاص کنید. زمان آن رسیده است که رها کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تسلیم می شوید و چیزی مهم را رها می کنید. شاید شما شک کرده اید.

تشریح جانور زنده

خواب دیدنش بیانگر این است که چیزی هست که شما مستاصل هستید تا از زندگی تان حذفش کنید. ویژگی های حیوانی که زنده زنده تشریح می شود و اینکه چگونه به کدام جنبه ی شخصیت شما مربوط می شود را در نظر گیرید

تشک

دیدن تشک در خوابتان بیانگر سیستم حمایتی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما مسئولیت ها و وظایف جدیدی دارید که نیاز به زمان و توجه شما خواهد داشت

خواب دیدن اینکه روی تشک جدید می خوابید به مرحله ی فعلی زندگی شما اشاره دارد

تشک بادی

دیدن یا خوابیدن روی این تشک، به موقعیت یا رابطه ی موقت اشاره دارد. شما مدت طولانی در آن نیستید

تشکر

خواب دیدن اینکه از کسی تشکر می کنید بیانگر این است که جنبه ای از آن فرد را در خودتان تایید می کنید و می پذیرید

تشنج

خواب دیدن اینکه شما تشنج دارید بیانگر نبود کنترل در زندگی تان است

تشنگی

خواب دیدن اینکه شما تشنه هستید نمادی از نیاز برآورده نشده است. یک پوچی عاطفی در زندگی تان است. یا ممکن است به دنبال الهام یا انگیزه باشید و یا نیاز دارید یک نفر هلتان دهد.

فرونشاندن حس تشنگی تان در خواب بیانگر این است که شما توانایی موفقیت و رسیدن به تمایلاتتان را دارید

تشویق

شنیدن اینکه در خوابتان تشویق می شوید بیانگر این است که شما به دنبال تحسین و به رسمیت شناخته شدن هستید. شما نیاز دارید که خودتان را در جا یا موقعیتی در زندگی تان تایید کنید و از خودتان تقدیر کنید

خواب دیدن اینکه شما کس دیگری را تشویق می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر قدردانی کنید. تلاش کنید که محرک و انگیزه دهنده باشید

تشییع جنازه

خواب دیدن مراسم تشییع جنازه تان نمادی از پایان یافتن یک موقعیت یا جنبه ای از خودتان است. شما ممکن است برخی از احساساتتان یا قسمت هایی از خودتان را سرکوب کنید. خواب ممکن است سیگنالی برای شما باشد که این احساسات را شناسایی کرده تایید کنید. به جای رودر رو شدن با یک موقعیت، شما آن را دفن می کنید و تلاش می کنید که فراموشش کنید. اگر مرگتان نزدیک است، خواب دیدن مراسم تشییع جنازه ممکن است به احساسات و نگرانی های شما در مورد مرگتان مربوط باشد

خواب دیدن اینکه شما در مراسم تشییع جنازه دیگری هستید بیانگر این است که یک رابطه ی قدیمی را دفن می کنید و در گذشته را می گذارید. شما ممکن است برخی احساسات را که به آن ها چسبیده بودید رها کنید (غیظ، خشم، خصومت در مورد کسی)

خواب دیدن اینکه در مراسم تشییع جنازه پدر مادرتان که هنوز زنده هستند شرکت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید که خودتان را از زیر یوق پدر یا مادرتان جدا کنید. نماد مرگ، ممکن است بیانگر شجاعت و جراتی باشد که نیاز دارید برای رفتن به مرحله ی بعد به سمت استقلال و خودمختاری تان، به کار بگیرید

خواب دیدن اینکه شما در مراسم تشییع جنازه ی یک فرد ناشناس هستید بیانگر چیزی در زندگی تان است که نیاز دارید بهش استراحت دهید یا کنارش گذارید تا بتوانید فضا برای چیز جدید ایجاد کنید. شما نیاز دارید که بیشتر روی اینکه چه جنبه یا مولفه ی زندگی تان را نیاز دارید ول کنید برود، بررسی انجام دهید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی خاکسپاری نگاه کنید

تصادف

دیدن رویایی که شما در یک تصادف هستید، بیانگر احساس گناه پوشیده است که شما خود را به طور ناخودآگاه، برای آن سرزنش می کنید. شاید شما به خاطر کاری که انجام داده اید به خود افتخارنمی کنید. تعبییر دیگر، دیدن تصادف در خواب شاید نماد یک اشتباه و یا  خطایی باشد  که انجام داده اید باشد. همچنین، ممکن است رویای تصادف بیانگر ترس شما از بودن در یک تصادف واقعی فیزیکی باشد. شما ممکن است در پشت فرمان احساس اضطراب می کنید.. یا این خواب سعی می کند به شما در باره ی  تصادفی هشدار دهد.

دیدن رویای تصادف ماشین در خواب، نمادی از حالت عاطفی شماست. ممکن است شما  اضطراب و ترس های عمیق را مدتهاست با خود حمل می کنید.  آیا شما از خودتان به شدت کار می کشید؟ شاید شما احتیاج دارید قبل از اینکه فاجعه ای رخ دهد سرعتتان را کم کنید. شما نیاز دارید که دوباره فکر کنید  و  با برنامه ریزی دوباره ی مسیرحرکتتان (روشتان،اصولتان)  و برای خودتان یک مسیر بهتر پیدا کنید. دیدن رویای اینکه کسی در تصادف  مجروح شده است، به این معناست که شما نمی توانید  عملکرد دیگران را کنترل کنید. آنها مجبورند با عواقب ناشی از تصمیم گیری های خود زندگی کنند.

رویای اینکه یک شخص مورد علاقه در تصادف می میرد نشان دهنده این است که که چیزی درعمق روان شما دیگر کارکرد ندارد و مرده است. همچنین، این خواب سمبل رابطه شما با آن شخص است. شاید شما نیاز دارید که این رابطه را رها کنید. اگر خواب ببینید که شما در یک حادثه رانندگی می میرید، و عکس العمل شخص مورد علاقه تان را ببینید، آن وقت این نشان دهنده این است که کارهای غیرمحتاطانه شما بر اطرافیان شما تاثیر می گذارد. این رویا یک هشدار برای شماست!

خواب دیدن اینکه شما در یک تصادف ماشین هستید، بیانگر این است که باور ها، شیوه ی زندگی یا اهدافتان با هم تعارض دارد. ممکن است بیانگر یک موقعیت شوکه کننده یا تجربه ای دردناک باشد. تعبیر دیگر این است که تصادف ماشین ممکن است هشداری از عادات رانندگی خطرناک و بی دقت شما باشد. بویژه اگر ماشین به شما می زند، بیانگر این است که سبک زندگی، باور ها یا اهدافتان ممکن است با هم تعارض داشته باشد. ممکن است نمادی از تجربه ای تکان دهنده یا غروری صدمه دیده باشد

خواب دیدن اینکه یک هواپیما سقوط می کند بیانگر این است که شما اهداف خیلی دست نیافتنی و غیر واقعی برای خود دارید. شما در خطر این هستید که داشتن این اهداف، موجب سقوط شما می شود. تعبیر دیگر این است که سقوط هواپیما، بیانگر این است که اعتماد به نفس ندارید، نگرشی علیه خود دارید و به خود شک دارید. شما به توانایی خود باور دارید که به این اهداف دست میابید. از دست دادن قدرت و عدم قطعیت در رسیدن به اهدافتان، منظور است

بیدار شدن قبل ازینکه در خواب سقوط کرده به زمین بخورید، ممکن است به سادگی بیانگر این باشد که پیش بینی سقوط یا تصادف، شما را تکان داده از خواب می پراند. مشابه این گفته است که قبل ازینکه از یک سقوط به زمین بخورید، بیدار می شوید

خواب دیدن اینکه بازمانده ی یک فاجعه یا تصادف هستید به این معنی است که بر مشکلات فعلی تان غلبه خواهید کرد. شما نیاز دارید که به جنبه ی روشن چیزها نگاه کنید، مهم نیست که چقدر چیزهای ناراحت کننده ای ممکن است در این لحظه باشد

تصفیه آب

دیدن تصفیه آب در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید احساساتتان را موثر تر و واضح تر ابراز کنید

تصویر: عکس

دیدن عکس در خوابتان نمادی از اثری روانی است که در ذهنتان باقی می ماند. عملکرد شما برگشت ناپذیر است . چیزی که انجام می دهید برگشتی ندارد. این عبارت را در نظر گیرید: این را تجسم کن، یا دیدن کل تصویر در یک موقعیت. بویژه اگر تصویر سیاه و سفید باشد، بیانگر این است که نیاز دارید نقطه نظرات مقابل را نیز در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید رنگ و بوی بیشتری به زندگی تان اضافه کنید

خواب دیدن اینکه یک تصویر را آویزان می کنید بیانگر این است که تصویری که در این عکس نشان داده شده است را می پذیرید. شما به یک درک یا مصالحه نسبت به یک موقعیت رسیده اید

خواب دیدن اینکه عکس می گیرید بیانگر این است که نیاز دارید تمرکز و توجه بیشتری به یک موقعیت یا رابطه بکنید. شاید شما حس می کنید که نیاز دارید لحظات گذشته را در یک رابطه دوباره تکرار کنید. تعبیر دیگر این است که عکس گرفتن، به این اشاره دارد که تمایل دارید به لحظه ی خاصی در زندگی تان بچسبید (آن را در آغوش بگیرید). اگر تلاش می کنید که عکس بگیرید، اما مردم سر راه شما ایستاده اند، به این معنی است که تاثیرات بیرونی به شما اجازه نمی دهد که روی اهداف و چیزی که واقعا نیاز دارید انجام دهید تمرکز کنید

دیدن یک تصویر تار در خوابتان بیانگر این است که خاطره تان در مورد یک رویداد، حادثه یا افراد، در حال محو شدن است. شاید نیاز دارید که گذشته را رها کنید و دیگر به چیزی که گذشته نچسبید و روی چیزی که هست تمرکز کنید. از طرف دیگر، شما تلاش می کنید که یک موقعیت را پنهان کرده(تغییر قیافه ش دهید) و از دیدن چیزی که واقعا هست خودداری می کنید. شما نیاز دارید پذیرش را یاد بگیرید

تعادل

خواب دیدن اینکه تعادلتان را از دست می دهید بیانگر این است که شما با این مشکل دارید که به گزینه ها و انتخاب هاتان در برخی موقعیت ها وزن دهید(ببینید کدامشان بهتر است و بار بیشتری دارد)

تعجب

خواب دیدن اینکه تعجب می کنید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تحول است

تعطیلات

خواب دیدن اینکه در تعطیلات هستید بیانگر این است که نیاز به استراحت(زنگ تفریح) دارید تا انرژی تان را دوباره بدست آورید و دوباره خود را زنده کنید. نیاز دارید که از روتین روزمره تان جدا شوید و چیزی متفاوت انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن تعطیلات بیانگر دستاورد های شماست. شما پشت خودتان می زنید، دست مریزاد می گویید و خود را به خاطر سخت کوشی تان مستحق پاداش می دانید

خواب دیدن اینکه تعطیلات بد یا افتضاحی دارید بیانگر این است که قادر نیستید از مسئولیت های روزمره زندگی تان خلاص شوید. شما در کنار آمدن با مشکلات و مسائل زندگی، مشکل دارید

تعطیلات

خواب دیدن اینکه در تعطیلات هستید بیانگر این است که نیاز به زمانی دارید که استراحت کنید. شما آرزو می کنید که از مسئولیت هاتان فرار کنید. بسته به فعالیت های مربوط به تعطیلات، خواب ممکن است بیانگر مسائل خانوادگی، نگرش های شخصی یا برخی مشکلات باشد

تعظیم کردن

خواب دیدن اینکه تعظیم می کنید، نمادی از احترام، افتخار، فروتنی و تکریم است. شما یک قدرت بالاتر و بزرگتر را تایید می کنید. یا شاید شما نیاز دارید که بیشتر مطیع خواست دیگران باشید

تعقیب

خواب دیدن اینکه تعقیب می شوید، بیانگر این است که از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید-صورت مساله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از نا امنی است. بویژه، خواب دیدن اینکه شما توسط یک حیوان تعقیب می شوید، بیانگر خشم ابراز نشده و تایید نشده ی شماست که به صورت آن حیوان نشان داده می شود. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است از ترس یا انگیزه ی قدیمی و اولیه ای، فرار می کنید

خواب دیدن اینکه کسی را تعقیب می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید بر هدف یا وظیفه ی سختی فائق آیید. شما احساسات تهاجمی نسبت به دیگران دارید(ابراز می کنید)

خواب دیدن اینکه شما تعقیب می شوید و از آن لذت می برید بیانگر این است که فکر می کنید که مطلوب هستید. شما حس می کنید که طالب دارید. خواب ممکن است مشابه یک رابطه ی شکوفا شده باشد

برای تحلیل عمیق تر لطفا روی خواب های رایج: تعقیب کردن کلیک کنید

تعمیر

خواب دیدن اینکه چیزی را تعمیر می کنید بیانگر این است که نیاز دارید که در مورد یک موقعیت یا رابطه در زندگی تان دوباره فکر کنید و آنرا دوباره ارزیابی کنید

خواب دیدن اینکه چیزی را تعمیر می کنید بیانگر این است که از یک موقعیت سخت یا ناراحت کننده، بهبود میابید. این موردی که شما تعمیر می کنید، مبین جایی در زندگی تان است که رویش کار می کنید

تعمیر کار

دیدن تعمیر کار در خوابتان بیانگر شفای روانی(درمان روحی) است

تف

تف انداختن در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که نیاز دارید از شرش خلاص شوید. تف انداختن بیانگر خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر این است که شما چیزی دارید که می خواهید بگویید. آن را تف کنید بریزید بیرون!

خواب دیدن اینکه کسی روی شما تف می اندازد بیانگر این است که شما احساس گناه یا بی ارزشی می کنید. یا شما ممکن است حس کنید که در جایی از زندگی تان به شما، بی احترامی شده است. تعبیر دیگر این است که شما موضوعی مخفی دارید و می ترسید که دیگران بتوانند متوجه آن شوند.

تفنگ

دیدن تفنگ در خوابتان بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. شما می توانید در مورد چیزی در حالت دفاعی باشید. یا ممکن است با مسائل انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر این است که تفنگ نمادی از قدرت و غرور است. شاید شما در خواب به دنبال پناه یا حمایت هستید. تفنگ ممکن است به معنی قدرت یا ناتوانی باشد، اگر تفنگ کار نمی کند یا شلیک نمی کند.

خواب دیدن اینکه شما درون یک تفنگ تیر می گذارید، هشداری ازین است که باید مراقب باشید که از کوره در نروید و اوضاع از کنترلتان خارج نشود. ممکن است بیانگر این باشد که توانایی دارید در یک موقعیت از خود دفاع کنید

خواب دیدن اینکه تفنگ مسدود شده یا شلیک نمی کند، بیانگر این است که شما در یک موقعیت بیداری تان، حس بی قدرت بودن می کنید. شاید نیاز دارید که به مسائلتان از یک رویکرد متفاوت حمله کنید.

خواب دیدن اینکه شما تفنگی را قایم می کنید بیانگر این است که احساسات خشمگین خود را سرکوب می کنید

خواب دیدن اینکه با تفنگ به کسی شلیک می کنید بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهانتان نسبت به یک فرد خاص است. شما ممکن است تلاش می کنید که آنها را برای چیزی مقصر جلوه دهید

خواب دیدن اینکه کسی با تفنگ به شما شلیک میکند بیانگر این است که شما در زندگی بیداریتان، مواجهه را تجربه می کنید. شما حس می کنید که در یک موقعیت قربانی می شوید یا حس می کنید که هدف قرار میگیرید

تفنگ آبی

دیدن یا بازی کردن با تفنگ آبی در خوابتان بیانگر خشم منفعل شماست. شما خشمتان را به شیوه ای بازیگوش ابراز می کنید که دیگران احساسات واقعی شما را شناسایی نکنند یا تایید نکنند. شما در ابراز احساسات واقعی تان مشکل دارید

تفنگ بادی

دیدن یا استفاده از یک تفنگ بادی در خواب سمبلی از تهدیدی دریافت نشده است. شما محافظه کاری تان را در برخی موقعیت ها که نیاز دارید در مورد خطرات هوشیار باشید، کنار می گذارید

تقاطع: چهار راه

خواب دیدن اینکه شما در یک چهار راه هستید بیانگر تصمیم یا انتخابی است که نیاز دارید به خاطر پیشرفت کردن بگیرید

تقویم

دیدن تقویم در خواب بیانگر گذر زمان و اتفاقات گذشته است. خواب ممکن است یادآور یک حادثه ی خاص، یک قرار ملاقات خاص یا تاریخ مهم در زندگی بیداری تان باشد

تک خال آس

دیدن تک خال آس در دسته ای از ورق های بازی نشان دهنده ی یک ابهام در زندگی شماست. شما احتیاج به شفافیت سازی ا دارید. بخصوص، دیدن آس دل در خواب بمعنای این است که شما درگیر یک رابطه ی عاشقانه هستید. اگر شما خواب آس پیک را ببینید، بمعنای آن است که شما درگیریک رسوایی و فضاحت هستید. دیدن آس خشت در خواب نمادی از شهرت و یا اعتبار است. دیدن آس گشنیز در خواب نشانه ی آن است که شما درگیر یک سری مسایل قانونی خواهید شد.

تعبیر دیگر، این رویا ممکن است استعاره ای از این باشد که شما آس هستید!

تکرار

خواب دیدن اینکه چیزی تکرار می شود بیانگر این است که پیامی وجود دارد که نیاز دارید در ذهنتان نهادینه ش کنید. شاید شما تلاش می کنید که چیزی را به خاطر آورید(به خاطر بسپارید). تعبیر دیگر این است که خواب به یکنواختی و روتین زندگی تان اشاره دارد. شما نیاز دارید که از عادت و تکرار دست بردارید

تکلیف خانه: مشق شب

خواب دیدن اینکه شما مشق شب انجام می دهید نمادی از درس هایی است که یاد گرفته اید یا دارید یاد میگیرید. به تکالیف در خوابتان توجه کنید و تجسم کنید که چگونه می توانند در زندگی بیداری تان به کار گرفته شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نگرانی شما در مورد توانایی و عملکردتان است. اگر شما در زندگی واقعی تان واقعا مشق شب دارید، پس خواب ممکن است تمایل و نگرانی شما نسبت به آن مشق شب باشد

تکیه دادن

خواب دیدن اینکه به کسی تکیه می کنید نمادی از وابستگی شما به آن فرد است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید که روی پای خود بایستید. در مقابل، اگر کسی در خواب به شما تکیه می کند، بیانگر مسئولیت های شماست. شما حس می کنید که بار دیگری روی دوشتان است

تگرگ

خواب دیدن اینکه گرفتار تگرگ شده اید بیانگر این است که از نظر احساسی عقب کشیده اید. یک موقعیت از کنترل شما خارج است و باعث می شود که از نظر احساسی خفه شوید

شنیدن صدای تگرگ در خوابتان بیانگر این است که وارد یک دوره زمان سخت می شوید

تلخ

خواب دیدن اینکه چیزی یا مزه ای تلخ است، بیانگر جنبه یا شرایطی خاص در زندگی تان است که هضم و تحملش سخت است. شما ممکن است مرتکب گناه شوید(اندکی حس گناه تجربه کنید)

تلسکوپ

دیدن تلسکوپ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید نگاه نزدیک تری به یک موقعیت بیندازید. ممکن است بیانگر این باشد که شما وارد یک دوره تغییرات نامطمئن می شوید. در نتیجه حس نگرانی می کنید.

خواب دیدن اینکه شما از درون یک تلسکوپ، ستاره ها و سیارات را نگاه می کنید بیانگر سفر های خوشایند اما هزینه بر است

تلفن

دیدن یا شنیدن تلفن در خوابتان بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان یا نوعی ارتباط تله پاتی است. شما ممکن است مجبور باشید که با مسائلی روبرو شوید که از آنها خودداری می کرده اید. تعبیر دیگر این است که تلفن بیانگر ارتباط و رابطه شما با دیگران است. اگر هیچ صدای شماره گیری ای نباشد یا تلفن آویزان رها شده باشد، خواب بیانگر این است که خودتان را خفه می کنید

شما در ابراز افکار و احساساتتان مشکل دارید. شنیدن صدای شماره گیری در خوابتان به این معنی است که پذیرای ایده های جدید هستید و آغوشتان را به روی نظرات دیگران باز می کنید.

خواب دیدن اینکه نمی خواهید زنگ بزنید یا پاسخ تلفنی که زنگ می خورد را بدهید بیانگر عدم ارتباط است. موقعیت یا رابطه ای هست که تلاش می کنید ازش فاصله بگیرید. خواب دیدن اینکه تلفن مدام زنگ می زند به این معنی است که پیامی هست که به درستی منتقل نمی شود.

خواب دیدن اینکه شما مکالمه تلفنی با کسی که می شناسید دارید بیانگر مساله ای است که نیاز است در موردش با این فرد روبرو شوید. این مساله به بخشی از روان شما مرتبط از که نیاز دارید رهایش کنید. اگر شما را روی هولد می گذارند استعاره ای ازین است که شما را بی اهمیت می شمارند و قادر نیستید که آزادانه حرفتان را بزنید و خود را ابراز کنید.

خواب دیدن اینکه شماره اشتباه می گیرید به این معنی است که در رابطه با دیگران، مشکلاتی را تجربه می کنید. شما در ابراز خودتان و چیزهایی که بهشان زیاد فکر می کنید مشکل دارید.

دیدن یا استفاده از دفترچه تلفن بیانگر این است که نیاز دارید به کسی دسترسی پیدا کنید. شاید کسی از گذشته تان است که نیاز است دوباره با او ارتباط برقرار کنید. یا خواب ممکن است استعاره ای باشد که به شما می گوید مساله ای هست که نیاز است به آن رسیدگی شود

خواب دیدن اینکه درون اتاقک تلفن هستید، به پیام یا توصیه ای اشاره دارد که هزینه ای دارد. ممکن است به ارتباط یا رابطه شما با کسی اشاره کند و اینکه چگونه یک جورهایی برای شما هزینه دارد.

خواب دیدن اینکه کیوسک تلفن کار نمی کند بیانگر این است که شما ساکت می شوید. شما در ارتباط با دیگران مشکل دارید یا قادر نیستید افکارتان را به شیوه ای موثر بیان کنید.

تلفن سکه ای

کیوسک های تلفن خیابانی

استفاده از تلفن سکه ای در خوابتان بیانگر پیام یا نصیحتی است که قیمتی دارد که باید پرداخت شود. ممکن است به این معنی باشد که ارتباط شما با دیگران، یک جورهایی برای شما هزینه دارد، چه مستقیم چه غیر مستقیم

خواب دیدن اینکه تلفن سکه ای، کار نمی کند بیانگر این است که شما می بازید. شما در رسیدن به افکار و احساساتتان، مشکلاتی را تجربه می کنید. یا اینکه در ارتباط با دیگران مشکل دارید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تلفن نیز نگاه کنید

تلفن همراه

دیدن یا استفاده از تلفن همراه در خواب، بیانگر این است که شما پذیرای اطلاعات جدید هستید. بیانگر تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر عدم درک است. شاید شما مشکلاتی را برای درک یک نفر دارید

خواب دیدن اینکه تلفن همراهتان را گم می کنید، بیانگر نبود ارتباط است. شما ارتباط را با جنبه ای از احساس یا خودتان، از دست می دهید. اگر شما یک تلفن همراه پیدا کنید، نمادی از ارتباط مجدد و ارتباطی است که مجددا راهش باز شده است

خواب دیدن اینکه تلفن همراهتان روشن خاموش می شود، بیانگر این است که آماده اید تا در مورد چیزی که تا الان در خود نگه داشته اید، صحبت کنید

خواب دیدن اینکه صفحه تلفن همراهتان ترک برداشته است بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای سالم یا موثر، ابراز نمی کنید

خواب دیدن اینکه والدینتان، به شما تلفن همراه می دهند یا اجازه می دهند که تلفن همراه داشته باشید، بیانگر ارتباط بهتر با آنهاست. شاید خواب از شما میخواهد که روابط بهتری با آنها داشته باشید.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تلفن نگاه کنید

تلمبه

دیدن تلمبه در خوابتان نماد انرژی بکر یا مسائل مربوط به سلامتی است. تعبیر دیگر این است که ممکن است مشابه قلب و مسائل قلبی باشد. اگر تلمبه کار نمی کند، بیانگر موانع است. برخی جنبه های زندگی تان از نرم و هنجار منحرف می شود

تلویزیون

خواب دیدن اینکه تلویزیون تماشا می کنید بیانگر ذهن شما و افکار جاری شماست. خواب، بازتابی از این است که چگونه ایده ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می کنید. برنامه هایی که در خوابتان میبینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهنتان است

خواب دیدن اینکه شما در تلویزیون هستید بیانگر این است که چیزی هست که می خواهید به کل جهان بگویید. شما تمایل دارید که خود را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید دیدگاه هدفمند تری به مسائل زندگی تان داشته باشید. اگر خواب ببینید که برنامه ی تلویزیونی، واقعیت زندگی شماست، پس به این معنی است که شما از مسئولیت خودداری می کنید

خواب دیدن اینکه تلویزیون خراب شده است یا تصویر تیره است، بیانگر این است که شما کاملا به یک مساله، دید اشتباهی دارید. نیاز دارید که یک مساله را مجدد ارزیابی کنید.

تله : دام

خواب دیدن اینکه یک تله کار می گذارید بیانگر این است که تلاش می کنید به شدت به یک رابطه، عادت قدیمی یا روش های قبلی تان آویزان شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آمادگی شما برای دست به کار شدن است.

خواب دیدن اینکه شما در تله افتاده اید یا در تله گیر کرده اید بیانگر این است که در شغلتان، کارتان، سلامتی تان یا یک رابطه ی شخصی، احساس گیر افتادن و محدود بودن می کنید. شما ممکن است درگیر عادت هستید و از یکنواختی روزمره خسته اید

تله پاتی

خواب دیدن اینکه شما تله پاتی دارید بیانگر پیام معنوی و شخصی از ضمیر ناخودآگاه شماست. توانایی تله پاتی شما نشان می دهد که نیاز دارید توجه بیشتری به اینکه مردم چه به شما می گویند و چه به شما انتقال می دهند بکنید خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید ارتباط بهتری با مردم داشته باشید. خواب های تله پاتی شما می تواند به شما کمک کند و به شما نشان دهد که چگونه با افراد خاص صحبت کنید، مثل نوعی تمرین است

خواب دیدن اینکه کسی تله پاتی دارد بیانگر ترس از در معرض نمایش قرار گرفتن است. شما چیزی را در درون نگه می دارید و نمی خواهید که دیگران در موردش بدانند

تله خرس

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد

تله کابین

دیدن یا سوار شدن در یک تله کابین در خوابتان بیانگر سازش و توافقاتی است که در زندگی می کنید. برخی اوقات شما مجبورید به خاطر اینکه صلح و صفا حفظ شود، با توده ی مردم کنار آیید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سفر زندگی است. شما در مسیر درستی قدم گذاشته اید

تله موش

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط تر باشید. به کسانی که زیادی می خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تبعیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه ی بهتری برای انجام چیزی باشید

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آنها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می شود

تماشا کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را تماشا می کنید بیانگر منفعل بودن شماست. شما انگیزه ی کافی برای گرفتن یک موقعیت یا اقدام کردن را ندارید. ممکن است بازتابی از زندگی واقعی شما باشد و اینکه چگونه به جای اینکه در زندگی تان شرکت و حضور فعال داشته باشید، گذرش را تماشا می کنید.  شما نیاز دارید که ابتکار عمل بیشتری داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بی طرفی شما در یک موقعیت است. شما نمی خواهید که از یک طرف جانبداری کنید.

خواب دیدن اینکه شما تماشا می شوید بیانگر این است که شما حس می کنید در محیط کاری تان یا رابطه ی شخصی تان محدود هستید. شما حریم شخصی ندارید و حس می کنید که زیر ذره بین هستید یا نقد می شوید

تماشا کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را تماشا می کنید بیانگر منفعل بودن شماست. شما انگیزه ی کافی برای گرفتن یک موقعیت یا اقدام کردن را ندارید. ممکن است بازتابی از زندگی واقعی شما باشد و اینکه چگونه به جای اینکه در زندگی تان شرکت و حضور فعال داشته باشید، گذرش را تماشا می کنید.  شما نیاز دارید که ابتکار عمل بیشتری داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بی طرفی شما در یک موقعیت است. شما نمی خواهید که از یک طرف جانبداری کنید.

خواب دیدن اینکه شما تماشا می شوید بیانگر این است که شما حس می کنید در محیط کاری تان یا رابطه ی شخصی تان محدود هستید. شما حریم شخصی ندارید و حس می کنید که زیر ذره بین هستید یا نقد می شوید

تمام کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را تمام می کنید بیانگر تکمیل و دستیابی به اهدافتان است. شما آماده اید که نگرش هاتان را روی چیزهای بالاتر تنظیم کنید

تمبر

دیدن تمبر در خوابتان بیانگر این است که نیاز به ارتباط دارید. چیزی که روی تمبر نشان داده شده است و مبلغش را در نظر گیرید.

دیدن کلکسیون تمبر در خوابتان بیانگر مسائل و نگرانی های مربوط به پول و یا امنیت است

تمرین کردن

خواب دیدن اینکه شما برای یک ورزش یا یک ابزار موسیقی تمرین می کنید بیانگر این است که شما موفقیت استعداد خود را متصور می سازید(یعنی استعداد خود را به موفقیت می رسانید). خواب ها می تواند به عنوان زمینه ای آموزشی استفاده شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تعهد شما به موفقیت و دستیابی به اهدافتان است. شما را تشویق می کند. خواب به شما می گوید که کار نیکو کردن از پر کردن است. تسلیم نشوید

تمساح

دیدن تمساح در خواب سمبلی از خیانت، فریب و غرایز پنهان است. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که چشم انداز جدیدی را در مورد یک موقعیت در نظر گیرید. ممکن است بیانگر توانایی شما برای حرکت بین جهان فیزیکی و مادی زندگی بیداری تان و جهان احساسی ضمیر ناخودآگاهتان باشد. تعبیر دیگر این است که تمساح بیانگر قدرت ها و ویژگی های شفابخش است. همچنین یک تمساح می گوید که شما پوست کلفت و بی عاطفه هستید

خواب دیدن اینکه از یک تمساح فرار می کنید بیانگر این است که شما مشتاق نیستید با یک جنبه ی دردآور و استرس زای ضمیر ناخودآگاهتان روبرو شوید. احساسات مخرب بالقوه ای است که شما از پذیرفتن آن خودداری می کنید.

خواب دیدن اینکه یک تمساح به شما حمله کرده است (مورد تجاوز یک تمساح قرار گرفته اید) بیانگر این است که شما حس می کنید به شما تجاوز شده، هتک حرمت شده اید یا به طریقی از شما سو استفاده شده است. تمساح، سمبلی از فردی است که بی رحم و بی عاطفه و خائن است. این فرد، روی شما تسلط زیادی دارد علی رغم اینکه شما تلاش می کنید ازین رابطه ی ناسالم خلاص شوید

تمساح(کروکودیل)

دیدن کروکودیل در خوابتان نمادی از آزادی، قدرت نهفته و نیرومندی است. هشداری از خطری نهان است. کسی نزدیکی شما، نصیحت بدی به شما می دهد و تلاش می کند که شما را به این سمت هل دهد که تصمیمات ضعیف بگیرید. به دلیل این که کروکودیل ها هم می توانند در آب زندگی کنند هم روی خشکی، آنها هم ضمیر خودآگاه شما را نشان می دهند هم ضمیر ناخودآگاه، هم از احساس شما می گویند هم از عقل شما.

شاید چیزی مشخص می شود(به چشم میاید) و شما در آستانه ی آگاهی های جدید هستید

تعبیر دیگر این است که کروکودیل ممکن است جنبه ای از خودتان و نگرش تهاجمی و تحریک شده ی شما باشد. یا ممکن است نمایانگر این باشد که ریاکارید و احساسات غلط نشان می دهید و استعاره ازین جمله است که اشک تمساح میریزید.

خواب دیدن اینکه تمساح دنبالتان می کند یا شما را گاز می گیرد بیانگر این است که شما از مواجهه با جنبه ای دردناک، مزاحم یا مخرب از ضمیر ناخودآگاه خود، خودداری می کنید. احساسات شما در مورد یک موقعیت یا رابطه، دارد شما را خفه می کند یا شما را مثل خوره از درون می خورد

تمشک

دیدن یا خوردن تمشک در خوابتان بیانگر موضوعی گرانبها یا ظریف است

تمیز کردن

خواب دیدن اینکه شما تمیز می کنید بیانگر این است که موارد منفی را در زندگی تان برمیدارید و بر موانع اصلی غلبه می کنید. شما به سمت مرحله ی جدیدی در زندگی تان می روید. بویژه اگر شما خانه تان را تمیز می کنید، به این معنی است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش ها و عادات قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود فردی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را در مورد یک موقعیت یا مساله بگویید

خواب دیدن اینکه شما یک شی را تمیز می کنید بیانگر جنبه ای از شماست که به خوبی ای که باید، کار نمی کند یا کارایی ندارد. اگر شما یخچال یا گاز را تمیز می کنید بیانگر این است که شما به ریشه و اصل یک موضوع یا موقیعت می رسید. ممکن است بیانگر احساسات منفی بافی و پست بودن باشد. شما حس می کنید که در یک جا در زندگی تان گیر کرده اید

خواب دیدن اینکه شما میز را تمیز می کنید بیانگر این است که از شر بار هایی که روی دوشتان سنگینی می کند خلاص می شوید. شما انتخاب ها، تصمیم ها و حس جدید آزادی تان را تایید می کنید و قدر می دانید

تناسخ

خواب دیدن اینکه در جسم کس دیگری حلول کرده اید بیانگر این است که خودتان نیستید. شاید شما نیاز دارید که جنبه هایی از شخصیت فردی که در خوابتان دیدید را در خودتان ایجاد کنید. تعبیر دیگر این ست که تناسخ بیانگر این است که شما تغییرات بزرگی را در زندگی تان ایجاد می کنید. اگر شما در جسم یک حیوان حلول کردید، پس ویژگی های آن حیوان خاص را در نظر گیرید

تنباکو(دخانیات)

خواب دیدن اینکه تنباکو می کشید و در زندگی بیداری سیگار نمی کشید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید از مسائل زندگی فرار کنید. ممکن است تلاش کنید علیه چیزی شورش کنید. اگر سیگاری هستید، پس تنباکو بیانگر نیاز شما به آرامش و راحتی است

خواب دیدن اینکه تنباکو در دندان یا دهان شما گیر کرده است بیانگر این است که مانع احساسات یا نظرات منفی می شوید

تنبل

خواب دیدن اینکه احساس تنبلی می کنید به این معنی است که از نظر احساسی، حس تهی بودن می کنید، شما نیاز دارید که یک مرخصی از زندگی بگیرید. خواب، بازتاب واقعی حالت بیداری شماست

خواب دیدن اینکه دیگران تنبل هستند بیانگر احساس خشم است. شما حس می کنید که دارید کاری می کنید در حالی که دیگران سهم خود را انجام نمی دهند و باری از دوش بر نمی دارند

تنبیه

خواب دیدن اینکه شما تنبیه شده اید بیانگر گناه یا شرم در مورد کارهاتان است. شما نیاز دارید یاد بگیرید که خودتان را ببخشید. آیا شما خودتان راتنبیه می کنید؟

خواب دیدن اینکه شما دیگران را تنبیه می کنید بیانگر خشم نهفته در مورد دیگران است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه هایی از شخصیت شما باشد که می ترسید یا تلاش می کنید سرکوبش کنید

تنفر

اگر خواب ببینید که از کسی متنفر هستید به معنای آن است که در بیداری از کسی نفرت دارید. شما به حس خشم و تند خویی خود پناه می برید و احساس می کنید که این شخص کمتر از احترامی که باید برای شما قايل باشد رفتار کرده است.

اگر در خواب ببینید که کسانی از شما متنفر هستند به این معناست که ممکن است شما نظرات خود را به دیگران تحمیل می کنید.  شما (شاید حتی بدون قصد) موجب آزار دیگران می شوید.  

تنفس: دم

خواب دیدن دم می کنید، بیانگر تحقق آرزوست

تنها

خواب دیدن اینکه شما تنها هستید بیانگر حس ترد شدن، رد شدن است. شما ممکن است این حس را داشته باشید که هیچ کس شما را درک نمی کند

تنیس

خواب دیدن اینکه تنیس بازی می کنید بیانگر تغییرات و چالش های زندگی تان است. شما نیاز دارید که به صورت فعال، خودتان را بارها و بارها اثبات کنید. تعبیر دیگر این است که بازی کردن یا تماشای تنیس بیانگر این است که قادر نیستید به یک موقعیت یا تصمیم متعهد باشید. شما به معنای واقعی کلمه بین دو انتخاب، مدام در حال رفت و برگشت هستید. شاید خواب تلاش می کند به شما بگوید که توپ در زمین شماست. نوبت شماست که حرکت بعدی را بکنید.

به دلیل این که یکی از امتیازات و ضربات در تنیس، به نام و عنوان عشق است، پس بازی تنیس ممکن است استعاره ای از رابطه رمانتیک یا معاشقه باشد.

دیدن زمین تنیس در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید که در یک چالش یا بحث، یک طرف را بگیرید(جانبداری کنید)

تنیس روی میز

دیدن یا بازی کردن تنیس روی میز در خوابتان بیانگر این است که شما بین دو انتخاب گیر کرده اید و هی جلو عقب می روید. شما در مورد تصمیمی مهم در زندگی تان سردرگم هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر مسائل تعهد است. شما در تعهد به یک تصمیم، رابطه یا تعهد اجتماعی مشکل دارید

توافق

خواب دیدن یک توافق بیانگر حل یک دعوا یا مساله است. ضمیر ناخود آگاه شما منطبق با ضمیر خودآگاه شما کار می کند

توالت

دیدن توالت در خوابتان نمادی از آزاد سازی احساسات است. شما نیاز دارید که در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. دیدن توالت در خوابتان ممکن است تجلی فیزیکی در مورد یک مثانه ی پر باشد. خواب تلاش می کند که شما را از خواب بلند کند و به دستشویی بفرستد. اگر توالت را تمیز می کنید، به این معنی است که شروع می کنید به ریختن دیوار خارجی و برداشتن موانع.

دیدن توالتی که در خوابتان گرفته است، بیانگر این است که شما احساساتتان را نگه می دارید و حفظ می کنید. احساساتتان مدت زیادی در قید و بند بوده و شما هم اکنون نیاز دارید که احساسات منفی را رها کنید

خواب  دیدن توالتی که پرشده یا اب گرفته است بیانگر تمایل شما به ابراز کامل احساساتتان است.

دیدن یا استفاده از دستمال توالت در خوابتان بیانگر عواقب بعدی آزاد سازی احساسی است. شما آماده اید که از انفجار احساسی تان شفا یابید. اگر خواب دستمال توالت مشکی ببینید، به این معنی است که احساسات حقیقی تان را انکار می کنید

توپ

دیدن یا بازی کردن با توپ در خواب، سمبلی از تکامل و کلیت است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با کودک درونتان هماهنگ تر باشید.

خواب دیدن اینکه یک مسابقه ی ورزشی توپی را نگاه می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید ابتکار عمل داشته باشید، در انجام کار ها پیش قدم تر باشید. اقدام نکردم ممکن است ناشی از خجالتی بودن شما باشد که باید به ان غلبه کنید. شاید شما خیلی خیلی خجول هستید

سروکار داشتن با توپ در خواب بیانگر جشن گرفتن زندگی است. شما در جایگاه خوبی هستید و چیزی را که زندگی پیشنهاد می دهد، با آغوش باز می پذیرید

توت فرنگی

دیدن یا خوردن توت فرنگی در خوابتان بیانگر تمایلات و وس- وسه های احساسی است. توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است. تعبیر دیگر این است که دیدن توت فرنگی در خوابتان بیانگر این است که ایده ها و اهدافتان به زودی درک و فهمیده خواهد شد

تور

دیدن تور در خوابتان بیانگر این است که شما در یک موقعیت سخت زندگی گیر کرده اید. شما حس می کنید که گیر افتاده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید دسترسی خود را گسترش دهید. زمان آن رسیده است که تور پهن کنید و ببینید که چه به چنگتان میاید.

تور (گشت-سفر)

خواب دیدن اینکه شما با تور سفر می کنید بیانگر این است که آماده اید جنبه های پنهان و ناشناخته ی خود را کشف کنید. شما به هر تغییر جدیدی که رخ می دهد، روی خوش نشان می دهید

خواب دیدن اینکه شما در یک تور کنسرت هستید بیانگر آرزوی شما در مورد شهرت است. اگر مجبور باشید هر روز در یک شهر مختلف باشید، به این معنی است که احساس می کنید از ریشه هاتان فاصله می گیرید. شما حس تعلق ندارید

تور لباس

دیدن تور در خوابتان به زنانگی شما اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که بیانگر افکار قدیمی و سنتی است. شاید شما در جایی از زندگی تان خیلی کاربرد دارید

توریست

دیدن توریست در خوابتان بیانگر این است که به گونه ای در یک موقعیت به دیگران کمک می کنید

خواب دیدن اینکه توریست هستید بیانگر این است که شما از محیط و اطرافتان مطمئن نیستید. شاید شما کمی حس گم شدن در جهان دارید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما آماده ی کشف جنبه های پنهان و ناشناخته ی خودتان هستید. شما پذیرای تغییراتی هستید که در راه است

توسکا: درخت توسکا

دیدن یک درخت توسکا در خواب، سمبلی از لذت و خرسندی و شادی است

توصیه کردن

خواب دیدن اینکه شما نصیحت یا توصیه ای دریافت می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی تان گوش فرا سپارید.

خواب دیدن اینکه شما شخصی را نصیحتی می کنید بیانگر این است که شما دانش و اطلاعاتی دارید که به دیگران کمک می کند

توطئه

خواب دیدن یک توطئه، بیانگر این است که شما دیگران را فریب می دهید یا توسط کسی فریب می خورید. افراد درگیر قضیه را در نظر گیرید. این افراد ممکن است نمایانگر جنبه هایی از خودتان باشند و بیان کنند که دارید به خودتان دروغ می گویید

توکان

دیدن پرنده توکان در خوابتان بیانگر بهشت، آرامش و راحتی است.

تولد

خواب دیدن در مورد تولدتان بیانگر قبول کردن خودتان است. شما از خودتان تشکر می کنید(ازینکه این هستید خوشحالید و خودتان را دوست دارید) و با کسی که هستید، به عنوان یک فرد و یک شخصیت، کنار می آیید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما از پیر شدن می ترسید

خواب دیدن اینکه تولدتان فراموش شده است بیانگر این است که شما حس تنهایی می کنید، حس می کنید که تحت الشعاع قرار گرفته اید و حس می کنید که از شما قدردانی نشده است

خواب دیدن اینکه یک تولد بد یا وحشتناک دارید، بیانگر نوعی پشیمانی و تاسف است

تولد دوباره

خواب دیدن اینکه شما دوباره متولد شده اید بیانگر این است که نیاز دارید با مسائلی روبرو شوید که از آن خودداری می کرده اید(از شما دور نگه داشته می شده است). ممکن است به شما شانس دوباره ای داده شده است که چیزی که قبلا فکر می کردید از دست داده اید را بازیابید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما یک مرحله ی جدید را در زندگی تان شروع می کنید یا واردش می شوید. شما به آینده نگاه می کنید به جای اینکه در گذشته زندگی کنید

تومور: غده

خواب دیدن اینکه شما یا کسی تومور دارید بیانگر این است که حافظه یا احساس سرکوب شده ای دارید که بی قرار است و تهدید می کند که به صورت خودآگاه در میاید و معلوم می شود. شما نیاز دارید که با این مسائل روبرو شوید. جایی از بدن را که این تومور را دارد در نظر گیرید، مهم است

تونل

دیدن تونل در خوابتان بیانگر واژن، رحم و تولد است. ممکن است به این اشاره کند که به امنیت و پرورش نیاز دارید

خواب دیدن اینکه شما وارد تونل می شوید بیانگر این است که جنبه هایی از ناخودآگاه خود را کشف می کنید. شما آغوش خود را به آگاهی های جدید باز می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر چشم انداز محدود شما، طبق این عبارت است: به خاطر تاریکی و فضای بسته، دید محدود است

آیا شما فکرتان بسته است و در مورد یک مساله بسته فکر می کنید؟

دیدن نور در انتهای تونل نمادی از امید است. شما در زندگی بالا و پایین خواهید داشت و همه ی سختی هایش را با موفقیتی بزرگ فتح خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که بیانگر پایان سفر شما و درک اهدافتان است

توهم

داشتن توهم و خیال در خوابتان نمادی از تصویری از ضمیر ناخودآگاه شماست. آنها می تواند بیانگر احساسات سرکوب شده باشد که شما نمی خواهید با آن مواجه شوید. خوابتان ممکن است به شما بگوید که هشیار تر باشید و خودتان را شفاف تر ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که به خودفریبی اشاره دارد. چه چیزی را تلاش می کنید که مخفی کنید؟

توهین

خواب دیدن اینکه شما به کسی توهین می کنید بیانگر این است که شما در مورد یک رابطه یا موقعیت در بیداری تان احساس نا امنی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید احساسات حقیقی تان را مخفی کنید. شما خشمتان را در مورد یک نفر در قالب خوابتان ابراز می کنید. شما نیاز دارید با این فرد در زندگی واقعی روبرو شوید

خواب دیدن اینکه به شما توهین شده است بیانگر این است که از عزت نفس پایین رنج می برید

مورد توهین واقع شدن در خوابتان بیانگر این است که نسبت به یک موقعیتی حساس هستید که به درستی ابراز نشده است. شما تلاش می کنید که اجازه ندهید چیزهای خاص شما را آزار دهد، اما از درون ضمیر ناخودآگاه شما را مثل خوره می خورد. اینکه چه کسی به شما حمله می کند را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما به دیگران حمله می کنید و توهین می کنید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر مراقب احساسات دیگران باشید. تعبیر دیگر این است که از نظر روحی احساس مشکل می کنید

توئیتر

توئیت کردن در خوابتان بیانگر تمایل شما برای ارتباط با دیگران است. شاید شما در مورد از دست دادن ارتباط با اطرافیانتان نگرانید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید مختصر تر خود را ابراز کنید و خیلی از خودتان اطلاعات ندهید.

اگر شما کسی را در توئیتر در خوابتان دنبال می کنید (فالو می کنید)، پس ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید یاد بگیرید برای خودتان فکر کنید. شما نیاز دارید که به جای پیرو، رهبر باشید. تعبیر دیگر این است که اگر شما خواب ببینید که دیگران شما رادر توئیتر دنبال می کنند (فالو می کنند)، ، پس روی مهارت های رهبری تان تاکید می شود

ته ریش

حس کردن ته ریش روی صورت کسی بیانگر این است که موقعیتی هست که باید از آن خودداری کنید. بهترین راه این است که درگیر نشوید

خواب دیدن اینکه ته ریش دارید به این معنی است که یک موقعیت را نادیده میگیرید یا خودداری می کنید

تهدید کردن

خواب دیدن اینکه شما کسی را تهدید می کنید بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی بیداری تان برای خواسته هایتان ایستادگی کنید و اجازه ندهید هرکسی اطرافتان رئیس بازی در آورد

خواب دیدن اینکه شما تهدید می شوید بیانگر این است که ترسی درونی دارید. شما حس بی کفایتی یا مظلوم بودن می کنید

تهویه

دیدن دریچه تهویه در خوابتان نمادی از آزاد سازی احساسات است. شما به دنبال روزنه ای برای ابراز احساساتتان هستید. اگر روزنه، پر از گرد و خاک باشد، بیانگر این است که شما از ابراز احساسات خاصی خودداری می کنید

تی شرت

دیدن یا پوشیدن تی شرت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آسان گیرید و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر صداقت و اصالت شماست، خصوصا در روابط شخصی تان. اگر طراحی یا نوشته ای روی تی-شرت هست، آن را در نظر گیرید

تی کشیدن

خواب دیدن اینکه شما تی می کشید و پاک می کنید بیانگر این است که آماده اید چیزی را رها کنید برود. زمان آن رسیده است که احساسات خود را آزاد کنید و آن را به شیوه ای پربار ابراز کنید

دیدن تی در خوابتان نمادی از زندگی خانگی و یکنواختی روتین روزانه تان است. شاید به دنبال کمی تنوع بیشتر یا هیجان بیشتر هستید. تعبیر دیگر این است که خواب، این را ابراز می کند که تمایل دارید که چیزها ترو تمیز باشد. شما می فهمید که کار می برد که اهل خانه را در کنار هم حفظ کنید

تیر

خواب دیدن ماه تیر بیانگر امید، دانش یا بهره وری است

تیر اندازی

دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست. برنامه هاتان درست طبق هدف است

خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است. اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.

خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید

تیر اندازی با کمان

دیدن تیر اندازی با کمان در خواب بیانگر این است که شما اهداف خود را تعیین می کنید و جهت خود را در زندگی برنامه ریزی می کنید. بیانگر این است که به اهداف خود دست پیدا می کنید و اهداف خود را کامل می کنید

تیر چراغ برق

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نوری نیاز است تا موقعیتی تاریک را روشن کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از مرحله افسردگی بیرون می آیید

تیر کمان بچه گانه(که با آن گنجشک می زدند)

دیدن یا بازی کردن با  تیر و کمان در خوابتان بیانگر جنبه های منفی دوران کودکی تان  است. شما حس تدافعی بودن در مورد چیزی می کنید. خواب ممکن است به خاطر یک کشمکش در بیداری تان باشد که شبیه تجربیات دوران کودکی شماست.

تیروکمان

دیدن تیروکمان در خوابتان بیانگر ترکیبی از انرژی های زنانه و مردانه است. تعبیر دیگر این است که نمادی از خشم، تهاجم یا تنش است. این نماد خواب، ممکن است استعاره ای ازین باشد که هدفتان کمال (کمال گرایی) است

تیز کردن

تیز کردن یک شی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید طرز تفکر منعطفی داشته باشید. برخی اوقات نیاز دارید که تقاضاهای دیگران را بپذیرید. تصویر کلی را به جای اینکه فقط به خودتان فکر کنید در نظر گیرید

تیغ

دیدن یک تیغ در خوابتان بیانگر این است که شما تصمیمات مشکل و مهمی را میگیرید. شما نیاز دارید که قادر باشید بین انتخاب هاتان، تمیز قائل شوید. بیانگر این است که شما روی یک خط باریک راه می روید و نیاز دارید که تعادل جنبه های زندگی خود را با دقت حفظ کنید

خواب دیدن اینکه تیغ از وسط نصف شده است بیانگر تردید، سردرگمی یا ابهام در مورد تصمیماتی است که شما نیاز دارید بگیرید. تا الان، عملکرد شما نتیجه عکس داده است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که خشم پاسخ حل مشکلاتتان نیست

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی چاقو نگاه کنید

تیغ زدن: شیو کردن: اصلاح با تیغ

خواب دیدن اینکه شیو می کنید بیانگر این است که شما یک تصمیم کوچک برای تغییر زندگی تان می گیرید. جنبه ای از زندگی روزانه تان در حال تغییر است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر نگرش سفت و سخت یا نوعی تنبیه خود باشد.

خواب دیدن اینکه کسی پای شما را اصلاح می کند بیانگر از دست دادن استقلال شماست. شما برای گذر از زمان های سخت به دیگران تکیه می کنید. شما نیاز دارید که اعتماد به نفس و عزت نفس خود را بازسازی کنید.

دیدن کسی که در خوابتان اصلاح می کند بیانگر این است که تضادو مشکلی در تصویر خودتان دارید. شاید چیزی که ارائه می کنید یا نمایش می دهید، با کسی که واقعا در درون هستید انطباق ندارد.

خواب دیدن اینکه شما سرتان را شیو می کنید بیانگر این است که تمایل دارید، خودتان را بیشتر آشکار کنید. اگر مقداری مو روی سرتان باقی گذارید، بیانگر این است که کاملا آماده نیستید تا به دیگران اجازه دهید که شخصیت واقعی تان را ببینند. شما هنوز می ترسید که دیگران ممکن است راجع به شما چه فکری کنند. تعبیر دیگر این است که اصلاح سرتان بیانگر تواضع و فروتنی است

تیغ ژیلت

خواب دیدن تیغ در خوابتان بیانگر این است که موقعیت یا مساله ای هست که شما نیاز دارید صاف و هموارش کنید. خواب دیدن اینکه  ما یک ژیلت را تیز می کنید بیانگر این است که ظالم و آدم کش هستید

دیدن یا استفاده از تیغ در خوابتان نمادی از دقت و صحت چیزی است که انجام می دهید. پیدا کردن تیغ در غذاتان بیانگر این است که کلام برنده ای است که گفته اید و الان برگشته که گریبانتان را بگیرد

تیله

دیدن یا بازی کردن با تیله در خوابتان نمادی از حساس بودن، روشنگری و مشاهده است. اگر شما یک سنگ مرمر(تیله) را پولیش می کنید و برق می اندازید، بیانگر تلاش پایدار و پشتکار است

تیم

خواب دیدن اینکه شما عضو تیم هستید بیانگر اهمیت کار کردن با هم است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما زندگی تان در نظم و ترتیب است. اگر شما در تیم ناراضی هستید، پس بیانگر این است که مسائلی در زمینه ی رابطه ی بیداری تان دارید. شما ممکن است با همکار یا عضو خانواده تان کنار نیایید

تیمارستان

خواب دیدن اینکه شما در تیمارستان هستید بیانگر این است که نیاز به استراحت و بازسازی ذهنتان دارید. وقتی که نیاز به کمک دارید از درخواست کردن کمک نترسید

خواب دیدن اینکه شما خارج از تیمارستان هستید بیانگر این است که شما احساس طرد شدن می کنید. شما ممکن است سلامت روانتان در خطر باشد. یا احساس کنید که ترک شده اید، حذف شده اید یا نادیده گرفته شده اید

تئاتر

خواب دیدن اینکه در تئاتر هستید بیانگر زندگی اجتماعی شماست. اینکه چگونه اجراتان، موازی موقعیتی در زندگی بیداری تان است را در نظر گیرید. اینکه چگونه شخصیت ها، به شما مربوط می شوند و چگونه ممکن است یک جنبه از شما را نمایش دهند را مشاهده کنید. شما ممکن است یک نقش جدید بگیرید.

خواب دیدن اینکه می خندید و یا در یک تئاتر، تشویق می کنید بیانگر این است که شما خوشی و ارضای زود گذر را به کار سخت روی اهدافتان برای آینده ترجیح می دهید.

خواب دیدن اینکه سالن تئاتر آتش گرفته است، بیانگر پروژه های جدید ریسکی است که تلاش می کنید به عهده گیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید