تعبیر نمادهای حرف «ص»

صابون

دیدن صابون در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساسات یا خاطرات گذشته تان را بشویید که برود. شاید شما از نظر احساسی، حس کثیف بودن یا گناه دارید و تلاش می کنید که این شرم را بشویید. شاید نیاز دارید که چیزی را اعتراف کنید

خواب دیدن اینکه چیزی ارزشمند به صابون تغییر شکل می دهد بیانگر این است که شما به چیزهایی که برایتان مثل گنج است اهمیت نمی دهید. چیزی که ارزشمند است را تا حد که چیز بی ارزش تنزل می دهید.

صاحب خانه

دیدن صاحبخانه تان در خوابتان بیانگر قسمتی از خودتان است که همیشه در کنترل است. به بعد مسئول و منطقی شما اشاره دارد. شاید شما نیاز دارید که محدودیت و کنترل بیشتری روی جاهای خاصی از روح و روانتان نشان دهید

صافی

دیدن یا استفاده از صافی در خوابتان بیانگر این است که شما قادر به نگه داشتن و حفظ کردن احساساتتان نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را از یک موقعیت جدا کنید(احساساتتان را درگیر نکنید) و تلاش کنید که عینی تر باشید. صافی ممکن است بیانگر چیزی در زندگی بیداری تان باشد که استرس برایتان ایجاد می کند. اهمیت چیزی که از صافی رد می کنید را در نظر گیرید

صبح

خواب دیدن اینکه صبح است، بیانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. بیانگر شروع تازه، احیا، بیدار باش یا شروع است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از سوگواری باشد. آیا شما عزادار چیزی یا کسی هستید؟ بویژه اگر صبح ابری باشد، بیانگر موقعیتی مهم است که برای مدتی روی دوشتان سنگینی خواهد کرد

صبحانه

خواب دیدن در مورد صبحانه بیانگر شروع یک پروژه ی جدید یا شروع یک مرحله ی جدید در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که ذهن شما ممکن است در حال فکر کردن در مورد چیزی که صبح برای صبحانه درست می کنید باشد. غیر عادی نیست که افکار زودگذر شما وارد خوابتان شود

صبر کردن: منتظر بودن

خواب دیدن اینکه شما صبر می کنید، بیانگر مسائل قدرت/کنترل و احساس وابستگی/مستقل بودن است، خصوصا در مورد یک رابطه/ اینکه در خواب وقتی که صبر می کنید چه حسی دارید را در نظر گیرید. اگر صبورید، پس شما می دانید که چیزها با سرعت خودشان اتفاق خواهند افتاد. اگر صبور نیستید، به این معنی است که خیلی تقاضا دارید یا توقعاتتان خیلی بالاست

تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر انتظارات و نگرانی هایی در مورد یک موقعیت یا تصمیم ناشناخته باشد. شما یک حس پیش بینی یا نا آرامی را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه شما کس دیگری را منتظر می بینید بیانگر این است که شما از این فرد سو استفاده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما زمان کافی را با این فرد در زندگی بیداری تان نمی گذارید. شما حسابی مشغول کارهای خودتان هستید که این فرد را حذف کرده اید (از او چشم پوشی کرده اید)

خواب دیدن اینکه شما در اتاق انتظار هستید نمادی از صبر شماست. شما توانایی آرام بودن حتی در طول یک بحران را دارید

صحبت کردن

خواب دیدن اینکه صحبت می کنید، اهمیت خاصی ندارد مگر اینکه غیر معمول یا عجیب باشد. خصوصا چیزی که می گویید. اگر چیزی که می گویید، احساسات یا عکس العمل های رفتاری قوی ای را تحریک کند، آن را در نظر گیرید. خواب ممکن است، به سادگی روی این تاکید کند که نیاز دارید مهارت های ارتباطی تان را بهبود بخشید و یاد بگیرید خودتان را واضح تر و روشن تر ابراز کنید

صحنه نمایش: صحنه تئاتر

خواب دیدن اینکه شما روی صحنه نمایش هستید بیانگر رفتار شما، اینکه چگونه روی دیگران تاثیر می گذارید و احساسات آنها را درگیر می کنید و همچنین رابطه شما با دیگران است. گویای تعاملات شما با جامعه است. شما نقش بازی می کنید و کسی که واقعا هستید نیستید. یک ضرب المثل هست که اینجا کاربرد دارد: زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست و خواب ممکن است به تمایل شما برای مرکز توجه بودن اشاره داشته باشد. اجرای خود روی صحنه نمایش را در نظر گیرید و ببینید چگونه موازی یک موقعیت بیداری شما می باشد.

خواب دیدن اینکه شما پشت صحنه هستید، بازتابی از شخصیت درونگرای شماست. این خواب به شما میگوید که نیاز دارید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و بیشتر به خود مطمئن باشید

صخره

خواب دیدن اینکه روی لبه ی یک صخره ایستاده اید، بیانگر این است که به سطح بالایی از درک، آگاهی جدید و یک نقطه نظر تازه رسیده اید. شما به یک نقطه ی حیاتی در زندگی تان رسیده اید و نمی توانید این ریسک را کنید که کنترل را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما در مورد یک تصمیم برای تغییر زندگی تان فکر می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری از صخره می افتد بیانگر این است زمان سختی را می گذرانید و ازین می ترسید که چه پیش روی شماست. شما می ترسید که ممکن است از پس چالش بر نیایید یا اینکه نتوانید انتظارات دیگران را برآورده سازید

خواب دیدن اینکه به بالای یک صخره می روید، نمادی از جاه طلبی و انگیزه ی شماست. خواب ممکن است موازی با تمایل شما برای این باشد که به موفقیت دست یابید یا اینکه در اوج موقعیت کاری تان قرار گیرید. مشابه بالا رفتن از نردبان شرکت است

دیدن سنگ در خوابتان نمادی از قدرت، دوام، ثبات و یکپارچگی است،

خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما یک تعهد به یک رابطه دارید یا اینکه شما به تغییراتی در زندگی تان می اندیشید که زمینه ای برای بنیانی سفت تر خواهد بود. تعبیر دیگر این است که سنگ بیانگر سرسختی، ناهماهنگی و شاد نبودن است

خواب دیدن اینکه شما از صخره و سنگ بالا می روید بیانگر عزم، جاه طلبی و کشمکش است. خصوصا اگر سنگ شیب تندی دارد، پس به موانع و نا امیدی ها اشاره دارد

خواب دیدن اینکه شما با سنگ ضربه می خورید یا کسی سنگ به طرفتان پرت می کند بیانگر توهین و انتقادی است که هدفش شمایید. به موقعیتی اشاره دارد که شما غافلگیر می شوید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی سنگ نگاه کنید

صخره نوردی

خواب دیدن اینکه شما صخره نوردی می کنید نمادی از جاه طلبی، عزم و کشمکش شماست. شما اجازه نمی دهید که هر مانعی راه رسیدن به اهدافتان را ببندد. به علاوه خواب بیانگر این است که شما برتری ای نسبت به دیگران دارید.

صدا

شنیدن صدا در خوابتان بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شما یا قلمرو معنوی شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید نظراتتان را بلند تر ابراز کنید. افکارتان را به زبان آورید

صدا: سرو صدا: نویز

شنیدن سرو صدایی عجیب یا شنیدن سرو صدای عجیب در خوابتان بیانگر چیزی است که انتظارش را ندارید و بیانگر ناشناخته هاست. شما ممکن است در مورد یک موقعیت در زندگی بیداری تان، ترس یا سردرگمی دارید. سرو صدا در خوابتان ممکن است راهی برای این باشد که توجهتان به آن مساله جلب شود. تعبیر دیگر این است که صدا بیانگر پیشرفت غیر منتظره در کشمکش های شخصی تان است(این کشمکش ها ناگهان مرتفع می شود). شاید شما نیاز دارید که بیشتر سخن گویید و شنیده شوید. یا شاید نیاز دارید که یک مانع را که شما را عقب نگه داشته است رد کنید

صداقت

خواب دیدن اینکه کسی با شما صادق است بیانگر این است که به دنبال حقیقت هستید. شما حس می کنید که در زندگی بیداری تان به بیراهه می روید. کسی هست که د رمورد انگیزه ها یا احساساتش با شما صادق نیست(رو راست نیست)

صدای بلند

شنیدن صدای بلند چیزی یا کسی در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی بیداری تان است که نیاز به توجه شما دارد. تعبیر دیگر این است که بلندی صدا در خوابتان ممکن است راهی برای شما باشد که توجهتان را از چیز دیگر منحرف کنید. شما از چیزی مخفی می شوید

صدف

دیدن صدف در خوابتان نمادی از زیبایی، فروتنی، ثروت(ارزش) و خرد است. تعبیر دیگر این است که صدف بیانگر این است که شما خودتان را خفه می کنید، دیگران را کنار می گذارید. شما نیاز دارید که بیرون روید و پی چیزی روید که می خواهید و به تمایلات قلبی تان ست یابید. زندگی را تجربه کنید. دیدن پوسته ی صدف در خوابتان بیانگر نا امیدی مالی است

دیدن صدف در خوابتان بیانگر امنیت و حمایت است. شما خود واقعی تان یا احساسات واقعی تان را نمایش نمی دهید. در حمایت از خودتان برای اینکه آسیب نبینید، کنج عزلت می گزینید و از نظر احساسی خود را بسته نگه می دارید.

صدف دریایی

دیدن و یا خوردن صدف دریایی در خواب نشان دهنده ی یک دوره تغییر و تحول در زندگی شما می باشد.

صدف دو کپه ای

دیدن صدف در خوابتان بیانگر این است که شما در را به روی خود می بندید و خودتان را از دیگران ایزوله و دور می کنید. از خودتان بپرسید که چرا دیگران را کنار می گذارید. خواب ممکن است جناسی از ماهیچه باشد

صدقه

خواب دیدن اینکه شما صدقه می دهید یا صدقه می گیرید، مشابه توانایی شما برای دادن و گرفتن عشق است. شما دلسوز دیگرانید

صدمه

خواب دیدن اینکه شما صدمه دیده اید بیانگر این است که نیاز دارید روی شفای زخم ها و آسیب های قدیمی کار کنید. شما نیاز دارید که بایستید و آهسته تر حرکت کنید. اینکه کجای بدنتان صدمه دیده است یا چگونه صدمه دیده است را در نظر گیرید، اهمیت دارد

صعود: بالا رفتن

خواب دیدن اینکه چیزی در خوابتان بالا می رود بیانگر این است که شما نیاز دارید دید بهتر و وسیع تری به زندگی داشته باشید. سمبلی از آرمان های بلند است. یا خواب ممکن است استعاره ای از توانایی شما برای این باشد که در هر موقعیتی سردم دار هستید(در بالاترین سطح ایستاده اید)

صفحه کاغذ

دیدن یا خواندن از روی یک صفحه در خواب، بیانگر خلاصه ای از زندگی تان است . منعکس کننده چیزی است که انجام داده اید و جایی که شما به سمت آن می روید. تعبیر دیگر این است که که در حال بازگشت به رابطه ی عاطفی ای هستید که قبلا خراب شده است. مراقب باشید که وارد یک رابطه شتاب زده با کسی که مناسب شما نیست نشوید.

دیدن  یک صفحه خالی در خواب، بیانگر بی نتیجه بودن و بی حاصلی است. شما کاری نمی کنید و هدفی در زندگی ندارید گویی به سمت و سویی نمی روید  . در حالت سکون هستید

اگر خواب دیدید که یک صفحه هستید یعنی انگیزه ندارید. وقت خود را زیاد صرف فعالیت های فوق برنامه و بدون نتیجه می کنید

صفحه کلید: کی بورد

دیدن صفحه کلید کامپیوتر در خوابتان بیانگر این است که پیامی وجود دارد که نیاز دارید بیرونش آورید یا ایده ای که نیاز دارید به اشتراکش گذارید. صفحه کلید، نمادی از چیزی است که شما باید انجامش دهید

صفحه لمسی

دیدن یا استفاده از صفحه لمسی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فعال تر باشید و روی روند، تسلط داشته باشید، به خاطر اینکه یک کار را پیش ببرید

صفحه نمایش

دیدن صفحه نمایش کامپیوتر در خوابتان به فرآیند فکری و تفکر عاقلانه ی شما اشاره دارد. اگر صفحه نمایش می پرد یا سیاه می شود، بیانگر این است که شما به مساله ای نگاه می کنید که کاملا اشتباه است. شما نیاز دارید که مساله را دوباره ارزیابی کنید.

صفر

صفر نمادی از هیچ چی و خالی بودن است. شما یک خلا در زندگی تان تجربه می کنید. این نماد ممکن است معنای مشابهی مثل یک دایره به اشتراک گذارد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی روید. شاید کارهاتان نتیجه عکس می دهد. بیانگر بی زمانی و فرا آگاهی است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی دایره یا عدد نگاه کنید

صفرا

خواب دیدن صفراتان بیانگر این است که شما دمدمی و کج خلق هستید. رنگ صفرا را در نظر بگیرید. اگر تیره است، نمادی از ناراحتی و افسردگی است. اگر زرد است، نمایانگر خشم است

خواب دیدن کیسه صفراتان بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از شر انرژی منفی خلاص کنید. شما نیاز دارید که به خاطر رشد کردن، گناه یا تلخی تان را رها کنید برود

صلح

خواب دیدن صلح و آرامش بیانگر این است که به یک مساله ی احساسی یا کشمکش درونی، شفافیت می دهید(مساله را روشن می کنید). ممکن است نشانه ای از پایان یک چرخه یا توقفی باشد قبل ازینکه تلاشی جدید را شروع کنید. بیانگر این است که شما به سطح جدیدی از ثبات و آرامش رسیده اید. تعبیر دیگراین است که آرامش دیوانه کننده ممکن است به آرامش قبل از طوفان اشاره کند

صمغ

دیدن صمغ در خوابتان بیانگر سلامت فیزیکی، قدرت و انرژی است. ممکن است بیانگر کسی باشد که بیش از حد ساده لوح یا احساساتی است

صمیمیت

خواب دیدن در مورد یک مساله ی صمیمی و خصوصی، مربوط به هویت شماست. شاید چیزی در رابطه ی شخصی شما نیست. شما حس نارضایتی می کنید یا اینکه چیزی در رابطه تان نیست(رابطه تان کمبود دارد). مهم است که به خاطر داشته باشید که یک رابطه ی سالم کار می برد. پس خواب شما ممکن است تلاش کند که به شما کمک کند تا مساله ی در دستتان را حل کنید

صندل

دیدن یا پوشیدن صندل در خوابتان بیانگر راحتی است. شما اطرافیانتاننان را درک می کنید. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید با دقت و آرام در مورد افراد خاصی قدم بردارید.

خواب دیدن اینکه صندل هاتان خراب شده است به این معنی است که نیاز دارید یک موقعیت را آرام تر دنبال کنید. شما نیاز دارید که آهسته تر گام بردارید. اگر یک جفت صندل دیگر پیدا کنید، بیانگر این است که نیاز دارید در یک جهت متفاوت شروع به حرکت کنید

دیدن صندلی در خوابتان نمادی ازین است که نیاز دارید بنشینید و زمانی بگذارید که قبل ازینکه وارد عمل شوید، در مورد یک موقعیت فکر کنید. یا اینکه شما نیاز دارید که استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر احساسات و ایده های شماست که رد می شود یا به حاشیه رانده می شود

خواب دیدن این که یک نفر صندلی ش را به شما تعارف می کند، بیانگر این است که شما نیاز دارید با آغوش باز، نصیحت بپذیرید و گوش دهید

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری از عقب از روی صندلی می افتد بیانگر این است که شما خیلی راحت وقت کشی می کنید و هیچ کاری را تمام نمی کنید

صندلی راحتی

دیدن یا نشستن روی صندلی راحتی در خوابتان بیانگر این است که شما کاملا در مورد موقعیت و وضعیتتان در زندگی بیداری، وضعیت ایمنی دارید. شما روی خودتان کار کرده اید و شایستگی احترام را دارید

صندلی عقب ماشین

خواب دیدن اینکه شما در صندلی عقب یک ماشین نشسته اید بیانگر این است که شما کنترل زندگی تان را در دست ندارید. شما ممکن است حس کنید که تحت سلطه هستید و به شما گفته می شود که چه کار کنید. شما نیاز دارید شروع کرده و کنترل زندگی تان را پس بگیرید

خواب دیدن اینکه کسی در صندلی عقب ماشین شما نشسته است بیانگر موضع قدرت و کنترل شما(روی آن فرد) است. سرنوشت یک فرد دیگر در دستان شماست

دیدن صندلی مخصوص نوزاد در ماشین، بیانگر این است که شما در زندگی، در کنترل جهت و سرنوشت کس دیگری هستید. تعبیر دیگر این است که خواب به شروع مراحلی از سفر زندگی تان اشاره دارد شما همین الان یک مسیر مهم را در زندگی تان شروع می کنید

صندلی گهواره ای

خواب دیدن ایکه شما یا کسی روی این صندلی می نشینید بیانگر زندگی ساده، راحت و آرام است. شما هیچ نگرانی ای ندارید

دیدن صندلی گهواره ای خالی در خوابتان بیانگر ناراحتی یا تفکر آرام و عمیق است

صندوق پستی

دیدن صندوق پستی در خوابتان بیانگر اطلاعات مهمی است که شما دریافت می کنید. توجه خاصی به خوابتان بکنید و اینکه چه پیامی را تلاش می کند از ضمیر ناخودآگاهتان به شما دهد. اگر صندوق پستی پر باشد، بیانگر این است که شما این پیام ها را هضم نکرده اید(نفهمیده اید) یا دریافت نکرده اید

صندوق دار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما صندوق دار هستید بیانگر این است که شما زندگی تان و چیزی که بدست آورده اید را دوباره ارزیابی می کنید.

صندوق گنج

دیدن صندوق گنج در خوابتان بیانگر استعداد های نهفته تان است. به حس امنیت و تعلق اشاره دارد. شما از جایگاهتان در یک موقعیت یا رابطه خوشحال هستید

خواب دیدن اینکه به درون صندوقچه گنج نگاه می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی ارزشمند از گذشته تان را دوباره بدست آورید

صنوبر

دیدن این درخت در خوابتان بیانگر تنهایی است

صورت

دیدن صورتتان در خواب بیانگر شخصیتی است که به دنیا نشان می دهید به جای خود واقعی تان. ممکن است به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل و مشکلات زندگی تان روبرو می شوید

خواب دیدن اینکه صورتتان لک دار یا جوش دار است، نمادی از احساسات فوران شده است. شما ممکن است از حمله به شخصیت یا اعتبارتان رنج برید. طبق فرهنگ عامه، اگر شما خواب ببینید که صورتتان باد کرده است، به این معنی است که شما بهبودی در وضعیت مالی تان دارید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی دو تا صورت دارید یا صورت ها از یک فرد به فرد دیگر، تند تند عوض می شود، بیانگر این است که غیر قابل اعتمادید. شما یا کسی در زندگی تان، دو چهره اید

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را می شورید بیانگر این است که نیاز دارید موضوعی را تروتمیز کرده روشن کنید

خواب دیدن یک صورت تار به این معنی است که شما حسی در این مورد ندارید که واقعا که هستید. ضمیر ناخودآگاه شما به شما می گوید که به این فرد اعتماد نکنید. شما ممکن است فریب بخورید

صورت حساب

دیدن صورت حساب در خواب بیانگر این است که ذهن شما درگیر مسائل مالی و پولی است. شما ممکن است حس کنید که زیر تقاضاهای زندگی له می شوید

دریافت صورت حساب در خواب، بیانگر چیزی است که شما انجام داده اید و الان دارید به طریقی، هزینه اش را می پردازید

صومعه: خانقاه

دیدن  صومعه در خواب بیانگر یک حالت روحانی، یک آرامش ذهنی و رهایی از نگرانی و ناراحتی ست. شما در  یک حالت رضایت و خرسندی هستید. در گوشه و کنار همیشه کمکی برای شما وجود دارد.

دیدن یک صومعه ویران در خواب بیانگر یک احساس نا امیدی ست. شما تمایل به پایان رساندن آن چیزی که شروع کرده اید را ندارید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید