تعبیر نمادهای حرف «ش»

شاخ گوزن

دیدن شاخ گوزن در خواب بیانگر قوای مردانه، پرخاشگری و ابراز وجود مردانه است. ممکن است سمبلی از مدال یا جایزه باشد

شاخه

دیدن شاخه در خواب، نمادی از خوش شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر این است که شاخه بیانگر رابطه و ارتباط بین شما و خانواده تان یا خویشاوندانتان است

دیدن شاخه شکسته در خوابتان بیانگر مساله شخصی یا مساله ای مربوط به کارتان است

خواب دیدن اینکه شاخه ناگهان تکان بخورد یا صدای شکستن بدهد، بیانگر این است که شما استرس زیادی را تحمل می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که از نظر احساسی، احساس نا امنی می کنید

شادی

خواب دیدن اینکه شما خوشحالید، شاید یک خواب جبرانی باشد و خواب معکوسی باشد. شما ممکن است تلاش می کنید که ناراحتی یا استرس زندگی بیداری تان را جبران کنید

شارژر موبایل

دیدن یا استفاده از شارژر در خوابتان بیانگر این است که حس تهی بودن یا خالی بودن می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید دوباره شارژ شوید و نیروی تازه بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از دیگران جدایید و ارتباطی ندارید. شاید شماخودتان را ایزوله می کنید.

شال

دیدن شال در خوابتان نمادی از محدود کردن خود است. شما ممکن است خیلی احساساتتان را کنترل می کنید به جای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که صدایتان خفه می شود

خواب دیدن اینکه شال می پوشید بیانگر این است که ذهنتان را از بدنتان جدا می کنید. شما ممکن است خیلی به اینکه چگونه فکر می کنید تکیه کنید، به جای اینکه به این فکر کنید که چگونه حس می کنید، یا برعکس(خیلی به حستان توجه می کنید تا فکرتان).

شام

خواب دیدن اینکه شما تنها شام میخورید بیانگر این است که نیاز دارید خیلی جدی در مورد اهداف و مسیرتان در زندگی فکر کنید. تعبیر دیگر این است که مهارت اجتماعی ندارید و یا بیانگر استقلال شماست

خواب دیدن اینکه شما با دیگران شام می خورید بیانگر مقبولیت شما یا دیگران است، همینطور بیانگر روابط بین فردی تان و اینکه چگونه در زندگی اجتماعی تان رفتار می کنید. زمان آن رسیده که تجارب گذشته را منعکس کنید و به اشتراک گذارید. همچنین بیانگر این است که شما به همه مردم به چشم برابری نگاه می کنید.

شامپو

دیدن یا استفاده از شامپو در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید نگرش های منفی و طرز فکر های قدیمی تان را ترو تمیز کنید. شما ممکن است نیاز داشته باشید در مورد یک موقعیت یا رابطه، رویکرد متفاوتی را برگزینید. تعبیر دیگر این است که شامپو بیانگر رشد شخصی است و اینکه تمایل دارید تصویر جدیدی از خودتان به دیگران نمایش دهید

خواب دیدن اینکه شما موهای کسی را شامپو می کنید بیانگر مسائل وابستگی و نا امیدی است

شانس

خواب دیدن خوش شانسی بیانگر چیزی است که نگاهش به شما خواهد بود(منتظر شما خواهد بود)

خواب دیدن اینکه شما بدشانسید بیانگر این است که شما برای خودتان متاسفید. شما سریع چیزی یا کس دیگری را به خاطر کمبود ها و مسائل خودتان مقصر می دانید

شانه

خواب دیدن اینکه موهاتان را شانه می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را سازماندهی و دسته بندی کنید. شما نیاز دارید که به دنبال فاکتور هایی باشید که در یک موقعیت یا رابطه، برای شما روشن نیست. تعبیر دیگر این است که شانه کردن موهاتان، ممکن است روی این مساله تاکید کند که بیش از حد به ظاهر و زیبایی تان اهمیت می دهید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مو نگاهی بیندازید

شانه: کتف

دیدنش در خوابتان نمادی از قدرت، مسئولیت و بارهای روی دوش شما است. شاید حس می کنید که مسئولیت زیادی برای به دوش گرفتن دارید و به خاطر جریان های زندگی تان، بار زیادی روی دوش شماست. تعبیر دیگر این است که شانه بیانگر توانایی شما در پیشنهاد حمایت و پرورش به دیگران است

شاه

دیدن شاه در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و جایگاه اجتماعی در دسترس است. شما بر مشکلات و سختی هاتان فائق میایید. شاه نمادی از قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که شاه نمادی از پدر شما یا شمایی از پدر است. شما به دنبال حمایت هستید

خواب دیدن اینکه شما شاه هستید بیانگر قدرت مردانه تان است. تعبیر دیگر این است که شما به سطح بالایی از اختیار و قدرت دست یافته اید. شاید شما سلطه گر می شوید یا خیلی اعتماد به نفس دارید

شاهد: شهادت دادن

شهادت دادن به چیزی در خوابتان بیانگر این است که نیاز به این دارید که هشیار تر باشید. شما نیاز دارید که چیزی را از نزدیک تر امتحان کنید و به یک موقعیت، هدفمند تر نگاه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما می نشینید و گذر عمر را نظاره گرید. شاید شما از نظر احساسی جدا افتاده اید یا حس می کنید که از جامعه مطرود شده اید

خواب دیدن اینکه به عنوان یک شاهد شهادت می دهید بیانگر این است که نیاز دارید مسئول کارهاتان باشید

شاهزاده پسر: پرنس

خواب دیدن اینکه شما شاهزاده هستید بیانگر این است که حس مهم بودن می کنید و اینکه نیاز می شوید. شما ممکن است دستاورد هاتان را تحسین می کنید

دیدن شاهزاده در خوابتان بیانگر این است که  شما با افتخار و پرستیژ هستید. شما به خاطر یک وظیفه شناخته خواهید شد. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که به سمت مسائل رمانتیک تمایل دارید. شاید شما منتظر شاهزاده ای سوار بر اسب خودتان هستید

 شاهزاده دختر: پرنسس

خواب دیدن اینکه شما پرنسس هستید بیانگر این است که ظرفیت کامل خود را درک می کنید. با این حال هنوز رشد بیشتری وجود دارد که نیاز است انجام دهید. نماد جوانی و توسعه ی فکری است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی تقاضا دارید و دستور می دهید. یا شما خیلی ازین لجبازی می کنید. شاید شما مثل بچه لوس و نازپرورده رفتار می کنید

دیدن پرنسس در خوابتان بیانگر زن ایده آل است.

اگر شما مردید و خواب میبینید که پرنسس هستید، بیانگر خواهر یا یک زن مهم در زندگی تان است. همچنین شاید بیانگر تمایلاتتان برای زن ایده آل هم باشد.

شاهین: باز

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که سوظن اطراف شما و کارهاتان کمین می کند. شما نیاز دارید که با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر این است که شاهین، نمادی از بینش است. این عبارت را در نظر گیرید، چشم شاهین، به این معنی است که شما نیاز دارید که روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید(با دقت تحت نظرش بگیرید)

دیدن شاهین در خوابتان بیانگر این است که شما روی اهداف و آرمان هاتان تمرکز می کنید

شایعه

شنیدن شایعه در خوابتان بیانگر پیامی نهانی از ضمیر ناخودآگاهتان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که نباید هرچیزی را که می شنوید باور کنید. شما نیاز دارید که تحقیقات خود را بکنید و قبل ازینکه قضاوت کنید، خودتان به شخصه از چیزی مطمئن شوید

شایعه پراکنی در خوابتان بیانگر عدم امنیت شخصی است

شب

داشتن خوابی که در فضای شب صورت میگیرد بیانگر موانع و مشکلات بزرگی در بدست اوردن اهدافتان است. شما با یک مساله روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید شما باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن خود را روشن کنید و بعدا دوباره به آن برگردید. تعبیر دیگر این است که شب ممکن است مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد

خواب دیدن اینکه شب است، اما هنوز هوا به روشنی روز است، بیانگر این است که شما الان در مورد یک موقعیت نا مشخص، شفافیت و بینش دارید. چیزی است که قبلا پنهان بوده است و الان برای شما نمایش داده می شود

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تاریکی نیز نگاه کنید

شب تاب

دیدن شب تاب در خواب بیانگر این است که به دنبال توجه هستید. یا خواب به شما می گوید که نیاز دارید از سایه درآمده بدرخشید(به چشم بیایید)

شبح

دیدن شبح در خوابتان سمبلی از روان و انرژی شما برای زندگی است. این خواب ممکن است پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک نفر در زندگی تان هست که حضورش و وجودش برای شما نیست. اگرچه از نظر فیزیکی حضور دارد، اما از نظر ذهنی یا احساسی برای شما نیستند.

شبکه

دیدن وب در خوابتان بیانگر تمایل شما برای کنترل هرچیزی در اطرافتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نمی گذارند خودتان را کامل ابراز کنید. شما احساس می کنید که گیر افتاده اید و نمی دانید که چه کار کنید یا کجا روید. خواب ممکن است نمادی از شبکه اجتماعی آشنایان و همکاران شما باشد یا اینکه ممکن است بیانگر شبکه جهانی اینترنت www باشد

شبنم

خواب دیدن اینکه شبنم در حال افتادن است، بیانگر تمیز کردن روح و تجدید روحی است. شما حس آرامش و تازگی را تجربه می کنید.

شپش

دیدن شپش در خوابتان بیانگر ناامیدی، پریشانی و احساس گناه است. شما ممکن است حس کنید که از نظر احساسی یا فیزیکی پاک نیستید. تعبیر دیگر این است که شپش بیانگر فرد، موقعیت یا رابطه ای است که شما می خواهید از خودتان دورش کنید. شما ممکن است حس کنید که دارد از شما سو استفاده می شود

شتر

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.

این عبارت معمول را در نظر گیرید شتر سواری دولا دولا نمیشه.

شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست

خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید بیانگر این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید  را رها کنید

شترمرغ

دیدن شترمرغ در خوابتان بیانگر این است که با واقعیت مواجه نمی شوید. شما چیزی را انکار می کنید و در دنیای خودتان زندگی می کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر این است که شتر مرغ می تواند نمادی از حقیقت و عدالت باشد

دیدن تخم شترمرغ در خوابتان نمادی از تولد دوباره است

شجاعت

خواب دیدن اینکه شما شجاعت خیلی زیادی دارید، بیانگر این است که مشتاقید با جنبه های ضمیر ناخودآگاه خود که ردشان کرده اید، روبرو شوید. شما به درک جدید و درک کلی ای می رسید. خواب ممکن است به شما در مورد چیزی که نیاز است در زندگی بیداری تان انجام دهید، چیزی یاد دهد

شخصیت (کاراکتر)

خواب دیدن اینکه یک شخصیت دیگر را بازی می کنید، بیانگر این است که شما از مسئولیت خودداری می کنید یا اینکه از تایید نقشتان در آن، خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما دست به کار شوید. با بازی کردن یک نقش، شما تظاهر می کنید که فرد دیگری هستید، به جای اینکه خودتان باشید. یک موقعیت را در زندگی بیداری تان در نظر بگیرید که شما اصل خودتان نیستید

شخصیت داستانی

دیدن یک شخصیت کارتونی(داستانی) در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید از واقعیت خود فرار کنید. ویژگی های این شخصیت کارتونی را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است نیاز داشته باشید که این ویژگی ها را وارد شخصیت خود کنید. تعبیر دیگر این است که شخصیت کارتونی ممکن است نماد یک آرکی تایپ باشد.

شخصیت کارتونی

خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت کارتونی هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر خود را ابراز کنید. شما نیاز دارید که احساساتتان را واضح تر انتقال دهید

شخم زدن

دیدن شخم زدن در خوابتان بیانگر رشد و توسعه است. شما مشغول کشت و ترویج ایده ها و پروژه های جدید هستید

شخم زنی

خواب دیدن اینکه مزرعه را شخم می زنید بیانگر این است که شروع تازه ای را آغاز می کنید. شما خودتان را برای رشد و تغییر آماده میکنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر یکنواختی یا روتین زندگی روزمره تان باشد

شربت آبلیمو

خواب دیدن اینکه لیموناد می نوشید بیانگر این است کهنیاز دارید خونسرد باشید. شاید شما درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می شود. از نظر استعاری، خواب بیانگر تطهیر روحی است

شرط بندی

خواب دیدن اینکه شما شرط می بندید بیانگر این است که شما در یک رابطه یا موقعیت کاری که ممکن است انتخاب عاقلانه ای هم نباشد، ریسک می کنید. از قضاوت و عملکرد خود، با دقت استفاده کنید

شرق

خواب دیدن اینکه به سمت شرق می روید بیانگر خرد درونی، دوباره جوان شدن و روشنگری روحی است. شما نیاز دارید که اهدافتان، خانواده، شغلتان، غیره را به خود دیکته کنید و به سمت آنها، خودتان را مجاب کنید. مسیر شرق نمادی از خورشید است. چونکه شرق مربوط به سمت راست است، می تواند بیانگر این باشد که شما در مسیر درست هستید

شرکت: اداره

خواب دیدن شرکتتان بیانگر این است که نمی توانید کارتان را در اداره بگذارید و به خانه بیایید. شما زیادی کار می کنید و زیادی فکر می کنید. تعبیر دیگر این است که اداره نمادی از عملی بودن، جایگاه، دستاورد و جایگاه شما در دنیاست. اگر اداره در خوابتان، نا آشنا یا غریبه باشد، بیانگر این است که شما خودتان را با دیگری مقایسه می کنید. شما به پای استاندارد های دیگران نمی رسید(کم میاورید)

خواب دیدن اینکه دفتر کار عمومی دارید، بیانگر این است که پیامد های کارهاتان را می پذیرید. شما مسئولیت چیزی که انجام می دهید را می پذیرید

شروع

خواب دیدن در مورد شروع چیزی بیانگر این است که زمان با ارزش شما به خاطر تاخیر، تلف شده است. شما نیاز دارید که با زندگی کنار آیید(پیش روید) و برنامه های خود را عملی کنید

شریک

دیدن شریک در خوابتان بیانگر این است که نیاز به کمک دیگران دارید تا یک هدف مشترک را تمام کنید. تعبیر دیگر این است که شریک نمادی از دو گانگی شخصیت شماست. رابطه ی بیداری تان را با شریکتان در نظر گیرید

شریک جرم

اگر در خواب ببینید که شریک جرم در یک عمل خلاف قانون هستیدريال این پیغام را به شما می دهد که در زندگی واقعیتان، یک نفر تاثیر بسیار منفی ای بر روی شما دارد. شما  احتمالا  یک احساس گناهی نسبت به کاری که انجام می دهید  دارید.

دیدن خوابی که شما در آن شریک جرم دارید به این معناست که دیگران باعث بروز عادات و رفتارهای منفی شما می شوند.  

شست و شوی مغزی

خواب دیدن اینکه شست و شوی مغزی می شوید، بیانگر این است که نیاز دارید در مورد خودتان فکر کنید. پای خودتان بایستید و به دیگران اجازه ندهید که به شما بگویند که چه کاری انجام دهید

شستن

خواب دیدن اینکه شما خودتان را می شویید بیانگر این است که به زندگی اجتماعی و تلاش های شخصی تان افتخار می کنید. شما ممکن است حتی شناخت(اینکه دیگران شما را بشناسند) و پرستیژ دریافت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که همه ی تجارب ناشاد یا احساسات فراموش شده در زندگی تان را می شویید می رود. شما آماده اید که شروع تازه و جدیدی داشته باشید

خواب دیدن اینکه شما پاهاتان را می شویید بیانگر این است که آماده ی ایجاد یک تغییر بزرگ در زندگی تان هستید.

خواب دیدن اینکه دست هاتان را می شویید بیانگر این است که مساله ای مزاحم و آزار دهنده وجود دارد که نیاز دارید رویش کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما مسئولیت یک موضوع را به عهده نمیگیرید. نیاز دارید که از شر احساسات قدیمی و روابط گذشته خلاص شوید. زمان آن رسیده است که منفی بافی را از سیستمتان بیرون کنید

خواب دیدن اینکه شما ماشینتان را می شویید بیانگر این است که مسائلتان به زودی خواهد گذشت. شما آماده اید که با نگاه و نگرش تازه و جدید به زندگی پیش روید

شش

دیدن شش در خوابتان نمادی از بینش، خلاقیت و الهام است. تعبیر دیگر این است که شش ممکن است بیانگر یک موقعیت استرس زا باشد و به یک رابطه/موقعیت اشاره دارد که شما حس خفگی می کنید. شما نیاز دارید که نفس عمیق بکشید و با چالش روبرو شوید

شش ضلعی

دیدنش در خوابتان بیانگر جهت یا موقعیتی در زندگی است که توسط هر 6 گوشه و بعد ارائه می شود(موقعیتی است که 6 جنبه دارد). خواب ممکن است به شما بگوید که بالا روید یا پایین، جلو روید یا عقب، چپ روید یا راست.

شطرنج

دیدن یا بازی کردن شطرنج در خواب، بیانگر این است که نیاز دارید قبل ازینکه تصمیم بگیرید، به دقت در مورد یک موقعیت فکر کنید. مربع های سفید و سیاه صفحه شطرنج، نمادی از جنبه های مثبت و منفی یک موقعیت است. خواب ممکن است در این مورد نظر دهد که شما جفت عشقی خود یا جفت کاری خود را، چگونه ملاقات کرده اید

خواب دیدن اینکه در شطرنج، شاه در خطر است، بیانگر این است که شما توسط یک زن در زندگی تان، فرونشانده می شوید

خواب دیدن اینکه مهره های شطرنج زنده می شوند، بیانگر این است که کاملا مجذوب یک موقعیت، رابطه یا وظیفه شده اید. شما هیچ چیز دیگری در اطرافتان را نمی بینید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که دیگر روی یک موقعیت کنترل ندارید. یک موقعیت در زندگی بیداری تان، اعمال و رفتارتان را کنترل می کند

شعر

دیدن یا خواندن شعر در خوابتان بیانگر الهام و گفته های ایده آل است. بیانگر این است که نیاز دارید خطوط ارتباطی تان را با کسی بهبود بخشید

شعله

دیدن شعله در خوابتان نمادی از خالص سازی و پالایش است. خواب ممکن است استعاره ای از شعله ور شدن(در آتش دل سوختن) باشد یا یک بحث آنلاین داغ یا حمله ی به شخصی.

خواب دیدن اینکه با شعله ها می جنگید بیانگر این است که نیاز خواهید داشت بهترین تلاش و انرژی تان را در مسیرتان به سمت موفقیت و رفاه به کار گیرید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی آتش نگاه کنید

شغال

دیدن شغال در خوابتان به دستکاری(دستخورده) اشاره دارد. شما تمایل دارید که از طرف دیگران تغذیه شوید

شغل

خواب دیدن اینکه به دنبال شغل هستید بیانگر این است که در فاز فعلی زندگی تان حس نا تمام بودن و حس نا امیدی می کنید. اگر شما شغل های مختلفی در خوابتان می گیرید، پس بیانگر این است که نیاز دارید رو ی یک هدف تمرکز کنید و جهتتان را مشخص کنید

خواب دیدن در مورد شغل فعلی تان بیانگر این است که نیاز دارید سخت تر کار کنید و در کارتان موثر تر باشید. ممکن است چیزی یا وظیفه ای باشد که باید همین الان انجام شود. یا خواب ممکن است به این معنی باشد که شما خیلی کار می کنید یا خیلی درگیر شغلتان هستید. شما نیاز دارید که زمانی را برای تفریح و استراحت بگذارید. اگر شما خواب میبینید که هنوز در شغل قدیمی تان کار می کنید، بیانگر این است که درسی کهنه هست که نیاز دارید یاد بگیرید و در موقعیت فعلی به کار گیرید. ممکن است به این معنی باشد که شما به حوزه امن خود برمیگردید.

خواب دیدن اینکه شغلتان را از دست می دهید بیانگر بی ثباتی و نا امنی در زندگی بیداری تان است

اگر شما الان بی کارید اما خواب میبینید که شغل دارید پس خواب ممکن است یکی از دلگرمی ها و تشویق های چشم انداز(آینده) شغل تان باشد. شما نیاز دارید که با انگیزه بمانید و تسلیم نشوید

شفا دادن

خواب دیدن شفا، بیانگر نیاز شما به شفای احساسی و/یا فیزیکی است. شما نیاز دارید که قدرت یابید تا مسائل زندگی تان را اصلاح کرده از آن ها مراقبت کنید

شفاف

خواب دیدن اینکه چیزی شفاف است بیانگر احساس آسیب پذیری است. شما قادر هستید چیزها را ببینید، درون مردم و انگیزه هاشان را ببینید. پس خواب ممکن است نمادی از کارهای شما و نیت حقیقی شما باشد. تعبیر دیگر این است که اگر چیزی شفاف است، پس بیانگر وضوح و درک است

شقایق: گل شقایق

دیدن شقایق در خواب بیانگر بی اعتمادی و/یا مرگ است. نشانگر یک مرحله گذر در زندگی تان است

شکار

خواب دیدن اینکه شما شکار می کنید بیانگر این است که شما به دنبال میل دورنی، هم احساسی هم فیزیکی هستید یا آن را پی گیری می کنید.

خواب دیدن اینکه شما یک حیوان را شکار می کنید و می کشید بیانگر این است که تلاش می کنید یک بخش غریزی خودتان را سرکوب یا تخریب کنید

خواب دیدن اینکه شما شکار می شوید بیانگر این است که شما زیر بار چالش های زندگی له می شوید

دیدن کس دیگری که حیوان در خوابتان شکار می کند بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه ای پنهان از خودتان را قرار دهید. شما تلاش می کنید که غیر مستقیم، یک چالش یا موقعیت را دنبال کنید

شکاف

دیدن شکاف در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که در ایده یا بحثتان چیزی نیست(کم است)

شکر

دیدن یا خوردن شکر در خوابتان بیانگر خوشی و لذت است که شما خودتان را در زندگی بیداری از آن محروم می کنید. برخی اوقات نیاز است که خود را رها کنید و نگران پیامد نباشید.

دیدن دانه شکر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید کمی خود را رها کنید و از جدی بودن دست کشید.

شکست

خواب دیدن اینکه شما شکست خورده اید بیانگر این است که در مسیر اشتباه قدم گذاشته اید. شما نیاز دارید که موقعیت را دوباره ارزیابی کنید و در مورد چیزی که واقعا برای شما بهترین است دوباره فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از تجارب خود حتی از موارد منفی ش، درس بگیرید

خواب دیدن شکست بیانگر ترس های عدم کفایت یا عزت نفس پایین است. شما کامل ترین ظرفیت خود را به کار نمیگیرید. یا شما زیر نگرانی و فشار برتری جویی له می شوید

خواب دیدن اینکه تجارت شکست می خورد بیانگر مدیریت بد است. شما نیاز دارید که تهاجمی تر باشید و اجازه ندهید که ترس بر شما غلبه کند

شکست ناپذیر

خواب دیدن اینکه شما شکست ناپذیر هستید نمادی از قدرت و اعتماد به نفس است. این خواب ها هشداری در این مورد است که شما ممکن است خیلی معتمد به نفس(از خود متشکر) باشید

شکستگی

خواب دیدن اینکه شما استخوان شکسته دارید بیانگر این است که حس قدرت شما دارد تخریب می شود یا در معرض خطر است

شکستن

خواب دیدن اینکه چیزی را می شکنید بیانگر این است که تغییر پیش روی شماست. شما نیاز دارید که از یک موقعیت دوری کنید(ارتباطتان را قطع کنید) و جهتی را که زندگی تان به آن سمت می رود تغییر دهید. تعبیر دیگر این است که شکستن چیزی، بیانگر این است که شما نیاز دارید چیز ها را آرامتر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا خواب ممکن است جناسی از ورشکسته شدن باشد. آیا مسائل مالی تمام ذهن شما را اشغال کرده است؟

خواب دیدن اینکه اشیای اطراف شما می شکند بیانگر این است که تحت فشار زیادی هستید. خواب می تواند استعاره ای ازین باشد که شما به معنای واقعی کلمه در نقطه ی شکست خود قرار دارید

شکلات

دیدن شکلات در خوابتان بیانگر عشق، جشن و پاداش به خود است. بیانگر این است که شما ممکن است بیش از اندازه در خوش گذرانی افراط می کنید (زیادی خوش می گذرانید) و نیاز دارید که کمی خودتان را محدود کنید

 شکم

دیدن شکم در خواب به غرایز طبیعی و احساسات سرکوب شده ی شما بر می گردد. چیزی در زندگی واقعی شما وجود دارد که نمی توانید تحمل کنید و یا قبول آن برایتان بسیار مشکل است. شما باید این چیز را از زندگی تان خارج کنید. تعبیر دیگر آن است که نماد شکم در خواب ممکن است مستقیما به جسم شما برگرده و شما در حال تجربه یک یبوست و یک سوء هاضمه باشید.

دیدن رویایی که در آن شکم شما نمایان باشد، نشان دهنده احساسات آسیب پذیر شما و مشکلاتی است که شما با اعتماد کردن دارید. شما در حال بیان کردن احساسات قدیمی و غریزی خود هستید.

دیدن شکم متورم در خواب نشانه ی پروژه ی جدید در حال انجام است.

شکم

دیدن شکمتان در خواب، بیانگر این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید. شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است. خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

دیدن یک شکم حامله در خواب، بیانگر احساساتی است که به سطح می رسد(به حدی می رسد که بیان شود-به بالاترین حد خود می رسد). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند

خواب دیدن اینکه شما به یک شکم دست می زنید یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات خاصی میابید. شما به آرامی، با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، یک حلقه در شکمش دارد(یعنی در نافش حلقه انداخته است) بیانگر ارتباط عمیق شما با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه شما نیاز دارید با غرایز مادری تان، در ارتباط باشید

شکم

دیدن شکم تان در خوابتان بیانگر شروع تغییرات جدید در زندگی تان است. خواب ممکن است روی مشکلاتی تاکید کند که در قبول این تغییرات دارید(در قبول تغییر مشکل دارید). همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که چگونه دیگر نمی توانید یک رابطه، یا موقعیت یا شخص را تحمل کنید. همچنین، شکم به عنوان مرکز احساسات دیده می شود. خواب ممکن است در این مورد باشد که چگونه احساساتتان را پردازش یا مدیریت می کنید.

دیدن یا دست زدن به شکم کسی در خوابتان بیانگر این است که این فرد تلاش می کند به شما دسترسی پیدا کند. او تلاش می کند که در سطحی احساسی، به شما متصل شود.

خواب دیدن اینکه شما دل درد دارید بیانگر این است که شما سطح بالایی از استرس را تجربه می کنید. شما عموما بیشتر از چیزی که می توانید مدیریت کنید، به عهده می گیرید. تعبیر دیگر این است که دل درد به احساسی دردناک اشاره دارد که از مواجهه با ان سر باز می زنید

شکنجه

خواب دیدن اینکه شما شکنجه می شوید بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیتی در بیداری تان روی پای خود بایستید. به تعبیر دیگر اینکه شکنجه می شوید بیانگر این است که در یک رابطه یا موقعیت، احساس قربانی شدن یا بی یاوری می کنید. شما حس می کنید که نمی توانید کاری انجام دهید.

خواب دیدن اینکه شما کسی را شکنجه می دهید یا شکنجه شدن دیگران را می بینید بیانگر این است که شما خودتان را به خاطر عادات بد یا منفی تان تنبیه می کنید. شما خودتان را روی فرد یا حیوانی که در حال شکنجه شدن است پروجکت (فرافکن) می کنید. نماد کسی که شکنجه می شود را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احساسات سرکوب شده ی انتقام است که قادر نیستید در زندگی بیداری تان اعمالش کنید

شکوفه

دیدن شکوفه در خواب بیانگر زیبایی درونی تان است. ممکن است قیاسی ازین باشد که چگونه آغوشتان را برای چیزی باز می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که سخت کوشی شما، سر آخر نتیجه می دهد

شلاق: تازیانه

دیدنش در خوابتان بیانگر تنبیه، شرمی ناخوشنود و گناه است. ممکن است بیانگر موقعیتی سو استفاده گر یا فرآیند بدشانس باشد. تعبیر دیگر این است که شلاق به این معنی است که شما نیاز دارید تمرین کنید بیشتر روی زندگی تان کنترل داشته باشید. نیاز دارید که دیسیپلین بیشتری داشته باشید یا فرمانبردار تر باشید.

خواب دیدن اینکه به کسی شلاق می زنید بیانگر این است که شما اوضاع را کنترل می کنید. شما از قدرتی که دارید آگاهید و ممکن است حتی آن قدرت را به کار برید.

شلغم

دیدن یا خوردن شلغم در خوابتان بیانگر این است که شما بر مسائل فعلی تان غلبه خواهید کرد. نماد دلسوزی، ارزش یا نگاهی روشن است.

خواب دیدن کسی که به شما شلغم می دهد بیانگر پیشنهاد دوستی، شفقت و مهربانی است

شلنگ

دیدن شلنگ در خوابتان، نمادی از این است که چگونه احساساتتان را هدایت می کنید و ابراز می کنید. شلنگ بیانگر احیا، جوان سازی و پاک سازی است. شما نیاز دارید که زخم های عاطفی تان را شفا بخشید تا بتوانید به عنوان یک فرد به رشد ادامه دهید.

شلنگ آب

دیدن شلنگ آب در خوابتان بیانگر تجدید، جوان سازی و پاک سازی است. شما نیاز دارید که زخم های عاطفی را شفا دهید تا بتوانید به عنوان یک فرد به رشد خود ادامه دهید.

شلوار

دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب یعنی شما، در مورد نقشتان در برخی موقعیت ها، سوال دارید  و نقشتان در برخی موقعیت ها برایتان روشن نیست. جنس و رنگ شلوار را در نظر گیرید، تا بتوانید تفسیر بیشتری از ان داشته باشید.

شلوار دوبنده: بند شلوار

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما بهترین تلاش خود را می کنید تا خود را در یک موقعیت بالا نگه دارید.

شلوارک

خواب دیدن اینکه شلوارک می پوشید بیانگر این است که آماده اید که بازتر باشید و کمی بیشتر شخصیت درونی خود را نمایش دهید. تعبیر دیگر این است که تصویر شلوارک به جوانی و نگرش بازی گوش شما اشاره دارد.

شماره تلفن

دیدن شماره تلفن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید با کسی ارتباط برقرار کنید یا کمک بخواهید

خواب دیدن اینکه نمی توانید یک شماره تلفن را به خاطر آورید یا پیدا کنید بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید مستقل تر و مسئول تر باشید.

خواب دیدن اینکه نمی توانید به درستی شماره بگیرید بیانگر این است که در ارتباط با کسی در زندگی بیداری تان و نفوذ به درونش مشکل دارید. اینکه شماره چه کسی را تلاش می کنید بگیرید را در نظر گیرید. شاید او، توصیه شما یا به چیزی که مجبورید بگویید را گوش نمی کند.

خواب دیدن اینکه شما شماره تان را به کسی می دهید به این معنی است که نیاز دارید ابتکار عمل به خرج دهید و به دیگران برسید. شما نیاز دارید که قدم اول را بردارید.

شمال

خواب دیدن جهت شمال نمادی از واقعیت است. بیانگر این است که شما در زندگی به سمت جلو می روید و پیشرفت می کنید

شمشیر

خواب دیدن اینکه شما شمشیر می زنید بیانگر قدرت، جاه طلبی، ماهیت رقابتی، قاطعیت و قدرت است. شما به دنبال این هستید که به موقعیت، پرستیژ، اختیار و امتیاز بچسبید.

شمشیر بازی

خواب دیدن اینکه شمشیر بازی می کنید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان در تقابل با کسی هستیدو رابطه تان با کسی که دارید با او شمشیر بازی می کنید را در نظر گیرید. اگر این فرد ناشناس باشد، شما ممکن است با جنبه ای از خودتان در تقابل هستید. تعبیر دیگر این است که شمشیر بازی نمادی از چابکی، زیرکی و سرعت است. شاید شما نیاز دارید که در یک موقعیت در زندگی روزمره تان ازین ها استفاده کنید

شمع

دیدن شمعی که در خوابتان در حال سوختن است بیانگر خوش شانسی و امید است که به میزان های کم و ثابتی در مسیر شما به سمت شما خواهد آمد. شما در مرحله ی راحتی در زندگی تان هستید و ممکن است به دنبال روشنفکری روحانی باشید. شمع های روشن، نمادی از عقل، روشنفکری، آگاهی یا حقیقت جویی است

دیدن شمعی که روشن نیست بیانگر حس رد کردن یا نا امیدی است. شما از کاملترین ظرفیت خود استفاده نمی کنید. اگر شما تلاش کنید که شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، بیانگر غم و اندوه است. شما چیزی را انکار می کنید

دیدن یک شمع که خاموش می شود بیانگر این است که شما تسلیم جنبه ی مهمی از خودتان می شوید. شما چیزی را که تا الان برای شما مهم بوده است، رها می کنید که برود

دیدن شمعی که تا آخر می سوزد و محو می شود بیانگر ترس شما از مسن شدن و مردن است. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترس از ناتوانی زناشویی است

دیدن یک شمع قرمز در خوابتان نمادی از رابطه ی رومانتیک یا رابطه ای صمیمی است. این ممکن است که شما یک شانس عادلانه به یک رابطه نمیدهید و قبل ازینکه زمان کافی بدهید تا طرف را بیشتر بشناسید، رابطه را تمام می کنید. از طرف دیگر، ممکن است که شما هیچ شورو شوقی را حس نکنید

شمن

دیدنش در خوابتان نمادی از پیام آور یا راهنمای معنوی است. یک نوعی از پیر مرد عاقل است، شکل اولیه ای است که بیانگر دانش، خرد و بینش مافوق است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید انرژی منفی تان را به چیزی مثبت بدل کنید

شن و ماسه

دیدنش در خوابتان بیانگر تغییر در چشم انداز یا تغییر در نگرش شماست. اگر شن خیس باشد، بیانگر این است که شما در زندگی تان حس تعادل ندارید

شنا  کردن

خواب دیدن اینکه شما شنا می کنید بیانگر این است که جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاه خود را کشف می کنید. خواب ممکن است نشانه ای باشد که شما به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. تصویر خواب رایج برای کسانی است که به جلسات درمان می روند

خواب دیدن اینکه زیر آب شنا می کنید بیانگر این است که کاملا در احساساتتان غوطه ور هستید. شما خودتان را مجبور می کنید که با احساسات ناخودآگاه خود کنار بیایید

خواب دیدن اینکه شما شنا می کنید تا از کسی یا چیزی دور شوید بیانگر این است که شما از مساله ای احساسی عمیق دوری می کنید. شما از تایید و مواجهه با احساساتتان خودداری می کنید چونکه ممکن است خیلی دردناک یا خیلی تازه باشد. بویژه اگر شما برای فرار از خطر یا مرگ شنا می کنید، پس بیانگر این است که شما به ترس اجازه می دهید که روی اعمالتان اثر گذارد(ترس شما را فرا گیرد). شما از تغییر می ترسید

دیدن بچه ها که در خوابتان شنا می کنند بیانگر این است که نیاز دارید نگرش بی خیال تری را پیش گیرید

شنای کرال پشت

خواب دیدن اینکه شما کرال پشت می روید بیانگر این است که اگرچه احساساتتان را تایید می کنید، اما شما راسخ و محکم(با سر بالا) با آنها رو برو نمی شوید(از روبرو شدن با احساساتتان می هراسید، شرم دارید)

شنل

دیدن یا خواب دیدن اینکه شنل پوشیده اید، بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را ازینکه از نظر احساسی آسیب ببینید، حفظ کنید. ممکن است به این معنی باشد که تلاش می کنید چیزی را پوشش دهید یا پنهان کنید

شنیدن

خواب دیدن اینکه هیچ کس صدای شما را نمی شنود، به موقعیت بیدار یتان اشاره دارد که حس می کنید هیچ کس به شما گوش نمی کند یا به چیزی که می گویید توجه نمی کند. شما حس می کنید که نادیده گرفته می شوید

شوالیه

دیدن شوالیه در خوابتان بیانگر افتخار، وفاداری، حمایت و امنیت است.

خواب دیدن اینکه شما شوالیه هستید بیانگر این است که شخصیت خوب شما شناسایی می شود. شما به عنوان شخصی قابل اعتماد شناخته می شوید تا به شما قدرت و نفوذ داده شود.

شورش

دیدن یا شرکت کردن در یک شورش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روی پای خود بایستید. شما نیاز دارید که در مورد چیزی که اذیتتان می کند صحبت کنید و به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به فردیت خود ضرر می زنید. شما درگیر موقعیتی می شوید که برای رفاهتان مخرب است

شورشی

خواب دیدن اینکه شما یک شورشی هستید بیانگر این است که نیاز دارید پای خودتان بایستید و خودتان باشید اگرچه ممکن است مخالف یک توده باشید. زمان آن رسیده است که دست به کار شوید

شوره سر

خواب دیدن اینکه شما شوره سر دارید بیانگر این است که انرژی تان را بد به کار می برید. ممکن است تحت استرس و تنش زیاد باشید. باید در مورد شیوه ای که به مسائل فعلی تان رسیدگی می کنید، مجدد فکر کنید. این خواب ممکن است بیانگر نبود عزت نفس(اعتماد به نفس) باشد

شوفاژ خانه

خواب دیدن اینکه در شوفاژ خانه هستید، به توانایی شما در کنترل خلق و خوی دمدمی و حالت تهاجمی ای که در شماست، اشاره دارد. شما سخت تلاش می کنید که خود را خونسرد نگه دارید

شوفر

خواب دیدن اینکه شما شوفر هستید، بیانگر این است که شما به کسی در رسیدن به اهدافش کمک می کنید. شما تلاش می کنید که آنها را در جهت درستی هدایت کنید

خواب دیدن اینکه راننده شخصی دارید، بیانگر اسراف و تجمل است. شما خود را خیلی ارزشمند می دانید. تعبیر دیگر این است که این خواب بیانگر وابستگی شما به دیگران است. شما زندگی خود را تحت کنترل ندارید

شوک الکتریکی

خواب دیدن اینکه به شما شوک وارد می شود، بیانگر بیداری ناگهانی و آگاهی جدید است

شومینه

دیدن شومینه روشن در خوابتان نماد خرسندی، گرمی و راحتی است

دیدن شومینه خاموش بیانگر انرژی کم، بی علاقگی یا جرات نداشتن است

شوهر

دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید

خواب دیدن اینکه شما شوهر دارید(اما در زندگی بیدار یتان ندارید)، نمادی از یک نوع رابطه و/یا تعهد است. برخی اوقات شوهر خیالی شما بیانگر ویژگی های پدرتان است که شما به این شکل نمایش دادید یا جنبه ی مردانه ی شخصیت شماست

خواب دیدن اینکه شوهر شما، دندان ندارد یا دندان مصنوعی گذاشته بیانگر این است که او در مورد یک مساله صادق نیست. شاید او چیزی را مخفی می کند

خواب دیدن اینکه شما به دنبال شوهر هستید بیانگر این است که حس می کنید او همیشه برای شما حاضر نیست. شما احساس می کنید که جدا افتاده اید و فراموش شده اید، هم از نظر احساسی هم فیزیکی

شوید

دیدن یا خوردن شوید در خوابتان بیانگر حمایت احساسی و روحی است. شما اجازه نمی دهید که منفی بودن روی شما اثر بگذارد.

شهاب سنگ

دیدن شهاب سنگ در خواب بیانگر یک پیغام الهی و روحانی از بالا است. دانش و آگاهی ای درون شما روشن می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر طوفانی از ایده ها و افکار است. اگر شهاب سنگ به زمین بخورد، بیانگر این است که درک ایده آل گرایانه شما به وضعیت بدی دچار می شود و یا به کل نابود میشود. 

شهادت دادن: گواهی دادن

خواب دیدن اینکه در خوابتان شهادت می دهید بیانگر این است که به دنبال حقیقت هستید

 شهر

دیدن یک شهر در خوابتان بیانگر محیط اجتماعی و حس اجتماعی شماست. اگر خواب یک شهر بزرگ را ببینید، بیانگر این است که نیاز دارید روابط و دوستی های صمیمی تری را پیش ببرید. شما حس می کنید بیگانه و تنهایید. خواب دیدن اینکه شما در یک شهر خالی از سکنه هستید بیانگر این است که حس می کنید توسط اطرافیانتان طرد شده اید

خواب دیدن یک شهر مخروبه بیانگر این است که شما روابط اجتماعی تان را نادیده می گیرید (از آن روابط غفلت می کنید) و به آنها اجازه می دهید که خراب شوند

خواب دیدن یک شهر زیر زمینی یا یک شهر زیر آب، بیانگر ضمیر ناخودآگاه شماست و اینکه چگونه از طریق درک عمیق تری از خودتان،  تجارب مشترک با دیگران پیدا می کنید

خواب دیدن یک شهر در آسمان، بیانگر این است که شما خیلی ایده آل گرا هستید. شما امید های زیادی برای اطرافیان خود دارید

دیدن شهر شلوغ در خوابتان بیانگر گرمی و دلسوزی است. شما خوش مشرب هستید و با دیگران کنار میایید

دیدن یک شهر خالی یا متروکه در خوابتان بیانگر این است که احساس می کنید از طرف جامعه طرد شده اید. شما ممکن است خودتان را نسبت به دیگران کنار می کشید و ایزوله می کنید.

شهربازی

دیدن یا بودن در شهربازی در خواب بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای ریلکس کردن و لذت بردن در زندگی تان تنظیم کنید. وسایل شهربازی مثل چرخ و فلک، تاب، غرفه ها و المان هایی که در شهربازی وجود دارد، بیانگر جنبه ای از زندگی شما یا ناحیه ای در زندگی تان است. یعنی همه ی وسایل شهربازی که در خواب می بینید هرکدام مفهوم خاص خود را در خواب دارند. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر این است که اخیرا خیلی ساده پریشان می شوید، تمرکز خود را از دست می دهید

خواب دیدن اینکه شهربازی خالی یا متروکه است بیانگر این است که شما نیاز دارید با آغوش بازتری به سراغ سرگرمی و ماجراجویی بیشتر بروید

خواب دیدن اینکه در شهربازی وسایل شهربازی خراب می شود بیانگر چیزی در زندگی شماست که به صورتی که انتظار داشتید پیش نمی رود

خواب دیدن اینکه شهربازی بسته است بیانگر این است که شما خودتان را منع می کنید که زمانی برای تفریح و سرگرمی بگذارید. شما نیاز به زنگ تفریح دارید

خواب دیدن اینکه در شهربازی هستید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را به خود استراحت دهید، خصوصا بعد از همه ی سخت کوشی ای که درگیرش بوده اید. شهربازی، به عنوان مکانی شاد است، خواب ممکن است بیانگر این باشد که در زندگی تان شادی ندارید. شما به دنبال شادی هستید

شهرت

خواب دیدن اینکه شما شهرت دارید بیانگر دستاورد های درک نشده یا آرمان های شکست خورده است. شما همه ش نیاز به تایید مجدد، ستایش و قدردانی دارید. شما می خواهید توسط اطرافیان تان تایید شوید و دیده شوید

دیدن افراد مشهور در خوابتان بیانگر افزایش موفقیت و افتخار است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی افراد مشهور نگاه کنید

شهردار

دیدن شهردار در خوابتان بیانگر این است که نیاز به راهنمایی دارید، خصوصا راهنمایی ای از منبعی بالاتر

شهرداری

خواب دیدن اینکه در شهرداری هستید، بیانگر این است که حس کمبود حمایت و قدرت دارید. شما حس می کنید که تحت سلطه ی یا تحت تحکم یک منبع قدرتمند هستید

شیاد: حقه باز: مکار

دیدن شیاد در خوابتان بیانگر فریب است. تعبیر دیگر این است که شیاد نمادی از بعد بی رحم و بدبینانه ی شخصیت شماست. شیاد ممکن است در خوابتان ظاهر شود تا در زندگی تان خرابی ایجاد کند. یا تلاش کند که یکنواختی زندگی روزمره تان را بشکند

شیب

خواب دیدن اینکه شما روی سطح شیب دار بالا می روید بیانگر مشکلاتتان در دستیابی به یک هدف است. نماید از اراده و جاه طلبی شماست. اگر شما در بالا رفتن از سطح شیب دار موفق نیستید، بیانگر این است که قادر نیستید بر مشکلات خود غلبه کنید. هنوز موانعی سر راه شماست

خواب دیدن اینکه از سطح شیب دار پایین میایید، بیانگر بی ثباتی و نبود کنترل در زندگی تان است

شیب تند

خواب دیدن اینکه دارید از شیبی تند بالا می روید بیانگر موفقیت و پیشرفت مهمی به سمت اهداف زندگی تان است. همه در مورد سخت کوشی است. اگر شما از شیبی تند پایین میایید، پس یک لغزش تند به سمت پایین دارید. شما در جهت اشتباه قدم گذاشته اید

شیپور

دیدن یا شنیدن صدای شیپور در خواب بیانگر نوعی هشدار است. سیگنالی از پایان یک چیز است و شروع چیزی دیگر. تعبیر دیگر این است که شنیدن صدای شیپور، نمادی از یادبود، عزاداری و مراسمی رسمی است.

شیپور

دیدن یا شنیدن صدای شیپور در خوابتان بیانگر نوعی هشدار یا خطر است که خودتان را در خطر دیده اید. ممکن است راهی برای ضمیر ناخودآگاه شما باشد که توجه تان راجلب کند

شیر

دیدن شیر در خوابتان نمادی از غرایز مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که شما را تغذیه می کند، چه احساسی چه مالی.

خواب دیدن اینکه شما شیر می خورید بیانگر سعادت خانگی و غنای درونی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید روابط خود را با دیگران قویتر کنید. اگر شیر خراب، ترش است، ناخالصی دارد یا مزه ی بدی دارد، بیانگر این است که نیاز دارید مانع حمایت خود شوید. شما ممکن است خیلی اعتماد می کنید و نیاز دارید که انگیزه های دیگران را زیر سوال برید. اگر شیر داغ است، بیانگر راحتی و آرامش است

زمین ریختن شیر در خوابتان نمادی از، از دست دادن ایمان، فرصت و اعتماد است

خواب دیدن اینکه شما حمام شیر می کنید بیانگر این است که شما با روابط قوی و دوستی های محکم احاطه شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به آرامش نیاز دارید

خواب دیدن اینکه شیر پریده گلویتان و دارید خفه می شوید بیانگر این است که شما خیلی حمایت می شوید. شما ممکن است حس خفگی در یک رابطه دارید

خواب دیدن اینکه شما شیر گاو می دوشید بیانگر این است که فرصت های بزرگی پیش روی شماست اما هنوز از دسترس شما خارج است. با استقامت، شما در نهایت پیروز خواهید شد. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند استعاره ای از سو استفاده شدن از شما باشد

شیر (حیوان)

دیدن شیر در خوابتان نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. شما بر برخی از مشکلات عاطفی تان غلبه خواهید کرد. همان طور که سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است. شما تاثیر زیادی روی دیگران دارید. شما نیاز دارید که در زندگی اجتماعی و شخصی تان، خویشتن داری را تمرین کنید. تعبیر دیگر این است که شیر بیانگر این است که نیاز دارید روی دیگران کنترل داشته باشید. شما مجبورید مسئول باشید(حواستان باشد)

خواب دیدن اینکه شما توسط یک شیر مورد حمله واقع می شوید بیانگر این است که یک نیرو ممکن است شما را به سمت خود تخریبی ببرد. شما نیاز دارید بر این چالش ها و موانع غلبه کنید

دیدن شیر سیاه در خوابتان بیانگر نیروی منفی است. شما و کس دیگر از جایگاه پر قدرت خود برای صدمه زدن استفاده می کنید

دیدن شیر سفید در خوابتان بیانگر قدرت جادویی است. شیر سفید بیانگر آگاهنی ناگهانی از قدرتی است که دارید

شیر آب

دیدن شیر آب در خوابتان بیانگر کنترل احساساتتان است. شما ازین مساله آگاهید که به خود اجازه می دهید که چه احساساتی را بیان کنید. به عبارت دیگر، شما خود کنترلی بالایی روی خودتان دارید و توانایی دارید که هروقت که می خواهید، دکمه ی احساسات خود را روشن یا خاموش کنید. اگر آب خیلی گرم یا خیلی سرد باشد، ممکن است مشابه یک موقعیت یا رابطه در زندگی بیداری تان باشد

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید شیر آب را باز کنید یا آبی از شیر بیرون نمی آید بیانگر این است که شاید وقتی که حمایت احساسی پیشنهاد می کنید یک هو افسار از دستتان در می رود و خیلی احساسی می شوید. لازم است بیشتر مراقب این موضوع باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ناراحتی و افسردگی باشد

خواب دیدن شیر آبی که چکه می کند بیانگر مسائل و مشکلات است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما از نظر احساسی، احساس تهی بودن می کنید. چیزی یا کسی، شما را از نظر احساسی خالی می کند

شیر دادن کودک

خواب دیدن اینکه با سینه تان شیر می دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه است. چیز های خوب نزد شما خواهد بود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد تام دارید باشید

دیدن کسی که با سینه شیر می دهد بیانگر این است که شما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می دهید

شیر کاکائو

دیدن یا نوشیدن شیر کاکائو در خوابتان بیانگر این است که حس خوبی در زندگی دارید

شیر ماده

دیدن شیر ماده در خوابتان بیانگر غرایز مادرانه است. شما راهی طولانی را برای حمایت از علایقتان خواهید رفت. تعبیر دیگر این است که شیر ماده نماد امید، پیروزی، سرسختی و استقامت است

شیرجه

خواب دیدن اینکه شما در چیزی شرجه می زنید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نامطمئنی هایی رو برو هستید. شما نیاز دارید که مشتاقانه ریسک کنید تا به سمت اهدافتان پیش روید

پلانگر(وقتی سینک ظرف شویی می گیرد، ازین وسیله برای پمپاژ و باز کردن راه آب استفاده می کنید)

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را مجبور کنید تا با احساسات خاصی مواجه شود. پیشرفت شما را مانع می شود و جلوی شما را از پیشروی در زندگی می گیرد

دیدن یا ایستادن روی تخته شیرجه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها با دقت فکر کنید قبل ازینکه با سر در آنها فرو روید. خواب ممکن است نشانه ای از فاز جدید در زندگی تان باشد. ارتفاع تخته شیرجه را در نظر گیرید. هرچه بلندتر باشد، گام بعدی ای که برمیدارید و در آن مساله فرومیروید، سخت تر و مهم تر است

شیرخوارگاه

دیدن شیرخوارگاه در خوابتان نمادی از غریزه ی مادری است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در انتظار یک عضو جدید به خوانواده تان هستید. تعبیر دیگر این است که شیرخوارگاه بیانگر این است که به کودکی تان برمی گردید. شاید شما می خواهید به زمانی برگردید که ساده تر بود و از شما مراقبت می شد و مجبور نبودید نگران هیچ چیزی باشید

شیره گیاه: صمغ

دیدن صمغ در خوابتان بیانگر سلامت فیزیکی، قدرت و انرژی است. ممکن است بیانگر کسی باشد که بیش از حد ساده لوح یا احساساتی است

شیرین

مزه کردن چیزی شیرین در خوابتان بیانگر این است که زندگی برای شما، خوب پیش می رود. شما از زندگی رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است پیشروی در یک تصمیم یا عمل را تایید کند(یعنی مهر تایید به کارتان بزند). برخی اوقات نیاز دارید که خودتان را رها سازید و در مورد پیامد ها نگران نباشید

شیرینی

دیدن یا خوردن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید شما خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر این است که این نماد خواب، استعاره ای از عشقتان یا یک شخص خاص در زندگی تان است

خواب دیدن اینکه به معشوقه تان شیرینی می دهید، به تمایل شما برای ارتباط با این فرد به شیوه ای عاشقانه تر اشاره دارد. یا ممکن است به این معنی باشد که می خواهید، لذت به اطرافیانتان دهید

شیشه

دیدن شیشه در خوابتان نمادی از انفعال یا حمایت است. شما ممکن است یک مانع نامرئی برای حمایت از خودتان در یک موقعیت یا رابطه قرار دهید. اگر شیشه، کثیف، غبار آلود باشد یا تغییر رنگ داده باشد(بیرنگ باشد)، بیانگر این است که شما چیزی را به وضوح نمیبینید. شما نیاز به شفافیت بیشتر در یک موقعیت دارید.

خواب دیدن اینکه از یک شیشه نگاه می کنید، بیانگر باز بودن شما و بی دفاع بودن شماست. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است یک مانع احساسی نامرئی اطراف خود داشته باشید(کشیده باشید)

دیدن شیشه شکسته در خوابتان بیانگر نا امیدی و تغییرات منفی در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند نمادی از جنبه ای از زندگی تان باشد که تکه تکه شده است. یک رابطه یا موقعیت که به طور ناگهانی پایان یافته است(نابهنگام پایان یافته است). اگر شما روی یک لیوان شکسته راه می روید، بیانگر این است که دلشکستگی یا درد را تجربه خواهید کرد. شما مطمئن نیستید که با زندگی تان چگونه رفتار می کنید(زندگی تان چگونه پیش می رود)

خواب دیدن اینکه شیشه می خورید، روی آسیب پذیری، سردرگمی و سستی تاکید دارد. شما ممکن است در ابراز افکارتان و استفاده از کلمات درست برای ایجاد ارتباط، مشکل داشته باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است نمادی از نظرات برنده و نیش و کنایه شما باشد(زبانتان تند و تیز است). شاید شما با چیزی که کسی گفته است، آسیب دیده اید یا ناامید شده اید. یا نیاز دارید که مراقب این باشید که چگونه چیزها را بیان می کنید یا مراقب ریسک آزار دادن دیگران با کلامتان باشید

شیشه رنگی: پنجره رنگی

دیدنش در خوابتان بیانگر شفا و روشنگری معنوی است. شما به دنبال راهنمایی از منبعی بالاتر هستید. رنگ اصلی را در نظر بگیرید، تعیین می کند که چگونه نیاز دارید نماد آن رنگ را در خودتان ایجاد کنید

شیشه شیر بچه

دیدن شیشه شیر در خوابتان بیانگر مسائل وابستگی است. شما بیش از حد به دیگران تکیه می کنید. اگر شما شیشه شیر بچه بخورید، خواب به این معنی است که شما از نظر احساسی نابالغ هستید و نیاز دارید که بزرگ شوید

شیطان

دیدن شیطان در خوابتان بیانگر ترس، محدودیت و جنبه های منفی خودتان است. شما ممکن است به احساس گناه پناه ببرید. تعبیر دیگر این است که شیطان بیانگر هوش، حیله گری، وسوسه و ذکاوت است

خواب دیدن اینکه با شیطان می جنگید بیانگر این است که شما در شکست دشمنانتان پیروز خواهید شد.

خواب دیدن اینکه شیطان با شما صحبت می کند بیانگر این است که شما وسوسه های خاصی را خواهید یافت که سخت جلویشان خواهید توانست مقاومت کنید. حتی با وجود اینکه خیلی هم به آنها علاقه ندارید.

خواب دیدن اینکه شما و شیطان دوستید بیانگر این است که شما به آسانی تحت تاثیر قرار میگیرید و متقاعد می شوید که چیزی را انجام دهید که نمیخواهید انجام دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است با مسائل مربوط به اخلاقیات سروکار دارید.

دیدن شیطان در خوابتان بیانگر این است که یک سری خراب کاری یا کار شیطانی در زندگی یا محیطتان دارد صورت میگیرد

شیفته و واله

خواب دیدن اینکه شما شیفته و واله هستید سمبلی از وسوسه است. تمایلات شخصی تان و لذایذ غیر قانونی و نادرست ممکن است شما را دچار دردسر کند. ناگهان می بینید که در باتلاق رسوایی فرو رفته اید

خواب دیدن اینکه دیگران شیفته و واله هستند بیانگر این است که دیگران تلاش می کنند  شما را به سمت لذایذ غیر قانونی بکشند و از اخلاقی بودن منع کنند

خواب دیدن اینکه حیوانات دچار حالت شیفتگی هستید بیانگر تمایلات و خوی حیوانی است. اسیر وسوسه نشوید چونکه در نهایت به جایی نمیرسد و رضایت را به همراه ندارد

شیمیدان

دیدن یک شیمیدان که مشغول کار است در خواب، بیانگر توانایی شما برای تغییر خودتان است

شیو کردن: اصلاح با تیغ

خواب دیدن اینکه شیو می کنید بیانگر این است که شما یک تصمیم کوچک برای تغییر زندگی تان می گیرید. جنبه ای از زندگی روزانه تان در حال تغییر است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر نگرش سفت و سخت یا نوعی تنبیه خود باشد.

خواب دیدن اینکه کسی پای شما را اصلاح می کند بیانگر از دست دادن استقلال شماست. شما برای گذر از زمان های سخت به دیگران تکیه می کنید. شما نیاز دارید که اعتماد به نفس و عزت نفس خود را بازسازی کنید.

دیدن کسی که در خوابتان اصلاح می کند بیانگر این است که تضادو مشکلی در تصویر خودتان دارید. شاید چیزی که ارائه می کنید یا نمایش می دهید، با کسی که واقعا در درون هستید انطباق ندارد.

خواب دیدن اینکه شما سرتان را شیو می کنید بیانگر این است که تمایل دارید، خودتان را بیشتر آشکار کنید. اگر مقداری مو روی سرتان باقی گذارید، بیانگر این است که کاملا آماده نیستید تا به دیگران اجازه دهید که شخصیت واقعی تان را ببینند. شما هنوز می ترسید که دیگران ممکن است راجع به شما چه فکری کنند. تعبیر دیگر این است که اصلاح سرتان بیانگر تواضع و فروتنی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید