ش

شاخ گوزن

دیدن شاخ گوزن در خواب بیانگر قوای مردانه، پرخاشگری و ابراز وجود مردانه است. ممکن است سمبلی از مدال یا جایزه باشد

شاخه

دیدن شاخه در خواب، نمادی از خوش شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر این است که شاخه بیانگر رابطه و ارتباط بین شما و خانواده تان یا خویشاوندانتان است

دیدن شاخه شکسته در خوابتان بیانگر مساله شخصی یا مساله ای مربوط به کارتان است

خواب دیدن اینکه شاخه ناگهان تکان بخورد یا صدای شکستن بدهد، بیانگر این است که شما استرس زیادی را تحمل می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که از نظر احساسی، احساس نا امنی می کنید

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!