تعبیر نمادهای حرف «س»

سردخانه

قفسه هایی که در آن مرده می گذارند

خواب دیدن اینکه شما در سرد خانه هستید به اخبار شوکه کننده و وحشتناکی اشاره دارد که دارید دریافت می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما آماده اید گذشته را کنار گذارید و رهایش کنید

ساپورت: شلوار چسبان

پوشیدن ساپورت در خوابتان بیانگر این است که شما انعطاف پذیر هستید و تغییر پذیر هستید. شما می توانید موقعیت های مختلف را منطبق کنید

ساحل

دیدن ساحل در خواب سمبلی از تقابل دو حالت ذهنی است. شن، سمبلی از فرآیند های ذهنی و عقلی است در حالی که آب سمبلی از جنبه ای احساسی، ناپایدار و غیر منطقی شماست. محل گذار بین جسم و روح است

خواب دیدن اینکه شما روی ساحل ایستاده اید و به اقیانوس نگاه می کنید، بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته ای است که در زندگی تان اتفاق می افتد. حالت اقیانوس را در نظر بگیرید، که ایا آرام است، دلپذیر.

دیدن ساحل در خوابتان بیانگر نیاز های عاطفی ای است که ارضا شده و آشفتگی درونی ای که حل شده است. به نقطه ای اشاره دارد که ذهن خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه را ملاقات می کند. شما به مکان آرامش و راحتی آمده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما همه ی گزینه هاتان را کشف کرده اید و نیاز دارید که خارج از محدوده فکر کنید. هنوز، احتمالات بی پایانی برای شما وجود دارد که در نظر بگیرید

دیدن ساحل در خوابتان بیانگر این است که شما در جست و جوی معنویات هستید. ساحل نمادی ازین است که بین دو حالت ذهنی تقابل ایجاد شده است-منطقی و غیر منطقی. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما در زندگی سر می خورید(یعنی شرایط را به شوخی می گیرید). شما ممکن است نیاز داشته باشید که کمی چیز ها را جدی تر بگیرید. یا خواب ممکن است به شما بگوید که ساحل تمیز است(مسیر هموار است). آزادانه می توانید به جلو حرکت کنید

ساخت و ساز

خواب دیدن اینکه ساختمانی در دست ساخت است، بیانگر این است که نیاز دارید روی جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسمتان را بهتر کنید

دیدن ساخت و ساز در خوابتان بیانگر موج جدیدی از انرژی، رشد، جاه طلبی و اعتماد به نفس بازیافته است. ممکن است بیانگر بازسازی زندگی تان باشد

خواب دیدن اینکه شما پابرهنه روی جایی که ساخت و ساز می شود، راه می روید، به این معنی است که آماده نیستید، کاری که برای بهبود ذهن یا جسمتان واجب است را انجام دهید. شاید شما نیاز به هرگونه بهبودی را انکار می کنید

ساختمان

دیدن ساختمان در خواب، بیانگر خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید بیانگر سطح رشد یافته ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر شما در طبقات پایین تر ساختمان هستید، به نگرش های اولیه تر و/یا نیازهای اولیه اشاره دارد.

دیدن یک ساختمان مخروبه، بیانگر این است که رویکرد شما به سمت موقعیت یا رابطه ای است که کاملا اشتباه است. شما نیاز به تغییر دارید. تصویر شخصی تان از خودتان ممکن است آسیب دیده باشد یا حبابی که از خودتان ساختید ترکیده باشد

خواب دیدن اینکه ساختمانی خراب می شود، بیانگر این است که شما دید خود را نسبت به جاه طلبی و اهداف از دست می دهید. شما در دنبال کردن دستاورد های مادی، در حال شکست خوردن است.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، از ساختمانی می افتد، بیانگر این است که شما به قلمرو ناخود آگاه خود  وارد می شوید. شما در مورد جنبه هایی از ضمیر ناخود آگاه خود، یاد میگیرید و آن بخش ها را تایید می کنید. تعبیر دیگر این است که، این نمادی از ترس شما ازین است که قادر به کامل کردن و موفقیت در انجام یک وظیفه نیستید

خواب دیدن اینکه شما یک ساختمان را می پیمایید یا از آن بالا می روید، بیانگر این است که افسار شما، توسط جاه طلبی هاتان کشیده می شود(جاه طلبی هاتان شما را می کشد)

لطفا به تعبیر سقوط کردن در قسمت خوابهای رایج نگاه کنید

سادیسم: دگر آزاری

خواب دیدن سادیسم بیانگر خشم سرکوب شده، معمولا از کودکی است. شما ممکن است هنوز خودتان را به خاطر کارهای گذشته یا بد رفتاری هاتان تنبیه می کنید

سازدهنی

دیدن یا شنیدن صدای ساز دهنی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید که لذت و خوشی بیشتر به زندگی تان راه یابد. نمادی از موقعیت هماهنگ است

خواب دیدن اینکه شما یک سازدهنی می نوازید بیانگر این است که احساساتی هست که نیاز دارید رهایش کنید و در زندگی روزانه تان جاری ش سازید

سازماندهی کردن

خواب دیدن اینکه شما سازماندهی می کنید به این معنی است که نیاز دارید مساله ای را در زندگی تان دسته بندی کنید. شما نیاز به ترتیب و ثبات دارید. چیزی که سازمان دهی می کنید را در نظر گیرید و اینکه چگونه موازی با مساله ای در زندگی بیداری تان است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما درگیر عادت شده اید. زندگی دنیوی و خسته کننده می شود

ساعت

دیدن ساعت در خوابتان بیانگر اهمیت زمان در یک موقعیت بیداری است. شما ممکن است ازین حس نگرانی کنید که به اطراف خود تسلط ندارید. ذهن شما ممکن است گرفتار فرجه هایی باشد که دارید یا گرفتار مساله ی حساسیت زمان باشد. زمان آن رسیده که شما پا در ره نهاده و فعالیت ها تان را سریع تر کنید. اگر ساعت تیک تیک می کند، بیانگر این است که زمان دارد تمام می شود. تعبیر دیگر این است که ساعت ها نمادی از تیک تیک کردن قلب انسان است و نشان دهنده ی بعد احساسی زندگی تان است. اگر ساعت متوقف شده باشد، بیانگر مرگ است. این یک زمینه ی رایج بیماری لاعلاج یا مرگ است. زمانی را که ساعت نشان می دهد در نظر گیرید و اهمیت اعداد یا زمان را تعیین کنید

خواب دیدن اینکه زمان ساعت حرکت می کند یا سرعتش خارج از کنترل است نمادی از وظیفه یا احساسی است که حجمش زیاد است و در زندگی بیداری تان در حال وقوع است. زمان موافق شما نیست

خواب دیدن اینکه ساعت به عقب برمیگردد موازی راهی است که زندگی تان در آن پیش می رود. به جای اینکه جلو برود و به سمت اهدافتان رود، حس می کنید که هیچ دستاورد مهمی بدست نیامده است. شما حس می کنید که در عادت گیر کرده اید.

خواب دیدن اینکه ساعت کوک می کنید یا ساعت می گذارید زنگ بزند برای زمان خاصی، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش زیادی صرف یک وظیفه کنید تا به نتیجه یا پیامد مطلوب برسید

دیدن یا بستن ساعت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید بی خیال تر و رهاتر باشید. زندگی تان زیادی ساختار یافته است و یا شما حس محدود بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که ساعت نمادی از صدای تیک تاک قلب انسان است و بیانگر بعد عاطفی زندگی تان است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که بیان می کند نیاز دارید مراقب باشید

دیدن ساعت خراب و شکسته در خوابتان بیانگر این است که شما از احساساتتان مطمئن نیستید یا اینکه چگونه خودتان را ابراز کنید. شما یک وقفه عاطفی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که ساعت بیانگر این است که شما مدیریت زمان ضعیفی دارید. شما خط سیر چیزی که باید انجام دهید را گم کرده اید

ساعت جیبی

دیدن یا انداختن ساعت جیبی در خوابتان بیانگر این است که شما خیلی نگران زمانید. شما با زمان زنجیر می شوید(درگیر زمانید). کمی خود را رها کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تفکر دمده و نگرش قدیمی شماست. شما در قرون وسطا زندگی می کنید. ساعت جیبی ممکن است نمادی از ضربان قلب انسان باشد پس بیانگر بعد احساسی زندگی شماست

ساعت زنگ دار

دیدن یا شنیدن یک ساعت زنگ دار در خواب بیانگر نگرانی و تعلق خاطر به زمان است. شما می ترسید که زمان کافی برای رسیدن به فرجه هاتان و رسیدن به اهدافتان و تکمیل اهدافتان را نداشته باشید

ساعت شنی

دیدن ساعت شنی در خوابتان بیانگر این است که زمانتان در حال تمام شدن است. این ممکن است فرجه ای باشد که مجبورید برای مدرسه یا کارتان به آن برسید. تعبیر دیگر این است که ساعت شنی بیانگر یک موقعیت است که وارونه می شود

ساقدوش داماد

خواب دیدن اینکه شما ساقدوش یک داماد در عروسی هستید، به اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما بهترین فرد برای شغل هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به این سمت میروید که فرد بهتری شوید

اگر شما یک زن هستید و خواب می بینید که ساقدوش داماد شده اید، بیانگر این است که شما اصول و قوانین مربوط به جنسیت خود را می شکنید(قانون شکنی می کنید). برخی اوقات، ساقدوش داماد به عنوان شغل، لزوما نباید یک مرد باشد

ساکت

خواب دیدن اینکه سکوت است بیانگر این است که نیاز دارید توقف کنید و نگاهی به زندگی بیاندازید. زمان درون گرایی و آرامش رسیده است. نیاز به زمانی ساکت و آرام دارید تا سلامت و تعادل معنوی ذخیره کنید.

ساکت کردن

اگر خواب دیدید که دارید کسی یا چیزی را ساکت می کنید بیانگر توانایی شما برای آرام نگه داشتن یک موقعیت است.  دیگران در زمان بحران به شما چشم می دوزند

ساکسیفون

دیدن یا نواختنش در خوابتان این است که چیزی وجود دارد که نیاز است از اعماق روحتان ابراز کنید. شاید شما ارتباط عمیقی با کسی داشته اید

سال

خواب دیدن سال بیانگر گذر زمان است. بیانگر چرخه ی رشد، یادگیری و بلوغ است

سال جدید

خواب دیدن سال جدید بیانگر موفقیت، امید، شروع جدید و فرصت یک شروع تازه است. بیانگر شروع پروژه ی جدید یا نگاهی تازه به زندگی است. در سطح روحانی، سال جدید بیانگر روشنگری یا درکی جدید است

سالاد

دیدن یا خوردن سالاد در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را ابراز کنید و اثر مثبت در زندگی تان داشته باشید که برای رشد شخصی لازم است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به طبیعت و سلامتی علاقه وافر دارید

خواب دیدن اینکه در سالادتان، حشره است بیانگر نگرانی در مورد سلامتی تان است

سالخورده

دیدن یک فرد سالخورده در خوابتان بیانگر خرد یا قدرت روحی است. به پیغام یا نصیحتی که آن فرد سالخورده می خواهد به شما برساند توجه کنید. او می تواند کمک کند که پاسخ ها و راه حل های مسائلتان در زندگی را بیابید و تلاش می کند که شما را به سمت مسیر درست هدایت کند

خواب دیدن اینکه شما پیر هستید و دچار ناتوانی ذهنی شده اید بیانگر این است که اجازه می دهید توانایی هاتان هرز برود. شما نیاز دارید که تلاش بیشتری روی کار و پروژه تان بگذارید

سالگرد

خواب دیدن در مورد سالگرد نمایانگر قبول کردن برخی جنبه های خودتان  و قدردانی از آنها است. نوع سالگرد را در نظر گیرید. اگر یک سالگرد عروسی است، سمبلی از جشن عشق است. شما نیاز دارید که عشق را در زندگی تان پذیرا باشید. اگر سالگرد مرگ کسی یا یک ناراحت کننده است، بیانگر شروعی تازه است. خواب ممکن است به سادگی بیانگر یادآوری یک تاریخ مهم باشد

خواب دیدن سالگرد بیانگر تلاش های لذت بخش است. ممکن است سیگنالی از شروع جدید باشد یا اینکه یک ازدواج محتمل پیش رو باشد

سالن رقص

خواب دیدن اینکه شما در یک سالن رقص هستید به جشن و فستیوال اشاره دارد. شما زمان خوبی را دارید و از زندگی لذت می برید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر باز بودن و پذیرا بودن است. جنبه ای از زندگی تان وجود دارد که باید بیشتر در موردش پذیرا باشید.

سالن نمایش(سالن سینما)

Auditorium

خواب دیدن اینکه شما در این سالن هستید بیانگر این است که چیزی وجود دارد که شما نیاز دارید از دیگران بیاموزید. به افراد اطراف خود توجه کنید

سالن ورزش

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در سالن ورزشهستید بیانگر این است که شما نیاز دارید در محیطی باشید که می توانید خود را آزادانه ابراز کنید (نظرتان را آزادانه بیان کنید). شما نیاز به یک مرحله یا بستری دارید که خودتان را ابراز کنید (نظرتان را بیان کنید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که مساله یا مشکلی وجود دارد که نیاز دارید مطرحش کنید

سالنامه

دیدن سالنامه در خواب بیانگر بالا و پایین در زندگی تان است. شما خوشی های زودگذر، و شرایط مالی ناپایداری را تجربه می کنید

سامورائی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما سامورائی هستید نمادی از وفاداری، افتخار، وظیفه و نظم است. شما نیاز دارید که روی برخی مسائل مربوط به تعهد کار کنید

ساندویچ

دیدن ساندویچ در خوابتان بیانگر فشار و استرس زیادی است که روی شماست. بازتابی از توانایی شما برای انجام دو کار در یک زمان است. تعبیر دیگر این است که ساندویچ، برخی اوقات فقط یک ساندویچ ساده است

دیدن یا خوردن ساندویچ ماهی در خوابتان بیانگر تقابل بین باور های معنوی و چیزی است که کاربردی است

سانسور

خواب دیدن اینکه سانسور می شوید، بیانگر این است که جلوی شما گرفته می شود، ازینکه دیدگاه ها، نظرات یا احساستان را بیان کنید. یک رابطه یا موقعیت ممکن است نا سالم و ظالمانه باشد

خواب دیدن اینکه چیزی سانسور می شود بیانگر این است که شما همه ی جوانب را برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه در مورد یک موضوع، در اختیار ندارید

سایبان

دیدن سایبان در خوابتان نمادی از حمایت است. شما ممکن است به یک موقعیت مهم نائل شوید

سایز

خواب دیدن در مورد سایز چیزی بیانگر اهمیت یا مهم نبودن است که شما به چیزها یا افراد خاص می چسبانید. هرچه چیزی بزرگتر باشد، مهم تر است. در مقابل، هرچه کوچکتر باشد، ناچیز تر و بی اهمیت تر است. سایز، مربوط به درجه قدرتی است که بکار می برید و قدرتی که دیگران روی شما دارند. شاید خواب بیانگر این است که شما کسی را سبک سنگین می کنید.

سایه

دیدن سایه تان در خوابتان بیانگر جنبه ای از خودتان است که تایید نشده است یا شناسایی نشده است. (در سایه پنهان مانده است) ممکن است ویژگی ای در مورد خودتان یا قسمتی از خودتان باشد که ردش می کنید یا می خواهید پنهانش کنید. این ویژگی ها ممکن است ضرورتا منفی نباشند، اما می توانند خلاقانه باشند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما در سایه ی کس دیگری هستید. دیده نمی شوید و ارزش های شما نادیده گرفته می شود. مخصوصا اگر این سایه سفید باشید ناخودآگاه دارد به سایه ای اشاره می کند که معمولا نادیده گرفته می شود.

دیدن شکل سایه در خوابتان بیانگر ویژگی ای است که در شخصیت خود تایید نکرده اید یا اعمال نکرده اید.

سایه چشم

خواب دیدن اینکه شما سایه چشم می زنید بیانگر این است که تلاش می کنید یک جو رمز آلود ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه سایه چشمتان بیش از حد است یا اینکه رنگ ها عجیب غریب است به این معنی است که شما ممکن است در مورد یک موقعیت زیادی حالت نمایشی داشته باشید.

سبد

دیدن سبد در خواب سمبلی از رحم و بدن فیزیکی است. بیانگر چیز هایی است که نگه می دارید (حاملشان هستید). اگر سبد پر باشد، بیانگر فراوانی و پرباری و باروری است

سبزیجات

دیدن سبزیجات در خوابتان بیانگر نیاز شما به غنای روحی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما یک ماده ی مغذی خاص را ندارید. به سبزیجات خاصی که میبینید، برای تعبیر بیشتر توجه کنید

دیدن سبزیجات پلاسیده در خوابتان بیانگر ناراحتی است. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما شل و رها هستید. شما نیاز دارید که از جا برخیزید و فعال تر باشید

سبیل

خواب دیدن اینکه سبیل دارید در حالی که واقعا ندارید، بیانگر این است که جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید. شما تغیر قیافه می دهید و جنبه ی متفاوتی از شخصیت خود را نشان می دهید. اگر زن هستید و خواب میبینید که سبیل دارید، بیانگر این است که قدرت را از کلامتان و ابراز کلامی تان بیان می کنید. اگر شما خواب میبینید که شما یا کس دیگری سبیل مصنوعی می گذارد، بیانگر این است که تلاش می کنید توجه را از یک مساله ی کوچک پرت کنید

خواب دیدن اینکه سبیلتان را می زنید بیانگر این است که خود واقعی تان را نشان می دهید. شما دیگر مجبور نیستید که تغییر قیافه دهید یا زیر پوششی خود را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما تلاش می کنید شهرت خود را با انکار کارهای قبلیتان، دوباره زنده کنید

خواب دیدن اینکه همه سبیل دارند بیانگر این است که شما به دیگران مشکوکید یا اعتماد ندارید

سپر

خواب دیدن اینکه سپر شما آسیب دیده است، نمادی از تکان های سخت و ناگهانی است که شما در زندگی تان با آنها مواجه می شوید. چیزها، همیشه به سادگی ای که شما انتظار دارید، پیش نخواهند رفت.

دیدنش در خوابتان نمادی از حمایت معنوی و احساسی و همچنین فیزیکی است. شما ممکن است احساس آسیب پذیری کنید و نیاز به دلداری و حمایت دارید.

سپر ماشین

خواب دیدن اینکه سپر ماشین تان قر شده است بیانگر این است که کسی تلاش می کند به شخصیت شما حمله کند و غرور شما را بشکند

خواب دیدن اینکه شما سپر کسی را قر می کنید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر پذیرای دیگران باشید و کمتر دیگران را نقد کنید

ستاره

دیدن ستاره در خوابتان نمادی از کمال، موفقیت، آرمان یا ایده آل های بالاست. شما تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیال باف یا ایده آل گرا هستید. یا ستاره ممکن است بیانگر سیستم رتبه دهی باشد (چند ستاره است؟). شما تلاش می کنید موقعیت یا یک مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر این است که ستاره بیانگر تمایل شما برای شهرت و شانس است

دیدن شکل ستاره برعکس که نقطه ش به سمت پایین است بیانگر کشمکش، منفی بافی و تهاجم است. زیرا مربوط به اعتقادات ش- ط.ان پرستی است، خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر دنیای مادی است و مشغولیت ذهنی شما در مورد دستاورد های مادی

ستاره دریایی

دیدنش در خوابتان بیانگر دوره ی شفا و احیاست. تعبیر دیگر این است که شما گزینه های زیادی دارید که باید سبک سنگین کنید و تصمیماتی که باید بگیرید

ستاره دنباله دار

دیدن ستاره دنباله دار در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به سمت جلو حرکت کنید و خودتان را از بار های عاطفی و فیزیکی برهانید. با سر به سمت اهدافتان پیش روید

ستاره شمال

دیدن ستاره شمال در خوابتان نمادی از نوری راهنما یا یک فرشته ی نگهبان است که شما را به سمت جهتتان در زندگی هدایت خواهد کرد. یک موقعیت برای شما روشن خواهد شد

ستایش: تحسین

شنیدن تحسین در خوابتان بیانگر غرور و عشق به خود است. شما در مورد خودتان و کاری که می کنید احساس خوبی دارید. تعبیر دیگر این است که شنیدن ستایش و تحسین در خوابتان بیانگر این است که به دنبال تشویق و خود انگیزشی هستید

خواب دیدن اینکه تحسین می کنید به این معنی است که نیاز دارید استوار و ثابت قدم باشید و به دیگران اجازه ندهید که اختیار و موقعیتتان را در مورد چیزها زیر سوال ببرند

ستون

دیدن ستون در خواب، نمادی از قدرت و سخت کوشی است. شما ممکن است یک جور هایی، احساس له شدن کنید یا اینکه رستان کشیده شده است یا احساس کنید نیاز به حمایت دیگران دارید

دیدن ستون در خوابتان بیانگر قدرت، ثبات شما و جایگاه قرص و محکم است، خصوصا وقتی با سختی مواجه می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما حمایت کامل از طرف اطرافیان خود دارید. شما مفتخر هستید و به رسمیت شناخته می شوید.

ستون فقرات

خواب دیدن در مورد ستون فقرات خودتان یا دیگری بیانگر سیستم حمایتی، قدرت، استقامت و مسئولیت های شماست. شما نیاز دارید که حتی زمان های سختی هم سرتان را بالا بگیرید. تعبیر دیگر این است که ستون فقرات بیانگر این است که نیاز دارید پای اعتقاداتان بایستید و استوار باشید. ستون فقرات، نمادی از قدرت است. خواب ممکن است یکی از تعابیر معکوس باشد و بیانگر این باشد که شما جربزه ندارید

سخنرانی

خواب دیدن اینکه جلوی مردم سخنرانی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید احساسات و افکارتان را بیان کنید. شما نیاز دارید که چیزی مهم و یا ضروری را به اشتراک گذارید(ارتباط برقرار کنید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است روی ترس و دست پاچگی شما از سخنرانی جلوی مردم اشاره داشته باشد، خصوصا اگر شما یک سخنرانی در پیش رو دارید. رفتار و سلوک مخاطبان را در نظر گیرید. شاید شما از بررسی موشکافانه ی کارهاتان و قضاوت شدن توسط مردم می ترسید. شکلی از یک خواب نگران است که شما احساس می کنید در معرض نمایش قرار دارید یا مورد تمرکز واقع می شوید.

خواب دیدن اینکه هیچ کس به سخنرانی شما گوش نمی کند بیانگر این است که کار یا دستاوردشما تایید نمی شود. شاید شما حس نادیده گرفته شدن یا فراموش شدن می کنید

شنیدن سخنرانی کس دیگری جلوی مردم در خوابتان بیانگر احساسات درونی تان است که برای اطرفیانتان شناخته می شود. چیزی که در سخنرانی گفته می شود را در نظر گیرید. اگر شما یک سیاست مدار که سخنرانی می دهد را می شنوید، بیانگر خودپرستی یا فریب است

سخنرانی کردن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساسات و افکارتان را به زبان آورید. شما نیاز دارید چیزی مهم و یا ضروری را ابراز کنید(با کسی در موردش ارتباط برقرار کنید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است روی ترس و دستپاچگی شما از صحبت در جمع تاکید داشته باشد، خصوصا اگر سخنرانی اشتباه شود یا اگر مخاطبان همهمه داشته باشند.

خواب دیدن اینکه هیچ کس به سخنرانی تان گوش نمی کند بیانگر این است که شما بابت کار یا دستاورد هاتان تایید یا شناخته نمی شوید. شاید شما احساس نادیده گرفته شدن، فراموش شدن یا در سایه قرار گرفتن می کنید

شنیدن سخنرانی در خوابتان بیانگر این است که احساسات درونی تان برای اطرافیانتان شناخته شده است. چیزی که در سخنرانی گفته شده است را در نظر گیرید. اگر شما به سخنرانی یک فرد سیاسی گوش دهید، بیانگر خودخواهی، فریب یا غرور است

سر

دیدن سر در خوابتان بیانگر خرد، خرد، درک و عقلانیت است. ممکن است بیانگر دستاورد هاتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما مافوق یک موقعیت هستید یا نیاز دارید که بر آن مسلط شده از آن پیشی بگیرید

خواب دیدن اینکه شما دو سر دارید بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید که درخواست کمک کنید و کمک را بپذیرید. این استعاره را در نظر گیرید، همیشه دوتا  فکر بهتر از یک فکر است. تلاش نکنید که همه چیز را خودتان انجام دهید

خواب دیدن اینکه سرتان سنگین است یا از سنگینی ش سرتان پایین افتاده است، به این معنی است که شما در مورد یک موقعیت خیلی فکر می کنید یا خیلی تحلیل می کنید. در نتیجه شما قادر نیستید به جلو پیش بروید.

دیدن بدن بدون سر که در اطراف راه می رود یا خواب دیدن اینکه شما بدون سر هستید به این معنی است که شما از سرتان استفاده نمی کنید. شما با دقت فکر نمی کنید. یا خواب بیانگر این است که شما عقلتان را از دست داده اید. شرایط بدن را در نظر بگیرید و اینکه چگونه لباس پوشیده است. اگر بدن بدون پوشش باشد، بیانگر این است که شما خیلی به دیگران اعتماد می کنید یا زیادی گول می خورید. اگر قسمتی از بدن سوخته یا زخمی باشد، بیانگر این است که بی فکری شما، شما را به دردسر می اندازد و به شما صدمه می زند

دیدن اسب سوار بدون سر در خوابتان بیانگر این است که شما تحت تاثیری منفی هستید. معمولا نشانه ی بدی است که بیانگر این است که چیزی به پایان خود می رسد. خواب دیدن اینکه شما سوار بی سر هستید بیانگر این است که شما زیادی حس قدرت می کنید. ممکن است به این معنی باشد که در مورد چیزی مرموز هستید و پنهان کاری می کنید

سر: پوست سر

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، پوست سرش کنده شده است بیانگر این است که زنده دلی و انرژی تان به خاطر یک موقعیت یا یک نفر گرفته شده است(خالی شده است)

سرآشپز

خواب دیدن اینکه شما سرآشپز هستید بیانگر این است که شما توانایی، دانش و استعداد این را دارید که مسیرتان را در زندگی انتخاب کنید. شما می دانید که چه دوره فعالیتی نیاز دارید انجام دهید و قدم در مسیری پر فایده می گذارید. شما از تجارب زندگی قبلی تان درس گرفته اید.

دیدن یک سرآشپز در خوابتان بیانگر تغییر تحول است.

سرباز

خواب دیدن اینکه شما سرباز هستید بیانگر دیسیپلین(نظم)، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. شما نظرات و احساساتتان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر این است که سرباز به این معنی است که شما خودتان را برای نبرد بر سر یک مساله آماده می کنید. شما حس می کنید که نیاز دارید از باورها، ارزش ها و نظراتتان دفاع کنید

خواب دیدن اینکه شما سابق بر این سرباز بوده اید، بیانگر توانایی شما برای ارائه تصمیم هاتان و طرز فکرتان است. شما نیاز دارید که رویکرد خود را نسبت به هدف تغییر دهید

سرباز خانه

خواب دیدن اینکه در سرباز خانه زندگی می کنید بیانگر این است که شما در یک موقعیت محدود کننده هستید. شما نیاز دارید که تغییراتی در زندگی تان دهید

سربریدن: گردن زدن

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، گردن زده می شوید بیانگرقضاوت نادرست یا تصمیم بدی است که شما گرفته اید و متاسف هستید. شما واضح فکر نمی کنید و از روبرو شدن با حقیقت خودداری می کنید. شما نیاز دارید علی رغم میل باطنی تان ، با موقعیت یا کسی روبرو شوید، حتی اگر برای شما آزار دهنده باشد. این خواب به شما می گوید که تمایل دارید قبل اینکه فکر کنید عمل کنید

خواب دیدن اینکه یک مار سر بریده می شود بیانگر این است که شما از مواجه با ترس هاتان اجتناب می کنید

سرپیچی

خواب دیدن اینکه شما از یک مقامی نافرمانی می کنید بیانگر این است که در مقابل وجدانتان می ایستید. شما می دانید که انجام چه کاری درست است اما هنوز از پیگیری چیزی که درست است خودداری می کنید. در نتیجه شما آشفتگی درونی زیادی را تجربه می کنید. خواب به نگرشی سرکش اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که نافرمانی به معنی این است که شما احساسات یا حساسیت های خود را سرکوب می کنید

سرد

خواب دیدن اینکه شما سردتان است بیانگر این است که در جایی از زندگی تان، پیشرفت غیر منتظره ای را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است احساس ایزوله بودن کنید یا اینکه از نظر احساسی، مهار شده اید و جلوی احساستان گرفته شده است. حس سردی شما می تواند انعکاسی از احساسات شما در مورد یک عاشق یا فرد خاص باشد. خواب ممکن است در نتیجه ی این باشد که در محیطی قرار دارید که سرد است

دیدن کلمه ی سرد در خواب، بیانگر این است که شما نیاز دارید در تصمیم گیری تان، بی طرف تر یا هدفمند تر باشید. شما نیاز دارید که از نظر احساسی، جدا باقی بمانید

خواب دیدن اینکه به چیزی سرد دست می زنید بیانگر این است که باید از آن دوری کنید یا از چیزی که آن شی، نمایانگر آن در زندگی بیداری تان است

سرداب

خواب دیدن اینکه در سرداب هستید، بیانگر قسمتی از ذهن ناخودآگاه شماست که ترس ها تان را نگه داشته و مشکلاتی نهان در خود دارد

خواب دیدن اینکه از یک سرداب پایین می رویدع بیانگر این است که در عمق گذشته تان نفوذ می کنید و با ترس هاتان روبرو می شوید

سردرد

خواب دیدن اینکه سر درد دارید بیانگر این است که در جهت اشتباهی پا پیش می گذارید. شما خرد و تفکر عقلانی خود را انکار می کنید. شما نیاز دارید از ذهن خود استفاده کنید و به احساسات خود اجازه ندهید که از کنترلتان خارج شود

سردرگمی

خواب دیدن اینکه شما سردرگم هستید بیانگر این است که شما بین دو دیدگاه متضاد گیر کرده اید. بیانگر ناتوانی شما برای مرتب کردن ذهنتان است، بیانگر این است که نمی توانید تصمیم بگیرید. این جور خواب ها، انعکاسی از حالت گیجی و شوکه شدن در بیداری تان است

سرسره

خواب دیدن اینکه شما یا کسی روی سرسره است بیانگر این است که  در زندگی بیداری تان، بی ثباتی را تجربه می کنید. شما تسلط خود را روی یک موقعیت یا رابطه از دست داده اید.

خواب دیدن اینکه سر می خورید بیانگر از دست دادن کنترل است

سرسره آبی

خواب دیدن اینکه شما روی سرسره آبی هستید یا سرسره آبی را میبینید بیانگر این است که احساساتتان شما را پیش می برند. شما غرق در ضمیر ناخودآگاهتان هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با جریان های موجود پیش میروید بدون اینکه هیچ مقاومتی کنید.

سرطان

خواب دیدن اینکه شما سرطان دارید بیانگر ناامیدی، غم و اندوه، دلسوزی به حال خود و نبخشیدن است. شما حس می کنید که زندگی تان را بیهوده هدر داده اید این خواب بیانگر جاهایی در زندگی تان است که شما را اذیت می کند، شما را آزار می دهد و به شما به شیوه ای احساسی صدمه می زند. یک مساله ی احساسی مثل خوره شما را می خورد

خواب دیدن اینکه برای سرطان تحت درمان هستید، بیانگر یک تغییر مثبت در زندگی تان است

خواب دیدن اینکه یک نفر سرطان دارد بیانگر این است که شما نیاز دارید طرز فکر منفی خود را قبل ازینکه شما را مثل خوره بخورد، تغییر دهید. شروع به مثبت اندیشی کنید

خواب دیدن اینکه یک نفر علائمی از سرطان دارد، نمادی ازین است که تمایل دارید که هر چیزی را نگه دارید و به آن بچسبیدو شما قدرت و تاثیر زیادی دارید. علائم سرطان بیانگر این است که شما تمایل دارید که حساس، دمدمی مزاج و احساسی باشید. شما خیلی خانواده محور هستید

سرعت

خواب دیدن اینکه شما سرعتتان را زیاد می کنید بیانگر این است که خودتان را در موقعیتی خطرناک قرار می دهید، خصوصا اگر شما در زندگی بیداری تان سرعت نمی روید. خواب ممکن است جناسی از چابکی باشد. شاید شما نیاز دارید که سریع تر حرکت کنید.

خواب دیدن اینکه شما سرعتتان بیش از سرعت مجاز است بیانگر این است که مجبور شده اید که چیزی را کامل کنید. در نتیجه ممکن است افراد را کنار بزنید. تعبیر دیگر این است که در یک رابطه یا موقعیت خیلی سریع حرکت می کنید و پیش می روید. شاید نیاز دارید که کمی سرعتتان را کم کنید

گرفتن این برگ جریمه در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد یک تصمیم یا یک رابطه خیلی عجولید. نیاز دارید که سرعت را کم کنید و آرامتر پیش روید. تعبیر دیگر این است که شاید خواب می خواهد به شما بگوید زندگی در لاین سرعت به آن خوبی که فکر میکردید نیست.

دیدن یا رفتن روی سرعت گیر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید سرعت را کم کنید. ممکن است در یک رابطه یا جنبه ای از زندگی بیداری تان، خیلی سریع حرکت کنید (پیش می روید). تعبیر دیگر این است که سرعت گیر ها بیانگر موانع کوچکی هستند که در زندگی با آنها مواجه هستید

سرعت گیر

دیدن یا رفتن روی سرعت گیر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید سرعت را کم کنید. ممکن است در یک رابطه یا جنبه ای از زندگی بیداری تان، خیلی سریع حرکت کنید (پیش می روید). تعبیر دیگر این است که سرعت گیر ها بیانگر موانع کوچکی هستند که در زندگی با آنها مواجه هستید

سرفه

خواب دیدن اینکه شما سرفه می کنید، بیانگر ترس یا نارضایتی شما از آینده است. شما نیاز دارید که بین خودتان و دیگران فاصله بیندازید. تعبیر دیگر این است که این بیانگر این است که شما یک انتخاب منفی در مورد یک موضوع مهم کرده اید

بویژه، خواب دیدن اینکه شما خون سرفه می کنید، بیانگر انرژی تباه شده است. شما زمان زیادی را روی فعالیت هایی که نتیجه ی عکس دارد، صرف می کنید

سرقت: دزدی کردن

خواب دیدن اینکه شما دزدی می کنید بیانگر این است که احساس محروم بودن و خالی بودن می کنید. مکانی که دزدی رخ می دهد، بیانگر نیازمندی شماست(خانه، اداره، مدرسه و غیره). تعبیر دیگر این است که دزدی بیانگر اهداف درک نشده و اجرا نشده است. ممکن است شما اهدافتان را خیلی بالا تنظیم کرده اید

خواب دیدن اینکه کسی چیزی از شما می دزدد بیانگر این است که یک بحران هویت را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان رنج می برید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی موفقیت شما را دزدیده است یا اعتبار چیزی که شما انجام دادید را گرفته است. شاید شما حس می کنید که نا عادلانه با شما رفتار شده است

سرقت رفته: دزدیده شده

خواب دیدن اینکه چیزی از شما به سرقت رفته است بیانگر این است که یک بحران هویت را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان رنج می برید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی، موفقیت شما را دزدیده است یا اعتبار چیزی که انجام دادید را، برده است. شاید شما حس می کنید که نا عادلانه با شما رفتار شده است

سرکه

دیدن یا نوشیدن سرکه در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، ترش می کنید(حال نمی کنید). ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که بدمزه شده است(دیگر به دل نمی شیند). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که از یک موقعیت بد، بهترین استخراج را بکنید. شما زیادی نگرانید

سرگیجه

خواب دیدن اینکه سرگیجه دارید نمادی از سردرگمی و گیج شدن است. شما قادر نیستید تصمیم بگیرید یا ذهنتان را در مورد چیزی جمع و جور کنید. روی نقطه ی کانونی تمرکز کنید و یاد بگیرید که انتخاب هاتان را متعادل کنید

سرمایه گذاری

خواب دیدن اینکه سرمایه گذاری می کنید بیانگر این است که برای آینده آماده می شوید. شما برای موفقیت پی ریزی محکمی کرده اید(بستر سازی کرده اید)

سرنگ

دیدن سرنگ در خوابتان نمادی از مسائل سلامتی، بیماری یا استفاده از داروست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید اشتیاق، لذت یا اراده ی بیشتری را به زندگی تان تزریق کنید. محتوی سرنگ و اینکه چه تاثیری بر شما دارد را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما سرنگ را از بازوتان بر می دارید به این معنی است که نیاز دارید خودتان را از شر تاثیرات سمی در زندگی تان خلاص کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی تزریق نگاه کنید

سرنوشت

خواب دیدن در مورد سرنوشت بیانگر روابط شماست و اینکه چه چیز را از دیگران دریافت می کنید و به آنها می دهید. این را در نظر بگیرید که حس خواب مثبت است یا منفی

سرنوشت: تقدیر

خواب دیدن در مورد سرنوشتتان بیانگر این است که مشتاق نیستید که مسئولیت کارهاتان را به عهده گیرید. شما حس می کنید که همیشه تقصیر کس دیگری است یا کار کس دیگری است که قضیه را خراب کرده است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است تلاش کند به شما کمک کند تا هدفتان، و چیزی که می خواهید انجام دهید را به تصویر بکشید

سرو

دیدن درخت سرو در خواب، نمادی از طول عمر، دوام، قدرت، استقامت و جاودانگی است. خواب ممکن است تلاش کند که در طول یک زمان سخت در زندگی تان، اطمینانی مجدد به شما بدهد

سرویس کردن

خواب دیدن اینکه شما ماشینتان یا وسیله نقلیه تان را سرویس می کنید بیانگر این است که نیاز دارید که کمی سرعت را کم کنید، و کمی استراحت کنید. وگرنه به خودتان آسیب می زنید.

سرویس مدرسه: اتوبوس مدرسه

دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد

خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آنها باشید

سزارین

خواب دیدن اینکه شما سزارین می کنید، بیانگر این است که برای اینکه ایده یا پروژه تان به سرانجام برسد، نیاز به کمک دارید. شما نمی توانید خودتان به تنهایی آن را انجام دهید. تفسیر مستقیم تر این خواب، ممکن است بیانگر این باشد که در زندگی واقعی تان از سزارین می ترسید و نگرانید.

سس

دیدن یا مزه کردن سس در خوابتان بیانگر حس خرد و عقل است. رنگ و مزه ی سس را در نظر گیرید مهم است

سس تند

دیدن یا مزه کردن سس تند در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان زرق و برق دهید. شاید شما نیاز به یک فشار ناگهانی در یک ناحیه دارید. سس تند به آتش، انگیزه و شور و حرارت اشاره دارد

سشوآر

استفاده از سشوآر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فکرتان را خالی کنید و چشم انداز ترو تازه ای از چیزها داشته باشید

سشوآر کشیدن

خواب دیدن اینکه دارید موهاتان را با سشوآر خشک می کنید، بیانگر این است که شما افکارتان را تر و تمیز می کنید و ایده های تازه به ذهنتان می رسد. ممکن است جناسی از چیزی باشد که به ذهنتان می رسد

سطح شیبدار

خواب دیدن اینکه شما روی سطح شیب دار بالا می روید بیانگر مشکلاتتان در دستیابی به یک هدف است. نماید از اراده و جاه طلبی شماست. اگر شما در بالا رفتن از سطح شیب دار موفق نیستید، بیانگر این است که قادر نیستید بر مشکلات خود غلبه کنید. هنوز موانعی سر راه شماست

خواب دیدن اینکه از سطح شیب دار پایین میایید، بیانگر بی ثباتی و نبود کنترل در زندگی تان است

سطل

دیدن یا حمل کردن  سطل در خواب بیانگر این است که موقعیت فعلی تان را بهبود میابد . اگر سطل پر باشد ،یعنی فراوانی و عشق و رفاه در راه است . اگر خالی باشد به معنی این است که شما بر مشکل یا ضرری فائق میایید . درد

دیدن خواب اینکه درد دارید یعنی خیلی به خودتان سخت میگیرید، خصوصا اگر یک موقعیت خارج از کنترل شما باشد . این خواب ممکن است انعکاس از درد واقعی باشد که جایی در بدنتان(در عالم بیداری) دارید . رویاها می توانند نمایانگر هشداری در مورد مسائل مربوط به سلامتی باشد. در نظر بگیرید که درد کجاست.

خواب دیدن این که شما باعث ایجاد درد در خودتان می شوید بیانگر این است که نوعی آشفتگی یا مسائل سختی را در زندگی تان تجربه می کنید . تلاش می کنید که با تمرکز کردن روی دردی که خودتان به خودتان وارد کرده اید، خودتان را از واقعیت جدا کنید

دیدن یا حمل کردن سطل در خواب بیانگر بهبود در وضعیت فعلی است. اگر سطل پر باشد، بیانگر فراوانی، عشق و ارزش است. اگر سطل خالی باشد، بیانگر این است که بر یک فقدان یا مشکل، غلبه خواهید کرد

سطل آشغال

دیدن سطل آشغال در خوابتان نمادی از ایده ها، افکار یا خاطرات ناخواسته است(طالبی ندارند). زمان آن رسیده که خودتان را از شر بارشان رها کنید. تعبیر دیگر این است که سطل آشغال، می تواند به این معنی باشد که شما یک ایده یا احساس را رد می کنید

سطل آشغال های بزرگ سر خیابان

خواب دیدن اینکه شما در این سطل آشغال ها هستید بیانگر این است که شما ممکن است حس کنید که دور انداخته شده اید. شما حس می کنید که رد شده اید. تعبیر دیگر این است که شاید تلاش می کنید از عادات منفی و قدیمی خودتان و ویژگی ها بدتان خلاص شوید

خواب دیدن اینکه شما خیلی پنهانی چیزی را درون سطل آشغال سر خیابون پرت می کنید بیانگر این است که شما مسئولیت چیزی را نمی پذیرید

سفال

دیدن یا کار کردن با سفال(خاک رس) د رخواب، بیانگر خلاقیت، انعطاف پذیری و توانایی شکل دادن به ذهنتان است یا اینکه خودتان را متناسب با موقعیت شکل می دهید. ممکن است به این معنی باشد که قادرید چیزها را به نفع خود دستکاری کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید اهداف و برنامه هایی برای خودتان تنظیم کنید. شما کارهایی برای بزرگ شدن دارید و نیاز دارید که برای آینده تان برنامه بریزید.

دیدن ظرف سفالی در خوابتان بیانگر از خود گذشتگی، پاکدامنی یا خلوص است. ظرف سفالی، نمادی از شفاست

سفال گری

دیدن یا استفاده از چرخ سفالگری در خوابتان بیانگر این است که شما در شکل دهی و قالب گیری یک رابطه نیاز به زمان و نیاز به مراقبت دارید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از جذبه ی زنانه است

سفر

خواب دیدن اینکه به سفر می روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان  بیانگر احساسات و فرآیند هایی است که ممکن است الان در حال تجربه کردنش باشید

خواب دیدن اینکه دوستانتان به سفر می روند بیانگر تغییر خوشایند و هماهنگ است(تغییری که از آن استقبال می کنید)

خواب دیدن یک گروه موسیقی(که برای کنسرت هاشان به سفر می روند) بیانگر  توصیه ای در مورد موقعیتی در بیداری  است که در آهنگ هاشان به شما می کنند. دست از باورت برندارد، آغوش باز و غیره(این ها اسامی آهنگ هاست که می توانید توصیه هاشان را در زندگی بیداریتان به کار برید)

خواب دیدن اینکه به سفر می روید بیانگر این است که به تغییر منظره نیاز دارید. شما حس می کنید که خیلی کار می کنید و نیاز دارید که زمانی برای خودتان بگذارید و خوشی و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به دنبال کشف جنبه ی متفاوتی از خودتان هستید

خواب دیدن اینکه شما به سفر کاری می روید بیانگر این است که زمان سختی را پیش رو دارید تا تلاش کنید که آرامش یابید و راحت باشید. ممکن است زیر بار فشار روزمره له می شوید.

سفر با ماشین

خواب دیدن اینکه شما با ماشینتان به سفر می روید بیانگر سفر زندگی تان و تصمیماتی است که در زندگی می گیرید. اگر سفر جاده ای، هموار باشد، بیانگر این است که در حوادث زندگی به آرامی از مرحله ای به مرحله دیگر می روید. اگر سفر جاده ای، بی نظم و پر هرج و مرج باشد، بیانگر موانع و مسائلی در زندگی بیداری تان است. مقصد و توقف هایی که در سفر جاده ای می کنید را در نظر گیرید

سفر زمان

خواب دیدن در مورد سفر در زمان بیانگر این است که دلتان می خواهد از واقعیت فعلی تان فرار کنید. شما می خواهید که به گذشته برگردید یا به آینده بپرید، به دوره ای که امید هاتان به حقیقت پیوسته باشد. این خواب بیانگر تمایلات عاشقانه شما و تمایل شما برای رومانتیک کردن همه چیز  است

سفر کاری

خواب دیدن اینکه شما در سفر کاری هستید، بیانگر این است که زمان سختی را می گذرانید و با وجود اینکه به شدت دنبال زمانی برای استراحت می گردید برای شما ممکن نمیشود. ممکن است حس کنید که زیر فشار کاری له شده اید(حس له شدن دارید)

سفر کردن

خواب دیدن اینکه سفر می کنید بیانگر مسیرتان به سمت اهداف زندگی است. موازی روتین روزمره تان است و اینکه چگونه پیش می روید. تعبیر دیگر این است که سفر کردن بیانگر تمایل شما برای فرار از بارهای روزمره تان است.  جایی که هیچ کس از شما انتظار و توقعی ندارد، شما به دنبال تغییر در چشم انداز هستید. شاید زمان آن رسیده است که شروعی تازه داشته باشید. اگر سفر های شما به پایان می رسد، پس نمایی از تکمیل موفقیت آمیز اهدافتان است

خواب دیدن اینکه شما با ماشینی پر از آدم سفر می کنید بیانگر دوستان تازه و ماجراجویی های هیجان انگیز است

سفر های زمینی با یک کوله پشتی

خواب دیدن اینکه شما به این سفر می روید، سمبلی از خودکفایی تان است، سمبلی از مهارت هایی است که برای زنده ماندن دارید. شما ممکن است همه ی موانع و سختی هایی که به آنها غلبه کرده اید را جلوی چشم بیاورید

سفید کننده

دیدن یا استفاده از سفید کننده در خوابتان بیانگر این است که زمان شفا و تمیزی رسیده است. شما آماده اید که آسیب های گذشته را التیام بخشید و احساسات ابراز نشده را حل کنید

سفیر

خواب دیدن اینکه شما سفیر هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید در یک موقعیت، دیپلماتیک تر و رسمی تر و با سیاست تر باشید.

سفینه فضایی: فضا پیما

دیدنش در خوابتان نمادی از ذهن خلاق شماست. بیانگر سفر معنوی به ناشناخته هاست و نشانه ای از توسعه ی و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، چشم انداز متفاوتی را در پیش گیرید، مهم نیست که چقدر عجیب یا غیر معمول ممکن است باشد.

سقط جنین عمدی

دیدن اینکه شما سقط جنین داشتیه اید نشان می دهد که شما مانع رشد شخصی خودتان شده اید و مسیر رشدتان را بلوکه کرده اید. شما ممکن است به دنبال یک مسیر جدید در زندگی خود باشید اما به دلیل ترس، فشار، درگیری های شخصی و ملزومات اخلاقی مردد شده باشید. همچنین دیدن چنین رویایی می تواند  تحت تاثر  سقط جنین شما در زندگی واقعی تان باشد و روشی برای شفای یافتن از بحران سقط جنین واقعی شما و پذیرفتن خودتان.  تعبیر دیگر این رویا این پیغام را به شما می دهد که، مراقب خود و مراقب سلامتیتان باشید.

دین خواب اینکه شخص دیگری سقط جنین داشته است اشاره به این دارد که جنبه ای از رابطه شما با این شخص رشد نیافته است و یا درحال بالغ شدن است. اگر شخصی که در رویایتان دیدید را نمی شناسید، احتمالا رویایتان درباره نظر شخصی تان در موردسقط جنین است.

رویایی که شما یا شخص دیگر در آن سقط جنین غیر قانونی و یا نا امن داشته باشید نشان دهنده ی این موضوع است که شما میخواهید هرطور شده شرایط را همان گونه که هست نگه دارید. شما از تغییر متنفرید. اگر آن سقط جنین منجر به مرگ شود به این معنی ست که روش تعامل و نزدیک شدن شما به یک مشکل کاملا اشتباه است.

سقط جنین (غیر عمدی)

خواب دیدن اینکه سقط جنین شده اید بیانگر ایده یا برنامه ای است که آنطور که انتظار می رود پیش نمی رود. خواب ممکن است هشداری علیه یک سری کارهای پشت سر شما باشد. شما نیاز دارید که مسیرتان را تغییر دهید یا ریسک کنید و احتمالا چیزی که برایتان مهم است و ارزش دارد را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک جورهایی اشتباه رفته اید

اگر شما الان حامله اید، خواب سقط جنین در سه ماهه ی دوم بارداری رایج است

سقط جنین: جنین مرده به دنیا آوردن

خواب دیدنش بیانگر این است که اعتمادتان را به کسی یا چیزی از دست می دهید. ممکن است به از دست دادن بیگناهی اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که جنین مرده به دنیا آوردن، بیانگر پایان ناگهانی یا غیر قابل انتظار چیزی است

سقف

دیدن سقف در خوابتان بیانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید.

دیدن سقف در خوابتان نمادی از مانعی بین دو حالت خودآگاه است. شما از خودآگاه، ذهن و باورهاتان حمایت کرده یا پناهشان می دهید. خواب، مروری ازین است که چگونه خودتان را میبینید و فکر می کنید چه کسی هستید

خواب دیدن اینکه شما در بالای سقف هستید نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است. اگر از سقف بیفتید، بیانگر این است که بنیان  سفت و سخت و جای پای محکم در موقعیت پیشرفته ی خود ندارید. اگر شما خواب ببینید که پشت بام ها دارد سقوط می کند و شما ازین پشت بام به پشت بام دیگر می پرید، بیانگر این است که وقتی به سوی اهدافتان پیش می روید، هیچ برگشتی ندارید (پل های پشت سرتان خراب می شود). شما نیاز دارید که به پیشرفت ادامه دهید. اگر شما در خواب دارید سقف را تعمیر می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید اهدافتان را بالاتر برید و بینش هاتان را بالاتر قرار دهید

خواب دیدن اینکه سقف نشت می کند بیانگر حواس پرتی، نارضایتی و اثرات ناخواسته در زندگی تان است. اطلاعاتی جدید به آرامی خودش را به شما نشان می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی، افکار و نظراتش را به شما تحمیل می کند و به زور داخل می شود

خواب دیدن اینکه سقف پایین می ریزد بیانگر این است که ایده آل های بالای شما، روی سرتان خراب می شود. شاید شما نیاز دارید که در مورد انتظارات یا اهداف بالایی که برای خود وضع کرده اید مجدد فکر کنید

سقوط

خواب دیدن اینکه شما می افتید و نترسیده اید، بیانگر این است که بر سختی هاتان به اسانی غلبه خواهید کرد

خواب دیدن اینکه شما می افتید و ترسیده اید بیانگر این است که کنترل ندارید، عدم امنیت دارید و/یا حمایتی در زندگی بیداری تان ندارید. شما ممکن است مشکل بزرگ و/یا مساله ی کوبنده  و بزرگی را تجربه می کنید. ممکن است بیانگر این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خود تعیین کرده اید دست یابید

خواب دیدن اینکه شما از عقب می افتید بیانگر این است که خودتان را از گرفتن یک تصمیم غلط یا انجام یک اشتباه باز داشتید. ممکن است به این معنی باشد که شما آماده نیستید که به سمت جلو حرکت کنید و نیاز دارید که یک قدم به عقب بردارید

خواب دیدن اینکه شما در حال سقوط  آزاد در آب هستید بیانگر این است که حس می کنید زیر بار احساسات له می شوید. شما ممکن است حس کنید که ساده تر است که تسلیم شوید، سپس تلاش کنید شناور بمانید یا پیش گیری کنید ازینکه پایین تر بروید

برای تحلیل عمیق تر، روی خواب های رایج: سقوط، کلیک کنید

سکته

خواب دیدن اینکه شما سکته می کنید به ناتوانی شما برای عمل در یک موقعیت خاص در زندگی بیداری تان اشاره دارد. شما ممکن است با مسائل قبول/رد و تایید/عدم تایید سرو کار داشته باشید.

دیدن کسی که از سکته رنج می برد بیانگر ترس های سرکوب شده تان است. اینکه چگونه جنبه های آن فرد در خودتان سرکوب شده است را در نظر گیرید

سکسکه

خواب دیدن اینکه شما سکسکه می کنید نمادی از وقفه و دلخوری های کوچک است. شما نیاز دارید که به خود تکانی داده و زمان بگذارید تا به سمت اهدافتان پیش بروید(سرعتتان را بیشتر کنید)

سکوت

خواب دیدن اینکه شما در سکوت هستید، بیانگر این است که در ابراز خود توانایی ندارید. شاید شما آنقدر احساس خجالت می کنید که نمی توانید نظرتان را ابراز کنید و بیان کنید که چه احساسی دارید.

خواب دیدن اینکه کسی ساکت است به این معنی است که شما در مورد قصد او مطمئن نیستید. شاید شما هنوز تلاش می کنید او را بفهمید. ممکن است به دلیل احساس راحت نبودن باشد.

سکه

دیدن سکه در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته یا فرصت هایی است که در مسیر شما قرار گرفته اما نادیده گرفته شده است. دیدن سکه های طلایی در خوابتان نمایانگر موفقیت و ثروت است. سکه های نقره بیانگر معنویت، شهود، ارزش و حس ارزشمندی است که در مورد خود دارید. سکه های مسی بیانگر شفاست

دیدن یک کپه سکه در خوابتان نمادی از قدرت مردانه، تسلط و انرژی است

خواب دیدن اینکه سکه می اندازید(بالا می اندازید-مدل شیر یا خط)، بیانگر نگرش تصادفی شما در مورد تصمیم گیری است. یعنی باری به هر جهت و تصادفی تصمیم میگیرید. شما ممکن است مسئولیت تصمیم هاتان را به عهده نگیرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر افکار غیر منطقی و نامعقول شماست

سگ

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و/یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

خواب دیدن اینکه سگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است. خواب دیدن اینکه کسی توسط یک سگ گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید. آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست

خواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)

خواب دیدن اینکه شما یک سگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید(یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید

خواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است

زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است.

خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند

خواب دیدن اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید

خواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است

خواب دیدن اینکه شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید

خواب دیدن اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند

دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است

خواب دیدن اینکه شما پا روی یک سگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید

خواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد

خواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن یک سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید

گفته هایی را که در مورد لغت سگ است در نظر بگیرید.

خواب دیدن اینکه سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.

خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید

سگ آبی

دیدن یک سگ آبی در خواب نماد جاه طلبی و پیشروی شما است. زمان آن رسیده است که ایده هایتان را عملی کنید. کار و کوشش سخت برای رسیدن به اهدافتان ضروری است.

سگ شکاری

دیدن سگ شکاری در خوابتان بیانگر این است که شما در کار بقیه دخالت می کنید (فضولی می کنید). چیزی یا کسی ممکن است پاپی شما شود. شما قادر نخواهید بود تا زمانی که با این مساله یا فرد روبرو شوید، از آن فرار کنید

سلاح

دیدن یا حمل سلاح در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از نظر احساسی و یا فیزیکی از خود دفاع کرده و حمایت کنید. شما در زندگی بیداری تان، کشمکش را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایل پنهانی شما برای آسیب رساندن به کسی یا چیزی باشد. خواب شما، پناهگاه امنی برای ابراز این تمایلات است.

سلطان

دیدن سلطان در خوابتان به مسئولیت ها و انتظارات اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که سلطان ممکن است نمادی از پدر کنترل کننده باشد

خواب دیدن اینکه شما سلطان هستید، به تمایل شما برای هدایت کردن اشاره دارد. شما حس می کنید که دیگران چشمشان به شماست. خواب ممکن است به شما بگوید که باور ها و دیدگاه هاتان را به دیگران تحمیل می کنید

سلفی (عکس از خود)

خواب دیدن اینکه سلفی می گیرید بیانگر این است که شما ممکن است خیلی روی خودتان تمرکز کنید و به اندازه کافی به دیگران توجه نکنید. شاید حس کنید که با اطرافیانتان در ارتباط نیستید. اگر شما سلفی برهن.ه از خودتان میگیرید، خواب هشداری است که شما در یک موقعیت که نیاز دارید هوشیار و گوش به زنگ باشید، گارد خود را پایین میگیرید. تعبیر دیگر این است که گرفتن سلفی بدون پوشش ممکن است بیانگر نهایت اعتماد به نفس باشد.

سلمانی

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی آرایشگر مردانه نگاه کنید

سم

دیدن سم در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از شر چیزی در زندگی تان که بیماری و استرس زیادی برای شما ایجاد کرده خلاص شوید. شما نیاز دارید که منفی را در زندگی تان تمیز کنید و دور کنید

خواب دیدن اینکه شما سم را می خورید یا بو می کنید بیانگر این است که چیزی به خودتات معرفی می کنید که برای بودنتان و رفاهتان مضر است. این ممکن است احساس تلخی، حسادت یا احساس منفی دیگری باشد که از درون شما را می خورد

سم پاشی

خواب دیدن اینکه چیزی را سم پاشی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را از اثرات منفی در زندگی تان خلاص کنید. شما نیاز دارید که این فاکتور های نامطلوب را تر و تمیز کنید، فاکتور هایی که ضررشان بیشتر از فایده شان است.

سمباده

دیدن یا استفاده از سمباده در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید نقاط سخت موقعیت یا رابطه تان را هموار کنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما در کلام یا نگرشتان، کمی تند یا آزار دهنده(ساینده) اید

سمعک

دیدن یا گذاشتن سمعک در خوابتان بیانگر این است که شما توجه کافی به چیزی که کسی تلاش می کند به شما بگوید ندارید. شما نشانه های خاص را برنمی گزینید (توجه نمی کنید)

سمندر

دیدنش در خوابتان بیانگر توانایی شما برای نجات یافتن از شرمساری، بدشانسی و یا دستپاچگی است. شما در سختی ها مقاومت خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر توانایی شما برای مقاومت در برابر وسوسه است

سمینار

خواب دیدن اینکه در یک سمینار شرکت می کنید بیانگر این است که دانش و درک خود را بسط می دهید. چیزی هست که نیاز دارید یاد بگیرید یا در درک خود دخیلش کنید.

سن

خواب دیدن سنتان بیانگر نگرانی شما از پیر شدن است. ممکن است نمایانگر پشیمانی از تلاش هاتان یا شکست تلاش هاتان باشد

خواب دیدن اینکه شما پیر تر از سن واقعی تان هستید بیانگر خرد است. شاید شما نیاز دارید که معقول تر باشید. قسمت منفی قضیه این است که ممکن است به این معنی باشد که تفکر خشک و بسته ای دارید و نمیخواهید کوچکترین تغییری در ایده هاتان ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه جوانتر از سن واقعی تان هستید بیانگر نیاز شما به بی خیال تر بودن است و اینکه قلبا جوان باشید. کمی زندگی کنید خوش بگذرانید!

اگر شما یک پدر یا مادر هستید و خواب می بینید که بچه تان کوچکتر از سن واقعی ش است، پس به این معنی است که شما در گذشته گیر کرده اید. شاید شما حس می کنید که دیگر مهم نیست و می خواهید به دوره ای برگردید که بیشتر به شما نیاز بود. زمان در حال گذر است و برای شما صبر نمی کند.

سنتور

دیدن سنتور در خوابتان بیانگر نگرش بیخیال است و اینکه زندگی جایی است که تمایلات شما خیلی خوب و خوش درک شود(زندگی جایی است که طبق خواست شما پیش رود)

کامیون کمپرسی(کامیونی که جای بار دارد و می تواند بار خود را خالی کند)

دیدن یا راندن کامیون کمپرسی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از شر باری که به دوشتان حمل می کرده اید و هی این ور آن ور می برده اید، خلاص شوید. این نماد خواب، به تغییرات کلیدی مربوط است

سنج

خواب دیدن اینکه شما سنج می زنید، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، به صورت افراطی عکس العمل نشان می دهید. شما تلاش زیادی سر یک چیز کوچک می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به ارتباط شما با بعد روحانی تان اشاره دارد

سنجاب

دیدن سنجاب در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی را احتکار می کنید(انبار می کنید). شما چیزها را زیادی نگه می دارید و نیاز دارید که یاد بگیرید رها کنید برود. از طرف دیگر، سنجاب به معنی این است که شما نیاز دارید که زمان و انرژی تان را اندوخته کنید. تعبیر دیگر این است که سنجاب بیانگر این است که شما تلاش های خالی و بی ثمر را دنبال می کنید. زمان آن رسیده است که تسلیم این رابطه ای که پایانش مرگ است یا پروژه هایی که سود آور نیست بشوید(بذاریدشان کنار)

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید سنجاب را با ماشین چمن زنی زیر کنید بیانگر این است که تلاش می کنید باورهاتان را تغییر دهید و ایده هاتان را به خاطر اینکه با دیگران منطبق باشد، تغییر دهید. شما به دنبال شکلی از پذیرفته شدن هستید.

خواب دیدن اینکه شما به سنجابی غذا می دهید بیانگر این است که بعد از سخت کوشی، سعی و کوشش واحتیاط، آسایش خواهد رسید

دیدن سنجاب سفید در خوابتان نمادی از استقامت است

سنجاق سر

دیدن یا بستن سنجاق سر در خواب روی مو، بیانگر این است که شما پذیرای ایده ای جدید هستید. تعبیر دیگر این است که شما آماده اید تا خود جدیدتان را به جهانیان(به همه)، نشان دهید

دیدن یا استفاده از سنجاق سر در خواب بیانگر نیاز شما به ترتیب و پاکیزگی است. هر چیزی نیاز دارد که سر جای خودش باشد. شما حس نا امنی در مورد چیزی می کنید

سنجاق سینه

دیدن یا زدن سنجاق سینه در خواب بیانگر جنبه ای از خودتان است که تلاش می کنید آن را ابراز کنید. یک پیغام شخصی یا یک اعلانی وجود دارد که نیاز دارید آن را انتقال دهید

سنجاق قفلی

دیدنش در خوابتان بیانگر موقعیتی است در حال از هم پاشیدن که موجب ترس و اضطراب می شود.. شما حس می کنید که ادامه وجود و زنده ماندن یک رابطه به شما بسته است

سنجاقک

دیدن سنجاقک در خوابتان نمادی از تغییر و احیاست. ممکن است بیانگر چیزی در زندگی تان باشد که آنجور که به نظر می رسد ظاهر نمی شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر عدم ثبات، بوالهوسی یا فعالیت است. شما همیشه در حال رفتن هستید

خواب دیدن اینکه یک سنجاقک می خورید بیانگر این است که یک نوع شور و شوق، شما را مثل خوره می خورد و حتی در خطر این هستید که با این شور و شوق زیادتان به احساس دیگری صدمه بزنید

سند

خواب دیدن اینکه سندی را امضا می کنید بیانگر این است که شما انتخاب های غیر عاقلانه ای می کنید

خواب دیدن اینکه جعل سند می کنید یا جعل امضا می کنید بیانگر فریب خوردن و اغفال است. شما تلاش می کنید که اشتباه یا دروغی را لاپوشونی کنید

سنگ

دیدن سنگ در خوابتان نمادی از قدرت، وحدت و باور های تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید، مهم است. اگر سنگ سخت است، بیانگر این است که تلاش می کنید تا هویت خود را شناسایی کنید و توسعه دهید. قسمتی ازین تلاش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. قرار دادن یک دایره سنگ اطرافتان بیانگر این است که شما به انرژی بالاتری کانال می زنید. شما یک تصمیم مهم را در نظر دارید. این عبارت رایج را در نظر گیرید: روی سنگ حک شدن، که بیانگر نگرش های دائمی و بدون تغییر است. برخی از سنگ ها، معانی مقدس و جادویی دارند.

خواب دیدن اینکه شما یک کیسه سنگ حمل می کنید، به قدرت و شکیبایی درونی شما اشاره دارد که هنوز رها نشده و دیگران آن را ندیده اند.

خواب دیدن اینکه سنگ پرت می کنید بیانگر این است که تمایل دارید به اشتباهات و کمبود های دیگران نگاه کنید، بدون اینکه اول به اشتباهات خود نگاه کنید

خواب دیدن اینکه شما به سنگ تبدیل شده اید(سنگ شده اید) بیانگر این است که شما درگیر عادتید. شما چیزهایی را انجام نمی دهید که واقعا می خواهید انجام دهید. شما حس می کنید که راهی برای فرار از یک رابطه یا موقعیت که در ان هستید نیست. اگر شما خواب ببینید که کسی یا چیزی به سنگ تبدیل شده است، بیانگر دوام و طول عمر است. تعبیر دیگر این است که به این اشاره دارد که چگونه زمان هنوز ایستاده است. شاید حس می کنید که زمان زیادی در دستان شماست

برای فرهنگ های مختلف، سنگ، اهمیت معنوی دارد. سنگ حجر الاسود(مکه) رادر فرهنگ مسلمانان در نظر گیرید که از طرف خدا به عنوان نشان گر جایی که کعبه باید ساخته شود فرستاده شد.

سنگ آسیاب

خواب دیدن اینکه شما سنگ آسیاب را می گردانید نمادی از سرزندگی و انرژی ایست که در جهت درست حرکت می کند که به موفقیت منجر خواهد شد

سنگ آهک

دیدنش در خوابتان به لجاجت و یکدندگی شما اشاره دارد. شما در مورد یک مساله کله شق هستید

سنگ چخماخ

دیدنش در خوابتان نمادی از استقامت، دوام، امرار معاش و طول عمر است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر جرقه زدن ایده جدید باشد

سنگ سرخ: یاقوت سرخ(لعل)

دیدنش در خوابتان نمادی از شور و شوق، نشاط و تمایلات جسمی است. مراقب کارهای قلبتان باشید چونکه ممکن است زودگذر باشد. تعبیر دیگر این است که این ضرب المثل را در نظر گیرید: علم بهتر از ثروت است، به این معنی است که خرد و دانش از ثروت و پول بهتر است.

دیدن کفشی با سنگ قرمز در خوابتان بیانگر این است که مسیرتان به سمت روشنگری معنوی است. نیاز دارید که روی سفری سرمایه گذاری کنید به خاطر اینکه خود را به عنوان یک فرد پیدا کنید

سنگ عقیق

بیانگر نیاز به شفای معنوی است

سنگ قبر

دیدن سنگ قبر در خوابتان بیانگر جنبه ی فراموش شده یا مدفون شده ی خودتان است که نیاز دارید آن را بشناسید. پیغام سنگ قبر را در نظر گیرید. ممکن است بیانگر چیزی در مورد زندگی تان یا شرایط ش باشد

دیدن سنگ قبرتان در خواب بیانگر تغییری بزرگ است که در جنبه ای از زندگی تان رخ می دهد

سنگ کوآرتز

دیدنش در خوابتان بیانگر استحکام است. شما شخصیت سرکشی دارید. تعبیر دیگر این است که کوآرتز نمادی از وحدت انرژی های مردانه و زنانه است. ممکن است بیانگر کلیت باشد

سنگ گرانیت

دیدن سنگ گرانیت در خوابتان به سفتی و استحکام اشاره دارد. شما تمایل دارید که در طرز فکرتان، سرکش باشید، انعطاف پذیر نباشید

سنگ مرمر

خواب دیدن چیزی که از مرمر ساخته شده است به ثابت قدمی و یک کلامی شما در یک بحث اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که شاید بیانگر تجمل و توانگری باشد

سنگ های جواهر

دیدن یا انداختن سنگ های جواهر در خوابتان بیانگر ارزش درونی خودتان یا دیگران است که شما تحسینش می کنید. نمادی از خوشی، غنا، جاه طلبی و حمایت روحی است

پیدا کردن سنگ جواهر در خوابتان بیانگر صعود سریع به سمت موفقیت است

سنگ یشم سبز

Jade

دیدنش در خوابتان بیانگر رشد، قدرت شفا، خلوص، هماهنگی، شانس، ابدیت و حقیقت است. به شکل و توسعه ی شخصیت تان اشاره دارد

سنگ یشم قرمز

Jasper

دیدنش در خوابتان بیانگر طول عمر و شفاست

خواب دیدن اینکه این سنگ د ردهانتان قرار گرفته است، به این معنی است که حقیقت یک موضوع به زودی به شما نمایش داده خواهد شد

سنگریزه

دیدنش در خوابتان بیانگر مشکلات و مسائل آزار دهنده ی جزئی در زندگی تان است

خواب دیدن اینکه شما سنگریزه پرت می کنید بیانگر این است که شما حس می کنید توسط چیزهای کوچکی آسیب میبینید که ممکن است بی اهمیت جلوه کنند. نمادی از انتقاد و غیبت است

سنگسار

خواب دیدن اینکه شما کسی را سنگسار می کنید بیانگر حس برتری شماست. شما حس می کنید که بر دیگر مردم برتری دارید. تعبیر دیگر این است که سنگسار کسی در خوابتان نمادی از خشم و پرخاشگری فروخورده است، خصوصا در رابطه شخصی تان.

خواب دیدن اینکه شما سنگسار می شوید بیانگر این است که خودتان را تنبیه می کنید. شما حس می کنید که قضاوت می شوید و از اینکه طبق خوشایند دیگران رفتار کنید خسته شده اید. تعبیر دیگر این است که سنگسار شدن موازی توهین ها و انرژی های منفی ای است که در زندگی بیداری تان به سمت شما نشانه رفته است.

دیدن کسی که تا سر حد مرگ سنگسار می شود، یادآور پیامد های کارهاتان است

سو تفاهم

خواب دیدن اینکه شما دچار سو تفاهم می شوید بازتابی از موقعیت بیداری است که حس بی قدرت بودن و ناامیدی می کنید. شما در ابراز افکار و ایده هاتان مشکل دارید

 سو هاضمه

خواب دیدن اینکه سو هاضمه دارید بیانگر این است که یک مساله یا مشکل، شما را به ستوه می آورد. شما درگیر یک موقعیت هستید که شما را ناراحت می سازد. شاید شما تصمیمی گرفته اید که مناسب شما نیست(خیلی به دلتان نیست) یا در موردش شک دارید

سوء استفاده

دیدن رویای اینکه شما از کسی سوء استفاده می کنید، اشاره می کند که اشتباهات گذشته ی شما به شما باز خواهند گشت و یقه شما را خواهند گرفت. ممکن است شما در حال ابراز تأسف و یا پشیمانی از برخی از اعمال خود بشید.

دیدن رویایی که شما به طور شفاهی و یا فیزیکی؛ دارید مورد استفاده قرار می گیرید اشاره می کند که شما در وضعیت بیداری احساس قربانی بودن را دارید. شما در حال مورد سوء استفاده قرار گرفتن، هستید.

رویای سوء استفاده  کردن از حیوانات نشان می دهد که خواسته های و تمایلات طبیعی و اولیه شما در حال سرکوب شدن هستند. شما در بیان کامل بخش مهمی از چیزی که هستید ناتوانید. تعبیر دیگر این است که این رویا نشان دهنده ی درماندگی شما در یک  موقعیت است.

دیدن مورد سوء استفاده قرار گرفتن کودکان در رویای شما، اشاره می کند که شما فاقد صدای کودک درون خود هستید. شما احساس می کنید که بخشی از دوران کودکی شما گم شده است

سوار کار اسب دوانی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما سوارکار اسب دوانی هستید بیانگر این است که شما در موقعیت بالایی هستید(در موقعیت رو به رشد). شما به توانایی تان ایمان دارید

سوال

سوال کردن چیزی در خوابتان بیانگر شک به خود است. توانایی سوال کردن در مورد چیزها در خوابتان ممکن است به دانش و روشنگری روحی بیشتر منجر شود

خواب دیدن اینکه کسی از شما سوال می پرسد بیانگر این است که شما اطلاعات یا دانشی دارید که نیاز است به اشتراکش گذارید

سوپ

درست مثل غذا، خواب دیدن در مورد سوپ بیانگر عطش و گرسنگی احساسی یا تغذیه است. بویژه سوپ بیانگر راحتی و شفاست. محتوای درون سوپ و نمادش را در نظر گیرید

سوپرمن

دیدنش در خوابتان بیانگر شکل مردانه ی قهرمان زندگی شماست. نماد قدرت، نیرو و مردانگی است

خواب دیدن اینکه شما سوپر من هستید بیانگر این است که مسئولیت های زیادی را به دوش می گیرید. شما حس می کنید که بالاتر و فراتر از انتظاراتتان می روید. به خاطر توانایی پرواز کردن سوپر من، شاید شما یک تمایل ناخودآگاه برای پرواز کردن و دور شدن از همه چیز دارید

سوت

شنیدن صدای سوت در خوابتان بیانگر هشدار است. چیزی هست که نیاز به توجه فوری شما دارد. تعبیر دیگر این است که سوت، به یک دوره زمانی یا مرحله از زندگی تان، پایان می دهد

سوتین

خواب دیدن اینکه سوتین می پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت است. شاید شما نیاز دارید که روح خود را ارتقا دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه ی پرورش یافته (بالغ) و احساسات مادری باشد

خواب دیدن اینکه سوتین نبستید، بیانگر این است که شما دیسیپلین یا کنترل ندارید.

سوخت

خواب دیدن اینکه سوختتان تمام می شود بیانگر این است که در زندگی بیداری تان انرژی ندارید. تعبیر دیگر این است که بدنتان ممکن است کمبود ویتامین دارد یا مواد مغذی کافی دریافت نمی کند

اگر خوابتان شامل سوخت جت بود، به سطح انرژی بالا و خوش بینانه اشاره دارد. نیاز دارید که همیشه در حرکت باشید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی بنزین نگاه کنید

سوختن

دیدن اینکه چیزی در خوابتان می سوزد بیانگر این است که احساسات شدیدی را تجربه می کنید. یک موقعیت یا مساله ای است که شما دیگر نمی توانید از آن دوری کرده و آن را انکار کنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید یک مدتی به خودتان استراحت دهید. شاید شما حس می کنید که سوختید، حرام شده اید!

خواب دیدن اینکه شما یا هر کسی، زنده زنده می سوزید، بیانگر این است که قربانی جاه طلبی تان می شوید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی آتش نگاه کنید

سود

خواب دیدن اینکه شما روی یک حساب سود می کنید بیانگر این است که سخت کوشی شما در دراز مدت جواب خواهد داد. خواب ممکن است روشی برای انگیزش شما باشد.

خواب دیدن اینکه شما سود می کنید بیانگر آرمان های کاری و اهداف شغلی شماست. خواب بیانگر این است که شما یا کسی، از یک موقعیت به شیوه ای منفی سو استفاده می کنید

سودوکو

دیدن یا سودوکو حل کردن در خوابتان بیانگر این است که شما با چالش ذهنی و مساله ای پیچیده روبرو شده اید. اهمیت عدد یا اعدادی که پر رنگ هستند را در نظر گیرید. خواب ممکن است به نگرانی های مالی اشاره داشته باشد و اینکه چگونه تلاش می کنید کاری کنید که عددها برایتان کار کند و به کارتان آیند

سور

لطفا به معنی کلمه مهمانی نگاه کنید

سوراخ

دیدن سوراخ در زمین بیانگر جنبه های مخفی فعالیت های شماست. از طرف دیگر، ممکن است به این معنی باشد که حس پوچی کنید یا اینکه از درون خالی هستید. این خواب ممکن است بیدار باشی برای شما باشد که به خود آیید و خود را در معرض علایق و فعالیت های جدید قرار دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی از کلیت یا کمال یا تکامل باشد

خواب دیدن اینکه در یک سوراخ می افتید بیانگر یک تله در موقعیت بیداری است. شما حس گیر کردن می کنید. شاید خود را به یک مخمصه انداخته اید و نمی توانید از ان خلاص شوید

خواب دیدن اینکه لباستان سوراخ است بیانگر این است که عیبی در فکر یا طرز فکرتان است.

سوراخ کردن گوش و بینی و زبان و لب

خواب دیدن اینکه زبانتان یا لبتان را سوراخ می کنید مهره می اندازید به این اشاره دارد که به خاطر یک سری حرف های سوزناک و کلمات آزار دهنده ای که زده اید پشیمانید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، نافش را سوراخ کرده بیانگر ارتباط عمیق شما با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که با مادرتان دوباره مرتبط شوید و ارتباط برقرار کنید. یا شاید نیاز دارید که با غرایز مادرانه تان بیشتر سازگار باشید

خواب دیدن اینکه گوشهاتان را سوراخ می کنید بیانگر حرف های ناراحت کننده یا توهین است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی بینی را سوراخ می کنید(در بینی تان سوراخ دارید) بیانگر این است که نیاز دارید توجه نزدیک تری به یک مساله بکنید. تمرکز کنید!

اگر بخواهیم به صورت کمتر نمادین نگاه کنیم، خواب های سوراخ کردن اعضای بدن برای مهره انداختن ممکن است تمایل بیداری شما یا نگرانی شما از سوراخ کردن اعضای بدنتان برای مهره انداختن است

سوراخ موش

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می شود.

سورپرایز: غافلگیر شدن

خواب دیدن اینکه شما به صورت خوشایندی سورپرایز شده اید بیانگر این است که شما در تایید و مواجهه با احساسات ناخودآگاه خود، با آغوش باز عمل می کنید.

خواب دیدن اینکه شما به صورت ناخوشایند سورپرایز می شوید بیانگر ترس از ناشناخته ها و غیر منتظره هاست. شما نمی خواهید با احساساتتان روبرو شوید

سورتمه روی برف

دیدنش در خوابتان بیانگر بچگی است

خواب دیدن اینکه شما سورتمه سواری می کنید بیانگر شخصیت خوش گذران و سرگرم کننده و چشم انداز های روشنفکرانه به زندگی است

سوزن

دیدن یا استفاده از سوزن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک رابطه یا موقعیت را که از دستتان خارج شده است، بهبودش بخشید. سوزن، نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است.

خواب دیدن اینکه کسی از سوزن استفاده می کند بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های مختلف آگاهی خود را به هم وصل کنید

به دنبال سوزن گشتن در خوابتان نمادی از نگرانی های بی مورد در مورد موضوعاتی کوچک است. این عبارت را در نظر گیرید:دنبال سوزن گشتن در انبار کاه، بیانگر پیگیری های بی نتیجه و بی فایده است

خواب دیدن اینکه سوزن نخ می کنید بیانگر مسائل تمام نشده ای است که شما نیاز دارید به آنها برسید و شاید حتی تعمیرش کنید.

خواب دیدن سوزنی که به دستتان رفته، بیانگر این است که شما حس می کنید مورد تقدیر واقع نشده اید. شما به خاطر سخت کوشی تان و دخالت مثبتتان در یک کار شناسایی نمی شوید

سوسک

دیدن یک سوسک در خوابتان نمادی از تمیز نبودن است. بیانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. شما نیاز دارید که جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر یک جنبه ی نامطلوب از خودتان است که نیاز دارید با آن مواجه شوید.

خواب دیدن اینکه دو سوسک با هم در آشپزخانه دعوا می کنند بیانگر این است که یک تضاد روحی را دارید تجربه می کنید. شما نیاز دارید که این مساله را تایید کرده و با ان روبرو شوید تا تحول خود را کامل کنید و به کلیت دست یابید

خواب دیدن اینکه سوسک در خانه به عنوان حیوان خانگی در آکواریوم نگه داشته اید بیانگر این است که تلاش می کنید مسائل منفی تان را نگه دارید و بیرون نریزید.

دیدن سوسک سفید در خواب نمادی از عدم تمیز است. خواب به شما می گوید که ممکن است قادر باشید خودتان را از نظر فیزیکی تمیز کنید اما قادر به تمیز کردن معنوی و/یا ذهنی خود نیستید

خواب دیدن اینکه صدای خش خش سوسک از گوشتان بیرون میاید(به گوشتان شنیده می شود) بیانگر این است که کسی تلاش می کند شما را تحریک کند که چیزی بگویید یا کاری کنید که ممکن است پشیمانی داشته باشد. شما نیاز دارید که قبل از عکس العمل، خویشتن داری کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر ترس شما از چیزی است که شنیده اید

سوسک خاکی

دیدنش در خوابتان نمادی از توانایی شما برای نجات یافتن، منطبق شدن و تغییر است. شما در مسیر درست هستید. بیانگر نگرانی شما از مرگ و پیر شدن است. تعبیر دیگر این است که سوسک غلطان بیانگر خورشید، معاد و جاودانگی است

سوسک درختی

دیدن این نوع سوسک در خوابتان بیانگر تاثیرات مخربی است که ممکن است در کار زندگی بیداریتان داشته باشید. شما ممکن است حس کنید که ارزش ها و باور هاتان در معرض خطر است. اگر شما خواب ببینید که سوسک هایی روی سطح بدن شما می خزند، بیانگر مسائل کوچکی است که شما را احاطه کرده(به گوش شما رسیده است-شما تجربه شان می کنید)

سوشی

دیدن یا خوردن سوشی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید بعد معنوی تان را تایید کنید. غذای فکر است. یا ممکن است نمادی از احساسات خام خاصی باشد که باید با آن کنار آیید. تعبیر دیگر این است که سوشی به این معنی است که شما نیاز دارید سبک زندگی سالم تری را بپذیرید

سوگند-پیمان

خواب دیدن اینکه شما سوگند یاد می کنید بیانگر این است که نیاز به حقیقت دارید. نمادی از تعهد و فداکاری شماست

خواب دیدن اینکه از سوگند یاد کردن سر باز می زنید بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی را پنهان کنید

سوگواری

لطفا به کلمه عزاداری نگاه کنید

سولفور: گوگرد

دیدنش در خوابتان بیانگر سطح بالاتر استدلال است. شما نیاز دارید که به بعد شهودی تان به اندازه ی بعد عقلانی تان اعتماد کنید

سونا

خواب دیدن اینکه شما در سونا هستید بیانگر این است که نیاز دارید پذیرای نظرات و ایده های دیگران باشید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از شر انرژی های منفی موجود در زندگی تان خلاص کنید.

سونامی

دیدن سونامی در خوابتان به این معنی است که شما زیر بار احساسات سرکوب شده له می شوید، یا مواردی ناخودآگاه که زیادی به سطح رسیده و دارد خفه تان می کند. شما ناراحتی و بی ثباتی عاطفی را در یک موقعیت بیداری تجربه می کنید

سونوگرافی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما سونوگرافی می کنید بیانگر مرحله ای جدید و در حال توسعه در زندگی تان است. شاید شما یک رابطه ی جدید را شروع می کنید، شغل عوض می کنید یا تغییر جا می دهید. خواب ممکن است بازتابی از نگرانی واقعی شما در مورد بارداری یا تمایل شما برای داشتن بچه باشد

سونوگرافی

خواب دیدن اینکه سونوگرافی می کنید بیانگر مرحله ای جدید و در حال توسعه در زندگی تان است. شاید شما یک رابطه ی جدید را شروع می کنید، شغل عوض می کنید یا جاتان را عوض می کنید. خواب ممکن است بازتابی از نگرانی واقعی شما از بارداری یا تمایل شما به داشتن بچه باشد

سوهان ناخن

دیدن سوهان ناخن در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید که گوشه های سفت و سخت و زمخت شخصیت خودتان یا رابطه خودتان با دیگران را هموار کنید. شما ممکن است کمی زیادی بادیگران خشن باشید.

سویا: دانه سویا

دیدن یا خوردن سویا در خوابتان بیانگر این است که ابراز نگرانی در مورد سلامتی می کنید. شاید نیاز دارید که خودتان را با سبک زندگی سالم تری وفق دهید. تعبیر دیگر این است که تصمیم یا موقعیتی هست که شما سخت در موردش فکر می کنید.

سوئی شرت

پوشیدنش در خوابتان بیانگر گرمی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که پوشدنش بیانگر این است که شما از چیزی یا کسی پنهان می شوید. شما تلاش می کنید که احساسات واقعی خود را در مورد یک موضوعی بپوشانید

دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از کار و مدرسه، راحت شوید و فرار کنید. بیانگر نگرش بی خیال و راحت است

سه تار

دیدن یا شنیدن صدای سه تار در خوابتان بیانگر شور و شوق، لذت و شفاست

سه قلو: سه تایی

دیدن سه قلو در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه های فیزیکی، احساسی و معنوی یک موقعیت یا تصمیم را در نظر گیرید. در مورد چیزهای سه تایی در زندگی بیداری تان فکر کنید

سی دی

دیدن یک دیسک فشرده در خوابتان بیانگر این است که به خوش گذرانی یا یک حواس پرتی نیاز دارید. به فرصت ها و احتمالاتی که در چنگتان است اشاره دارد. نوع موزیک و عنوان دیسک فشرده را در نظر گیرید. اگر شما سی دی را به کسی می دهید، پس شما ممکن است تلاش کنید که از طریق محتوای سی دی یا آهنگ پیغامی را به فردی برسانید. تعبیر دیگر این است که سی دی، مشابه معنی دایره است

دیدن یا استفاده از دستگاه پخش سی دی در خواب، بیانگر احساس یا تصویری است که شما می خواهید به دیگران نشان دهید. ممکن است نمادی از الهام و خوشایندی ساده ای باشد که از شنیدن به موسیقی به فرد دست می دهد

سیاره

دیدن سیاره در خوابتان بیانگر خلاقیت، اکتشاف و ماجراجویی جدید است. شما تلاش می کنید که خودتان را با انرژی های بکر هم تراز کنید، انرژی هایی که هرگز نمی دانستید دارید. تعبیر دیگر این است که خواب سیاره، بیانگر این است که تلاش می کنید از واقعیت بیداری تان فرار کنید

خواب دیدن اینکه شما روی یک سیاره جدید، حیات کشف می کنید، به تمایل شما برای فرار از موقعیت فعلی اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر کشف خودتان است. شما قسمتی از خودتان را که کشف می کنید که هرگز نمی دانستید درونتان وجود داشته

اگر سیاره خاصی را خواب میبینید، به نامش توجه کنید، مهم است

سیاره زحل

دیدن سیاره زحل در خوابتان بیانگر نظم، محدودیت و حد و مرز است. بازتابی از نگرش محافظه کارانه است. تعبیر دیگر این است که خواب به چرخه ی زندگی اشاره دارد و اینکه چگونه ویرانی و تولد دوباره را به همراه دارد

سیاره مشتری

دیدن مشتری در خوابتان نمادی از خلاقیت، انرژی، موفقیت، خوشبینی، سخاوت، خوشی و زیاده روی است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید برخی ازین ویژگی ها را در زندگی بیداری تان نشان دهید. تعبیر دیگر این است که دیدن سیاره مشتری در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دانش خود را گسترش داده و محدوده های خود را توسعه دهید

سیاست مدار

خواب دیدن اینکه شما سیاست مدار هستید بیانگر این است که شما فریب می دهید با دیگران بازی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تلاش می کنید دیگران را مجاب کنید که از دیدگاه ها و ایده هاتان پیروی کنند. شاید شما از موقعیت خود در جایی در زندگی تان سو استفاده می کنید

دیدن سیاست مدار در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید انتخاب کنید و یک جانب را بگیرید. خواب موازی تصمیمی است که نیاز داریددر زندگی بیداری تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که سیاست مدار ممکن است بازتابی از علاقه شما به سیاست و یا طرفداری تان از یک حزب خاص باشد.

سیاه چال

خواب دیدن اینکه در سیاه چال هستید بیانگر افکار و ارزوهای ضمیر ناخودآگاه شماست. چیزی که در سیاه چال میبینید یا انجام می دهید را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما به موانع زندگی بیداری تان با استفاده از تلاش مستمر و استفاده از خردتان، فائق می شوید

سیاه چاله

دیدن سیاه چاله در خواب بیانگر این است که هیچ برگشتی به یک تصمیم که قبلا گرفته اید وجود ندارد. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت گیر کرده اید. تعبیر دیگر این است که این چاله، نمادی از ضمیر نخوداگاه و ناشناخته است

سیب

دیدن اینکه سیب هایی روی درخت می رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برای شما در راه است. این گفته ی مشهور را د رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باش که شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید. یا حتی خواب ممکن است استعاره ای از یک کامپیوتر مارک اپل باشد

خواب دیدن اینکه شما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است

دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد

سیب زمینی

دیدن سیب زمینی در خوابتان بیانگر خاکی بودن و سادگی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما متوجه مسائل نیستید و زیادی ساده لوحی به خرج می دهید و به عبارتی «سیب زمینی هستید»

یک موقعیت که از آن می گذرند به جای اینکه به درستی با آن رودر رو شوند، هیچ کس نمی خواهد این مساله را مدیریت کند

دیدن یا خوردن پوره سیب زمینی در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد مسائل مالی احساس نگرانی می کنید

سیر

خواب دیدن اینکه شما سیر می خورید بیانگر عملگرا بودن و عقلانیت شما در مورد مسائل قلبی است، شما امنیت را به عشق ترجیح می دهید.

دیدن یک حبه سیر در خوابتان بیانگر حمایت در مقابل خطر است. شما بر موانعتان غلبه خواهید کرد

سیرک

دیدن اینکه شما در سیرک هستید، بیانگر این است که مایل به زندگی هیجان انگیز تری هستید. تعبیر دیگر این است که شما به سادگی در یک موقعیت خطرناک، تحت تاثیر قرار گرفته فریفته می شوید. برخی اوقات شما تاثیر غلط روی دیگران می گذارید. اهمیت عملکرد های مختلفی که در خوابتان می بینید را در نظر بگیرید

خواب دیدن اینکه سیرک متروک یا خالی است، بیانگر این است که شما حس می کنید از یک موقعیت حذف شده اید. احساس تنهایی می کنید

خواب دیدن اینکه در سیرک هرج و مرج است، بیانگر این است که زندگی از کنترل خارج شده است

سیگار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما سیگار دود می کنید، بیانگر حالت ذهنی آرام است. شما احساسات و شورو اشتیاقتان را در کنترل دارید. این نماد خواب ممکن است نمادی از کسی باشد که سیگاری است و شما او را می شناسید

خواب دیدن اینکه سیگار می کشید یا سیگار تعارف می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید به خود استراحت دهید. ممکن است به مسائل وابستگی اشاره داشته باشد. اگر مخالف سیگار کشیدن هستید و این خواب را می بینید، بیانگر این است که نیاز دارید جنبه هایی از زندگی بیداری تان را تحلیل کنید. کارهایی که می کنید و ممکن است اثر سو روی سلامتتان دارد را تحلیل کنید

سیگار کشیدن

اگر شما در زندگی بیداری تان سیگار نمی کشید و خواب می بینید که سیگار می کشید، بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان و دیگران را در مقابل احساساتتان پناه دهید. شما دوست ندارید دیگران به شما  و حریم شما راه یابند. خواب ممکن است استعاره ای از یک رابطه یا عادت اعتیاد آور در زندگی تان باشد.

دیدن کسی که در خوابتان سیگار می کشد، بسته به ملاحظات شخصی شما با سیگار کشیدن است(چه نظری در مورد سیگار کشیدن دارید). اگرچه دیدن سیگار معمولا بیانگر نوعی نفاق، اختلاف نظر یا سرکشی است.

سیل

خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش های احساسی است. احساسات سرکوب شده ی شما دارد شما را له می کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه هایی در مورد جایی در زندگی تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضاها و نظر قوی تان، دیگران را تحت فشار می گذارید(زیر بار تقاضاهای شما له می شوند). تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را ترو تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید

دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می شود

خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می شوید. دیدن خانه های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید

سیل

دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید

سیلو: انبار غله

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید پول ذخیره کنید. شاید شما پولتان را صرف چیزهای بیهوده و بی معنی می کنید و نیاز دارید در مورد ذخیره کردن و جمع کردن پولتان فکر کنید.

سیلی زدن

خواب دیدن اینکه به صورتتان سیلی خورده است بیانگر بی احتیاطی است. شما حس مورد قدر دانی واقع نشدن یا مورد خیانت واقع شدن می کنید

 خواب دیدن اینکه شما به صورت کسی سیلی می زنید بیانگر این است که شما خشم سرکوب شده و خشم عمیق تلمبار شده دارید(در دل پناه می دهید)

خواب دیدن کسی که به کس دیگری سیلی می زند بیانگر این است که شما مسئولیت نمی پذیرید یا برنمیخیزید تا مسائلی را که در زندگی بیداریتان نگرانشان هستید حل کنید. شما تمایل دارید که چیزهایی که اتفاق می افتد را نظاره گر باشید تا اینکه کنترلشان را به دست گیرید.

سیم

دیدن یا کار روی سیمکشی در خوابتان بیانگر جریان انرژی شماست. بیانگر تنش و استرس در زندگی تان است. شاید شما یک شخص با انرژی و غیر قابل پیش بینی هستید. تعبیر دیگر این است که سیم بیانگر ارتباط و رابطه شما با دیگران است

اگر سیم قدیمی و زنگ زده است،   نمادی از انرژی منفی یا خلق و خوی بد است.

سیم خاردار

دیدن سیم خاردار در خواب بیانگر عدم توانایی در برقراری  ارتباط یا رساندن منظور به شخصی است.

خواب دیدن اینکه شما به یک سیم خاردار گیر کرده اید، بیانگر ظلم و ستم و محدودیت است. شما حس می کنید که در یک رابطه گیر کرده اید و محدود شده اید

سیندرلا

دیدن یا تماشا کردن سیندرلا در خوابتان بیانگر این است که به نظر می رسد موقعیتی که در حال حاضر بد است، در پایان بهترین خواهد بود. بیانگر این است که در نهایت همه چیز خوش و خرم است

خواب دیدن اینکه شما سیندرلا هستید بیانگر این است که شما چند تا هندونه با یک دست برداشتید و دارید زیر بارش له می شوید. شما بیش از ظرفیت خود بارتان کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است شما حس می کنید تحت الشعاع قرار گرفته اید، نادیده گرفته شده اید یا فراموشتان کرده ند. شما برای کارتان شناسایی نمی شوید

سینک ظرفشویی/ دستشویی

دیدن سینک در خوابتان بیانگر احساسات شما و توانایی شما برای کنترل احساساتتان است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که خودتان را از احساسات گذشته پاک و مطهر کنید و شروعی تازه داشته باشید.

سینما

خواب دیدن اینکه در سینما هستید بیانگر این است که شما تلاش می کنید خودتان را از احساساتتان و یا اعمالتان حمایت کنید. دیدن آنها روی صحنه ی نمایش، آنها را در قالب فرد دیگری نمایش می دهد و احساسات و اعمال به نظر دورتر می رسد. ضمیر ناخودآگاه شما تلاش می کند که شما را از تجربه ی مستقیم آنها حفظ کند

سینما

دیدن پرده سینمای سفید بیانگر این است که تلاش می کنید حواس خود را از یک مساله یا احساس پرت کنید. یا حس می کنید که ازیک موقعیت حذف می شوید. تعبیر دیگر این است که صفحه نمایش سفید نمادی از نبود دستاورد و کمال است. شما حس می کنید که چیزی ندارید که برگردید بهش نگاه کنید

سینه: پستان

دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است.

دیدن سینه ی بدون پوشش می تواند بیانگر این احساس است که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار میگیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، این خواب ممکن است بیانگر نگرانی در مورد زن شدن/مادر شدن باشد

خواب اینکه یکی از سینه هاتان نیست، بیانگر این است که شما حس نامطلوبی دارید. اگر سینه هاتان قرینه نباشد یا یکی بزرگتر از دیگری باشد، بیانگر این است که راضی نیستید یا در زندگی زناشویی تان تعادل ندارید. شما حس می کنید که بیشتر ازینکه خدمت بگیرید خدمت ارایه می کنید

خواب دیدن اینکه با سینه تان شیر می دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه است. چیز های خوب نزد شما خواهد بود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد تام دارید باشید

دیدن کسی که با سینه شیر می دهد بیانگر این است که شما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می دهید

سینی

دیدن سینی در خوابتان بیانگر هزینه ای بی معنی است. شما نیاز دارید که صرفه جو تر باشید. تعبیر دیگر این است که یک سینی بیانگر این است که شما از یک علت یا گروه حمایت می کنید. شما از نظر  احساسی یا مالی از کسی حمایت می کنید

خواب دیدن اینکه غذا روی سینی برای شما سرو می شود بیانگر این است که نیاز به پرورش و مراقبت دارید

افتادن سینی در خوابتان بیانگر نا امیدی است. شما کسی را نا امید می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید