بدن

خواب دیدن در مورد بدنتان بیانگر سطح ارزشمندی خود و عزت نفس و اعتماد به نفس است. برخی اوقات، این ویژگی ها بسته به ظاهر فیزیکی شما دارد یا اینکه چگونه خودتان را میبینید. خواب دیدن در مورد بدن، انعکاسی از هویت خودآگاه شما یا نمایانگر حالت سلامتی شماست

خواب دیدن در مورد اجساد مرده بیانگر این است که شما حس می کنید از افراد اطراف خود جدا شده اید. ممکن است به این معنی باشد که شما حس می کنید از نظر احساسی تخلیه شده اید

دیدن بدن از هم پاشیده شده در خواب، به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقته از بین رفته و گذشته. زمان حرکت کردن، پیش رفتن، فرارسیده است

دیدن یا یافتن یک بدن مرده ی خونی در خواب، به موقعیت یا مساله ای اشاره دارد که دیگر نمی توانید از آن دوری کنید. شما نیاز دارید یک تصمیم مهم بگیرید و فورا به آن عمل کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید