انگشت

دیدن انگشتانتان در خواب نمادی از مهارت فیزیکی و ذهنی است. آنها بیانگر دستکاری، عمل و ارتباط غیر کلامی است. اگر شما خواب می بینید که انگشتانتان می افتند، بیانگر این است که شما به یک موقعیت اجازه می دهید که بر شما مسلط شود یا دیکته می کند که چگونه رفتار کنید. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه کنترلتان را روی زندگی از دست می دهید. خواب دیدن اینکه انگشت اشاره و وسطتان را به هم قفل می کنید، نمادی از خوش بینی، موفقیت، خوش شانسی و امید است

خواب دیدن اینکه انگشتانتان صدمه دیده یا ریز ریز شده است(قطع می شود) بیانگر نگرانی شما در این مورد است که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری توانایی انجام دارید یا خیر

خواب دیدن انگشتی که به شما اشاره دارد بیانگر این است که خود را مقصر و گناهکار می دانید. شاید کاری انجام داده اید و می ترسید رسوا شوید.

خواب دیدن در مورد انگشت کوچکتان بیانگر قدرت ذهنی، خرد، حافظه و قدرت ارتباط است

خواب دیدن انگشت اشاره تان یا انگشت سبابه تان نمادی از عدد یک است. بیانگر اختیار، جهت و قضاوت است. خواب شما ممکن است تلاش کند که به نکته ای اشاره کند.

خواب دیدن انگشت میانی تان بیانگر ملاحظه، کارایی، احتیاط، مسئولیت و سخت کوشی است. تعبیر دیگر این است که انگشت میانی نمادی از آلت تناسلی مرد یا توهین است

خواب دیدن انگشت حلقه بیانگر موفقیت، محبوبیت و خلاقیت است. در مورد ازدواج، وصلت، تعهد و مسائل دلی است. در قرن 15، در انگلستان، انگشت حلقه بود که دکتر ها برای مخلوط کردن و مزه کردن داروهایی که درست می کردند استفاده می کردند، انگشت حلقه می تواند نمادی از شفا یا نیاز به شفا یافتن باشد


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید